Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Malaysia

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
0002 KOTRA INDUSTRIES BHD
1.800.00%0.00Mua4.500K259.291M11.500.16452.00Chăm sóc sức khỏe
0022 PARLO BERHAD
0.0814.29%0.01Mua472.000K25.482M-0.0387.00Dịch vụ Viễn thông
0025 YBS INTERNATIONAL BERHAD
0.130.00%0.00Mua50.000K31.185M17.930.01329.00Công nghiệp
0038 PLASTRADE TECHNOLOGY BHD
0.120.00%0.00Mua022.368M-0.05112.00Vật liệu cơ bản
0069 VIVOCOM INTL HOLDINGS BERHAD
0.020.00%0.00Mua872.000K113.291M-0.0242.00Dịch vụ Viễn thông
0074 GREEN OCEAN CORPORATION BERHAD
0.095.88%0.01Mua8.518M24.625M-0.0053.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0075 LYC HEALTHCARE BERHAD
0.344.69%0.01Mua2.079M103.956M-0.02Công nghệ
0082 GREEN PACKET BHD
0.702.17%0.01Mua9.472M623.368M-0.081000.00Công nghệ
0097 VITROX CORPORATION BHD
7.190.84%0.06Sức mua mạnh219.100K3.358B31.900.227000.00Công nghệ
0102PA CONNECTCOUNTY HOLDINGS BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2016/2021
0.030.00%0.00Mua0
0103 MNC WIRELESS BHD
0.1110.00%0.01Mua30.526M47.838M-0.0160.00Công nghệ
0103PA M N C WIRELESS BERHAD
0.040.00%0.0098.023M47.838M-0.0160.00Công nghệ
0103WB KUALALUMPUR STOCKS
0.070.00%0.00413.000K
0119 APPASIA BERHAD
0.095.88%0.01Mua705.300K29.346M-0.00Công nghệ
0128 FRONTKEN CORPORATION BHD
1.722.99%0.05Sức mua mạnh12.544M1.750B26.600.06Công nghiệp
0136 GREENYIELD BHD
0.12-3.85%-0.01Bán24.900K43.386M9.530.0170.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0146 JF TECHNOLOGY BHD
0.791.28%0.01Mua24.000K163.800M49.370.02Công nghệ
0148 SUNZEN BIOTECH BHD
0.1115.79%0.01Mua680.000K50.303M-0.0238.00Chăm sóc sức khỏe
0149 FIBON BERHAD
0.440.00%0.00Mua043.053M15.240.03Công nghiệp
0151 KELINGTON GROUP BERHAD
1.323.94%0.05Sức mua mạnh1.869M394.131M18.680.07127.00Công nghiệp
0166 INARI AMERTRON BERHAD
1.772.31%0.04Sức mua mạnh12.759M5.500B29.080.066490.00Công nghệ
0169 SMTRACK BERHAD
0.260.00%0.00Mua2.733M41.767M-0.04Công nghệ
0176 KRONOLOGI ASIA BERHAD
0.634.13%0.03Sức mua mạnh16.934M296.013M12.960.05Công nghệ
0189 MATANG BERHAD
0.070.00%0.00Bán379.000K117.650M64.360.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0190 EVERSAFE RUBBER BERHAD
0.230.00%0.00Mua055.337M41.740.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0193 KEJURUTERAAN ASASTERA BERHAD
0.405.33%0.02Sức mua mạnh4.847M132.417M16.880.02Công nghiệp
0196 QES GROUP BERHAD
0.190.00%0.00Mua8.726M144.079M18.540.01335.00Công nghiệp
0199 TRI-MODE SYSTEM (M) BERHAD
0.380.00%0.00Mua063.080M18.260.02Công nghiệp
0201 NOVA WELLNESS GROUP BERHAD
0.58-0.85%-0.01Mua1.702M187.469M17.130.03Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0210 KIM HIN JOO (MALAYSIA) BERHAD
0.320.00%0.00Mua1.409M119.700MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
03001 CLOUDARON GROUP BERHAD
0.290.00%0.00Mua0
03005 METRO HEALTHCARE BERHAD
0.780.00%0.00Mua0156.507M69.030.01Chăm sóc sức khỏe
03006 NOVA PHARMA SOLUTIONS BERHAD
0.350.00%0.00Sức mua mạnh052.153M22.320.02Công nghiệp
03010 MYKRIS INTERNATIONAL BERHAD
0.440.00%0.00Mua0132.000M18.010.02Dịch vụ Viễn thông
03012 BABA ECO GROUP BERHAD
0.170.00%0.00Mua038.202MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
03017 UNI WALL APS HOLDINGS BERHAD
0.890.00%0.00Mua0325.473M32.510.03Công nghiệp
03019 MATRIX PARKING SOLUTION HOLDINGS BERHAD
0.160.00%0.00Bán032.000MCông nghiệp
03020 TT VISION HOLDINGS BERHAD
0.200.00%0.00Mua078.618M-0.00Công nghệ
03021 EQUITIESTRACKER HOLDINGS BERHAD
0.190.00%0.00Mua046.651MTài chính
03022 MCOM HOLDINGS BERHAD
0.410.00%0.00Mua076.367M24.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
03023 SMILE-LINK HEALTHCARE GLOBAL BERHAD
0.0912.50%0.01Mua110.000K75.970MChăm sóc sức khỏe
03024 CE TECHNOLOGY BERHAD
0.280.00%0.00Bán098.642MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
03025 ENEST GROUP BERHAD
0.130.00%0.00Mua060.450MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
03026 FIBROMAT (M) BERHAD
0.320.00%0.00Sức mua mạnh069.120MCông nghiệp
1058 MANULIFE HOLDINGS BERHAD
2.720.00%0.00Mua0550.446M17.660.15237.00Tài chính
1163PA ALLIANZ MALAYSIA BHD-ICPS
14.500.00%0.00Mua02.577B15.061.901900.00Tài chính
1503 GUOCOLAND (MALAYSIA) BHD
0.706.06%0.04Mua11.700K462.303M-0.05294.00Tài chính
1694 MENANG CORPORATION (M) BHD
0.370.00%0.00Sức mua mạnh0177.896M-0.01109.00Tài chính
2038 NEGRI SEMBILAN OIL PALMS BHD
3.320.00%0.00Mua0233.071M-0.28789.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2135 GOPENG BHD
0.710.00%0.00Mua0190.985M35.710.02121.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2682 AMALGAMATED INDUSTRIAL STEEL
0.260.00%0.00Sức mua mạnh035.084M-0.04260.00Vật liệu cơ bản
3174 LAND & GENERAL BHD
0.150.00%0.00Mua80.000K460.836M10.680.01300.00Tài chính
3611 PARAGON GLOBE BERHAD
1.080.00%0.00Mua0201.585M158.360.01442.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3689 FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD
35.40-1.12%-0.40Sức mua mạnh118.900K13.131B31.081.152799.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3867 MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES
9.363.88%0.35Mua1.600K1.792B13.340.6812222.00Công nghệ
4383 JAYA TIASA HOLDINGS BHD
0.483.23%0.01Mua168.800K450.116M-0.282881.00Vật liệu cơ bản
4464 PEGASUS HEIGHTS BERHAD
0.01-50.00%-0.01Bán220.000K71.960M-0.0161.00Tài chính
5014 MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD
8.782.57%0.22Sức mua mạnh1.408M14.203B31.650.279668.00Công nghiệp
5024 HUP SENG INDUSTRIES BHD
0.930.54%0.01Mua177.500K740.000M17.560.051403.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5047 NPC RESOURCES BHD
1.900.00%0.00Mua0227.945M-0.351631.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5065 ORNAPAPER BHD
0.940.53%0.01Mua17.000K69.333M7.370.13942.00Vật liệu cơ bản
5077 MALAYSIAN BULK CARRIERS BHD
0.74-5.10%-0.04Mua3.925M785.000M1.910.41Công nghiệp
5090 MEDIA CHINESE INTERNATIONAL LT
0.172.94%0.01Mua594.500K288.509M-0.033327.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5135 SARAWAK PLANTATION BHD
1.504.90%0.07Mua3.400K399.017M22.710.063518.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5145 SEALINK INTERNATIONAL BHD
0.372.78%0.01Mua3.770M180.000M-0.05Công nghiệp
5152 MUAR BAN LEE GROUP BERHAD
1.230.00%0.00Mua0128.410M8.230.1767.00Công nghiệp
5178 DYNACIATE GROUP BERHAD
0.080.00%0.00Bán509.600K38.411M-0.04319.00Công nghiệp
5178PA DYNACIATE GROUP BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2018/2023
0.040.00%0.00Bán60.000K38.411M-0.04319.00Công nghiệp
5188 CHINA OUHUA WINERY HLDGS LTD
0.040.00%0.00Mua60.300K26.720M-0.02106.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5194 APFT BERHAD
0.0150.00%0.01Mua1.013M13.424M0.840.01Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5211 SUNWAY BERHAD
1.64-0.61%-0.01Mua3.284M7.975B11.770.1416000.00Tài chính
5232 LEON FUAT BERHAD
0.480.00%0.00Mua0148.800M7.810.06296.00Vật liệu cơ bản
5239PA TITIJAYA LAND BERHAD - ICPS 2017/2022
0.030.00%0.00Bán304.700K375.027M12.040.03Tài chính
5267 XIN HWA HOLDINGS BERHAD
0.48-1.03%-0.01Mua2.080M104.760M36.010.01Công nghiệp
5277 FOUNDPAC GROUP BERHAD
0.415.19%0.02Sức mua mạnh31.567M200.248M17.040.02Công nghệ
5280 KIP REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
0.840.60%0.01Mua13.200K421.925M12.390.07Tài chính
5281 ADVANCECON HOLDINGS BERHAD
0.41-2.41%-0.01Mua356.600K166.716M16.950.02Công nghiệp
5284 LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD
2.781.09%0.03Mua1.680M6.251B16.240.17Vật liệu cơ bản
5286 MI TECHNOVATION BERHAD
2.161.89%0.04Sức mua mạnh3.399M1.056B23.360.09172.00Công nghệ
5533 OCB BHD
0.470.00%0.00Mua047.825M-0.07551.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5568 APB RESOURCES BHD
0.58-0.85%-0.01Bán19.000K64.844M-0.14301.00Công nghiệp
5584 YEE LEE CORPORATION BHD
2.140.47%0.01Mua5.000K408.117M12.820.171302.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5614 INTEGRATED LOGISTICS BHD
0.3710.45%0.04Mua62.100K63.282M-0.501392.00Công nghiệp
6025 BERJAYA MEDIA BHD
0.172.94%0.01Mua23.600K39.964M-0.07Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6076 ENCORP BHD
0.320.00%0.00Mua097.948M-0.08172.00Công nghiệp
6149 METROD HOLDINGS BERHAD
1.500.00%0.00Bán0180.000M25.950.06545.00Công nghiệp
6521 SURIA CAPITAL HOLDINGS BHD
1.373.79%0.05Mua375.000K456.483M9.130.14890.00Công nghiệp
6718 CRESCENDO CORPORATION BHD
1.200.00%0.00Theo dõi0335.302M8.330.14300.00Tài chính
6939 FIAMMA HOLDINGS BHD
0.510.00%0.00Mua100244.102M7.430.07227.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6963 V.S INDUSTRY BHD
1.362.26%0.03Sức mua mạnh11.255M2.440B16.240.086506.00Công nghệ
7022 GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD
1.780.56%0.01Mua364.500K1.185B20.820.091700.00Công nghệ
7036 BORNEO OIL BHD
0.040.00%0.00Bán1.082M233.493M-0.00921.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7043 JADE MARVEL GROUP BERHAD
1.120.00%0.00Mua0141.999M-0.0171.00Vật liệu cơ bản
7060 NEW HOONG FATT HOLDINGS BHD
2.740.00%0.00Sức mua mạnh0226.522M14.500.19794.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7084 QL RESOURCES BHD
6.990.00%0.00Mua4.286M11.341B50.750.144000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7088 POH HUAT RESOURCES HOLDINGS
1.541.99%0.03Sức mua mạnh173.300K343.920M6.460.254000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7105 HCK CAPITAL GROUP BERHAD
1.251.63%0.02Mua324.600K520.224M52.840.03174.00Công nghiệp
7149 ENG KAH CORPORATION BHD
1.000.00%0.00Mua070.757M9.130.11356.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7154 CAELY HOLDINGS BHD
0.4112.33%0.04Mua1.376M59.763M41.430.011147.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7160 PENTAMASTER CORPORATION BHD
4.024.15%0.16Mua3.260M1.833B24.420.16514.00Công nghiệp
7164 KNM GROUP BHD
0.403.95%0.01Mua81.774M981.184M-0.30834.00Năng lượng
7179 D.B.E. GURNEY RESOURCES BHD
0.030.00%0.00Mua100.000K80.347M-0.01431.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7180 SERN KOU RESOURCES BHD
0.654.88%0.03Sức mua mạnh1.792M147.600M14.470.05657.00Vật liệu cơ bản
7202 CLASSIC SCENIC BHD
1.050.00%0.00Mua0126.525M16.510.06367.00Vật liệu cơ bản
7216 KAWAN FOOD BHD
1.290.00%0.00Mua46.600K463.780M27.230.05580.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7219 MINETECH RESOURCES BHD
0.060.00%0.00Mua050.671M-0.02391.00Công nghiệp
7221 BSL CORPORATION BERHAD
0.349.84%0.03Mua228.700K29.474M16.030.02947.00Vật liệu cơ bản
7222 IMASPRO CORPORATION BHD
2.22-0.89%-0.02Mua157.300K179.200M300.670.0178.00Vật liệu cơ bản
7225 P.A. RESOURCES BHD
0.060.00%0.00Sức mua mạnh16.685M112.225M24.690.00Vật liệu cơ bản
7232 RESINTECH BHD
0.3411.29%0.04Sức mua mạnh197.700K42.534M10.190.03Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7233 DUFU TECHNOLOGY CORP. BHD
2.526.78%0.16Mua3.898M604.890M12.620.19Công nghiệp
7243 IMPIANA HOTELS BERHAD
0.030.00%0.00Mua4.122M167.861M-0.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7248 SLP RESOURCES BHD
1.410.71%0.01Sức mua mạnh3.000K443.744M17.550.08236.00Vật liệu cơ bản
7943 SAND NISKO CAPITAL BERHAD
0.230.00%0.00Mua015.510M-0.02744.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7986 CN ASIA CORPORATION BHD
0.470.00%0.00Mua023.213M31.360.0161.00Công nghiệp
8044 COMPUTER FORMS (M) BHD
1.110.00%0.00Bán045.510M-0.07334.00Công nghiệp
8117 POLY GLASS FIBRE (M) BHD
0.3914.71%0.05Mua18.200K54.391M10.790.03133.00Vật liệu cơ bản
8605PB FEDERAL INTERNATIONAL HOLDINGS BERHAD - RCPS 18/28
0.080.00%0.00Mua041.437M6.530.07170.00Công nghiệp
8869 PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD
4.900.00%0.00Mua2.048M19.787B37.300.137795.00Vật liệu cơ bản
8931 JERASIA CAPITAL BHD
0.351.45%0.01Bán50028.306M12.510.033978.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8966 PROLEXUS BHD
0.6614.78%0.09Sức mua mạnh1.403M100.271M-0.001929.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9083 KUMPULAN JETSON BHD
0.140.00%0.00Mua030.677M-0.04670.00Vật liệu cơ bản
9326 LB ALUMINIUM BHD
0.500.00%0.00Mua0124.243M10.210.05716.00Vật liệu cơ bản
9385 LAY HONG BHD
0.422.44%0.01Mua2.328M270.719M10250.000.012556.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
9393 INDUSTRONICS BHD
0.100.00%0.00Mua50.000K12.673M-0.02405.00Công nghiệp
9431 SENI JAYA CORPORATION BHD
0.530.00%0.00Bán021.483M-0.0443.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9792 SEG INTERNATIONAL BHD
0.640.00%0.00Mua294.600K786.457M18.340.03615.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
9814 BERTAM ALLIANCE BHD
0.170.00%0.00Mua035.149M-0.1149.00Tài chính
9997 PENSONIC HOLDINGS BHD
0.400.00%0.00Mua051.219M90.800.00633.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất