Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

3
Cổ phiếu
44.167B
Giá trị vốn hóa thị trường
0
Khối lượng
−1.26%
Thay đổi
−3.60%
Hiệu suất Tháng
+16.97%
Hiệu suất Năm
+7.98%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng tương đối 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
GDFLUEngie
13.896 EUR−2.69%034.507B EUR−2.33 EUR−819.35%9.81%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
TTP94TataPow GDS
Chứng chỉ lưu ký
2860 USD0.70%09.588B EUR23.60111.10 EUR51.85%0.69%Công ty dịch vụ công cộng
VLCNVelcanHo ord
11.6 EUR3.57%100.0158.888M EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng