Các cổ phiếu đạt mức đáy của tháng — Thị trường Chứng khoán Malaysia

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
0020 NETX HOLDINGS BHD
0.010.00%0.00Sức bán mạnh1.310M28.003M-0.018.00Công nghệ
0029 DIGISTAR CORPORATION BHD
0.0511.11%0.01Mua1.012M29.293M-0.03124.00Dịch vụ Viễn thông
0034 MMAG HOLDINGS BERHAD
0.22-2.22%-0.01Sức bán mạnh1.800K153.544M-0.0363.00Công nghệ
0034PA MMAG HOLDINGS BERHAD - ICPS A 2017/2022
0.090.00%0.00Bán32.500K153.544M-0.0363.00Công nghệ
0069 VIVOCOM INTL HOLDINGS BERHAD
0.0233.33%0.01Bán968.500K84.968M-0.0142.00Dịch vụ Viễn thông
0070 MQ TECHNOLOGY BHD
0.030.00%0.00Mua37.000K17.932M-0.01712.00Công nghiệp
0081 MEGA SUN CITY HOLDINGS BERHAD
0.143.70%0.01Bán21.000K31.279M28.460.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0085 MLABS SYSTEMS BHD
0.040.00%0.00Mua104.100K30.173M-0.0126.00Công nghệ
0091 DAYA MATERIALS BHD
0.010.00%0.00Mua6.800M20.429M-0.0858.00Năng lượng
0096 NEXGRAM HOLDINGS BERHAD
0.020.00%0.00Mua290.000K41.375M-0.03137.00Công nghệ
0102PA CONNECTCOUNTY HOLDINGS BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2016/2021
0.030.00%0.00Sức bán mạnh3.817M
0104 GENETEC TECHNOLOGY BERHAD
1.70-1.73%-0.03Bán65.700K72.899M6.950.25116.00Công nghiệp
0105PA ASIA POLY HOLDINGS BERHAD - ICPS A 2017/2022
0.040.00%0.00Bán100.000K35.901M-0.01248.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0108 N2N CONNECT BHD
0.891.14%0.01Bán544.500K493.117M36.380.0390.00Công nghệ
0118 TRIVE PROPERTY GROUP BERHAD
0.0233.33%0.01Mua1.249M35.197M-0.0063.00Công nghiệp
0122 ADVANCE INFORMATION MARKETING
0.24-14.29%-0.04Bán203.500K58.072M-0.0183.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0129 SILVER RIDGE HOLDINGS BHD
0.220.00%0.00Bán970.100K30.389M14.220.02104.00Công nghệ
0131 DIVERSIFIED GATEWAY SOLUTIONS
0.08-5.88%-0.01Sức bán mạnh2.372M63.387M-0.0047.00Dịch vụ Viễn thông
0147 INNITY CORPORATION BHD
0.572.68%0.01Bán41.700K79.812M35.340.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0148 SUNZEN BIOTECH BHD
0.16-3.03%-0.01Bán400.000K86.646M-0.0138.00Chăm sóc sức khỏe
0152 DGB ASIA BERHAD
0.120.00%0.00Bán123.300K90.741M-0.01Công nghệ
0153 OVERSEA ENTERPRISE BERHAD
0.12-4.17%-0.01Bán1.000K27.889M-0.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0154 EA HOLDINGS BERHAD
0.01-25.00%-0.01Bán3.894M101.447M-0.0149.00Công nghệ
0158 SCC HOLDINGS BERHAD
0.51-1.92%-0.01Bán47.800K73.404M10.450.0563.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0159 ASIA MEDIA GROUP BERHAD
0.150.00%0.00Bán461.500K37.117M-0.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0162 WIDAD GROUP BERHAD
0.30-1.64%-0.01Bán3.794M748.666M31.770.01Công nghiệp
0165 XOX BHD
0.0610.00%0.01Mua30.986M54.620M-0.0146.00Dịch vụ Viễn thông
0167 MCLEAN TECHNOLOGIES BERHAD
0.090.00%0.00Bán10.000K16.090M-0.02201.00Công nghiệp
0168 BOILERMECH HOLDINGS BHD
0.53-1.85%-0.01Sức bán mạnh137.100K278.640M12.460.0498.00Công nghiệp
0189 MATANG BERHAD
0.070.00%0.00Sức bán mạnh556.000K126.700M46.050.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0202 RADIANT GLOBALTECH BERHAD
0.240.00%0.00Bán350.600K126.048M34.530.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0205 DPI HOLDINGS BERHAD
0.210.00%0.00Sức bán mạnh758.600K102.214MVật liệu cơ bản
03001 CLOUDARON GROUP BERHAD
0.300.00%0.00Mua0
03002 RED IDEAS HOLDINGS BERHAD
0.280.00%0.00Bán0
03003 JM EDUCATION GROUP BERHAD
0.540.00%0.00Bán037.968M16.330.03Công nghiệp
03007 POLYMER LINK HOLDINGS BERHAD
0.170.00%0.00Theo dõi078.685M4.580.04Vật liệu cơ bản
03008 SL INNOVATION CAPITAL BERHAD
0.420.00%0.00Mua054.610M32.480.01Công nghệ
03009 SEERS BERHAD
0.100.00%0.00Theo dõi025.763M-0.0129.00Công nghiệp
03011 AMLEX HOLDINGS BERHAD
0.180.00%0.00Mua048.260MCông nghiệp
03015 MANFORCE GROUP BERHAD
0.220.00%0.00Bán073.596M24.970.013355.00Công nghiệp
03018 SUPREME CONSOLIDATED RESOURCES BERHAD
0.680.00%0.00Mua081.600M183.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
03021 EQUITIESTRACKER HOLDINGS BERHAD
0.1812.12%0.02545.800K45.423MTài chính
1201 SUMATEC RESOURCES BHD
0.010.00%0.00Mua4.676M42.527M-0.03623.00Công nghiệp
1287 PAN MALAYSIA HOLDINGS BHD
0.040.00%0.00Bán3.757M37.155M-0.00169.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1503 GUOCOLAND (MALAYSIA) BHD
0.740.68%0.01Bán6.500K514.837M18.620.04294.00Tài chính
1643 LANDMARKS BHD
0.472.17%0.01Sức bán mạnh257.800K243.290M-0.07764.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2216 IJM PLANTATIONS BHD
1.660.00%0.00Bán36.100K1.462B-0.059931.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2429 TANCO HOLDINGS BHD
0.050.00%0.00Bán66.200K36.072M-0.01371.00Tài chính
2453 KLUANG RUBBER CO (M) BHD
3.47-1.42%-0.05Bán31.300K222.365M-0.1214.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2569 SUNGEI BAGAN RUBBER CO (M) BHD
2.92-0.68%-0.02Sức bán mạnh19.000K193.691M-0.1136.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2593 UNITED MALACCA BHD
5.40-0.18%-0.01Sức bán mạnh11.700K1.134B-0.011732.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2658 AJINOMOTO (M) BHD
18.32-0.33%-0.06Bán9.800K1.117B18.800.98632.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2755 FCW HOLDINGS BHD
0.71-31.90%-0.34Bán900262.493M4565.220.0042.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2828 C.I. HOLDINGS BHD
1.450.00%0.00Bán5.000K234.900M13.010.11644.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3441 JOHAN HOLDINGS BHD
0.090.00%0.00Sức bán mạnh466.100K52.951M-0.111845.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3573 LIEN HOE CORPORATION BHD
0.281.82%0.01Bán531.800K95.049M-0.08479.00Công nghiệp
3891 MALAYAN UNITED INDUSTRIES BHD
0.172.94%0.01Bán9.862M498.535M-0.019800.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4316 SIN HENG CHAN (MALAYA) BHD
0.36-2.70%-0.01Sức bán mạnh31.000K47.472M-0.05305.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
4448P TASEK CORPORATION BERHAD - 6% PREFERENCE
10.100.00%0.00Bán0579.062M-0.18552.00Vật liệu cơ bản
4995 VERSATILE CREATIVE BHD
0.38-5.00%-0.02Sức bán mạnh319.900K51.629M-0.14467.00Vật liệu cơ bản
5009 WHITE HORSE BHD
1.19-2.46%-0.03Bán10.000K278.745M-0.12Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5010 TONG HERR RESOURCES BHD
3.540.57%0.02Bán26.400K543.675M8.920.39169.00Công nghiệp
5024 HUP SENG INDUSTRIES BHD
1.01-1.94%-0.02Bán178.500K824.000M19.180.051403.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5029 FAR EAST HOLDINGS BHD
2.744.98%0.13Bán18.800K1.550B29.440.09107.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5109 YTL HOSPITALITY REIT
1.270.79%0.01Mua339.800K2.148B10.730.12Tài chính
5121 HEKTAR REITS
1.130.00%0.00Bán405.800K522.015M15.760.072500.00Tài chính
5126 SARAWAK OIL PALMS BHD
2.530.00%0.00Bán6.200K1.444B23.570.1111441.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5130 ATRIUM REITS
1.11-0.89%-0.01Bán210.200K136.417M11.760.100.00Tài chính
5135 SARAWAK PLANTATION BHD
1.532.00%0.03Bán39.000K427.733M38.270.043518.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5147 SAMCHEM HOLDINGS BERHAD
0.60-1.64%-0.01Bán481.100K165.920M7.770.08101.00Vật liệu cơ bản
5155 XINGQUAN INT SPORTS HLDG LTD
0.060.00%0.00Bán026.254M-0.95Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5172 K-STAR SPORTS LIMITED
0.1018.75%0.01Sức bán mạnh50.000K36.190M-0.111063.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5178 DYNACIATE GROUP BERHAD
0.090.00%0.00Bán2.382M36.913M-0.05319.00Công nghiệp
5178PA DYNACIATE GROUP BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2018/2023
0.040.00%0.00Bán1.155M36.913M-0.05319.00Công nghiệp
5189 MAXWELL INT HOLDINGS BERHAD
0.010.00%0.00Bán03.989M-0.34Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5194 APFT BERHAD
0.0233.33%0.01Mua73.279M20.136M-0.08Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5205 EVERSENDAI CORPORATION BERHAD
0.49-9.17%-0.05Sức bán mạnh19.470M425.644M6.030.0915000.00Công nghiệp
5208 EITA RESOURCES BERHAD
1.30-0.76%-0.01Bán93.600K170.295M11.620.11355.00Công nghiệp
5213 SENTORIA GROUP BERHAD
0.39-4.88%-0.02Sức bán mạnh55.100K228.644M10.980.04Tài chính
5214 CHINA STATIONERY LIMITED
0.010.00%0.00Bán012.428M-0.00901.00Công nghiệp
5229 CHINA AUTOMOBILE PARTS HLD LTD
0.010.00%0.00Bán013.403M-0.06547.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5239PA TITIJAYA LAND BERHAD - ICPS 2017/2022
0.040.00%0.00Bán17.700K413.355M7.850.04Tài chính
5249 IOI PROPERTIES GROUP BERHAD
1.44-0.69%-0.01Sức bán mạnh1.104M7.984B10.530.142309.00Tài chính
5270 RED SENA BERHAD
0.510.00%0.00Mua0505.000M-0.01Tài chính
5274 HONG LEONG CAPITAL BERHAD
9.600.00%0.00Bán02.558B0.30442.00Tài chính
5278 RHONE MA HOLDINGS BERHAD
0.772.67%0.02Mua75.600K140.602M13.970.06Chăm sóc sức khỏe
5284 LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD
4.25-0.93%-0.04Sức bán mạnh522.200K9.751B12.400.351005.00Vật liệu cơ bản
5568 APB RESOURCES BHD
0.70-4.11%-0.03Bán27.500K80.917M-0.13301.00Công nghiệp
5681 PETRONAS DAGANGAN BHD
25.101.21%0.30Bán205.600K24.638B28.990.861498.00Năng lượng
5789 LBS BINA GROUP BHD
0.65-0.76%-0.01Bán632.500K1.021B10.600.06400.00Tài chính
5835 DOLOMITE CORPORATION BHD
0.10-9.09%-0.01Sức bán mạnh6.000K28.495M-0.41141.00Vật liệu cơ bản
5886 MINTYE BERHAD
0.80-0.00%-0.00Bán1.600K48.640M66.010.01440.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6009 PACIFIC & ORIENT BHD
0.99-0.50%-0.01Sức bán mạnh167.200K273.019M-0.04610.00Tài chính
6025 BERJAYA MEDIA BHD
0.2017.65%0.03Bán5.200K47.017M-0.06Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6483 KENANGA INVESTMENT BANK BERHAD
0.52-0.95%-0.01Bán241.400K366.974M31.510.021173.00Tài chính
6548 MALAYSIA PACIFIC CORP BHD
0.040.00%0.00Bán012.945M-0.0066.00Tài chính
6572 KWANTAS CORPORATION BHD
0.80-2.44%-0.02Sức bán mạnh30.000K255.575M-0.433341.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6769 JKG LAND BERHAD
0.070.00%0.00Bán500.000K170.620M36.060.0058.00Tài chính
7003 Y&G CORPORATION BHD
0.910.00%0.00Bán0181.439M21.910.0635.00Tài chính
7013 HUBLINE BHD
0.060.00%0.00Bán2.544M210.010M40.440.00573.00Công nghiệp
7022 GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD
1.790.00%0.00Bán588.900K1.198B17.070.112200.00Công nghệ
7033 KUMPULAN H&L HIGH-TECH BHD
1.280.00%0.00Bán046.818M13.130.10227.00Công nghiệp
7036 BORNEO OIL BHD
0.04-11.11%-0.01Bán25.279M233.966M-0.00921.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7043 JMR CONGLOMERATION BHD
0.95-1.04%-0.01Bán10.000K120.445M-0.0171.00Vật liệu cơ bản
7053 SEE HUP CONSOLIDATED BHD
0.910.00%0.00Bán4.000K72.849M-0.23579.00Công nghiệp
7071PA OCR GROUP BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARE 2016/2021
0.020.00%0.00Sức bán mạnh1.982M83.691M-0.02405.00Công nghiệp
7079 TIGER SYNERGY BERHAD
0.070.00%0.00Sức bán mạnh1.124M86.653M-0.01103.00Tài chính
7086 ABLEGROUP BERHAD
0.07-6.67%-0.01Bán554.900K18.473M-0.00322.00Vật liệu cơ bản
7094 EUROSPAN HOLDINGS BHD
0.41-3.57%-0.01Bán10.800K18.657M-0.06564.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7106 SUPERMAX CORPORATION BHD
1.46-2.01%-0.03Sức bán mạnh3.363M1.954B16.740.091033.00Chăm sóc sức khỏe
7119 DEGEM BHD
1.050.00%0.00Mua0137.374M-0.00377.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7121 XIAN LENG HOLDINGS BHD
0.430.00%0.00Bán10.000K34.607M1318.180.00100.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7130 KUMPULAN POWERNET BHD
0.34-1.47%-0.01Bán176.000K25.891M-0.05182.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7133 UNITED U-LI CORPORATION BHD
0.42-2.30%-0.01Bán551.100K94.743M33.230.01405.00Công nghiệp
7137 UMS HOLDINGS BHD
2.19-7.98%-0.19Bán2.000K96.842M19.930.12205.00Công nghiệp
7149 ENG KAH CORPORATION BHD
0.82-21.15%-0.22Bán2.000K73.588M11.030.09356.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7157 CYL CORPORATION BHD
0.478.14%0.04Bán52.600K46.500M-0.02465.00Vật liệu cơ bản
7165PA DWL RESOURCES BERHAD - ICPS 2016/2021
0.20-18.00%-0.04Bán20.000K155.906M-0.04477.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7168 PRG HOLDINGS BERHAD
0.730.00%0.00Bán17.200K237.275M-0.03954.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7182 EKA NOODLES BERHAD
0.06-7.69%-0.01Bán35.000K20.280M-0.01558.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7205 COCOALAND HOLDINGS BHD
2.053.02%0.06Mua49.600K455.312M14.730.141325.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7225 P.A. RESOURCES BHD
0.060.00%0.00Bán1.564M102.873M-0.00Vật liệu cơ bản
7226 WATTA HOLDING BHD
0.76-13.71%-0.12Bán355.700K73.920M-0.04153.00Công nghiệp
7230 TOMEI CONSOLIDATED BHD
0.52-2.83%-0.01Sức bán mạnh38.000K73.458M15.480.03508.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7243 BIO OSMO BHD
0.060.00%0.00Mua606.000K47.722M-0.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7245 WZ SATU BERHAD
0.31-1.59%-0.01Bán1.600M146.527M-0.2299.00Vật liệu cơ bản
7247 SCGM BHD
1.160.00%0.00Bán229.200K223.603M27.110.04552.00Vật liệu cơ bản
7323 KEN HOLDINGS BHD
0.680.74%0.01Sức bán mạnh16.000K121.949M5.070.13147.00Tài chính
7412 SHH RESOURCES HOLDINGS BHD
0.490.00%0.00Sức bán mạnh12.000K24.749M-0.192381.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7617 MAGNA PRIMA BHD
0.935.68%0.05Mua302.000K309.343M-0.16104.00Tài chính
7668 HAI-O ENTERPRISE BHD
2.700.00%0.00Bán85.600K784.558M13.650.20518.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7765 RAPID SYNERGY BHD
5.601.45%0.08Bán2.483M590.066M1057.470.01115.00Tài chính
7773 EP MANUFACTURING BHD
0.39-2.50%-0.01Sức bán mạnh57.500K61.981M-0.07835.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7935 MILUX CORPORATION BHD
0.68-0.00%-0.00Bán15.000K37.000M-0.04477.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8133 BOUSTEAD HEAVY INDUSTRIES CORP
1.241.64%0.02Bán20.500K303.119M-0.441678.00Công nghiệp
8141 MAJUPERAK HOLDINGS BHD
0.2312.50%0.03Mua990.400K51.410M16.810.012.00Tài chính
8419 PANSAR BERHAD
0.81-1.23%-0.01Bán1.350M248.834M38.960.02Công nghiệp
8435 CONCRETE ENGINEERING PRODUCTS
0.630.00%0.00Bán047.014M-0.09498.00Vật liệu cơ bản
8613 ENRA GROUP BERHAD
1.50-3.23%-0.05Bán3.000K209.124M-0.03240.00Tài chính
8672 KAMDAR GROUP(M)BHD
0.290.00%0.00Bán057.417M-0.011368.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8745 LEWEKO RESOURCES BHD
0.140.00%0.00Bán76.800K45.065M-0.01310.00Vật liệu cơ bản
8885 AVILLION BERHAD
0.23-2.17%-0.01Sức bán mạnh69.500K197.467M-0.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8893 MK LAND HOLDINGS BHD
0.18-2.63%-0.01Bán852.200K229.380M11.180.02814.00Tài chính
8907 EG INDUSTRIES BHD
0.45-2.20%-0.01Sức bán mạnh275.900K120.012M8.940.06966.00Công nghệ
9016 EKSONS CORPORATION BHD
0.820.00%0.00Bán6.000K131.512M-0.061675.00Vật liệu cơ bản
9121 KPS CONSORTIUM BHD
0.527.22%0.04Mua385.000K71.696M6.850.07336.00Vật liệu cơ bản
9377 FSBM HOLDINGS BHD
0.100.00%0.00Bán013.321M-0.00347.00Công nghệ
9423 CWG HOLDINGS BERHAD
0.41-1.19%-0.01Sức bán mạnh16.000K53.042M9.920.04571.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9598 PINTARAS JAYA BHD
2.15-2.27%-0.05Bán62.000K364.903M24.440.09293.00Công nghiệp
9687 IDEAL UNITED BINTANG INTERNATIONAL BERHAD
1.07-2.73%-0.03Bán372.000K121.515M3.110.50103.00Tài chính
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất