Truyền thông (Khu vực)

1
Cổ phiếu
1.206B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.102K
Khối lượng
0%
Thay đổi
+0.98%
Hiệu suất Tháng
+2.48%
Hiệu suất Năm
+1.47%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
1.206B4.830.00%7.895K1
Tải thêm