Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
0020 NETX HOLDINGS BHD 0.02-20.00%-0.01Bán2.888M67.100M-0.008.00Công nghệ
0043 METRONIC GLOBAL BHD 0.040.00%0.00Mua581.300K38.509M-0.00177.00Công nghiệp
0051 CUSCAPI BHD 0.313.33%0.01Mua19.072M257.781M-0.04111.00Công nghệ
0060 VORTEX CONSOLIDATED BERHAD 0.096.25%0.01Mua29.092M48.791M55.560.0066.00Công nghệ
0065 EXCEL FORCE MSC BHD 0.774.05%0.03Mua20.259M306.680M65.310.0239.00Công nghệ
0090 ELSOFT RESEARCH BHD 3.49-0.57%-0.02Mua146.000K972.326M26.470.1349.00Công nghệ
0094 INIX TECHNOLOGIES HOLDINGS BHD 0.105.26%0.01Sức mua mạnh3.437M24.618M-0.0362.00Công nghệ
0104 GENETEC TECHNOLOGY BERHAD 1.800.56%0.01Mua919.900K72.062M11.280.16116.00Công nghiệp
0118 TRIVE PROPERTY GROUP BERHAD 0.020.00%0.00Bán1.922M42.663M-0.0063.00Công nghiệp
0129 SILVER RIDGE HOLDINGS BHD 0.250.00%0.00Mua3.208M30.250M51.120.00104.00Công nghệ
0132 TECHNODEX BHD 0.12-4.17%-0.01Bán730.100K65.260M-0.0047.00Công nghệ
0138 MY E.G. SERVICES BHD 1.760.57%0.01Mua37.737M6.217B27.830.0673.00Công nghệ
0153 OVERSEA ENTERPRISE BERHAD 0.190.00%0.00Mua046.078M-0.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0180 KIM TECK CHEONG CONSOLIDATED BERHAD 0.18-5.13%-0.01Sức mua mạnh6.289M99.504M-0.01Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0189 MATANG BERHAD 0.086.67%0.01Mua82.100K135.750M33.040.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0196 QES GROUP BERHAD 0.320.00%0.00Mua36.975M242.659M335.00Công nghiệp
03001 CLOUDARON GROUP BERHAD 0.250.00%0.00Bán0
03002 RED IDEAS HOLDINGS BERHAD 0.380.00%0.00Bán0
03003 JM EDUCATION GROUP BERHAD 0.540.00%0.00Mua036.273MCông nghiệp
03005 METRO HEALTHCARE BERHAD 0.372.78%0.01Sức mua mạnh20.000K74.240MChăm sóc sức khỏe
03006 NOVA PHARMA SOLUTIONS BERHAD 0.230.00%0.00Mua034.272MCông nghiệp
03007 POLYMER LINK HOLDINGS BERHAD 0.170.00%0.00Theo dõi078.685MVật liệu cơ bản
03009 SEERS BERHAD 0.100.00%0.00Theo dõi025.763M29.00Công nghiệp
1007PB AMCORP PROPERTIES BERHAD - PREFERENCE SHARES B 0.650.00%0.00Mua0385.179M3.260.241058.00Tài chính
1163PA ALLIANZ MALAYSIA BHD-ICPS 13.300.00%0.00Mua02.275B13.431.901867.00Tài chính
1562 BERJAYA SPORTS TOTO BHD 2.300.44%0.01Mua1.472M3.085B13.440.171497.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1783 SELANGOR PROPERTIES BHD 4.23-0.24%-0.01Mua9.000K1.457B257.750.02399.00Tài chính
1961 IOI CORPORATION BHD 4.590.44%0.02Mua2.355M28.720B23.370.206758.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2445 KUALA LUMPUR KEPONG BHD 25.000.24%0.06Sức mua mạnh669.700K26.560B29.710.8438000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2488 ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 4.221.20%0.05Mua640.100K6.456B13.050.323473.00Tài chính
2682 AMALGAMATED INDUSTRIAL STEEL 0.324.92%0.01Mua10044.027M4.910.07260.00Vật liệu cơ bản
2879 CHEMICAL COMPANY OF MALAYSIA 1.96-1.01%-0.02Mua310.100K332.038M50.320.04385.00Vật liệu cơ bản
3034 HAP SENG CONSOLIDATED BHD 9.88-0.10%-0.01Mua514.500K24.623B22.010.453486.00Công nghiệp
3921 MWE HOLDINGS BHD 1.740.00%0.00Mua284.000K400.609M-0.459414.00Công nghệ
4448P TASEK CORPORATION BERHAD - 6% PREFERENCE 13.580.00%0.00Bán0763.199M-0.11552.00Vật liệu cơ bản
4731 SCIENTEX BERHAD 8.574.13%0.34Sức mua mạnh1.447M4.024B14.560.571200.00Vật liệu cơ bản
4936 MALPAC HOLDINGS BHD 1.050.00%0.00Mua078.750M-0.0514.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5037 COMPUGATES HOLDINGS BHD 0.0320.00%0.01Mua5.321M58.693M-0.0087.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5135 SARAWAK PLANTATION BHD 1.800.00%0.00Mua0503.215M-0.113518.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5155 XINGQUAN INT SPORTS HLDG LTD 0.060.00%0.00Bán026.684M-0.94Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5172 K-STAR SPORTS LIMITED 0.11-4.35%-0.01Mua25.930M43.809M-0.051063.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5234 CLIQ ENERGY BERHAD 0.720.00%0.00Mua0483.465M-0.02Năng lượng
5256 REACH ENERGY BHD 0.412.53%0.01Mua27.753M433.083M-0.07Năng lượng
5274 HONG LEONG CAPITAL BERHAD 9.790.00%0.00Bán02.591B0.30432.00Tài chính
5568 APB RESOURCES BHD 0.830.00%0.00Mua1.000K92.001M-0.04301.00Công nghiệp
5819 HONG LEONG BANK BHD 20.800.68%0.14Mua1.489M43.109B16.031.297116.00Tài chính
6548 MALAYSIA PACIFIC CORP BHD 0.040.00%0.00Mua012.945M-0.0166.00Tài chính
6637 PNE PCB BHD 0.520.00%0.00Mua068.378M32.580.02714.00Công nghiệp
7007 ARK RESOURCES HOLDINGS BERHAD 0.310.00%0.00Mua015.089M93.090.0011.00Công nghiệp
7013 HUBLINE BHD 0.060.00%0.00Bán526.000K129.915M13.250.00573.00Công nghiệp
7031 AMTEL HOLDINGS BHD 0.650.00%0.00Mua67.800K32.106M-0.0689.00Công nghệ
7043 JMR CONGLOMERATION BHD 1.00-6.54%-0.07Bán218.500K135.659M-0.0371.00Vật liệu cơ bản
7051 AMTEK HOLDINGS BHD 0.360.00%0.00Mua018.000M-0.10534.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7055 PLB ENGINEERING BHD 1.680.00%0.00Mua0182.304M-0.01150.00Công nghiệp
7062 KHIND HOLDINGS BHD 1.884.44%0.08Sức mua mạnh2.000K72.106M47.510.04563.00Công nghiệp
7084 QL RESOURCES BHD 6.300.80%0.05Sức mua mạnh684.800K10.140B44.900.144000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7111 WEIDA (M) BHD 2.320.43%0.01Mua17.900K293.126M12.290.19569.00Công nghiệp
7149 ENG KAH CORPORATION BHD 1.088.00%0.08Mua10070.757M44.270.02356.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7157 CYL CORPORATION BHD 0.6312.50%0.07Sức mua mạnh5.000K63.000M707.870.00465.00Vật liệu cơ bản
7160 PENTAMASTER CORPORATION BHD 3.650.55%0.02Mua1.095M1.149B29.220.12226.00Công nghiệp
7179 D.B.E. GURNEY RESOURCES BHD 0.040.00%0.00Mua3.959M93.738M-0.01431.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7204 D&O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD 0.8110.14%0.07Mua71.105M770.192M34.020.03Công nghệ
7211 TAFI INDUSTRIES BHD 0.360.00%0.00Mua028.897M-0.05462.00Công nghiệp
7215 NI HSIN RESOURCES BHD 0.236.82%0.01Sức mua mạnh11.424M70.733M-0.00224.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7227 UMS-NEIKEN GROUP BHD 0.990.00%0.00Bán078.203M12.400.08Công nghiệp
7277 DIALOG GROUP BHD 3.551.14%0.04Sức mua mạnh32.028M19.790B38.750.092383.00Năng lượng
7374 TIEN WAH PRESS HOLDINGS BHD 1.600.00%0.00Mua0231.589M-0.06829.00Công nghiệp
7501 HARN LEN CORPORATION BHD 0.536.00%0.03Mua13.000K91.807M-0.04230.00Vật liệu cơ bản
7579 AWC BERHAD 0.821.86%0.01Mua3.886M217.033M10.110.08688.00Công nghiệp
7811 SAPURA INDUSTRIAL BHD 0.909.15%0.08Sức mua mạnh10065.134M21.570.04760.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7854 TIMBERWELL BHD 0.640.00%0.00Mua056.547M15.450.04350.00Vật liệu cơ bản
7935 MILUX CORPORATION BHD 0.750.00%0.00Mua040.808M-0.01477.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7943 SAND NISKO CAPITAL BERHAD 0.3114.81%0.04Sức mua mạnh6.000K20.460M-0.07744.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8435 CONCRETE ENGINEERING PRODUCTS 1.400.00%0.00Mua062.685M-0.09498.00Vật liệu cơ bản
9393 INDUSTRONICS BHD 0.110.00%0.00Bán1.050M11.304M-0.03405.00Công nghiệp
9431 SENI JAYA CORPORATION BHD 0.860.00%0.00Mua034.859M-0.0143.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9628 LEBTECH BERHAD 1.060.00%0.00Bán0144.673M-0.0173.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất