Cổ phiếu luôn ở mức đáy

Ngược lại với các cổ phiếu tăng trưởng liên tục, các cổ phiếu luôn ở mức đáy thường đặc trưng bằng sự giảm giá liên tục, thường có ít điều chỉnh về giá. Trong hầu hết các trường hợp, điều này là do sự suy giảm của toàn bộ ngành hoặc lĩnh vực. Ví dụ: các cổ phiếu tiếp tục giảm liên tục có thể đại diện cho các công ty dầu khí khi có sự dư thừa dầu.

           
0020 NETX HOLDINGS BHD
0.020.00%0.00Bán437.000K56.006M-0.008.00Công nghệ
0047 PERISAI PETROLEUM TEKNOLOGI
0.02-20.00%-0.01Sức bán mạnh15.000K31.512M-0.36235.00Năng lượng
0069 VIVOCOM INTL HOLDINGS BERHAD
0.02-20.00%-0.01Bán1.260M141.613M53.190.0042.00Dịch vụ Viễn thông
0091 DAYA MATERIALS BHD
0.010.00%0.00Bán200.000K20.429M-0.0358.00Năng lượng
0092 MTOUCHE TECHNOLOGY BHD
0.08-5.88%-0.01Sức bán mạnh2.285M43.228M21.740.00104.00Công nghệ
0096 NEXGRAM HOLDINGS BERHAD
0.020.00%0.00Bán501.200K41.375M-0.03137.00Công nghệ
0105PA ASIA POLY HOLDINGS BERHAD - ICPS A 2017/2022
0.03-14.29%-0.01Sức bán mạnh515.300K31.147M368.420.00248.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0109 SC ESTATE BUILDER BERHAD
0.010.00%0.00Bán100.000K13.246M4.500.0060.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0154 EA HOLDINGS BERHAD
0.020.00%0.00Mua857.400K101.447M-0.0149.00Công nghệ
0161 SCH GROUP BERHAD
0.10-8.70%-0.01Sức bán mạnh150.000K54.339M-0.02116.00Công nghiệp
0168 BOILERMECH HOLDINGS BHD
0.51-4.67%-0.03Sức bán mạnh101.000K276.060M12.810.0498.00Công nghiệp
0173 REV ASIA BERHAD
0.230.00%0.00Sức bán mạnh46.000K30.967M-0.0599.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0174 IDIMENSION CONSOLIDATED BHD
0.020.00%0.00Bán75.000K5.439M146.00Công nghệ
0175 HENG HUAT RESOURCES GROUP BHD
0.14-6.90%-0.01Bán16.400K44.762M-0.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0201 NOVA WELLNESS GROUP BERHAD
0.39-6.02%-0.03Bán55.600K131.864M12.980.03Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0203 SECUREMETRIC BERHAD
0.41-2.35%-0.01Bán479.700K103.530MCông nghiệp
03002 RED IDEAS HOLDINGS BERHAD
0.300.00%0.00Bán0
1201 SUMATEC RESOURCES BHD
0.01-25.00%-0.01Sức bán mạnh35.517M85.055M-0.03623.00Công nghiệp
1538 SYMPHONY LIFE BERHAD
0.34-1.45%-0.01Bán199.000K203.484M2.980.12337.00Tài chính
2143 ECM LIBRA FINANCIAL GRP BHD
0.26-3.70%-0.01Sức bán mạnh9.000K129.580M47.040.01500.00Tài chính
2259 TALAM TRANSFORM BERHAD
0.030.00%0.00Bán238.300K126.608M-0.01759.00Tài chính
2283 ZELAN BHD
0.04-12.50%-0.01Bán414.000K33.796M-0.10371.00Công nghiệp
2925 CYCLE & CARRIAGE BINTANG BHD
1.570.00%0.00Bán6.000K158.170M193.110.01794.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4243 WTK HOLDINGS BHD
0.44-2.22%-0.01Bán388.600K214.863M2.550.184585.00Vật liệu cơ bản
4464 PEGASUS HEIGHTS BERHAD
0.020.00%0.00Bán341.000K34.980M-0.0161.00Tài chính
4847 KONSORTIUM TRANSNASIONAL BHD
0.077.14%0.01Bán39.200K30.210M-0.04491.00Công nghiệp
5035 KNUSFORD BHD
0.50-10.71%-0.06Sức bán mạnh14.000K49.822M-0.26317.00Công nghiệp
5042 TSR CAPITAL BHD
0.34-2.90%-0.01Bán13.800K60.185M27.560.01108.00Công nghiệp
5070 PROTASCO BHD
0.28-1.79%-0.01Bán427.600K138.710M8.950.031385.00Công nghiệp
5112 TH PLANTATIONS BHD
0.48-4.00%-0.02Sức bán mạnh127.600K441.926M20.290.02Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5113 RIMBUNAN SAWIT BHD
0.150.00%0.00Sức bán mạnh80.300K237.505M-0.07786.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5115 ALAM MARITIM RESOURCES BHD
0.08-11.11%-0.01Bán1.518M83.201M-0.18185.00Năng lượng
5120 AMFIRST REITS
0.54-1.82%-0.01Sức bán mạnh278.900K377.521M31.720.02Tài chính
5163 SEREMBAN ENGINEERING BERHAD
0.21-6.52%-0.01Sức bán mạnh2.000K18.327M-0.06150.00Công nghiệp
5182 MCT BERHAD
0.7012.90%0.08Bán9.900K1.020B10.430.07446.00Vật liệu cơ bản
5190 BENALEC HOLDINGS BERHAD
0.18-2.70%-0.01Sức bán mạnh199.500K157.081M-0.00384.00Công nghiệp
5195 CENSOF HOLDINGS BERHAD
0.12-3.85%-0.01Sức bán mạnh562.600K65.229M-0.02147.00Công nghệ
5214 CHINA STATIONERY LIMITED
0.010.00%0.00Bán012.328M-0.00901.00Công nghiệp
5220 GLOBALTEC FORMATION BERHAD
0.0416.67%0.01Bán18.375M161.452M-0.002194.00Công nghiệp
5222 FGV HOLDINGS BERHAD
0.77-2.53%-0.02Bán10.040M2.878B-0.2219101.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5230 TUNE PROTECT GROUP BERHAD
0.59-1.67%-0.01Bán1.277M451.056M9.570.06450.00Tài chính
5231 PELIKAN INT.CORPORATION BHD
0.370.00%0.00Bán429.800K204.720M38.990.011916.00Công nghiệp
5237 MPHB CAPITAL BERHAD
1.06-3.64%-0.04Bán16.000K786.500M11.540.10725.00Tài chính
5239PA TITIJAYA LAND BERHAD - ICPS 2017/2022
0.040.00%0.00Bán330.000K402.938M6.100.05Tài chính
5254 BOUSTEAD PLANTATIONS BHD
0.78-2.50%-0.02Sức bán mạnh320.400K1.792B-0.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5255 ICON OFFSHORE BERHAD
0.09-5.26%-0.01Sức bán mạnh665.000K111.833M-0.05Năng lượng
5268 IKHMAS JAYA GROUP BERHAD
0.11-4.35%-0.01Bán1.236M62.715M-0.01730.00Công nghiệp
5273 CHIN HIN GROUP BERHAD
0.69-1.43%-0.01Bán152.700K387.309M16.580.04Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5285 SIME DARBY PLANTATION BERHAD
4.48-4.48%-0.21Bán3.820M31.896B38.760.1297000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6084 STAR MEDIA GROUP BERHAD
0.69-2.11%-0.01Bán384.900K523.892M-0.191784.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6173 BINA DARULAMAN BHD
0.360.00%0.00Bán0110.907M-0.09459.00Công nghiệp
6459 MNRB HOLDINGS BHD
0.94-2.08%-0.02Bán612.600K736.368M3.280.29885.00Tài chính
6572 KWANTAS CORPORATION BHD
0.92-1.08%-0.01Bán17.000K289.860M-0.323341.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6807 PUNCAK NIAGA HOLDINGS BHD
0.380.00%0.00Bán6.400K170.728M-0.334744.00Công ty dịch vụ công cộng
7014 YLI HOLDINGS BHD
0.230.00%0.00Sức bán mạnh50.000K23.651M-0.10379.00Vật liệu cơ bản
7018 CME GROUP BHD
0.040.00%0.00Sức bán mạnh98.800K20.448M-0.0241.00Công nghiệp
7020 YKGI HOLDINGS BERHAD
0.12-4.17%-0.01Sức bán mạnh175.600K42.082M-0.05418.00Vật liệu cơ bản
7028 ZECON BHD
0.240.00%0.00Bán137.000K32.099M2.530.10366.00Công nghiệp
7086 ABLEGROUP BERHAD
0.070.00%0.00Bán270.000K19.793M-0.00322.00Vật liệu cơ bản
7117 CJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD
0.470.00%0.00Bán77.000K185.145M14.960.03784.00Công nghiệp
7139 NICHE CAPITAL EMAS HLDG BHD
0.040.00%0.00Bán382.000K13.322M14.080.00304.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7158 SCOMI GROUP BHD
0.04-10.00%-0.01Sức bán mạnh1.444M54.695M-0.212000.00Năng lượng
7164 KNM GROUP BHD
0.100.00%0.00Bán2.157M246.340M-0.04834.00Năng lượng
7198 DPS RESOURCES BHD
0.060.00%0.00Bán66.300K32.327M-0.01820.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7219 MINETECH RESOURCES BHD
0.060.00%0.00Bán50.000K49.708M-0.00391.00Công nghiệp
7223 JADI IMAGING HOLDINGS BHD
0.03-14.29%-0.01Bán60.000K32.960M-0.02124.00Công nghệ
7239 SCANWOLF CORPORATION BHD
0.180.00%0.00Sức bán mạnh53.000K17.177M22.360.01Vật liệu cơ bản
7243 BIO OSMO BHD
0.040.00%0.00Sức bán mạnh290.000K27.838M-0.01Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7471 EDEN INC. BHD
0.100.00%0.00Bán758.200K38.765M-0.04575.00Công ty dịch vụ công cộng
7498 RALCO CORPORATION BHD
0.23-17.86%-0.05Bán30.000K10.621M-0.22308.00Vật liệu cơ bản
8346 PERAK CORPORATION BHD
0.32-7.25%-0.03Bán35.900K34.500M-1.88434.00Công nghiệp
8605PB FEDERAL INTERNATIONAL HOLDINGS BERHAD - RCPS 18/28
0.07-0.00%-0.00Bán033.831M11.580.03170.00Công nghiệp
8664PB S P SETIA BERHAD - ISLAMIC REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES B (RCPS-I B)
0.69-2.14%-0.01Sức bán mạnh163.300K9.417B12.700.23942.00Tài chính
9601 HO WAH GENTING BHD
0.09-10.00%-0.01Sức bán mạnh135.000K32.461M-0.051744.00Công nghiệp
9679 WCT HOLDINGS BERHAD
0.690.00%0.00Bán537.400K966.795M5.860.122734.00Công nghiệp
9806 NATIONWIDE EXPRESS HOLDINGS BERHAD
0.23-6.12%-0.01Bán6.000K28.345M-0.101600.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất