Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
0011 BRITE-TECH BHD
0.2911.32%0.03Sức mua mạnh879.000K66.780M17.280.02122.00Công nghiệp
0020 NETX HOLDINGS BHD
0.02-20.00%-0.01Bán2.785M70.007M-0.008.00Công nghệ
0043 METRONIC GLOBAL BHD
0.030.00%0.00Bán1.669M28.882M-0.00177.00Công nghiệp
0048 ANCOM LOGISTICS BERHAD
0.070.00%0.00Mua170.000K35.496M-0.00873.00Công nghiệp
0055 SERSOL BERHAD
0.1110.00%0.01Mua265.000K23.688M-0.00144.00Vật liệu cơ bản
0072 AT SYSTEMATIZATION BHD
0.070.00%0.00Mua155.000K30.165M-0.01276.00Công nghiệp
0083 NOTION VTEC BHD
0.725.84%0.04Sức mua mạnh9.415M228.182M32.590.021550.00Công nghiệp
0085 MLABS SYSTEMS BHD
0.050.00%0.00Mua1.567M33.525M-0.0126.00Công nghệ
0095 XINGHE HOLDINGS BERHAD
0.040.00%0.00Bán801.600K90.073M-0.0184.00Dịch vụ Viễn thông
0103 MNC WIRELESS BHD
0.06-8.33%-0.01Mua207.000K28.703M-0.0060.00Công nghệ
0109 SC ESTATE BUILDER BERHAD
0.020.00%0.00Theo dõi430.000K17.662M6.010.0060.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0111 K-ONE TECHNOLOGY BHD
0.336.56%0.02Mua22.358M158.339M338.890.00238.00Công nghệ
0118 TRIVE PROPERTY GROUP BERHAD
0.020.00%0.00Mua1.231M42.663M-0.0163.00Công nghiệp
0131 DIVERSIFIED GATEWAY SOLUTIONS
0.07-7.14%-0.01Mua3.852M104.403M-0.0047.00Dịch vụ Viễn thông
0147 INNITY CORPORATION BHD
0.6410.34%0.06Mua80088.834M34.610.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0149 FIBON BERHAD
0.5417.39%0.08Mua1.000K52.919M22.480.02Công nghiệp
0154 EA HOLDINGS BERHAD
0.020.00%0.00Bán842.900K101.447M-0.0149.00Công nghệ
0169 SMTRACK BERHAD
0.105.26%0.01Mua1.217M13.928M-0.03Công nghệ
0178 SEDANIA INNOVATOR BERHAD
0.14-3.33%-0.01Theo dõi86.000K33.871M227.270.00Dịch vụ Viễn thông
0188 HLT GLOBAL BERHAD
0.212.38%0.01Bán209.600K107.515M-0.03Công nghiệp
0189 MATANG BERHAD
0.070.00%0.00Mua3.122M135.750M33.040.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0202 RADIANT GLOBALTECH BERHAD
0.30-3.23%-0.01Mua21.753M162.812MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0203 SECUREMETRIC BHD
0.540.00%0.00151.449M
03005 METRO HEALTHCARE BERHAD
0.420.00%0.00Mua20.000K85.276MChăm sóc sức khỏe
1007PA AMCORP PROPERTIES BERHAD - PREFERENCE SHARES A
0.3320.37%0.06Mua3.400K337.772M2.860.241058.00Tài chính
1147 GLOBAL ORIENTAL BERHAD
0.200.00%0.00Theo dõi88.000K93.209M-0.23256.00Tài chính
2038 NEGRI SEMBILAN OIL PALMS BHD
3.520.57%0.02Mua2.000K247.111M9.930.35789.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2143 ECM LIBRA FINANCIAL GRP BHD
0.3417.24%0.05Mua5.800K163.175M59.230.01500.00Tài chính
2453 KLUANG RUBBER CO (M) BHD
4.000.00%0.00Mua15.000K252.688M38.970.1014.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2852 CAHYA MATA SARAWAK BHD
3.133.64%0.11Mua859.500K3.236B12.650.242600.00Vật liệu cơ bản
3239 BERJAYA ASSETS BERHAD
0.290.00%0.00Mua149.200K741.898M-0.01709.00Tài chính
3484 DAMANSARA REALTY BHD
0.362.82%0.01Mua50.000K113.022M7.320.05282.00Tài chính
3514 MARCO HOLDINGS BHD
0.138.33%0.01Mua70.000K126.517M9.100.0174.00Công nghiệp
3778 MELEWAR INDUSTRIAL GROUP BHD
0.143.57%0.01Mua10050.318M-0.00361.00Vật liệu cơ bản
3883 MUDA HOLDINGS BHD
1.752.34%0.04Mua361.300K521.637M8.190.212364.00Vật liệu cơ bản
4464 PEGASUS HEIGHTS BERHAD
0.030.00%0.00Mua164.000K43.725M-0.0161.00Tài chính
4596 SAPURA RESOURCES BHD
0.840.00%0.00Sức mua mạnh10.000K117.264M9.950.08217.00Tài chính
5005 UNISEM (M) BHD
3.122.97%0.09Mua3.434M2.203B21.220.149600.00Công nghệ
5008 HARRISONS HOLDINGS (M) BHD
3.794.70%0.17Mua1.000K247.884M11.790.31934.00Công nghiệp
5011 MESINIAGA BHD
1.066.00%0.06Mua15.000K60.402M4.220.241000.00Công nghệ
5020 GLOMAC BHD
0.411.23%0.01Mua9.700K321.050M10.610.04321.00Tài chính
5024 HUP SENG INDUSTRIES BHD
1.091.87%0.02Sức mua mạnh140.000K856.000M19.580.051403.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5026 MHC PLANTATIONS BHD
0.7110.00%0.07Mua11.900K140.529M10.190.07342.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5048 YI-LAI BHD
0.693.73%0.03Mua4.000K101.902M-0.03735.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5111 TOWER REITS
0.92-3.68%-0.04Bán20.800K256.658M16.830.05Tài chính
5148 UEM SUNRISE BERHAD
0.74-2.63%-0.02Theo dõi373.900K3.448B11.030.081451.00Tài chính
5152 MUAR BAN LEE GROUP BERHAD
1.2015.38%0.16Sức mua mạnh40.500K104.388M13.780.0967.00Công nghiệp
5159 YOONG ONN CORPORATION BERHAD
1.06-1.85%-0.02Bán93.100K169.510M6.770.16Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5197 FOCUS LUMBER BERHAD
1.605.96%0.09Sức mua mạnh1.302M158.079M12.800.12136.00Vật liệu cơ bản
5220 GLOBALTEC FORMATION BERHAD
0.040.00%0.00Bán23.504M188.361M-0.002194.00Công nghiệp
5228 ELK-DESA RESOURCES BERHAD
1.180.00%0.00Sức mua mạnh17.200K338.143M11.940.1095.00Tài chính
5239PA TITIJAYA LAND BERHAD - ICPS 2017/2022
0.040.00%0.00Mua311.400K436.861M4.920.07Tài chính
5272 RANHILL HOLDINGS BERHAD
1.160.87%0.01Mua5.234M1.022B13.490.092916.00Công ty dịch vụ công cộng
5278 RHONE MA HOLDINGS BERHAD
0.80-1.85%-0.01Bán25.000K131.970M10.520.08Chăm sóc sức khỏe
5355 DAIMAN DEVELOPMENT BHD
2.920.00%0.00Mua121.600K614.873M14.970.20219.00Tài chính
5371 KIM HIN INDUSTRY BHD
1.230.00%0.00Mua19.800K172.494M-0.031560.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5606 IGB BERHAD
2.600.00%0.00Mua61.900K1.785B12.920.27827.00Tài chính
6459 MNRB HOLDINGS BHD
1.130.00%0.00Bán666.500K866.766M4.040.28885.00Tài chính
6998 BINTAI KINDEN CORPORATION BHD
0.140.00%0.00Mua110.000K41.701M3.850.04398.00Công nghiệp
7006 LATITUDE TREE HOLDINGS BHD
3.790.80%0.03Mua15.000K364.513M30.300.126366.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7048 ATLAN HOLDINGS BHD
4.450.00%0.00Mua3.000K1.129B23.320.19662.00Công nghiệp
7060 NEW HOONG FATT HOLDINGS BHD
2.67-2.91%-0.08Bán5.600K220.735M14.590.18794.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7079 TIGER SYNERGY BERHAD
0.0913.33%0.01Mua15.416M48.551M-0.01103.00Tài chính
7080 PERMAJU INDUSTRIES BHD
0.360.00%0.00Mua20.341M68.351M-0.0332.00Tài chính
7096 GPA HOLDINGS BHD
0.090.00%0.00Bán5.000K83.342M-0.00269.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7111 WEIDA (M) BHD
2.380.00%0.00Mua15.800K302.008M12.660.19569.00Công nghiệp
7123 PRICEWORTH INTERNATIONAL BHD
0.040.00%0.00Mua6.133M184.272M6.620.012662.00Vật liệu cơ bản
7126 LONDON BISCUITS BHD
0.570.88%0.01Sức mua mạnh2.948M115.216M12.230.05470.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7162 ASTINO BHD
0.71-6.58%-0.05Bán31.500K207.199M7.200.11325.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7172 PMB TECHNOLOGY BHD
3.70-0.80%-0.03Sức mua mạnh89.700K583.947M54.020.07326.00Vật liệu cơ bản
7186 SWS CAPITAL BERHAD
0.742.78%0.02Mua751.400K131.288M-0.01554.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7198 DPS RESOURCES BHD
0.078.33%0.01Theo dõi149.700K35.266M-0.01820.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7202 CLASSIC SCENIC BHD
1.190.85%0.01Bán39.500K142.190M16.940.07367.00Vật liệu cơ bản
7206PB TH HEAVY ENGINEERING BERHAD-ISLAMIC IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 15/20
0.040.00%0.00Bán5.500K44.851M-0.15683.00Năng lượng
7208 EURO HOLDINGS BHD
0.185.71%0.01Mua515.600K46.778M-0.01496.00Công nghiệp
7213 HOVID BHD
0.370.00%0.00Mua317.600K305.650M40.790.011103.00Chăm sóc sức khỏe
7214 A-RANK BHD
0.870.58%0.01Mua141.000K103.998M7.450.12143.00Vật liệu cơ bản
7223 JADI IMAGING HOLDINGS BHD
0.0414.29%0.01Mua5.200K37.668M-0.02124.00Công nghệ
7225 P.A. RESOURCES BHD
0.0716.67%0.01Mua23.689M102.225M-0.01Vật liệu cơ bản
7233 DUFU TECHNOLOGY CORP. BHD
3.47-1.98%-0.07Mua3.609M577.167M19.230.18Công nghiệp
7252 TEO SENG CAPITAL BHD
0.849.74%0.07Mua414.900K230.840M9.840.08Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7544 QUALITY CONCRETE HOLDINGS BHD
0.835.73%0.04Mua10048.108M-0.17578.00Vật liệu cơ bản
7595 MGB BERHAD
0.871.75%0.01Mua271.800K427.849M12.960.08232.00Công nghiệp
7773 EP MANUFACTURING BHD
0.474.44%0.02Mua3.000K74.695M-0.17835.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7986 CN ASIA CORPORATION BHD
0.526.12%0.03Mua11.400K22.237M13.630.0461.00Công nghiệp
8044 COMPUTER FORMS (M) BHD
1.214.31%0.05Mua5.000K49.610M-0.07334.00Công nghiệp
8133 BOUSTEAD HEAVY INDUSTRIES CORP
1.362.26%0.03Mua17.100K337.903M-0.021678.00Công nghiệp
8605PA FEDERAL INTERNATIONAL HOLDINGS BERHAD - RCPS 16/26
0.0716.67%0.01Bán278.100K36.665M10.000.03170.00Công nghiệp
9148 ADVANCED PACKAGING TECHNOLOGY
2.033.05%0.06Sức mua mạnh5.000K38.798M25.330.0889.00Công nghiệp
9342 ANZO HOLDINGS BERHAD
0.050.00%0.00Mua1.240M44.041M-0.01156.00Vật liệu cơ bản
9407 PARAGON UNION BHD
0.3518.64%0.06Sức mua mạnh1.000K22.644M-0.03467.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9628 LEBTECH BERHAD
0.99-6.60%-0.07Bán4.300K144.673M-0.0173.00Công nghiệp
9962 GROMUTUAL BHD
0.352.90%0.01Mua100129.585M7.470.0543.00Tài chính
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất