Chứng khoán giảm nhiều nhất trong 52 tuần

Mức đáy trong 52 tuần tạo ngưỡng can thiệp mạnh mẽ, theo cách đó mức đỉnh trong 52 tuần tạo thành ngưỡng kháng cự. Các ngưỡng nằm ở các phía đối diện của dải 52 tuần. Các nhà giao dịch kỹ thuật và nhà đầu tư thường quan sát mức này khi giao dịch đảo chiều. Cần lưu ý rằng các lỗi gây đảo chiều cũng xảy ra và điều quan trọng là phân tích tài chính của công ty để hiểu lý do tại sao cổ phiếu đã được giao dịch ở mức giá thấp như vậy.

           
0018 LAMBO GROUP BERHAD 0.157.14%0.01Mua332.100K313.454M18.520.0185.00Công nghệ
0020 NETX HOLDINGS BHD 0.030.00%0.00Mua2.726M67.100M-0.008.00Công nghệ
0043 METRONIC GLOBAL BHD 0.0414.29%0.01Bán210.000K38.509M-0.00177.00Công nghiệp
0094 INIX TECHNOLOGIES HOLDINGS BHD 0.070.00%0.00Bán91.600K16.844M-0.0362.00Công nghệ
0096 NEXGRAM HOLDINGS BERHAD 0.040.00%0.00Bán2.345M68.220M-0.01137.00Công nghệ
0102PA CONNECTCOUNTY HOLDINGS BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2016/2021 0.077.69%0.01Bán350.000K
0109 SC ESTATE BUILDER BERHAD 0.030.00%0.00Bán176.100K22.077M9.470.0060.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0118 TRIVE PROPERTY GROUP BERHAD 0.020.00%0.00Sức bán mạnh907.000K42.663M-0.0063.00Công nghiệp
0145 TFP SOLUTIONS BHD 0.124.17%0.01Bán175.000K25.632M-0.0046.00Công nghệ
0154 EA HOLDINGS BERHAD 0.030.00%0.00Bán2.322M126.809M-0.0049.00Công nghệ
0160 HIAP HUAT HOLDINGS BHD 0.090.00%0.00Sức bán mạnh196.500K28.331M34.140.00Công nghiệp
0162 IDEAL JACOBS (M) CORPORATION B 0.260.00%0.00Bán522.700K35.880M-0.05Công nghiệp
0163 CAREPLUS GROUP BERHAD 0.220.00%0.00Bán404.000K113.599M-0.01Chăm sóc sức khỏe
0174 IDIMENSION CONSOLIDATED BHD 0.077.14%0.01Bán559.900K20.397M-0.07146.00Công nghệ
0178 SEDANIA INNOVATOR BERHAD 0.18-2.63%-0.01Bán406.000K41.774M38.380.00Dịch vụ Viễn thông
0182 LKL INTERNATIONAL BERHAD 0.130.00%0.00Bán150.000K55.744M-0.00Chăm sóc sức khỏe
0196 QES GROUP BERHAD 0.170.00%0.00Bán656.500K125.121M335.00Công nghiệp
1058 MANULIFE HOLDINGS BERHAD 2.80-1.41%-0.04Sức bán mạnh1.000K566.636M18.500.15237.00Tài chính
1201 SUMATEC RESOURCES BHD 0.04-11.11%-0.01Bán1.676M170.109M-0.03623.00Công nghiệp
1287 PAN MALAYSIA HOLDINGS BHD 0.120.00%0.00Bán18.821M116.108M-0.00169.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2038 NEGRI SEMBILAN OIL PALMS BHD 3.40-0.58%-0.02Bán4.000K238.687M16.800.20789.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2828 C.I. HOLDINGS BHD 1.80-2.17%-0.04Sức bán mạnh2.500K291.600M9.030.20644.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2925 CYCLE & CARRIAGE BINTANG BHD 1.77-1.67%-0.03Bán5.000K178.318M-0.15794.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3018 OLYMPIA INDUSTRIES BHD 0.110.00%0.00Bán1.111M112.578M5.640.02326.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4081 PAN MALAYSIA CORPORATION BHD 0.153.33%0.01Mua152.000K119.870M-0.03652.00Vật liệu cơ bản
4448 TASEK CORPORATION BHD 6.90-4.17%-0.30Bán15.400K852.986M-0.06552.00Vật liệu cơ bản
4464 PEGASUS HEIGHTS BERHAD 0.0325.00%0.01Mua1.211M43.725M-0.0161.00Tài chính
4723 JAKS RESOURCES BERHAD 1.23-3.91%-0.05Bán6.035M671.510M4.570.27213.00Công nghiệp
4936 MALPAC HOLDINGS BHD 1.010.00%0.00Mua4.000K75.750M-0.1114.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5007 CHIN WELL HOLDINGS BHD 1.50-1.32%-0.02Sức bán mạnh218.500K449.300M9.530.161119.00Công nghiệp
5009 WHITE HORSE BHD 1.80-1.10%-0.02Bán70.500K432.000M87.590.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5022 PAOS HOLDINGS BHD 0.38-5.06%-0.02Bán29.700K67.936M68.560.01132.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5028 HEITECH PADU BHD 0.537.07%0.04Bán6.400K53.649M-0.171155.00Công nghệ
5042 TSR CAPITAL BHD 0.46-0.00%-0.00Bán10.000K80.247M11.760.04108.00Công nghiệp
5069 BLD PLANTATION BHD 7.32-8.39%-0.67Bán5.000K684.420M19.060.38Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5129 MELATI EHSAN HOLDINGS BHD 0.570.00%0.00Bán25.000K68.400M27.970.02Công nghiệp
5182 MCT BERHAD 0.776.21%0.04Sức bán mạnh32.000K1.122B14.950.05446.00Vật liệu cơ bản
5213 SENTORIA GROUP BERHAD 0.500.00%0.00Bán79.000K283.633M5.720.09Tài chính
5533 OCB BHD 0.48-5.88%-0.03Sức bán mạnh66.000K49.368M-0.21551.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6017 SHL CONSOLIDATED BHD 2.450.00%0.00Bán22.500K593.203M8.510.29346.00Tài chính
6211 KIA LIM BHD 0.260.00%0.00Bán9.000K15.794M-0.12243.00Vật liệu cơ bản
6254 PDZ HOLDINGS BHD 0.050.00%0.00Bán210.200K34.100M-0.01275.00Công nghiệp
7031 AMTEL HOLDINGS BHD 0.610.00%0.00Bán50.000K30.364M-0.0689.00Công nghệ
7036 BORNEO OIL BHD 0.060.00%0.00Bán93.041M320.423M-0.00921.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7071PA OCR GROUP BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARE 2016/2021 0.050.00%0.00Bán5.671M97.952M67.000.01405.00Công nghiệp
7076 CB INDUSTRIAL PRODUCT HOLDING 1.250.81%0.01Bán348.700K672.811M14.680.09359.00Công nghiệp
7085 LTKM BHD 0.89-1.67%-0.01Bán11.800K115.142M35.560.02385.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7096 GPA HOLDINGS BHD 0.090.00%0.00Sức bán mạnh147.100K83.341M-0.00269.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7108 PERDANA PETROLEUM BERHAD 0.180.00%0.00Bán5.168M144.017M-0.272487.00Năng lượng
7120 ACOUSTECH BHD 0.35-2.74%-0.01Bán69.200K63.127M-0.051531.00Công nghệ
7139 NICHE CAPITAL EMAS HLDG BHD 0.0412.50%0.01Mua170.700K14.987M-0.03304.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7143 STONE MASTER CORPORATION BHD 0.13-10.34%-0.01Bán84.800K11.688M-0.06323.00Vật liệu cơ bản
7163 PJBUMI BHD 0.17-7.89%-0.01Bán84.200K14.350M-0.06501.00Công nghiệp
7176 TPC PLUS BHD 0.382.74%0.01Bán43.000K87.673M20.730.02274.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7179 D.B.E. GURNEY RESOURCES BHD 0.030.00%0.00Bán2.045M80.347M-0.01431.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7188 BTM RESOURCES BHD 0.140.00%0.00Bán100.100K19.788M-0.01168.00Vật liệu cơ bản
7206PB TH HEAVY ENGINEERING BERHAD-ISLAMIC IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 15/20 0.04-62.50%-0.07Sức bán mạnh5.000K72.883M-0.09683.00Năng lượng
7210 FREIGHT MANAGEMENT HLDGS BHD 1.070.94%0.01Bán49.200K199.179M9.330.11380.00Công nghiệp
7211 TAFI INDUSTRIES BHD 0.28-17.65%-0.06Sức bán mạnh12.000K22.400M-0.04462.00Công nghiệp
7501 HARN LEN CORPORATION BHD 0.492.08%0.01Sức bán mạnh20.200K90.884M26.300.02230.00Vật liệu cơ bản
7722 ASIA BRANDS BERHAD 0.806.67%0.05Bán4.100K93.059M-0.181675.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8885 AVILLION BERHAD 0.24-2.04%-0.01Bán47.800K206.052M-0.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8982 CEPATWAWASAN GROUP BHD 0.701.45%0.01Bán113.200K222.912M7.540.091125.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
9091 EMICO HOLDINGS BHD 0.19-5.00%-0.01Bán27.800K18.226M-0.00537.00Công nghiệp
9148 ADVANCED PACKAGING TECHNOLOGY 1.78-6.32%-0.12Sức bán mạnh1.100K36.498M22.140.0889.00Công nghiệp
9407 PARAGON UNION BHD 0.320.00%0.00Bán2.500K22.400M-0.03467.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9423 CWG HOLDINGS BERHAD 0.470.00%0.00Bán1.000K59.356M8.060.06571.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9695 PLS PLANTATIONS BERHAD 0.650.00%0.00Bán2.100K212.355M-0.01259.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Forex Screener Crypto Screener Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất