Chứng khoán giảm nhiều nhất trong 52 tuần

Mức đáy trong 52 tuần tạo ngưỡng can thiệp mạnh mẽ, theo cách đó mức đỉnh trong 52 tuần tạo thành ngưỡng kháng cự. Các ngưỡng nằm ở các phía đối diện của dải 52 tuần. Các nhà giao dịch kỹ thuật và nhà đầu tư thường quan sát mức này khi giao dịch đảo chiều. Cần lưu ý rằng các lỗi gây đảo chiều cũng xảy ra và điều quan trọng là phân tích tài chính của công ty để hiểu lý do tại sao cổ phiếu đã được giao dịch ở mức giá thấp như vậy.

           
0017 M3 TECHNOLOGIES(ASIA)BHD
0.06-8.33%-0.01Sức bán mạnh1.020M35.057M-0.01219.00Công nghệ
0029 DIGISTAR CORPORATION BHD
0.060.00%0.00Bán217.000K35.507M27.910.00124.00Dịch vụ Viễn thông
0047 PERISAI PETROLEUM TEKNOLOGI
0.03-16.67%-0.01Bán320.000K37.814M-0.36235.00Năng lượng
0069 VIVOCOM INTL HOLDINGS BERHAD
0.0325.00%0.01Mua3.647M113.291M42.550.0042.00Dịch vụ Viễn thông
0070 MQ TECHNOLOGY BHD
0.040.00%0.00Bán3.148M17.420M-0.01712.00Công nghiệp
0086 YGL CONVERGENCE BHD
0.110.00%0.00Bán157.000K25.552M-0.0131.00Công nghệ
0091 DAYA MATERIALS BHD
0.0233.33%0.01Bán508.000K30.644M-0.0358.00Năng lượng
0096 NEXGRAM HOLDINGS BERHAD
0.020.00%0.00Bán550.000K41.375M-0.03137.00Công nghệ
0105PA ASIA POLY HOLDINGS BERHAD - ICPS A 2017/2022
0.040.00%0.00Bán40.100K33.371M250.000.00248.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0107 EDUSPEC HOLDINGS BERHAD
0.040.00%0.00Bán345.000K40.072M-0.0554.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0117 SMRT HOLDINGS BERHAD
0.130.00%0.00Bán109.000K52.916M0.690.2645.00Công nghệ
0118 TRIVE PROPERTY GROUP BERHAD
0.020.00%0.00Mua1.365M42.663M-0.0163.00Công nghiệp
0123 PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD
0.060.00%0.00Bán510.000K33.492M-0.0143.00Công nghệ
0153 OVERSEA ENTERPRISE BERHAD
0.130.00%0.00Bán10031.527M-0.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0168 BOILERMECH HOLDINGS BHD
0.61-1.61%-0.01Bán36.200K319.920M15.350.0498.00Công nghiệp
0174 IDIMENSION CONSOLIDATED BHD
0.020.00%0.00Sức bán mạnh3005.439M146.00Công nghệ
0188 HLT GLOBAL BERHAD
0.224.76%0.01Mua50.100K107.515M-0.03Công nghiệp
0191 CABNET HOLDINGS BERHAD
0.26-1.89%-0.01Sức bán mạnh7.000K46.475M9.970.03Công nghiệp
03002 RED IDEAS HOLDINGS BERHAD
0.30-3.23%-0.01Bán50.000K
1058 MANULIFE HOLDINGS BERHAD
2.68-0.37%-0.01Sức bán mạnh10.000K542.352M18.370.15237.00Tài chính
1201 SUMATEC RESOURCES BHD
0.03-16.67%-0.01Bán585.000K127.582M-0.03623.00Công nghiệp
1961 IOI CORPORATION BHD
4.33-1.37%-0.06Bán2.678M27.589B26.740.1628203.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2283 ZELAN BHD
0.0511.11%0.01Theo dõi54.500K38.020M-0.10371.00Công nghiệp
3743 SUNSURIA BERHAD
0.792.61%0.02Bán38.100K611.110M5.710.13267.00Tài chính
3794 LAFARGE MALAYSIA BERHAD
2.00-0.99%-0.02Bán2.069M1.716B-0.322061.00Vật liệu cơ bản
4057 ASIAN PAC HOLDINGS BHD
0.120.00%0.00Bán900.300K124.455M4.570.0382.00Tài chính
4359 TURIYA BHD
0.124.17%0.01Bán20.000K28.591M-0.01324.00Vật liệu cơ bản
4383 JAYA TIASA HOLDINGS BHD
0.51-0.98%-0.01Bán382.600K493.675M-0.032881.00Vật liệu cơ bản
4464 PEGASUS HEIGHTS BERHAD
0.030.00%0.00Mua582.000K43.725M-0.0161.00Tài chính
5000 HUME INDUSTRIES BHD
0.68-8.11%-0.06Bán172.000K354.530M-0.16513.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5008 HARRISONS HOLDINGS (M) BHD
3.60-5.26%-0.20Bán24.000K260.210M12.380.31934.00Công nghiệp
5015 APM AUTOMOTIVE HOLDINGS BHD
3.11-2.81%-0.09Bán5.600K625.867M14.290.223888.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5037 COMPUGATES HOLDINGS BHD
0.030.00%0.00Bán4.620M58.693M-0.0087.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5047 NPC RESOURCES BHD
1.78-1.11%-0.02Bán2.000K210.768M-0.101631.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5080 POH KONG HOLDINGS BHD
0.47-1.06%-0.01Sức bán mạnh6.000K192.865M8.240.061200.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5115 ALAM MARITIM RESOURCES BHD
0.110.00%0.00Bán98.000K101.691M-0.17185.00Năng lượng
5140 TASCO BERHAD
1.17-4.88%-0.06Sức bán mạnh210.200K246.000M8.970.142300.00Công nghiệp
5142 WAH SEONG CORPORATION BHD
0.860.00%0.00Bán344.300K664.392M4.520.192170.00Năng lượng
5147 SAMCHEM HOLDINGS BERHAD
0.71-4.05%-0.03Bán436.600K201.280M9.220.08101.00Vật liệu cơ bản
5151 HALEX HOLDINGS BERHAD
0.72-3.33%-0.03Sức bán mạnh3.000K76.830M-0.11509.00Vật liệu cơ bản
5157 SAUDEE GROUP BERHAD
0.370.00%0.00Mua54.100K48.891M-0.02326.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5210 BUMI ARMADA BERHAD
0.34-1.47%-0.01Bán18.141M1.996B-0.06277.00Năng lượng
5220 GLOBALTEC FORMATION BERHAD
0.040.00%0.00Bán6.125M188.361M-0.002194.00Công nghiệp
5222 FGV HOLDINGS BERHAD
1.210.83%0.01Bán2.908M4.371B46.860.0319101.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5231 PELIKAN INT.CORPORATION BHD
0.43-2.27%-0.01Bán133.000K241.282M17.910.021916.00Công nghiệp
5267 XIN HWA HOLDINGS BERHAD
0.660.00%0.00Bán27.200K142.560M16.910.04Công nghiệp
5835 DOLOMITE CORPORATION BHD
0.12-7.69%-0.01Bán40.000K34.194M-0.40141.00Vật liệu cơ bản
5983 MBM RESOURCES BHD
1.880.00%0.00Bán446.100K734.868M-0.271528.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6297 BOX-PAK (MALAYSIA) BHD
0.870.00%0.00Bán3.900K104.441M-0.11461.00Vật liệu cơ bản
6378 WMG HOLDINGS BERHAD
0.150.00%0.00Bán2.300K64.040M-0.121090.00Vật liệu cơ bản
6602 BCB BHD
0.331.56%0.01Bán188.700K130.117M4.150.08362.00Tài chính
6904 SUBUR TIASA HOLDINGS BHD
0.770.00%0.00Bán1.100K143.910M-0.102181.00Vật liệu cơ bản
7013 HUBLINE BHD
0.040.00%0.00Sức bán mạnh5.308M82.673M8.430.00573.00Công nghiệp
7018 CME GROUP BHD
0.04-12.50%-0.01Sức bán mạnh20023.369M-0.0241.00Công nghiệp
7045 SCOMI ENERGY SERVICES BHD
0.040.00%0.00Bán1.716M93.665M-0.09285.00Công nghiệp
7054 ASTRAL ASIA BHD
0.15-6.25%-0.01Bán169.400K105.597M-0.01100.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7055 PLB ENGINEERING BHD
1.47-2.00%-0.03Sức bán mạnh3.000K168.593M-0.02150.00Công nghiệp
7071 OCR GROUP BERHAD
0.323.23%0.01Bán199.000K90.664M48.510.01405.00Công nghiệp
7086 ABLEGROUP BERHAD
0.090.00%0.00Bán62.000K22.431M-0.00322.00Vật liệu cơ bản
7094 EUROSPAN HOLDINGS BHD
0.600.00%0.00Sức bán mạnh24.000K26.653M-0.03564.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7140 OKA CORPORATION BHD
1.01-0.98%-0.01Bán32.000K166.869M7.340.14124.00Vật liệu cơ bản
7187 CHIN HIN GROUP PROPERTY BERHAD
0.400.00%0.00Bán26.000K118.844M17.670.03320.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7190 PELANGI PUBLISHING GROUP BHD
0.37-5.13%-0.02Sức bán mạnh18.700K35.741M76.760.01456.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7198 DPS RESOURCES BHD
0.078.33%0.01Mua198.000K35.266M-0.01820.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7205 COCOALAND HOLDINGS BHD
2.000.00%0.00Bán3.700K457.600M14.500.141325.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7206PB TH HEAVY ENGINEERING BERHAD-ISLAMIC IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 15/20
0.040.00%0.00Bán5.500K44.851M-0.15683.00Năng lượng
7207 SUCCESS TRANSFORMER CORP BHD
0.58-1.69%-0.01Sức bán mạnh2.000K139.678M18.860.03324.00Công nghiệp
7209 CHEETAH HOLDINGS BHD
0.3815.15%0.05Mua11.000K43.647M40.860.011003.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7230 TOMEI CONSOLIDATED BHD
0.5510.00%0.05Mua35.500K69.300M7.720.06508.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7374 TIEN WAH PRESS HOLDINGS BHD
1.28-1.54%-0.02Bán1.000K188.166M-0.06829.00Công nghiệp
7722 ASIA BRANDS BERHAD
0.590.00%0.00Sức bán mạnh1.900K68.631M-0.241675.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8141 MAJUPERAK HOLDINGS BHD
0.23-2.08%-0.01Sức bán mạnh205.000K61.693M-0.052.00Tài chính
8311 PESONA METRO HOLDINGS BHD
0.23-2.13%-0.01Sức bán mạnh4.176M163.311M13.700.02382.00Công nghiệp
8346 PERAK CORPORATION BHD
0.508.70%0.04Bán16.800K46.000M-1.88434.00Công nghiệp
8648 JASA KITA BHD
0.11-4.35%-0.01Sức bán mạnh9.000K49.450M-0.01106.00Công nghiệp
8745 LEWEKO RESOURCES BHD
0.15-3.12%-0.01Sức bán mạnh25.000K51.503M-0.01310.00Vật liệu cơ bản
8982 CEPATWAWASAN GROUP BHD
0.61-0.81%-0.01Bán10.500K190.015M8.850.071125.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
9083 KUMPULAN JETSON BHD
0.18-7.69%-0.01Sức bán mạnh10040.300M-0.03670.00Vật liệu cơ bản
9377 FSBM HOLDINGS BHD
0.10-38.71%-0.06Bán2.552M13.321M-0.00347.00Công nghệ
9539 MULTI-USAGE HOLDINGS BHD
0.450.00%0.00Bán5.700K25.389M-0.1150.00Tài chính
9806 NATIONWIDE EXPRESS HOLDINGS BERHAD
0.293.57%0.01Bán40.100K35.739M-0.101600.00Công nghiệp
9881 LEADER STEEL HOLDINGS BHD
0.30-3.23%-0.01Bán76.000K38.642M6.070.05132.00Vật liệu cơ bản
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất