Các cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh — Thị trường Chứng khoán Malaysia

Cổ phiếu tăng trưởng liên tục khác với những cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh, mặc dù chúng có vẻ giống nhau. Trong trường hợp thứ hai, dữ liệu cơ bản chiếm ưu thế hơn so với kỹ thuật. Sự khác biệt chính nằm ở khung thời gian của động thái giá. Chú ý đến tài chính của công ty cũng như không có sự tăng và giảm giá mạnh vì nó có thể giúp bạn xác định xem doanh nghiệp có ổn định về mặt tài chính hay không.

           
1TECH ONETECH SOLUTIONS HOLDINGS BERHAD
0.550.00%0.00Mua0Dịch vụ Công nghệ
AMLEX AMLEX HOLDINGS BERHAD
0.230.00%0.00Mua060.325M17.860.01Công nghệ Điện tử
ANCOM ANCOM BHD
1.88-2.08%-0.04Mua1.172M468.945M20.600.10Công nghiệp Chế biến
BABA BABA ECO GROUP BERHAD
0.450.00%0.00Mua0101.124M6.750.07Sản xuất Chế tạo
CARZO CARZO HOLDINGS BERHAD
0.990.00%0.00Sức mua mạnh087.387M51.00Dịch vụ Phân phối
CTOS CTOS DIGITAL BERHAD
2.040.99%0.02Mua32.614M4.444B465.00Tài chính
D&O D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD
6.032.38%0.14Mua6.357M7.060B92.900.08Công nghệ Điện tử
DYNAFNT DYNAFRONT HOLDINGS BERHAD
0.300.00%0.00Mua0Tài chính
ENEST ENEST GROUP BERHAD
0.140.00%0.00Mua065.100M12.500.01Công nghiệp Chế biến
FRONTKN FRONTKEN CORPORATION BHD
3.911.56%0.06Mua7.552M6.052B65.590.061130.00Công nghệ Điện tử
GENETEC GENETEC TECHNOLOGY BERHAD
39.5010.09%3.62Sức mua mạnh790.900K1.846B319.790.11Sản xuất Chế tạo
INARI INARI AMERTRON BERHAD
3.752.18%0.08Sức mua mạnh28.261M13.518B36.810.10Công nghệ Điện tử
JISHAN JISHAN BERHAD
0.460.00%0.00Mua0Công nghiệp Chế biến
LSH LIM SEONG HAI CAPITAL BERHAD
0.330.00%0.00Mua5.000KTài chính
MMIS MMIS BERHAD
0.290.00%0.00Mua0174.000M34.520.01Sản xuất Chế tạo
SAM SAM ENGINEERING & EQUIPMENT
19.5014.71%2.50Sức mua mạnh1.886M2.301B35.650.48Công nghệ Điện tử
SJC SENI JAYA CORPORATION BHD
2.509.17%0.21Sức mua mạnh308.000K116.480M-0.1613.00Dịch vụ Thương mại
UTAMA UCI RESOURCES BERHAD
0.270.00%0.00Mua0Khoáng sản phi năng lượng
Tải thêm