Kỹ sư & Xây dựng (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
8.110M
Giá trị vốn hóa thị trường
1.028K
Khối lượng
−0.40%
Thay đổi
−6.79%
Hiệu suất Tháng
−17.39%
Hiệu suất Năm
−5.73%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
PTR1LPANEVEZIO STATYBOS TRESTAS
0.494 EUR−0.40%−0.002 EUR
Bán
1.028K508 EUR8.11M EUR16.470.03 EUR