Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Malaysia

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
0100 ES CERAMICS TECHNOLOGY BHD
0.140.00%0.00Theo dõi30.000K29.800M-0.00171.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0105PA ASIA POLY HOLDINGS BERHAD - ICPS A 2017/2022
0.03-16.67%-0.01Bán448.600K29.349M-0.01248.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0122 ADVANCE INFORMATION MARKETING
0.270.00%0.00Mua065.331M-0.0183.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0153 OVERSEA ENTERPRISE BERHAD
0.130.00%0.00Mua031.527M-0.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0161 SCH GROUP BERHAD
0.138.33%0.01Mua14.370M66.661M-0.02116.00Công nghiệp
0167 MCLEAN TECHNOLOGIES BERHAD
0.140.00%0.00Mua025.923M-0.02201.00Công nghiệp
0169 SMTRACK BERHAD
0.150.00%0.00Mua12.045M23.080M-0.04Công nghệ
0170 KANGER INTERNATIONAL BERHAD
0.04-11.11%-0.01Bán514.000K40.222M-0.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0188 HLT GLOBAL BERHAD
0.140.00%0.00Mua10.500K71.677M-0.06Công nghiệp
0197 WEGMANS HOLDINGS BERHAD
0.310.00%0.00Theo dõi583.300K155.000M12.700.02498.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
03002 RED IDEAS HOLDINGS BERHAD
0.280.00%0.00Bán0
03003 JM EDUCATION GROUP BERHAD
0.540.00%0.00Bán037.968M16.120.03Công nghiệp
03005 METRO HEALTHCARE BERHAD
0.600.00%0.00Mua3.000K120.390M64.940.01Chăm sóc sức khỏe
03006 NOVA PHARMA SOLUTIONS BERHAD
0.350.00%0.00Mua052.153M23.780.01Công nghiệp
03010 MYKRIS INTERNATIONAL BERHAD
0.365.88%0.02Mua20.000K102.000MDịch vụ Viễn thông
03013 TOPVISION EYE SPECIALIST BERHAD
0.430.00%0.00Mua0109.906M57.00Chăm sóc sức khỏe
03015 MANFORCE GROUP BERHAD
0.230.00%0.00Mua075.196M25.520.013355.00Công nghiệp
03017 UNI WALL APS HOLDINGS BERHAD
0.420.00%0.00Mua0153.594M26.270.02Công nghiệp
03021 EQUITIESTRACKER HOLDINGS BERHAD
0.180.00%0.00Mua044.195MTài chính
1007 AMCORP PROPERTIES BERHAD
0.581.75%0.01Mua31.000K337.318M9.420.081058.00Tài chính
1163PA ALLIANZ MALAYSIA BHD-ICPS
14.300.00%0.00Mua02.330B15.411.681900.00Tài chính
2542 RIVERVIEW RUBBER ESTATES BHD
3.050.00%0.00Mua0197.794M72.450.04268.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3301 HONG LEONG INDUSTRIES BHD
10.860.74%0.08Mua4003.444B10.321.0415696.00Công nghiệp
3557 ECOFIRST CONSOLIDATED BHD
0.313.39%0.01Sức mua mạnh435.000K236.933M9.440.03178.00Tài chính
3611 PARAGON GLOBE BERHAD
1.050.00%0.00Bán0195.985M-0.02442.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3794 LAFARGE MALAYSIA BERHAD
3.740.00%0.00Mua356.700K3.178B-0.382061.00Vật liệu cơ bản
4936 MALPAC HOLDINGS BHD
0.860.00%0.00Mua064.500M-0.0914.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
4995 VERSATILE CREATIVE BHD
0.331.54%0.01Bán76.100K46.143M-0.14467.00Vật liệu cơ bản
5009 WHITE HORSE BHD
1.201.69%0.02Mua100.900K269.606M-0.11Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5037 COMPUGATES HOLDINGS BHD
0.0320.00%0.01Sức mua mạnh6.569M58.693M-0.0087.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5048 YI-LAI BHD
0.630.00%0.00Mua083.275M-0.02735.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5080 POH KONG HOLDINGS BHD
0.493.13%0.02Mua135.000K196.969M8.510.061200.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5152 MUAR BAN LEE GROUP BERHAD
1.373.79%0.05Sức mua mạnh1.046M134.964M11.070.1467.00Công nghiệp
5166 MINDA GLOBAL BERHAD
0.0412.50%0.01Mua95.000K49.596M-0.01980.00Công nghiệp
5167 TURBO-MECH BERHAD
0.790.00%0.00Mua085.320M13.030.06Công nghiệp
5250 7-ELEVEN MALAYSIA HOLDINGS BERHAD
1.490.68%0.01Sức mua mạnh45.300K1.702B33.140.0413070.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5606PB IGB BERHAD - REDEEMABLE CONVERTIBLE CUMULATIVE PREFERENCE SHARES 2018/2025
3.200.00%0.00Bán01.786B10.180.35827.00Tài chính
5789PA LBS BINA GROUP BERHAD - REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES
0.81-4.71%-0.04Sức bán mạnh192.000K873.182M9.180.06400.00Tài chính
5886 MINTYE BERHAD
0.780.00%0.00Bán047.424M28.320.03440.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6149 METROD HOLDINGS BERHAD
1.760.00%0.00Mua0211.200M23.210.08545.00Công nghiệp
7010 GRAND HOOVER BHD
0.590.00%0.00Mua023.600M-0.0474.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7031 AMTEL HOLDINGS BHD
0.672.29%0.02Sức mua mạnh20.000K35.499M21.320.0389.00Công nghệ
7089 LII HEN INDUSTRIES BHD
2.843.65%0.10Sức mua mạnh1.189M493.200M8.630.322880.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7096 GPA HOLDINGS BHD
0.143.70%0.00Mua7.014M132.366M421.880.00269.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7097 TA WIN HOLDINGS BHD
0.543.88%0.02Mua378.500K41.001M-0.05201.00Công nghiệp
7113 TOP GLOVE CORPORATION BHD
5.00-1.38%-0.07Mua3.049M12.982B29.990.1718000.00Chăm sóc sức khỏe
7114 DNONCE TECHNOLOGY BHD
0.482.13%0.01Mua764.300K118.339M48.960.011182.00Vật liệu cơ bản
7115 SKB SHUTTERS CORPORATION BHD
0.680.00%0.00Mua027.200M13.010.05214.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7130 KUMPULAN POWERNET BHD
0.595.36%0.03Sức mua mạnh81.100K42.644M-0.05182.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7132 SMIS CORPORATION BHD
0.462.22%0.01Mua5.000K18.973M-0.11311.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7137 UMS HOLDINGS BHD
2.100.96%0.02Mua7.200K84.635M17.420.12205.00Công nghiệp
7153 KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BHD
3.82-0.78%-0.03Mua927.900K4.924B24.650.16689.00Chăm sóc sức khỏe
7179 D.B.E. GURNEY RESOURCES BHD
0.0416.67%0.01Sức mua mạnh2.682M80.347M-0.01431.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7180 SERN KOU RESOURCES BHD
0.510.00%0.00Mua0122.400M15.580.04657.00Vật liệu cơ bản
7182 EKA NOODLES BERHAD
0.070.00%0.00Mua020.280M-0.01558.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7206PB TH HEAVY ENGINEERING BERHAD-ISLAMIC IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 15/20
0.040.00%0.00Mua056.064M-0.00683.00Năng lượng
7211 TAFI INDUSTRIES BHD
0.310.00%0.00Mua024.012M-0.06462.00Công nghiệp
7223 JADI IMAGING HOLDINGS BHD
0.040.00%0.00Mua93.400K37.668M-0.01124.00Công nghệ
7239 SCANWOLF CORPORATION BHD
0.150.00%0.00Mua014.314M-0.07Vật liệu cơ bản
7544 QUALITY CONCRETE HOLDINGS BHD
0.750.00%0.00Bán043.471M-0.18578.00Vật liệu cơ bản
7854 TIMBERWELL BHD
0.600.00%0.00Mua053.430M8.420.07350.00Vật liệu cơ bản
8052 CENTRAL INDUSTRIAL CORPORATION
0.600.00%0.00Mua2.800K53.550M-0.04219.00Vật liệu cơ bản
8435 CONCRETE ENGINEERING PRODUCTS
0.850.00%0.00Mua063.058M-0.10498.00Vật liệu cơ bản
8605PA FEDERAL INTERNATIONAL HOLDINGS BERHAD - RCPS 16/26
0.100.00%0.00Mua041.962M8.170.06170.00Công nghiệp
8605PB FEDERAL INTERNATIONAL HOLDINGS BERHAD - RCPS 18/28
0.060.00%0.00Bán041.962M8.170.06170.00Công nghiệp
8664PA S P SETIA BERHAD - ISLAMIC REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES (RCPS-I)
0.900.00%0.00Mua55.000K8.065B16.270.14942.00Tài chính
8664PB S P SETIA BERHAD - ISLAMIC REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES B (RCPS-I B)
0.790.00%0.00Mua08.065B16.270.14942.00Tài chính
8672 KAMDAR GROUP(M)BHD
0.330.00%0.00Mua065.337M-0.011368.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8923 JIANKUN INTERNATIONAL BERHAD
0.3512.90%0.04Sức mua mạnh20.100K51.722M99.360.007.00Công nghiệp
9237 SARAWAK CONSOLIDATED IND BHD
0.745.76%0.04Mua856.700K59.688M-0.11255.00Vật liệu cơ bản
9369 TEO GUAN LEE CORPORATION BHD
1.055.00%0.05Sức mua mạnh14.300K40.742M6.520.15741.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9865 SUIWAH CORPORATION BHD
2.780.00%0.00Sức mua mạnh20.400K159.155M33.120.081303.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất