Tập đoàn Tài chính (Công nghiệp)

4
Cổ phiếu
1.364B
Giá trị vốn hóa thị trường
106
Khối lượng
−0.85%
Thay đổi
−5.27%
Hiệu suất Tháng
−10.30%
Hiệu suất Năm
−10.30%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
GPINAGPInvest Class A
0.605 USD−0.82%034.33M EUR0.00%Tài chính
INITLIndInvTr GDS
Chứng chỉ lưu ký
4.08 USD−2.86%043.445M EUR15.290.25 EUR−67.14%0.00%Tài chính
LU0976591924PaGrDM13 ord. shar
1090 EUR−0.91%0Tài chính
LXMPRLuxempar
62.5 EUR−2.34%2120.381.287B EUR6.729.30 EUR−62.33%0.00%Tài chính
Theo dõi