Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
0002 KOTRA INDUSTRIES BHD
1.700.00%0.00Mua22.000K244.328M12.590.14452.00Chăm sóc sức khỏe
0010 IRIS CORPORATION BHD
0.153.45%0.01Mua50.421M444.942M-0.04684.00Công nghệ
0020 NETX HOLDINGS BHD
0.020.00%0.00Mua2.625M56.006M-0.008.00Công nghệ
0026 NOVA MSC BHD
0.124.17%0.01Mua13.976M93.946M55.560.00103.00Công nghệ
0034 MMAG HOLDINGS BERHAD
0.230.00%0.00Bán75.700K142.820M-0.0363.00Công nghệ
0037 RGB INTERNATIONAL BHD
0.2411.63%0.03Mua18.194M369.382M11.250.02415.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0041 PANPAGES BERHAD
0.2315.38%0.03Mua4.806M59.734M-0.0922.00Công nghệ
0043 METRONIC GLOBAL BHD
0.110.00%0.00Mua495.300K35.300M-0.01177.00Công nghiệp
0050 SYSTECH BHD
0.232.22%0.01Mua201.800K79.559M43.070.0132.00Công nghệ
0051 CUSCAPI BHD
0.23-2.17%-0.01Mua3.929M193.336M-0.04111.00Công nghệ
0059 ECOBUILT HOLDINGS BERHAD
0.28-1.75%-0.01Mua94.600K45.559M-0.02Công nghệ
0066 VSOLAR GROUP BERHAD
0.148.00%0.01Mua4.811M52.119M-0.0116.00Công nghệ
0068 ASDION BHD
0.232.17%0.01Mua3.626M27.323M-0.0426.00Công nghệ
0069 VIVOCOM INTL HOLDINGS BERHAD
0.02-20.00%-0.01Bán2.045M113.291M-0.0042.00Dịch vụ Viễn thông
0072 AT SYSTEMATIZATION BHD
0.0610.00%0.01Mua62.600K25.525M-0.01276.00Công nghiệp
0074 GREEN OCEAN CORPORATION BERHAD
0.105.56%0.01Mua87.200K27.523M-0.0253.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0089 TEX CYCLE TECHNOLOGY (M) BHD
0.581.75%0.01Mua21.000K146.897M14.550.0475.00Công nghiệp
0090 ELSOFT RESEARCH BHD
1.12-0.88%-0.01Mua400.300K744.971M17.780.0649.00Công nghệ
0092 MTOUCHE TECHNOLOGY BHD
0.080.00%0.00Mua95.000K40.685M-0.00104.00Công nghệ
0097 VITROX CORPORATION BHD
6.45-0.46%-0.03Mua76.100K3.035B31.400.217000.00Công nghệ
0100 ES CERAMICS TECHNOLOGY BHD
0.189.09%0.01Mua200.800K36.993M290.320.00171.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0104 GENETEC TECHNOLOGY BERHAD
1.802.27%0.04Mua75.500K75.118M8.870.20116.00Công nghiệp
0105 ASIA POLY HOLDINGS BHD
0.086.67%0.01Mua408.000K35.646M421.050.00248.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0105PA ASIA POLY HOLDINGS BERHAD - ICPS A 2017/2022
0.040.00%0.00Mua500.000K35.646M421.050.00248.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0111 K-ONE TECHNOLOGY BHD
0.246.52%0.01Sức mua mạnh10.181M178.590M331.080.00238.00Công nghệ
0118 TRIVE PROPERTY GROUP BERHAD
0.01-25.00%-0.01Bán373.500K31.998M-0.0063.00Công nghiệp
0122 ADVANCE INFORMATION MARKETING
0.280.00%0.00Mua067.751M-0.0283.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0123 PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD
0.078.33%0.01Mua30.000K36.283M-0.0143.00Công nghệ
0129 SILVER RIDGE HOLDINGS BHD
0.25-1.96%-0.01Bán299.900K34.098M16.970.01104.00Công nghệ
0153 OVERSEA ENTERPRISE BERHAD
0.130.00%0.00Mua84.000K31.527M-0.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0154 EA HOLDINGS BERHAD
0.01-25.00%-0.01Sức bán mạnh119.300K76.085M-0.0149.00Công nghệ
0155 MSIAN GENOMICS RES CENTRE BHD
0.268.33%0.02Mua17.600K26.913M-0.0419.00Chăm sóc sức khỏe
0161 SCH GROUP BERHAD
0.120.00%0.00Mua313.000K63.884M-0.02116.00Công nghiệp
0162 WIDAD GROUP BERHAD
0.2911.54%0.03Mua4.709M711.846M-0.02Công nghiệp
0172 OCK GROUP BERHAD
0.51-0.97%-0.01Mua6.922M444.451M18.790.03167.00Dịch vụ Viễn thông
0185 HSS ENGINEERS BERHAD
1.04-3.70%-0.04Mua5.652M515.697M18.310.06Công nghiệp
0196 QES GROUP BERHAD
0.234.55%0.01Mua10.360M174.411M11.800.02335.00Công nghiệp
0201 NOVA WELLNESS GROUP BERHAD
0.444.76%0.02Mua565.200K139.807MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0203 SECUREMETRIC BERHAD
0.47-2.06%-0.01Mua1.073M115.710MCông nghiệp
03001 CLOUDARON GROUP BERHAD
0.300.00%0.00Mua0
03003 JM EDUCATION GROUP BERHAD
0.540.00%0.00Mua036.273MCông nghiệp
03005 METRO HEALTHCARE BERHAD
0.500.00%0.00Mua5.100K100.325MChăm sóc sức khỏe
03006 NOVA PHARMA SOLUTIONS BERHAD
0.230.00%0.00Mua034.272MCông nghiệp
03007 POLYMER LINK HOLDINGS BERHAD
0.170.00%0.00Theo dõi078.636M19.080.01Vật liệu cơ bản
03008 SL INNOVATION CAPITAL BERHAD
0.420.00%0.00Mua054.610MCông nghệ
03009 SEERS BERHAD
0.100.00%0.00Theo dõi025.763M29.00Công nghiệp
03010 MYKRIS INTERNATIONAL BERHAD
0.260.00%0.00Mua078.000MDịch vụ Viễn thông
03011 AMLEX HOLDINGS BERHAD
0.180.00%0.00Mua048.260MCông nghiệp
03013 TOPVISION EYE SPECIALIST BERHAD
0.372.78%0.01Mua10.000K94.570M57.00Chăm sóc sức khỏe
03015 MANFORCE GROUP BERHAD
0.230.00%0.00Theo dõi073.596M27.120.013355.00Công nghiệp
03016 CRG INCORPORATED BERHAD
0.0414.29%0.01Sức mua mạnh9.500K32.226MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
03017 UNI WALL APS HOLDINGS BERHAD
0.249.09%0.022.000K87.768M20.460.01Công nghiệp
03018 SUPREME CONSOLIDATED RESOURCES BERHAD
0.651.56%0.0150.000K78.000M183.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1007PB AMCORP PROPERTIES BERHAD - PREFERENCE SHARES B
0.580.00%0.00Bán0330.575M3.390.201058.00Tài chính
1066 RHB BANK BERHAD
5.430.18%0.01Mua3.441M21.775B9.900.5514435.00Tài chính
1082 HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD
19.420.10%0.02Sức mua mạnh707.600K22.236B11.351.7128000.00Tài chính
1155 MALAYAN BANKING BHD
9.551.49%0.14Mua7.468M104.527B13.080.7343000.00Tài chính
1163 ALLIANZ MALAYSIA BHD
13.780.58%0.08Sức mua mạnh175.100K2.435B13.092.071867.00Tài chính
1651 MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD
0.70-0.70%-0.01Mua20.765M3.102B12.930.061989.00Công nghiệp
1724 PARAMOUNT CORPORATION BHD
2.150.47%0.01Mua190.700K920.785M10.590.212669.00Tài chính
1783 SELANGOR PROPERTIES BHD
6.090.16%0.01Mua112.700K2.093B-0.01399.00Tài chính
1818 BURSA MALAYSIA BHD
7.391.37%0.10Mua622.800K5.967B26.240.28598.00Tài chính
1899 BATU KAWAN BHD
16.740.48%0.08Mua13.900K6.706B14.451.165699.00Vật liệu cơ bản
2135 GOPENG BHD
0.7514.50%0.10Mua79.600K201.745M27.750.03121.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2216 IJM PLANTATIONS BHD
1.50-0.66%-0.01Mua283.900K1.321B-0.0310133.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2291 GENTING PLANTATIONS BERHAD
9.980.60%0.06Sức mua mạnh2.911M8.040B30.740.338464.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2429 TANCO HOLDINGS BHD
0.06-8.33%-0.01Bán31.000K36.929M-0.01371.00Tài chính
2488 ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD
4.230.24%0.01Mua342.300K6.548B12.820.333473.00Tài chính
2569 SUNGEI BAGAN RUBBER CO (M) BHD
3.165.33%0.16Mua1.900K209.611M169.440.0236.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2674 ALCOM GROUP BERHAD
0.502.04%0.01Mua85.900K66.665M21.970.02366.00Vật liệu cơ bản
2755 FCW HOLDINGS BHD
0.770.00%0.00Mua0192.495M206.430.0042.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2771 BOUSTEAD HOLDINGS BHD
1.602.56%0.04Mua50.800K3.243B45.110.0415347.00Công nghiệp
2828 C.I. HOLDINGS BHD
1.660.00%0.00Mua4.800K268.920M10.530.16644.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2836 CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BHD
20.382.00%0.40Sức mua mạnh262.200K6.231B23.990.851980.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2925 CYCLE & CARRIAGE BINTANG BHD
1.581.28%0.02Mua48.900K159.177M194.340.01794.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3034 HAP SENG CONSOLIDATED BHD
9.880.30%0.03Sức mua mạnh1.923M24.598B21.700.463486.00Công nghiệp
3182 GENTING BHD
6.79-0.44%-0.03Mua10.248M26.145B29.250.2455000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3204 GEORGE KENT (M) BHD
1.121.82%0.02Mua17.450M624.958M5.320.21386.00Công nghiệp
3255 HEINEKEN MALAYSIA BERHAD
20.602.08%0.42Mua348.200K6.223B22.530.91587.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3379 INSAS BHD
0.720.69%0.01Mua308.800K480.680M6.190.12878.00Tài chính
3441 JOHAN HOLDINGS BHD
0.114.76%0.01Mua786.300K68.524M-0.111845.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3476 KECK SENG (M) BHD
4.35-0.23%-0.01Mua22.000K1.563B41.890.101134.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3514 MARCO HOLDINGS BHD
0.124.17%0.01Mua511.000K131.788M10.160.0174.00Công nghiệp
3522 KIAN JOO CAN FACTORY BHD
2.690.00%0.00Mua219.000K1.195B18.110.153352.00Vật liệu cơ bản
3859 MAGNUM BERHAD
2.020.00%0.00Mua525.200K2.874B33.760.06479.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4006 ORIENTAL HOLDINGS BHD
6.480.78%0.05Mua459.900K4.020B7.940.828110.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4022 TADMAX RESOURCES BERHAD
0.240.00%0.00Mua925.800K191.905M-0.0135.00Vật liệu cơ bản
4057 ASIAN PAC HOLDINGS BHD
0.120.00%0.00Bán302.000K119.270M4.520.0382.00Tài chính
4162 BRITISH AMERICAN TOBACCO (M)
37.940.74%0.28Mua111.900K10.833B25.011.52497.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
4251 I-BHD
0.440.00%0.00Mua55.200K445.090M7.840.0750.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4359 TURIYA BHD
0.1421.74%0.03Mua151.500K32.022M-0.01324.00Vật liệu cơ bản
4375 SOUTH MALAYSIA INDUSTRIES BHD
0.170.00%0.00Mua610.000K35.690M-0.02274.00Tài chính
4448 TASEK CORPORATION BHD
4.765.78%0.26Mua32.500K576.639M-0.17552.00Vật liệu cơ bản
4448P TASEK CORPORATION BERHAD - 6% PREFERENCE
13.580.00%0.00Bán100576.639M-0.17552.00Vật liệu cơ bản
4456 DAGANG NEXCHANGE BERHAD
0.283.70%0.01Mua10.274M492.250M9.950.03326.00Công nghệ
4464 PEGASUS HEIGHTS BERHAD
0.02-20.00%-0.01Bán270.000K34.980M-0.0161.00Tài chính
4634 POS MALAYSIA BHD
2.014.69%0.09Mua2.040M1.573B58.460.0322915.00Công nghiệp
4715 GENTING MALAYSIA BERHAD
3.30-2.08%-0.07Mua10.393M18.706B-0.0520611.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4898 TA ENTERPRISE BHD
0.64-1.54%-0.01Sức mua mạnh174.800K1.096B4.920.13692.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4944 NYLEX (M) BHD
0.709.38%0.06Sức mua mạnh357.800K131.198M6.450.11667.00Dịch vụ Viễn thông
5008 HARRISONS HOLDINGS (M) BHD
3.750.00%0.00Mua1.000K256.786M10.400.36934.00Công nghiệp
5009 WHITE HORSE BHD
1.550.00%0.00Mua5.000K354.280M-0.09Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5010 TONG HERR RESOURCES BHD
3.940.51%0.02Sức mua mạnh7.100K608.545M9.150.43169.00Công nghiệp
5011 MESINIAGA BHD
1.160.87%0.01Sức mua mạnh54.300K70.066M5.610.211000.00Công nghệ
5016 WARISAN TC HOLDINGS BHD
2.100.96%0.02Mua1.000K136.712M21.100.10782.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5028 HEITECH PADU BHD
0.8653.57%0.30Sức mua mạnh6.310M87.053M-0.121155.00Công nghệ
5037 COMPUGATES HOLDINGS BHD
0.030.00%0.00Bán9.029M58.693M-0.0087.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5047 NPC RESOURCES BHD
1.830.00%0.00Mua0216.688M-0.241631.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5049 COUNTRY VIEW BHD
1.559.15%0.13Sức mua mạnh3.100K155.000M5.530.28100.00Tài chính
5054 TRC SYNERGY BHD
0.58-0.85%-0.01Sức mua mạnh4.666M281.091M14.260.04743.00Công nghiệp
5081 ESTHETICS INTERNATIONAL GROUP
0.623.33%0.02Mua31.000K147.060M25.930.02700.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5085 MUDAJAYA GROUP BHD
0.359.38%0.03Mua1.188M206.456M-0.30815.00Công nghiệp
5094 CSC STEEL HOLDINGS BERHAD
1.09-0.91%-0.01Mua110.800K402.537M10.380.11584.00Vật liệu cơ bản
5100 BP PLASTICS HOLDING BHD
1.024.08%0.04Mua77.500K191.406M10.630.10184.00Vật liệu cơ bản
5104 CNI HOLDINGS BHD
0.070.00%0.00Mua200.900K46.335M260.000.00499.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5106 AXIS REITS
1.661.84%0.03Sức mua mạnh2.393M2.054B16.820.1071.00Tài chính
5109 YTL HOSPITALITY REIT
1.230.00%0.00Mua105.000K2.096B8.800.14Tài chính
5110 UOA REITS
1.34-2.19%-0.03Bán62.700K566.648M9.940.13Tài chính
5112 TH PLANTATIONS BHD
0.586.42%0.04Mua239.300K512.634M-0.01Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5115 ALAM MARITIM RESOURCES BHD
0.095.88%0.01Mua6.525M83.201M-0.18185.00Năng lượng
5123 MRCB-QUILL REIT
1.11-0.89%-0.01Mua489.800K1.190B16.260.07Tài chính
5126 SARAWAK OIL PALMS BHD
2.595.28%0.13Mua79.000K1.479B14.360.1811441.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5132 DELEUM BHD
1.080.93%0.01Sức mua mạnh256.600K433.215M13.140.08852.00Năng lượng
5134 SOUTHERN ACIDS (M) BHD
3.752.74%0.10Mua1.000K513.503M14.870.251412.00Vật liệu cơ bản
5139 AEON CREDIT SERVICE (M) BHD
15.981.27%0.20Mua80.800K4.007B12.171.353000.00Tài chính
5140 TASCO BERHAD
1.23-2.38%-0.03Mua37.000K246.000M11.710.102300.00Công nghiệp
5148 UEM SUNRISE BERHAD
0.791.28%0.01Mua1.951M3.585B14.040.061451.00Tài chính
5149 TAS OFFSHORE BERHAD
0.2620.93%0.04Mua436.700K45.655M18.110.01110.00Công nghiệp
5150 MULTI SPORTS HOLDINGS LTD
0.0150.00%0.01Bán196.400K9.103M-0.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5151 HALEX HOLDINGS BERHAD
0.856.25%0.05Mua21.600K90.077M-0.10509.00Vật liệu cơ bản
5155 XINGQUAN INT SPORTS HLDG LTD
0.060.00%0.00Bán026.408M-0.94Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5159 YOONG ONN CORPORATION BERHAD
1.030.00%0.00Mua13.000K164.712M6.190.17Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5160 HOMERITZ CORPORATION BERHAD
0.67-1.47%-0.01Mua45.500K201.007M9.540.07451.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5161 JCY INTERNATIONAL BERHAD
0.200.00%0.00Mua831.600K401.878M-0.064117.00Công nghệ
5163 SEREMBAN ENGINEERING BERHAD
0.244.26%0.01Mua10.000K19.522M-0.09150.00Công nghiệp
5165 HOCK HENG STONE INDUSTRIES BHD
0.501.01%0.01Mua16.000K39.980M117.650.00149.00Vật liệu cơ bản
5169 HO HUP CONSTRUCTION COMPANY
0.360.00%0.00Mua1.064M136.837M4.550.08538.00Vật liệu cơ bản
5171 KIMLUN CORPORATION BERHAD
1.182.61%0.03Mua31.500K391.608M6.280.19192.00Công nghiệp
5173 SHIN YANG SHIPPING CORP BHD
0.283.77%0.01Mua673.100K323.562M16.400.022192.00Công nghiệp
5186 MALAYSIA MARINE AND HEAVY ENG
0.692.99%0.02Mua945.700K1.104B-0.032107.00Năng lượng
5188 CHINA OUHUA WINERY HLDGS LTD
0.040.00%0.00Mua202.000K26.720M-0.00106.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5200 UOA DEVELOPMENT BERHAD
2.304.55%0.10Mua231.300K4.241B9.270.25522.00Tài chính
5208 EITA RESOURCES BERHAD
1.412.92%0.04Sức mua mạnh26.700K183.294M9.130.15355.00Công nghiệp
5210 BUMI ARMADA BERHAD
0.2237.50%0.06Mua574.799M1.292B-0.171762.00Năng lượng
5222 FGV HOLDINGS BERHAD
0.950.53%0.01Mua27.236M3.479B-0.2219101.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5225 IHH HEALTHCARE BERHAD
5.700.00%0.00Mua4.154M49.985B351.630.0235000.00Chăm sóc sức khỏe
5227 IGB REAL ESTATE INV TRUST
1.750.00%0.00Mua2.588M6.186B17.860.10Tài chính
5231 PELIKAN INT.CORPORATION BHD
0.34-2.90%-0.01Bán25.000K185.354M35.300.011916.00Công nghiệp
5232 LEON FUAT BERHAD
0.49-1.00%-0.01Mua108.500K153.450M2.990.17296.00Vật liệu cơ bản
5234 CLIQ ENERGY BERHAD
0.720.00%0.00Mua0480.079M-0.02Năng lượng
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất