Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
0005 UCREST BERHAD 0.360.00%0.00Mua9.529M165.160M14.230.0320.00Công nghệ
0012 THREE-A RESOURCES BHD 0.940.53%0.01Bán28.000K468.615M12.200.0896.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0020 NETX HOLDINGS BHD 0.030.00%0.00Theo dõi125.000K67.274M-0.008.00Công nghệ
0035 OPCOM HOLDINGS BHD 0.915.20%0.04Mua17.607M139.035M20.930.04133.00Công nghệ
0069 VIVOCOM INTL HOLDINGS BERHAD 0.06-7.69%-0.01Mua46.014M187.416M18.680.0042.00Dịch vụ Viễn thông
0070 MQ TECHNOLOGY BHD 0.069.09%0.01Mua50.000K27.446M-0.01712.00Công nghiệp
0084 TECHFAST HOLDINGS BHD 0.520.00%0.00Mua1.554M110.652M35.860.01134.00Công nghiệp
0093 SOLUTION ENGINEERING HOLDINGS 0.160.00%0.00Mua186.200K47.624M10.580.0210.00Công nghiệp
0098 BORNEO AQUA HARVEST BHD 1.412.92%0.04Sức mua mạnh1.585M833.713M47.620.0374.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0101 TMC LIFE SCIENCES BHD 0.770.65%0.01Mua794.800K1.297B52.110.0252.00Chăm sóc sức khỏe
0105 ASIA POLY HOLDINGS BHD 0.100.00%0.00Mua50.200K42.024M75.400.00248.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0122 ADVANCE INFORMATION MARKETING 0.264.00%0.01Sức mua mạnh58.100K69.355M-0.0183.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0138 MY E.G. SERVICES BHD 1.031.98%0.02Mua52.096M3.272B15.850.0673.00Công nghệ
0143 KEY ASIC BHD 0.192.70%0.01Sức mua mạnh8.862M168.893M126.710.0023.00Công nghệ
0149 FIBON BERHAD 0.6015.38%0.08Sức mua mạnh142.000K58.953M54.890.01Công nghiệp
0153 OVERSEA ENTERPRISE BERHAD 0.2030.00%0.04Sức mua mạnh90.400K37.058M-0.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0157 FOCUS POINT HOLDINGS BERHAD 0.2422.50%0.04Sức mua mạnh20040.530M-0.00581.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0165 XOX BHD 0.077.14%0.01Mua1.771M74.676M-0.0046.00Dịch vụ Viễn thông
0180 KIM TECK CHEONG CONSOLIDATED BERHAD 0.147.41%0.01Mua677.400K69.066M-0.01Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0198 GDB HOLDINGS BERHAD 0.340.00%0.00Mua1.144M209.375MCông nghiệp
03002 RED IDEAS HOLDINGS BERHAD 0.4118.57%0.07Sức mua mạnh120.000K
03009 SEERS BERHAD 0.090.00%0.00700.000K
1619 DRB-HICOM BHD 2.190.92%0.02Mua1.057M4.167B8.420.2660000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1643 LANDMARKS BHD 0.722.11%0.01Mua37.600K376.488M-0.06764.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1694 MENANG CORPORATION (M) BHD 0.536.00%0.03Mua1.050M236.199M53.250.01109.00Tài chính
2127 COMFORT GLOVES BERHAD 0.882.34%0.02Mua1.423M470.447M15.400.06828.00Chăm sóc sức khỏe
2194 MMC CORPORATION BHD 1.420.00%0.00Mua57.000K4.263B20.440.0712085.00Công nghiệp
2259 TALAM TRANSFORM BERHAD 0.0414.29%0.01Mua624.800K148.094M-0.01759.00Tài chính
2305 AYER HOLDINGS BERHAD 5.601.82%0.10Mua4.100K420.267M78.740.07203.00Tài chính
2852 CAHYA MATA SARAWAK BHD 2.740.00%0.00Mua464.000K2.890B12.820.212600.00Vật liệu cơ bản
3514 MARCO HOLDINGS BHD 0.143.70%0.01Mua3.330M147.987M10.650.0174.00Công nghiệp
3557 ECOFIRST CONSOLIDATED BHD 0.300.00%0.00Mua107.000K237.549M5.450.06178.00Tài chính
3921 MWE HOLDINGS BHD 1.720.00%0.00Mua23.000K399.317M-0.189414.00Công nghệ
4065 PPB GROUP BHD 19.820.00%0.00Mua15.500K23.510B22.660.874500.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
4316 SIN HENG CHAN (MALAYA) BHD 0.5011.11%0.05Mua1.000K60.189M-0.02305.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
4448 TASEK CORPORATION BHD 6.920.29%0.02Bán7.100K855.204M-0.06552.00Vật liệu cơ bản
4464 PEGASUS HEIGHTS BERHAD 0.030.00%0.00Theo dõi575.100K43.838M-0.0161.00Tài chính
4634 POS MALAYSIA BHD 4.210.24%0.01Mua36.800K3.265B35.260.1223000.00Công nghiệp
4731 SCIENTEX BERHAD 7.771.30%0.10Mua61.100K3.598B13.570.571200.00Vật liệu cơ bản
4936 MALPAC HOLDINGS BHD 1.010.00%0.00Mua4.000K75.947M-0.1114.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5016 WARISAN TC HOLDINGS BHD 2.198.42%0.17Sức mua mạnh900135.744M21.640.10782.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5037 COMPUGATES HOLDINGS BHD 0.0320.00%0.01Sức mua mạnh1.252M70.615M-0.0087.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5048 YI-LAI BHD 0.751.35%0.01Mua96.800K120.312M-0.02735.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5065 ORNAPAPER BHD 1.270.79%0.01Theo dõi269.200K91.290M6.100.21942.00Vật liệu cơ bản
5071 COASTAL CONTRACTS BHD 1.030.98%0.01Mua18.000K530.316M76.400.01210.00Công nghiệp
5094 CSC STEEL HOLDINGS BERHAD 1.350.75%0.01Mua61.400K506.714M9.180.15584.00Vật liệu cơ bản
5143 LUXCHEM CORPORATION BHD 0.665.65%0.04Mua1.133M524.279M14.800.04205.00Vật liệu cơ bản
5145 SEALINK INTERNATIONAL BHD 0.140.00%0.00Mua56.000K70.182M-0.10Công nghiệp
5148 UEM SUNRISE BERHAD 0.740.00%0.00Mua290.300K3.389B15.750.051451.00Tài chính
5171 KIMLUN CORPORATION BERHAD 1.43-0.69%-0.01Bán38.800K445.700M7.280.21192.00Công nghiệp
5191 TAMBUN INDAH LAND BERHAD 0.880.57%0.01Mua374.700K373.609M5.300.1743.00Tài chính
5194 APFT BERHAD 0.030.00%0.00Mua15.157M40.377M-0.06Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5198 ABM FUJIYA BERHAD 0.4518.42%0.07Sức mua mạnh10.000K81.211M11.960.04Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5226 GABUNGAN AQRS BERHAD 1.361.49%0.02Mua1.270M599.087M12.290.14281.00Công nghiệp
5239PA TITIJAYA LAND BERHAD - ICPS 2017/2022 0.077.69%0.01Mua860.000K532.428M5.140.08Tài chính
5245 CARING PHARMACY GROUP BERHAD 1.701.19%0.02Mua700366.697M21.700.08337.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5264 MALAKOFF CORPORATION BERHAD 0.910.00%0.00Mua224.600K4.487B17.120.051035.00Công ty dịch vụ công cộng
5270 RED SENA BERHAD 0.470.00%0.00Bán1.422M476.235M-0.01Tài chính
5279 SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD 3.501.74%0.06Sức mua mạnh467.300K4.962B14.510.24970.00Năng lượng
5281 ADVANCECON HOLDINGS BERHAD 0.470.00%0.00Mua87.900K171.328M11.460.04Công nghiệp
5283 ECO WORLD INTERNATIONAL BERHAD 0.950.53%0.01Mua261.400K2.262B-0.04Tài chính
5371 KIM HIN INDUSTRY BHD 1.321.54%0.02Mua18.000K205.947M222.600.011560.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5398 GAMUDA BHD 3.540.57%0.02Mua1.437M8.589B12.540.291232.00Công nghiệp
5401 TROPICANA CORPORATION BERHAD 0.92-0.54%-0.01Mua12.000K1.342B6.680.141300.00Tài chính
5584 YEE LEE CORPORATION BHD 2.261.35%0.03Sức mua mạnh40.000K428.388M10.300.221302.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5673 IPMUDA BHD 0.878.75%0.07Mua29.200K63.212M-0.33550.00Công nghiệp
5959 AMVERTON BERHAD 1.0314.44%0.13Mua55.400K376.993M14.270.07308.00Tài chính
6009 PACIFIC & ORIENT BHD 1.04-1.89%-0.02Bán22.300K304.954M-0.08610.00Tài chính
6033 PETRONAS GAS BHD 18.380.11%0.02Mua16.200K36.013B20.040.921956.00Năng lượng
6238 HOCK SENG LEE BHD 1.410.00%0.00Mua20.300K821.573M15.800.091126.00Công nghiệp
6399 ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BERHAD 1.77-0.56%-0.01Mua111.400K9.305B12.390.144622.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6491 KUMPULAN FIMA BHD 1.580.64%0.01Mua5.400K444.255M14.140.111045.00Công nghiệp
6742 YTL POWER INTERNATIONAL BHD 1.230.82%0.01Mua4.340M9.545B15.240.082054.00Công ty dịch vụ công cộng
6947 DIGI.COM BHD 4.525.85%0.25Mua4.431M32.428B21.910.192000.00Dịch vụ Viễn thông
7025 WOODLANDOR HOLDINGS BHD 0.560.00%0.00Bán4.100K22.459M-0.01305.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7053 SEE HUP CONSOLIDATED BHD 1.290.78%0.01Mua38.600K104.020M119.110.01579.00Công nghiệp
7054 ASTRAL ASIA BHD 0.202.50%0.01Sức mua mạnh100135.648M-0.00100.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7071PA OCR GROUP BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARE 2016/2021 0.0610.00%0.01Mua2.998M98.207M70.000.01405.00Công nghiệp
7078 AHMAD ZAKI RESOURCES BHD 0.452.30%0.01Mua11.601M215.875M7.210.06329.00Công nghiệp
7083 ANALABS RESOURCES BHD 2.491.63%0.04Mua34.000K147.441M14.360.17109.00Vật liệu cơ bản
7095 P.I.E. INDUSTRIAL BHD 1.571.95%0.03Mua425.500K573.710M13.550.111118.00Công nghiệp
7100 UCHI TECHNOLOGIES BHD 2.951.37%0.04Sức mua mạnh80.100K1.299B18.450.16540.00Công nghệ
7119 DEGEM BHD 1.100.00%0.00Mua23.200K147.783M10.690.10377.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7120 ACOUSTECH BHD 0.392.63%0.01Mua28.500K63.291M-0.051531.00Công nghệ
7129 ASIA FILE CORPORATION BHD 2.750.00%0.00Mua9.300K531.123M9.060.30596.00Công nghiệp
7132 SMIS CORPORATION BHD 0.495.32%0.03Mua3.200K21.111M-0.07311.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7164 KNM GROUP BHD 0.182.78%0.01Mua60.000K426.499M-0.03834.00Năng lượng
7172 PMB TECHNOLOGY BHD 3.441.18%0.04Mua17.600K529.372M52.340.06326.00Vật liệu cơ bản
7179 D.B.E. GURNEY RESOURCES BHD 0.030.00%0.00Bán6.702M80.556M-0.01431.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7187 BOON KOON GROUP BHD 0.460.00%0.00Mua20.000K135.537M15.240.03320.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7237 POWER ROOT BERHAD 1.951.04%0.02Mua123.400K644.235M72.260.03318.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7248 SLP RESOURCES BHD 0.901.12%0.01Mua4.000K276.472M14.690.06236.00Vật liệu cơ bản
7249 EWEIN BERHAD 0.814.55%0.04Mua11.115M231.312M12.020.06394.00Công nghiệp
7253 HANDAL RESOURCES BERHAD 0.492.06%0.01Mua1.110M74.593M-0.03Công nghiệp
7374 TIEN WAH PRESS HOLDINGS BHD 1.451.40%0.02Mua12.600K207.520M-0.18829.00Công nghiệp
7471 EDEN INC. BHD 0.293.51%0.01Mua9.196M90.530M-0.05575.00Công ty dịch vụ công cộng
7692 WIDETECH (M) BHD 0.660.00%0.00Sức mua mạnh9.600K29.390M14.690.0473.00Công nghiệp
8052 CENTRAL INDUSTRIAL CORPORATION 1.300.00%0.00Mua1.000K65.169M23.130.06219.00Vật liệu cơ bản
8141 MAJUPERAK HOLDINGS BHD 0.305.26%0.01Mua2.600K77.316M-0.042.00Tài chính
8583 MAH SING GROUP BHD 1.120.90%0.01Mua295.600K2.653B9.730.11899.00Tài chính
8907 EG INDUSTRIES BHD 0.550.00%0.00Mua3.000K141.757M8.450.08966.00Công nghệ
8907PA EG INDUSTRIES BERHAD - REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2017/2022 0.530.96%0.01Mua765.500K141.757M8.450.08966.00Công nghệ
9377 FSBM HOLDINGS BHD 0.20-4.76%-0.01Mua200.000K28.336M-0.02347.00Công nghệ
9393 INDUSTRONICS BHD 0.124.55%0.01Mua5.000K11.848M-0.05405.00Công nghiệp
9806 NATIONWIDE EXPRESS HOLDINGS BERHAD 0.356.06%0.02Bán28.000K39.677M-0.121600.00Công nghiệp
9865 SUIWAH CORPORATION BHD 2.100.00%0.00Bán68.000K128.434M11.830.181303.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Crypto Screener Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất