Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Malaysia

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
0012 THREE-A RESOURCES BHD
0.94-1.56%-0.01Sức mua mạnh792.700K472.320M16.220.0696.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0024 JAG BERHAD
0.0610.00%0.01Bán99.725M68.847M52.630.0010.00Công nghệ
0032 REDTONE INTERNATIONAL BHD
0.2913.46%0.04Sức mua mạnh12.608M194.669M22.950.01357.00Dịch vụ Viễn thông
0045 G NEPTUNE BERHAD
0.0610.00%0.01Mua90014.438M-0.00185.00Công nghệ
0066 VSOLAR GROUP BERHAD
0.232.22%0.01Sức mua mạnh12.175M86.865M-0.0016.00Công nghệ
0070 MQ TECHNOLOGY BHD
0.030.00%0.00Mua64.000K17.932M-0.01712.00Công nghiệp
0096 NEXGRAM HOLDINGS BERHAD
0.01-25.00%-0.01Bán3.305M41.375M-0.03137.00Công nghệ
0118 TRIVE PROPERTY GROUP BERHAD
0.020.00%0.00Mua918.100K46.930M-0.0063.00Công nghiệp
0127 JHM CONSOLIDATION BHD
1.245.08%0.06Mua3.818M657.968M15.840.07Công nghệ
0136 GREENYIELD BHD
0.143.57%0.01Sức mua mạnh368.000K46.724M50.000.0070.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0146 JF TECHNOLOGY BHD
0.9215.72%0.12Sức mua mạnh403.700K166.950M176.670.00Công nghệ
0150 FINTEC GLOBAL BERHAD
0.0610.00%0.01Mua16.587M30.547M-0.1221.00Công nghiệp
0154 EA HOLDINGS BERHAD
0.020.00%0.00Mua115.000K101.447M-0.0149.00Công nghệ
0169 SMTRACK BERHAD
0.1017.65%0.01Mua1.376M12.462M-0.05Công nghệ
0174 IDIMENSION CONSOLIDATED BHD
0.030.00%0.00Bán101.200K6.799M-0.00146.00Công nghệ
0179 BIOALPHA HOLDINGS BERHAD
0.21-2.33%-0.01Mua1.053M184.945M17.370.01Chăm sóc sức khỏe
0182 LKL INTERNATIONAL BERHAD
0.124.35%0.01Mua959.100K49.312M-0.00Chăm sóc sức khỏe
03001 CLOUDARON GROUP BERHAD
0.300.00%0.00Mua0
03006 NOVA PHARMA SOLUTIONS BERHAD
0.3110.71%0.03Sức mua mạnh5.000K46.193M21.060.01Công nghiệp
03010 MYKRIS INTERNATIONAL BERHAD
0.300.00%0.00Mua090.000MDịch vụ Viễn thông
03011 AMLEX HOLDINGS BERHAD
0.180.00%0.00Mua048.260MCông nghiệp
03013 TOPVISION EYE SPECIALIST BERHAD
0.400.00%0.00Mua0102.238M57.00Chăm sóc sức khỏe
03017 UNI WALL APS HOLDINGS BERHAD
0.320.00%0.00Sức mua mạnh0117.024M20.140.02Công nghiệp
03018 SUPREME CONSOLIDATED RESOURCES BERHAD
0.680.00%0.00Mua081.600M183.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
03021 EQUITIESTRACKER HOLDINGS BERHAD
0.180.00%0.00045.423MTài chính
1007PB AMCORP PROPERTIES BERHAD - PREFERENCE SHARES B
0.580.00%0.00Bán0304.430M8.520.081058.00Tài chính
1015 AMMB HOLDINGS BHD
4.610.44%0.02Mua5.933M13.835B10.630.4310831.00Tài chính
1201 SUMATEC RESOURCES BHD
0.010.00%0.00Mua869.000K42.527M-0.03623.00Công nghiệp
1783 SELANGOR PROPERTIES BHD
6.230.00%0.00Mua66.600K2.141B34.600.18399.00Tài chính
2038 NEGRI SEMBILAN OIL PALMS BHD
3.404.62%0.15Mua1.000K238.687M-0.02789.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2224 SELANGOR DREDGING BHD
0.7314.06%0.09Sức mua mạnh3.006M272.722M25.410.03340.00Tài chính
2259 TALAM TRANSFORM BERHAD
0.040.00%0.00Mua55.587M168.811M-0.00759.00Tài chính
2607 INCH KENNETH KAJANG RUBBER PLC
0.64-0.78%-0.01Mua93.000K256.742M-0.03180.00Vật liệu cơ bản
2925 CYCLE & CARRIAGE BINTANG BHD
1.590.63%0.01Mua26.300K159.177M7.130.22794.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3336 IJM CORPORATION BHD
2.020.00%0.00Sức mua mạnh1.521M7.326B38.810.054611.00Công nghiệp
3522 KIAN JOO CAN FACTORY BHD
3.100.00%0.00Mua1.204M1.377B79.860.043352.00Vật liệu cơ bản
3611 PARAGON GLOBE BERHAD
1.100.00%0.00Mua0205.318M-0.02442.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3743 SUNSURIA BERHAD
0.691.47%0.01Mua124.500K543.207M5.940.11267.00Tài chính
4375 SOUTH MALAYSIA INDUSTRIES BHD
0.195.56%0.01Sức mua mạnh7.264M37.789M8.800.02274.00Tài chính
4448P TASEK CORPORATION BERHAD - 6% PREFERENCE
10.100.00%0.00Bán0569.371M-0.18552.00Vật liệu cơ bản
4464 PEGASUS HEIGHTS BERHAD
0.020.00%0.00Bán919.300K35.980M-0.0161.00Tài chính
4847 KONSORTIUM TRANSNASIONAL BHD
0.070.00%0.00Mua840.900K30.210M-0.09491.00Công nghiệp
5025 NWP HOLDINGS BHD
0.080.00%0.00Mua458.900K31.380M-0.0574.00Vật liệu cơ bản
5048 YI-LAI BHD
0.620.00%0.00Mua10.300K90.982M-0.02735.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5088 APEX EQUITY HOLDINGS BHD
1.086.93%0.07Sức mua mạnh57.400K204.666M24.960.04175.00Tài chính
5106 AXIS REITS
1.751.16%0.02Mua107.500K2.141B13.760.1374.00Tài chính
5110 UOA REITS
1.381.47%0.02Mua51.400K575.106M10.000.14Tài chính
5130 ATRIUM REITS
1.120.90%0.01Mua166.300K135.199M11.660.100.00Tài chính
5152 MUAR BAN LEE GROUP BERHAD
1.232.50%0.03Sức mua mạnh186.500K122.695M9.830.1467.00Công nghiệp
5160 HOMERITZ CORPORATION BERHAD
0.654.84%0.03Mua331.900K186.006M9.480.07451.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5165 HOCK HENG STONE INDUSTRIES BHD
0.591.72%0.01Sức mua mạnh44.000K46.377M339.180.00149.00Vật liệu cơ bản
5166 MINDA GLOBAL BERHAD
0.060.00%0.00Mua70.000K68.195M-0.01980.00Công nghiệp
5172 K-STAR SPORTS LIMITED
0.100.00%0.00Mua036.190M-0.111063.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5178PA DYNACIATE GROUP BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2018/2023
0.050.00%0.00Sức mua mạnh20036.913M-0.05319.00Công nghiệp
5187 HB GLOBAL LIMITED
0.120.00%0.00Mua1.882M58.500M5.250.021749.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5270 RED SENA BERHAD
0.510.00%0.00Mua0505.000M-0.01Tài chính
5280 KIP REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
0.871.75%0.01Mua159.300K432.031M11.870.07Tài chính
5401 TROPICANA CORPORATION BERHAD
0.88-0.56%-0.01Mua96.200K1.277B7.590.121300.00Tài chính
5959 AMVERTON BERHAD
1.240.00%0.00Mua73.900K452.679M6.000.21308.00Tài chính
6017 SHL CONSOLIDATED BHD
2.43-1.22%-0.03Mua42.300K609.406M8.900.28346.00Tài chính
6173 BINA DARULAMAN BHD
0.4922.50%0.09Mua9.828M121.542M-0.14459.00Công nghiệp
6262 INNOPRISE PLANTATIONS BERHAD
0.806.00%0.04Mua1.000K359.143M35.340.022351.00Vật liệu cơ bản
6602 BCB BHD
0.300.00%0.00Mua21.800K121.990M4.190.07362.00Tài chính
6769 JKG LAND BERHAD
0.086.67%0.01Sức mua mạnh8.097M170.620M36.060.0058.00Tài chính
6815 EUPE CORPORATION BHD
0.660.76%0.01Mua383.700K83.840M4.510.15355.00Tài chính
7003 Y&G CORPORATION BHD
0.910.00%0.00Bán0181.439M21.910.0635.00Tài chính
7018 CME GROUP BHD
0.040.00%0.00Mua023.369M-0.0241.00Công nghiệp
7033 KUMPULAN H&L HIGH-TECH BHD
1.301.56%0.02Mua4.600K46.818M13.130.10227.00Công nghiệp
7054 ASTRAL ASIA BHD
0.166.67%0.01Mua46.000K105.597M-0.01100.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7080 PERMAJU INDUSTRIES BHD
0.470.00%0.00Mua14.145M88.013M-0.0232.00Tài chính
7119 DEGEM BHD
1.050.00%0.00Mua0137.374M-0.00377.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7131 ACME HOLDINGS BERHAD
0.250.00%0.00Mua057.493M18.460.01959.00Vật liệu cơ bản
7132 SMIS CORPORATION BHD
0.455.95%0.03Bán8.800K17.708M-0.11311.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7139 NICHE CAPITAL EMAS HLDG BHD
0.040.00%0.00Bán406.100K24.585M3.450.01304.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7140 OKA CORPORATION BHD
0.68-0.73%-0.01Mua177.900K168.096M10.520.07124.00Vật liệu cơ bản
7152 JAYCORP BHD
1.0010.50%0.10Sức mua mạnh1.865M122.261M11.340.081259.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7160 PENTAMASTER CORPORATION BHD
3.540.00%0.00Mua585.400K1.121B19.620.18226.00Công nghiệp
7172 PMB TECHNOLOGY BHD
3.58-1.38%-0.05Sức mua mạnh199.300K568.364M65.120.06326.00Vật liệu cơ bản
7183 IRE-TEX CORPORATION BHD
0.156.90%0.01Sức mua mạnh1.191M21.229M-0.01478.00Vật liệu cơ bản
7198 DPS RESOURCES BHD
0.077.14%0.01Sức mua mạnh660.300K41.144M-0.01820.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7206PB TH HEAVY ENGINEERING BERHAD-ISLAMIC IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 15/20
0.070.00%0.00Sức mua mạnh067.274M-0.00683.00Năng lượng
7219 MINETECH RESOURCES BHD
0.060.00%0.00Mua2.500K48.471M-0.00391.00Công nghiệp
7293 YINSON HOLDINGS BHD
4.560.88%0.04Sức mua mạnh1.212M4.898B21.080.22289.00Công nghiệp
7471 EDEN INC. BHD
0.14-3.57%-0.01Mua13.973M54.721M-0.02575.00Công ty dịch vụ công cộng
7617 MAGNA PRIMA BHD
0.930.00%0.00Mua0309.343M-0.16104.00Tài chính
7722 ASIA BRANDS BERHAD
0.501.01%0.01Mua1.000K116.324M-0.111675.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7757 UPA CORPORATION BHD
2.200.00%0.00Mua22.000K169.857M18.530.12547.00Vật liệu cơ bản
8052 CENTRAL INDUSTRIAL CORPORATION
0.590.00%0.00Mua053.100M-0.04219.00Vật liệu cơ bản
8273 PUBLIC PACKAGES HOLDINGS BHD
0.634.13%0.03Sức mua mạnh705.000K114.118M6.000.10934.00Vật liệu cơ bản
8435 CONCRETE ENGINEERING PRODUCTS
0.664.76%0.03Mua1.600K49.252M-0.09498.00Vật liệu cơ bản
8443 HIL INDUSTRIES BHD
0.572.68%0.01Mua3.249M185.887M10.900.05533.00Vật liệu cơ bản
8605 FEDERAL INTERNATIONAL HOLDINGS BERHAD
0.502.04%0.01Mua803.800K51.403M10.010.06170.00Công nghiệp
8605PA FEDERAL INTERNATIONAL HOLDINGS BERHAD - RCPS 16/26
0.105.56%0.01Mua306.500K51.403M10.010.06170.00Công nghiệp
8869 PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD
4.690.21%0.01Sức mua mạnh2.149M18.811B29.830.164682.00Vật liệu cơ bản
8907 EG INDUSTRIES BHD
0.498.89%0.04Mua5.666M118.694M8.840.06966.00Công nghệ
8907PA EG INDUSTRIES BERHAD - REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2017/2022
0.498.89%0.04Mua62.700K118.694M8.840.06966.00Công nghệ
8923 JIANKUN INTERNATIONAL BERHAD
0.330.00%0.00Mua049.295M96.440.007.00Công nghiệp
9008 OMESTI BHD
0.400.00%0.00Mua169.000K191.037M-0.31570.00Công nghệ
9091 EMICO HOLDINGS BHD
0.182.86%0.01Mua2.035M17.662M-0.01537.00Công nghiệp
9407 PARAGON UNION BHD
0.3010.91%0.03Sức mua mạnh1.000K17.792M-0.01467.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9539 MULTI-USAGE HOLDINGS BHD
0.531.92%0.01Mua72.000K29.338M-0.0750.00Tài chính
9946 REX INDUSTRY BHD
0.422.44%0.01Mua23.000K103.583M-0.07965.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất