Các cổ phiếu đạt mức đáy hàng tháng

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
0024 JAG BERHAD 0.086.67%0.01Mua3.120M103.345M19.430.0010.00Công nghệ
0034PA MMAG HOLDINGS BERHAD - ICPS A 2017/2022 0.090.00%0.00Mua300.000K102.037M-0.0563.00Công nghệ
0036 KEY ALLIANCE GROUP BERHAD 0.070.00%0.00Bán3.882M35.303M-0.0453.00Dịch vụ Viễn thông
0041 PANPAGES BERHAD 0.23-2.13%-0.01Bán52.500K62.389M-0.1022.00Công nghệ
0053 OSK VENTURES INTERNATIONAL BHD 0.520.00%0.00Bán207.000K101.762M39.430.016.00Tài chính
0060 SKH CONSORTIUM BERHAD 0.070.00%0.00Mua462.000K45.741M82.420.0066.00Công nghệ
0074 GREEN OCEAN CORPORATION BERHAD 0.120.00%0.00Bán746.000K34.765M-0.0353.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0081 MEGA SUN CITY HOLDINGS BERHAD 0.18-5.13%-0.01Bán40.000K40.627M14.540.01Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0085 MLABS SYSTEMS BHD 0.05-9.09%-0.01Bán441.300K36.878M-0.0126.00Công nghệ
0096 NEXGRAM HOLDINGS BERHAD 0.040.00%0.00Bán911.000K68.220M-0.01137.00Công nghệ
0102PA CONNECTCOUNTY HOLDINGS BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2016/2021 0.077.69%0.01Bán350.000K
0103 MNC WIRELESS BHD 0.077.69%0.01Bán1.573M31.095M-0.0060.00Công nghệ
0107 EDUSPEC HOLDINGS BERHAD 0.060.00%0.00Bán669.300K55.099M-0.0554.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0118 TRIVE PROPERTY GROUP BERHAD 0.02-20.00%-0.01Bán1.016M53.329M-0.0063.00Công nghiệp
0122 ADVANCE INFORMATION MARKETING 0.264.00%0.01Sức mua mạnh58.100K69.175M-0.0183.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0133 SANICHI TECHNOLOGY BHD 0.100.00%0.00Bán1.014M37.014M-0.0576.00Công nghiệp
0140 STERLING PROGRESS BERHAD 0.200.00%0.00Bán126.000K65.865M-0.0088.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0158 SCC HOLDINGS BERHAD 0.490.00%0.00Sức bán mạnh69.400K69.168M11.650.0463.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0171 PETERLABS HOLDINGS BHD 0.260.00%0.00Sức bán mạnh47.500K54.759M13.200.0279.00Chăm sóc sức khỏe
0172 OCK GROUP BERHAD 0.64-0.78%-0.01Bán641.100K557.743M23.580.03167.00Dịch vụ Viễn thông
0190 EVERSAFE RUBBER BERHAD 0.25-3.85%-0.01Bán75.600K62.554M-0.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0191 CABNET HOLDINGS BERHAD 0.350.00%0.00Bán4.500K63.456M13.540.03Công nghiệp
0193 KEJURUTERAAN ASASTERA BERHAD 0.24-2.04%-0.01Sức bán mạnh308.600K78.400M9.110.03Công nghiệp
03005 METRO HEALTHCARE BERHAD 0.340.00%0.00Bán30.000K68.221MChăm sóc sức khỏe
03009 SEERS BERHAD 0.100.00%0.002.150M
1007PB AMCORP PROPERTIES BERHAD - PREFERENCE SHARES B 0.60-4.00%-0.03Bán1.000K408.266M3.380.231058.00Tài chính
1201 SUMATEC RESOURCES BHD 0.040.00%0.00Mua645.500K191.373M-0.03623.00Công nghiệp
2038 NEGRI SEMBILAN OIL PALMS BHD 3.40-0.58%-0.02Bán4.000K238.687M16.800.20789.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2208 PETALING TIN BHD 0.40-1.25%-0.01Mua38.100K138.441M-0.0561.00Tài chính
2607 INCH KENNETH KAJANG RUBBER PLC 0.670.00%0.00Sức bán mạnh5.000K281.902M-0.04180.00Vật liệu cơ bản
2828 C.I. HOLDINGS BHD 1.800.00%0.00Bán4.000K291.600M9.030.20644.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3018 OLYMPIA INDUSTRIES BHD 0.110.00%0.00Bán1.368M112.578M5.640.02326.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3719 PANASONIC MANUFACTURING MSIA 36.98-0.22%-0.08Bán18.700K2.246B17.152.161084.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4359 TURIYA BHD 0.140.00%0.00Bán033.166M-0.01324.00Vật liệu cơ bản
4464 PEGASUS HEIGHTS BERHAD 0.0325.00%0.01Mua45.859M34.980M-0.0161.00Tài chính
4936 MALPAC HOLDINGS BHD 1.00-0.99%-0.01Mua1.000K75.000M-0.1114.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5016 WARISAN TC HOLDINGS BHD 2.198.42%0.17Sức mua mạnh900147.168M21.640.10782.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5029 FAR EAST HOLDINGS BHD 10.500.00%0.00Bán7001.485B12.160.86107.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5037 COMPUGATES HOLDINGS BHD 0.03-16.67%-0.01Sức bán mạnh570.000K70.432M-0.0087.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5042 TSR CAPITAL BHD 0.460.00%0.00Bán5.200K80.247M11.760.04108.00Công nghiệp
5129 MELATI EHSAN HOLDINGS BHD 0.54-1.82%-0.01Sức bán mạnh10.000K66.000M26.990.02Công nghiệp
5145 SEALINK INTERNATIONAL BHD 0.12-7.41%-0.01Bán25.000K67.500M-0.10Công nghiệp
5149 TAS OFFSHORE BERHAD 0.28-3.51%-0.01Sức bán mạnh25.000K51.301M-0.08110.00Công nghiệp
5167 TURBO-MECH BERHAD 0.69-0.71%-0.01Bán18.000K75.600M31.450.02Công nghiệp
5172 K-STAR SPORTS LIMITED 0.090.00%0.00Bán135.000K32.381M-0.051063.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5205 EVERSENDAI CORPORATION BERHAD 0.93-1.60%-0.01Bán2.704M734.234M7.550.1215000.00Công nghiệp
5219 PESTECH INTERNATIONAL BERHAD 1.50-0.66%-0.01Sức bán mạnh317.500K1.154B17.340.09302.00Công nghiệp
5228 ELK-DESA RESOURCES BERHAD 1.170.86%0.01Mua10.900K357.432M12.780.1095.00Tài chính
5606PA IGB BERHAD - REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES (RCPS) 2015/2020 1.24-0.80%-0.01Sức bán mạnh20.000K1.993B13.580.29827.00Tài chính
5673 IPMUDA BHD 0.878.75%0.07Mua29.200K63.048M-0.33550.00Công nghiệp
5738 COUNTRY HEIGHTS HOLDINGS BHD 1.21-3.20%-0.04Sức bán mạnh11.000K344.634M116.930.011577.00Tài chính
5789PA LBS BINA GROUP BERHAD - REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 1.011.00%0.01Bán3.400K1.324B11.560.08400.00Tài chính
5924 MTD ACPI ENGINEERING BHD 0.208.11%0.01Mua507.900K46.327M6.530.03654.00Công nghiệp
6211 KIA LIM BHD 0.260.00%0.00Sức bán mạnh72.800K15.794M-0.12243.00Vật liệu cơ bản
6459 MNRB HOLDINGS BHD 2.07-11.54%-0.27Bán2.679M747.874M5.470.43909.00Tài chính
6645 LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS 4.09-0.97%-0.04Bán23.900K2.180B9.540.43402.00Công nghiệp
7031 AMTEL HOLDINGS BHD 0.610.00%0.00Bán6.300K30.364M-0.0689.00Công nghệ
7033 KUMPULAN H&L HIGH-TECH BHD 1.200.00%0.00Bán2.000K48.734M8.540.14227.00Công nghiệp
7035 CCK CONSOLIDATED HOLDINGS BHD 0.860.00%0.00Bán884.200K542.418M14.920.06924.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7036 BORNEO OIL BHD 0.060.00%0.00Bán5.801M320.423M-0.00921.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7045 SCOMI ENERGY SERVICES BHD 0.077.14%0.01Bán526.600K163.924M-0.09285.00Công nghiệp
7053 SEE HUP CONSOLIDATED BHD 1.20-6.98%-0.09Bán50.000K96.512M110.800.01579.00Công nghiệp
7076 CB INDUSTRIAL PRODUCT HOLDING 1.250.00%0.00Bán186.300K672.811M14.680.09359.00Công nghiệp
7077 GSB GROUP BHD 0.20-2.44%-0.01Bán1.085M110.433M-0.00173.00Tài chính
7085 LTKM BHD 0.89-1.67%-0.01Bán11.800K115.142M35.560.02385.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7094 EUROSPAN HOLDINGS BHD 0.720.00%0.00Bán47.900K31.984M-0.01564.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7121 XIAN LENG HOLDINGS BHD 0.550.00%0.00Sức bán mạnh8.000K43.566M-0.00100.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7143 STONE MASTER CORPORATION BHD 0.13-10.34%-0.01Bán84.800K11.688M-0.06323.00Vật liệu cơ bản
7149 ENG KAH CORPORATION BHD 1.05-1.87%-0.02Bán10.000K75.710M66.540.02356.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7153 KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BHD 4.53-48.52%-4.27Sức bán mạnh2.166M5.627B31.260.28689.00Chăm sóc sức khỏe
7161 KERJAYA PROSPEK GROUP BERHAD 1.470.00%0.00Bán48.200K1.826B14.240.11450.00Công nghiệp
7168 PRG HOLDINGS BERHAD 0.810.00%0.00Bán42.000K244.224M70.800.01954.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7170 LFE CORPORATION BHD 0.134.00%0.01Bán155.000K24.157M-0.04127.00Công nghiệp
7172WA KUALALUMPUR STOCKS 0.820.00%0.00936.000K
7188 BTM RESOURCES BHD 0.14-6.67%-0.01Bán20021.202M-0.01168.00Vật liệu cơ bản
7189 MB WORLD GROUP BERHAD 1.800.00%0.00Bán31.400K283.279M5.230.34494.00Công nghiệp
7199 KEIN HING INTERNATIONAL BHD 0.490.00%0.00Sức bán mạnh10.000K53.361M30.430.02694.00Công nghiệp
7200 TEK SENG HOLDINGS BHD 0.28-3.39%-0.01Bán1.546M102.699M5.600.06285.00Vật liệu cơ bản
7211 TAFI INDUSTRIES BHD 0.280.00%0.00Sức bán mạnh1.000K22.400M-0.04462.00Công nghiệp
7225 P.A. RESOURCES BHD 0.0610.00%0.01Bán11.740M85.188M-0.02Vật liệu cơ bản
7231 WELLCALL HOLDINGS BHD 1.300.78%0.01Bán76.100K642.352M19.900.06398.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7240 VERTICE BERHAD 1.024.08%0.04Mua1.869M142.296M-0.02919.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7722 ASIA BRANDS BERHAD 0.806.67%0.05Bán4.100K93.059M-0.181675.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7773 EP MANUFACTURING BHD 0.410.00%0.00Sức bán mạnh7.000K68.044M-0.19835.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7986 CN ASIA CORPORATION BHD 0.49-2.00%-0.01Sức bán mạnh22.800K22.237M12.680.0461.00Công nghiệp
8133 BOUSTEAD HEAVY INDUSTRIES CORP 1.340.00%0.00Bán6.600K332.933M27.040.051678.00Công nghiệp
8362 KYM HOLDINGS BHD 0.362.86%0.01Bán31.300K53.960M-0.01592.00Vật liệu cơ bản
8443 HIL INDUSTRIES BHD 0.694.55%0.03Bán4.000K230.486M13.590.05533.00Vật liệu cơ bản
8478 HWA TAI INDUSTRIES BHD 0.37-2.63%-0.01Bán60.800K27.688M34.070.01765.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8745 LEWEKO RESOURCES BHD 0.21-4.44%-0.01Bán275.000K72.426M-0.03310.00Vật liệu cơ bản
8931 JERASIA CAPITAL BHD 0.427.69%0.03Mua60.200K34.459M6.340.073978.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9091 EMICO HOLDINGS BHD 0.18-5.26%-0.01Sức bán mạnh50.000K18.226M-0.00537.00Công nghiệp
9113 SANBUMI HOLDINGS BHD 0.140.00%0.00Sức bán mạnh12.000K31.692M-0.02442.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9148 ADVANCED PACKAGING TECHNOLOGY 1.78-6.32%-0.12Sức bán mạnh1.100K36.498M22.140.0889.00Công nghiệp
9385 LAY HONG BHD 0.820.00%0.00Bán5.796M539.005M16.420.06928.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
9423 CWG HOLDINGS BERHAD 0.46-1.08%-0.01Sức bán mạnh40.000K58.725M7.970.06571.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9695 PLS PLANTATIONS BERHAD 0.650.00%0.00Bán2.100K212.355M-0.01259.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Screener Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất