Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

3
Cổ phiếu
469.739M
Giá trị vốn hóa thị trường
89.170K
Khối lượng
+0.63%
Thay đổi
−4.84%
Hiệu suất Tháng
+35.90%
Hiệu suất Năm
+18.91%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức chuyển tiếp
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Hàng Nông sản/Chế biến356.998M EUR1.41%1.13%5.855K2
Bột giấy112.741M EUR5.83%−0.93%352.991K1