Phần mềm đã đóng gói (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
32.873M
Giá trị vốn hóa thị trường
50
Khối lượng
−2.22%
Thay đổi
−3.65%
Hiệu suất Tháng
+24.53%
Hiệu suất Năm
−3.65%
Hiệu suất YTD
           
INC1L INVL TECHNOLOGY
2.64-2.22%-0.06Bán50132.0032.873M5.650.48
Tải thêm