Phát triển Bất động sản (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
42.378M
Giá trị vốn hóa thị trường
155
Khối lượng
−0.00%
Thay đổi
+1.14%
Hiệu suất Tháng
+10.08%
Hiệu suất Năm
−0.67%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
INL1LINVL BALTIC FARMLAND
7.80 EUR−1.27%−0.10 EUR
Bán
2015625.182M EUR15.080.52 EUR2
INR1LINVL BALTIC REAL ESTATE
2.20 EUR1.85%0.04 EUR
Theo dõi
35277417.196M EUR3.830.56 EUR10