Kỹ sư & Xây dựng (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
12.589M
Giá trị vốn hóa thị trường
1.483K
Khối lượng
0%
Thay đổi
−3.27%
Hiệu suất Tháng
+32.76%
Hiệu suất Năm
+35.09%
Hiệu suất YTD
          
PTR1L PANEVEZIO STATYBOS TRESTAS
0.770.00%0.00Bán1.483K12.589M4.670.16879.00
Tải thêm