Chứng khoán giảm nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Malaysia

Mức đáy trong 52 tuần tạo ngưỡng can thiệp mạnh mẽ, theo cách đó mức đỉnh trong 52 tuần tạo thành ngưỡng kháng cự. Các ngưỡng nằm ở các phía đối diện của dải 52 tuần. Các nhà giao dịch kỹ thuật và nhà đầu tư thường quan sát mức này khi giao dịch đảo chiều. Cần lưu ý rằng các lỗi gây đảo chiều cũng xảy ra và điều quan trọng là phân tích tài chính của công ty để hiểu lý do tại sao cổ phiếu đã được giao dịch ở mức giá thấp như vậy.

           
0005 UCREST BERHAD
0.13-7.14%-0.01Bán9.354M64.965M9.500.0120.00Công nghệ
0007 PUC BERHAD
0.077.69%0.01Mua17.471M143.054M16.800.0063.00Công nghệ
0018 LAMBO GROUP BERHAD
0.060.00%0.00Bán255.000K115.616M7.970.0185.00Công nghệ
0020 NETX HOLDINGS BHD
0.0150.00%0.01Mua44.502M32.723M-0.008.00Công nghệ
0037 RGB INTERNATIONAL BHD
0.170.00%0.00Sức bán mạnh308.000K270.661M7.960.02415.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0043 METRONIC GLOBAL BHD
0.060.00%0.00Sức bán mạnh5.285M62.288M-0.02177.00Công nghiệp
0050 SYSTECH BHD
0.15-3.12%-0.01Bán65.000K55.336M-0.0032.00Công nghệ
0066 VSOLAR GROUP BERHAD
0.09-10.53%-0.01Sức bán mạnh51.069M36.676M-0.0016.00Công nghệ
0069 VIVOCOM INTL HOLDINGS BERHAD
0.01-25.00%-0.01Bán472.700K113.291M-0.0242.00Dịch vụ Viễn thông
0072 AT SYSTEMATIZATION BHD
0.0412.50%0.01Sức bán mạnh499.000K18.563M-0.02276.00Công nghiệp
0085 MLABS SYSTEMS BHD
0.040.00%0.00Bán11.100K26.820M-0.0126.00Công nghệ
0091 DAYA MATERIALS BHD
0.010.00%0.00Mua102.000K20.429M-0.0858.00Năng lượng
0096 NEXGRAM HOLDINGS BERHAD
0.010.00%0.00Bán1.010M31.032M-0.03137.00Công nghệ
0118 TRIVE PROPERTY GROUP BERHAD
0.010.00%0.00Bán665.200K35.197M-0.0063.00Công nghiệp
0143 KEY ASIC BHD
0.080.00%0.00Bán594.000K76.046M-0.0023.00Công nghệ
0150PA FINTEC GLOBAL BERHAD - ICPS A 2017/2027
0.020.00%0.00Bán030.749M42.370.0221.00Công nghiệp
0171 PETERLABS HOLDINGS BHD
0.180.00%0.00Bán219.100K39.727M10.310.0279.00Chăm sóc sức khỏe
0173 REV ASIA BERHAD
0.13-10.34%-0.01Bán2.000K19.523M-0.0099.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0177 PASUKHAS GROUP BERHAD
0.04-11.11%-0.01Sức bán mạnh100.000K36.649M-0.0162.00Công nghiệp
0179 BIOALPHA HOLDINGS BERHAD
0.190.00%0.00Sức bán mạnh323.500K163.440M18.230.01Chăm sóc sức khỏe
0185 HSS ENGINEERS BERHAD
0.74-3.87%-0.03Bán1.855M384.293M-0.23Công nghiệp
0187 BCM ALLIANCE BERHAD
0.140.00%0.00Bán220.000K61.081M10.010.01Công nghiệp
0189 MATANG BERHAD
0.070.00%0.00Bán440.000K117.650M64.360.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
03002 RED IDEAS HOLDINGS BERHAD
0.26-0.00%-0.00Bán0
03008 SL INNOVATION CAPITAL BERHAD
0.410.00%0.00Bán054.610M0.02Công nghệ
2135 GOPENG BHD
0.69-2.82%-0.02Bán13.000K190.985M35.710.02121.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2755 FCW HOLDINGS BHD
0.620.00%0.00Bán1.600K154.996M44.070.0142.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2852 CAHYA MATA SARAWAK BHD
2.28-0.44%-0.01Bán159.700K2.456B11.480.202750.00Vật liệu cơ bản
2879 CHEMICAL COMPANY OF MALAYSIA
1.50-0.66%-0.01Sức bán mạnh108.500K253.221M11.290.13356.00Vật liệu cơ bản
3026 DUTCH LADY MILK INDUSTRIES BHD
57.561.52%0.86Bán41.500K3.629B31.391.81600.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3182 GENTING BHD
5.77-0.52%-0.03Bán6.761M22.333B14.530.4056000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3417 EASTERN & ORIENTAL BHD
0.73-2.01%-0.01Sức bán mạnh559.500K1.067B19.330.04785.00Tài chính
3913 MUI PROPERTIES BHD
0.17-2.94%-0.00Bán2.817M129.890M7.380.0249.00Tài chính
3948 DUTALAND BHD
0.421.20%0.00Bán87.000K351.139M30.630.011889.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
4081 PAN MALAYSIA CORPORATION BHD
0.130.00%0.00Sức bán mạnh6.000K92.092M-0.01652.00Vật liệu cơ bản
4464 PEGASUS HEIGHTS BERHAD
0.01100.00%0.01Mua498.100K35.980M-0.0161.00Tài chính
5021 AYS VENTURES BHD
0.311.67%0.01Theo dõi96.300K114.125M10.940.03341.00Công nghiệp
5026 MHC PLANTATIONS BHD
0.56-2.63%-0.01Sức bán mạnh11.600K112.030M814.290.00342.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5032 BINTULU PORT HOLDINGS BHD
3.66-2.40%-0.09Bán29.500K1.725B10.610.351446.00Công nghiệp
5040 MERIDIAN BERHAD
0.077.69%0.01Bán2.216M33.416M-0.04455.00Tài chính
5085 MUDAJAYA GROUP BHD
0.20-6.82%-0.01Bán1.012M129.773M-0.61818.00Công nghiệp
5088 APEX EQUITY HOLDINGS BHD
0.78-0.00%-0.00Sức bán mạnh0158.059M15.580.05175.00Tài chính
5123 MRCB-QUILL REIT
1.02-0.97%-0.01Sức bán mạnh122.800K1.104B17.120.0617.00Tài chính
5127 AMANAHRAYA REITS
0.79-1.86%-0.01Sức bán mạnh597.600K461.442M39.830.020.00Tài chính
5143 LUXCHEM CORPORATION BHD
0.48-1.03%-0.01Sức bán mạnh97.000K433.790M11.200.04226.00Vật liệu cơ bản
5238 AIRASIA X BERHAD
0.170.00%0.00Bán22.770M705.185M-0.112427.00Công nghiệp
5255 ICON OFFSHORE BERHAD
0.0511.11%0.01Bán2.547M52.973M-0.38Năng lượng
5576 MINHO (M) BHD
0.262.00%0.01Theo dõi32.200K85.135M11.090.03910.00Vật liệu cơ bản
5606PB IGB BERHAD - REDEEMABLE CONVERTIBLE CUMULATIVE PREFERENCE SHARES 2018/2025
3.000.00%0.00Sức bán mạnh4.000K1.837B10.330.36827.00Tài chính
5703 MUHIBBAH ENGINEERING (M) BHD
2.42-0.41%-0.01Bán81.700K1.175B8.520.291243.00Công nghiệp
6149 METROD HOLDINGS BERHAD
1.500.00%0.00Bán0180.000M25.950.06545.00Công nghiệp
6378 WMG HOLDINGS BERHAD
0.09-5.56%-0.01Sức bán mạnh104.700K38.355M-0.031090.00Tài chính
6483 KENANGA INVESTMENT BANK BERHAD
0.501.01%0.01Bán30.700K345.850M52.160.011186.00Tài chính
6769 JKG LAND BERHAD
0.070.00%0.00Bán0159.245M68.630.0058.00Tài chính
7018 CME GROUP BHD
0.040.00%0.00Bán020.448M-0.0441.00Công nghiệp
7036 BORNEO OIL BHD
0.040.00%0.00Bán1.133M233.493M-0.00921.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7054 ASTRAL ASIA BHD
0.124.17%0.01Bán95.000K79.198M-0.00100.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7071PA OCR GROUP BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARE 2016/2021
0.020.00%0.00Bán078.700M-0.02405.00Công nghiệp
7076 CB INDUSTRIAL PRODUCT HOLDING
0.81-1.21%-0.01Bán109.300K422.169M23.020.04359.00Công nghiệp
7086 ABLEGROUP BERHAD
0.070.00%0.00Sức bán mạnh50.000K18.473M-0.00322.00Vật liệu cơ bản
7099 ATTA GLOBAL GROUP BERHAD
0.430.00%0.00Bán4.000K91.247M17.960.02377.00Vật liệu cơ bản
7119 DEGEM BHD
0.76-0.00%-0.00Bán099.432M24.830.03377.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7128 CAM RESOURCES BHD
0.21-0.00%-0.00Bán040.300M16.290.01707.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7187 CHIN HIN GROUP PROPERTY BERHAD
0.280.00%0.00Bán508.000K83.191M43.680.01320.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7211 TAFI INDUSTRIES BHD
0.24-0.00%-0.00Sức bán mạnh018.590M-0.04462.00Công nghiệp
7217 EONMETALL GROUP BHD
0.364.35%0.02Bán15.000K63.891M98.570.00Vật liệu cơ bản
8176 ATA IMS BERHAD
1.350.75%0.01Bán349.900K1.614B14.540.091273.00Vật liệu cơ bản
8532 SINOTOP HOLDINGS BERHAD
0.18-7.69%-0.01Sức bán mạnh23.800K77.005M-0.00501.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8583 MAH SING GROUP BHD
0.79-1.87%-0.01Bán2.128M1.942B13.000.06899.00Tài chính
8702 TEXCHEM RESOURCES BHD
0.37-6.41%-0.02Sức bán mạnh114.700K47.303M-0.054530.00Công nghiệp
8885 AVILLION BERHAD
0.12-4.00%-0.01Bán686.200K118.051M-0.04Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8931 JERASIA CAPITAL BHD
0.32-7.14%-0.03Sức bán mạnh10.600K28.716M12.690.033978.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8982 CEPATWAWASAN GROUP BHD
0.51-0.00%-0.00Bán51.500K157.573M-0.001125.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
9342 ANZO HOLDINGS BERHAD
0.0320.00%0.01Bán290.200K22.020M-0.00156.00Vật liệu cơ bản
9601 HO WAH GENTING BHD
0.080.00%0.00Bán69.900K28.566M-0.101744.00Công nghiệp
9695 PLS PLANTATIONS BERHAD
0.73-5.81%-0.04Bán135.800K271.793M-0.04259.00Công nghiệp
9806 NATIONWIDE EXPRESS HOLDINGS BERHAD
0.160.00%0.00Sức bán mạnh019.718M-0.241600.00Công nghiệp
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất