Các cổ phiếu đạt mức đáy của tháng

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
0017 M3 TECHNOLOGIES(ASIA)BHD
0.060.00%0.00Sức bán mạnh30.000K35.057M-0.01219.00Công nghệ
0028 SCOPE INDUSTRIES BHD
0.12-7.41%-0.01Bán22.000K75.665M56.720.00704.00Công nghệ
0029 DIGISTAR CORPORATION BHD
0.060.00%0.00Bán217.000K35.507M27.910.00124.00Dịch vụ Viễn thông
0034 MMAG HOLDINGS BERHAD
0.250.00%0.00Bán2.340M158.688M-0.0463.00Công nghệ
0068 ASDION BHD
0.15-6.06%-0.01Bán1.573M18.603M-0.0426.00Công nghệ
0069 VIVOCOM INTL HOLDINGS BERHAD
0.02-20.00%-0.01Sức bán mạnh60.000K113.291M42.550.0042.00Dịch vụ Viễn thông
0070 MQ TECHNOLOGY BHD
0.04-12.50%-0.01Sức bán mạnh650.000K17.420M-0.01712.00Công nghiệp
0086 YGL CONVERGENCE BHD
0.110.00%0.00Bán20.000K25.552M-0.0131.00Công nghệ
0091 DAYA MATERIALS BHD
0.020.00%0.00Bán285.200K30.644M-0.0358.00Năng lượng
0094 INIX TECHNOLOGIES HOLDINGS BHD
0.060.00%0.00Bán50.000K16.844M-0.0762.00Công nghệ
0105 ASIA POLY HOLDINGS BHD
0.07-6.25%-0.01Bán540.500K35.596M266.670.00248.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0105PA ASIA POLY HOLDINGS BERHAD - ICPS A 2017/2022
0.040.00%0.00Bán17.400K35.596M266.670.00248.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0107 EDUSPEC HOLDINGS BERHAD
0.04-12.50%-0.01Sức bán mạnh380.000K40.072M-0.0554.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0118 TRIVE PROPERTY GROUP BERHAD
0.020.00%0.00Mua491.700K42.663M-0.0163.00Công nghiệp
0153 OVERSEA ENTERPRISE BERHAD
0.130.00%0.00Bán10031.527M-0.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0154 EA HOLDINGS BERHAD
0.020.00%0.00Mua111.000K101.447M-0.0149.00Công nghệ
0166 INARI AMERTRON BERHAD
1.791.13%0.02Bán3.470M5.637B16.390.116490.00Công nghệ
0167 MCLEAN TECHNOLOGIES BERHAD
0.120.00%0.00Bán40.000K21.453M-0.02201.00Công nghiệp
0168 BOILERMECH HOLDINGS BHD
0.632.44%0.01Bán15.100K317.340M15.220.0498.00Công nghiệp
0174 IDIMENSION CONSOLIDATED BHD
0.020.00%0.00Bán25.000K6.799M146.00Công nghệ
0175 HENG HUAT RESOURCES GROUP BHD
0.16-3.03%-0.01Bán453.600K50.936M-0.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0177 PASUKHAS GROUP BERHAD
0.090.00%0.00Bán132.800K73.042M89.110.0062.00Công nghiệp
0182 LKL INTERNATIONAL BERHAD
0.130.00%0.00Bán113.500K55.744M-0.00Chăm sóc sức khỏe
0188 HLT GLOBAL BERHAD
0.21-2.33%-0.01Sức bán mạnh71.800K110.075M-0.03Công nghiệp
0191 CABNET HOLDINGS BERHAD
0.26-1.89%-0.01Sức bán mạnh7.000K46.475M9.970.03Công nghiệp
0203 SECUREMETRIC BERHAD
0.46-7.14%-0.0423.884M130.326MCông nghiệp
03002 RED IDEAS HOLDINGS BERHAD
0.30-3.23%-0.01Bán50.000K
1058 MANULIFE HOLDINGS BERHAD
2.68-0.00%-0.00Bán5.000K542.352M18.370.15237.00Tài chính
1163PA ALLIANZ MALAYSIA BHD-ICPS
12.00-7.69%-1.00Sức bán mạnh1002.109B12.451.901867.00Tài chính
1201 SUMATEC RESOURCES BHD
0.030.00%0.00Bán477.000K106.318M-0.03623.00Công nghiệp
1287 PAN MALAYSIA HOLDINGS BHD
0.10-5.00%-0.01Sức bán mạnh2.668M92.887M-0.00169.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1295 PUBLIC BANK BHD
24.520.00%0.00Bán1.724M95.656B16.801.4718553.00Tài chính
1818 BURSA MALAYSIA BHD
7.19-0.28%-0.02Bán890.800K5.814B25.570.28598.00Tài chính
1899 BATU KAWAN BHD
16.50-2.14%-0.36Sức bán mạnh6.800K6.754B12.531.345699.00Vật liệu cơ bản
2038 NEGRI SEMBILAN OIL PALMS BHD
3.30-6.25%-0.22Bán2.000K247.111M9.930.35789.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2143 ECM LIBRA FINANCIAL GRP BHD
0.27-20.59%-0.07Bán3.000K163.175M59.230.01500.00Tài chính
2283 ZELAN BHD
0.0511.11%0.01Bán60.000K42.245M-0.10371.00Công nghiệp
2593 UNITED MALACCA BHD
5.60-0.71%-0.04Bán3.000K1.185B50.110.111732.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3395 BERJAYA CORPORATION BHD
0.270.00%0.00Sức bán mạnh275.300K1.341B-0.0514000.00Công nghiệp
3557 ECOFIRST CONSOLIDATED BHD
0.301.69%0.01Bán123.000K236.933M5.120.06178.00Tài chính
3689 FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD
32.92-2.02%-0.68Bán14.900K12.279B32.001.053500.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3743 SUNSURIA BERHAD
0.78-6.59%-0.06Sức bán mạnh123.000K627.086M5.860.13267.00Tài chính
3905 MULPHA INTERNATIONAL BHD
1.74-1.14%-0.02Bán66.900K568.651M1.701.051006.00Tài chính
4324 HENGYUAN REFINING COMPANY BERHAD
5.611.26%0.07Bán202.200K1.701B2.362.4093000.00Năng lượng
4359 TURIYA BHD
0.12-7.41%-0.01Sức bán mạnh100.000K30.878M-0.01324.00Vật liệu cơ bản
4448 TASEK CORPORATION BHD
5.604.67%0.25Bán600648.114M-0.17552.00Vật liệu cơ bản
4952 AMANAH HARTA TANAH PNB
0.74-2.61%-0.02Mua33.000K163.900M9.440.08Tài chính
5000 HUME INDUSTRIES BHD
0.720.00%0.00Sức bán mạnh18.400K359.320M-0.11513.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5009 WHITE HORSE BHD
1.60-1.84%-0.03Bán12.500K365.894M-0.04Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5022 PAOS HOLDINGS BHD
0.343.03%0.01Bán20.000K59.784M73.170.00132.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5025 NWP HOLDINGS BHD
0.080.00%0.00Bán60.400K31.380M-0.0574.00Vật liệu cơ bản
5047 NPC RESOURCES BHD
1.78-1.11%-0.02Bán2.000K210.768M-0.101631.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5048 YI-LAI BHD
0.693.73%0.03Mua4.000K101.902M-0.03735.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5115 ALAM MARITIM RESOURCES BHD
0.124.55%0.01Bán301.000K106.313M-0.17185.00Năng lượng
5132 DELEUM BHD
1.041.96%0.02Bán34.000K417.170M12.030.09852.00Năng lượng
5135 SARAWAK PLANTATION BHD
1.650.00%0.00Bán700461.280M-0.113518.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5138 HAP SENG PLANTATIONS HOLDINGS
1.74-2.25%-0.04Sức bán mạnh11.000K1.423B15.590.115419.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5140 TASCO BERHAD
1.250.00%0.00Bán10.500K250.000M9.110.142300.00Công nghiệp
5142 WAH SEONG CORPORATION BHD
0.86-0.58%-0.01Bán82.200K683.706M4.660.192170.00Năng lượng
5147 SAMCHEM HOLDINGS BERHAD
0.761.33%0.01Bán18.000K204.000M9.340.08101.00Vật liệu cơ bản
5151 HALEX HOLDINGS BERHAD
0.72-3.33%-0.03Sức bán mạnh1.000K79.479M-0.11509.00Vật liệu cơ bản
5157 SAUDEE GROUP BERHAD
0.330.00%0.00Bán18.000K43.606M-0.02326.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5169 HO HUP CONSTRUCTION COMPANY
0.35-5.41%-0.02Bán200.100K138.702M4.350.09538.00Vật liệu cơ bản
5176 SUNWAY REAL ESTATE INVT TRUST
1.65-0.60%-0.01Sức bán mạnh310.400K4.859B11.530.14Tài chính
5181 SIG GASES BERHAD
0.86-2.27%-0.02Bán119.700K162.360M36.820.02193.00Vật liệu cơ bản
5196 BERJAYA FOOD BERHAD
1.36-1.45%-0.02Bán205.200K520.078M251.370.011102.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5202 MSM MALAYSIA HOLDINGS BERHAD
2.80-3.45%-0.10Sức bán mạnh3.000K2.039B38.010.081244.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5205 EVERSENDAI CORPORATION BERHAD
0.68-1.46%-0.01Sức bán mạnh275.800K542.794M6.220.1115000.00Công nghiệp
5207 SBC CORPORATION BHD
0.50-0.99%-0.01Sức bán mạnh11.000K117.386M225.230.0082.00Tài chính
5210 BUMI ARMADA BERHAD
0.340.00%0.00Bán5.870M2.025B-0.06277.00Năng lượng
5220 GLOBALTEC FORMATION BERHAD
0.040.00%0.00Bán25.000K188.361M-0.002194.00Công nghiệp
5237 MPHB CAPITAL BERHAD
1.16-0.85%-0.01Bán70.200K836.550M12.270.10725.00Tài chính
5245 CARING PHARMACY GROUP BERHAD
1.53-4.38%-0.07Sức bán mạnh27.600K348.330M17.960.09337.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5247 KAREX BERHAD
0.620.00%0.00Bán91.600K631.496M62.500.01Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5255 ICON OFFSHORE BERHAD
0.120.00%0.00Bán155.000K147.148M-0.05Năng lượng
5267 XIN HWA HOLDINGS BERHAD
0.66-4.35%-0.03Bán80.000K149.040M17.670.04Công nghiệp
5908 DKSH HOLDINGS(M)BHD
3.01-0.99%-0.03Bán23.600K472.974M9.510.323040.00Công nghiệp
6076 ENCORP BHD
0.41-7.87%-0.04Sức bán mạnh8.000K130.637M-0.13172.00Công nghiệp
6173 BINA DARULAMAN BHD
0.403.90%0.01Mua20.100K116.984M-0.09459.00Công nghiệp
6262 INNOPRISE PLANTATIONS BERHAD
0.68-0.73%-0.01Sức bán mạnh24.000K328.018M11.570.062351.00Vật liệu cơ bản
6297 BOX-PAK (MALAYSIA) BHD
0.870.00%0.00Bán3.900K104.441M-0.11461.00Vật liệu cơ bản
6378 WMG HOLDINGS BERHAD
0.153.33%0.01Bán104.900K64.040M-0.121090.00Vật liệu cơ bản
6602 BCB BHD
0.33-1.49%-0.01Bán28.900K132.118M4.210.08362.00Tài chính
6904 SUBUR TIASA HOLDINGS BHD
0.70-8.50%-0.07Bán1.000K143.910M-0.102181.00Vật liệu cơ bản
7003 Y&G CORPORATION BHD
0.93-0.00%-0.00Bán300185.427M34.910.0435.00Tài chính
7016 CHUAN HUAT RESOURCES BHD
0.340.00%0.00Sức bán mạnh23.700K56.504M188.200.00574.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7045 SCOMI ENERGY SERVICES BHD
0.040.00%0.00Bán1.792M105.373M-0.09285.00Công nghiệp
7051 AMTEK HOLDINGS BHD
0.27-22.86%-0.08Sức bán mạnh1.200K13.500M-0.03534.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7054 ASTRAL ASIA BHD
0.160.00%0.00Sức bán mạnh5.000K105.597M-0.01100.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7071 OCR GROUP BERHAD
0.32-1.56%-0.01Bán54.100K95.028M50.860.01405.00Công nghiệp
7077 GSB GROUP BHD
0.150.00%0.00Bán140.100K85.628M-0.00173.00Tài chính
7139 NICHE CAPITAL EMAS HLDG BHD
0.0412.50%0.01Mua300.000K13.322M14.080.00304.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7140 OKA CORPORATION BHD
1.010.00%0.00Sức bán mạnh38.000K165.233M7.270.14124.00Vật liệu cơ bản
7145 PRINSIPTEK CORPORATION BHD
0.120.00%0.00Bán150.000K41.838M14.910.01187.00Công nghiệp
7149 ENG KAH CORPORATION BHD
1.05-0.94%-0.01Bán11.100K74.295M46.480.02356.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7165PA SPRING GALLERY BERHAD - ICPS 2016/2021
0.23-6.12%-0.01Sức bán mạnh298.000K158.885M-0.03477.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7179 D.B.E. GURNEY RESOURCES BHD
0.030.00%0.00Bán100.000K80.347M-0.01431.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7184 G3 GLOBAL BERHAD
0.805.96%0.04Mua4.000K330.000M-0.03343.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7189 MB WORLD GROUP BERHAD
1.57-1.26%-0.02Bán55.500K251.803M3.820.42494.00Công nghiệp
7191 ADVENTA BHD
0.43-3.33%-0.01Mua19.000K68.754M36.140.011114.00Chăm sóc sức khỏe
7205 COCOALAND HOLDINGS BHD
2.000.00%0.00Bán8.000K457.600M14.500.141325.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7206 TH HEAVY ENGINEERING BERHAD
0.040.00%0.00Bán50.100K44.851M-0.15683.00Năng lượng
7206PB TH HEAVY ENGINEERING BERHAD-ISLAMIC IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 15/20
0.040.00%0.00Bán5.500K44.851M-0.15683.00Năng lượng
7207 SUCCESS TRANSFORMER CORP BHD
0.59-1.67%-0.01Sức bán mạnh44.000K139.678M18.860.03324.00Công nghiệp
7209 CHEETAH HOLDINGS BHD
0.330.00%0.00Bán10.000K37.904M35.480.011003.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7213 HOVID BHD
0.370.00%0.00Mua32.400K305.650M40.790.011103.00Chăm sóc sức khỏe
7222 IMASPRO CORPORATION BHD
2.255.63%0.12Mua206.700K172.000M30.000.0778.00Vật liệu cơ bản
7234 MESB BHD
0.22-2.22%-0.01Bán116.500K18.427M-0.11445.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7250 UZMA BHD
1.082.86%0.03Bán4.800K361.633M23.260.05Năng lượng
7315 AHB HOLDINGS BHD
0.140.00%0.00Bán112.000K24.646M-0.0159.00Công nghiệp
7471 EDEN INC. BHD
0.14-6.90%-0.01Bán8.776M53.526M-0.04575.00Công ty dịch vụ công cộng
7544 QUALITY CONCRETE HOLDINGS BHD
0.78-6.02%-0.05Bán1.000K48.108M-0.17578.00Vật liệu cơ bản
7722 ASIA BRANDS BERHAD
0.590.00%0.00Sức bán mạnh1.900K68.631M-0.241675.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7803 RUBBEREX CORPORATION (M) BHD
0.510.00%0.00Sức bán mạnh30.000K132.403M12.490.041007.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8125 DAIBOCHI BERHAD
1.69-15.08%-0.30Bán539.400K652.518M24.840.08854.00Vật liệu cơ bản
8141 MAJUPERAK HOLDINGS BHD
0.23-2.08%-0.01Sức bán mạnh131.100K62.978M-0.052.00Tài chính
8311 PESONA METRO HOLDINGS BHD
0.242.13%0.01Bán926.700K163.311M13.700.02382.00Công nghiệp
8346 PERAK CORPORATION BHD
0.46-5.15%-0.03Bán10.000K46.000M-1.88434.00Công nghiệp
8621 LPI CAPITAL BHD
16.22-0.12%-0.02Bán62.800K6.486B20.720.79667.00Tài chính
8648 JASA KITA BHD
0.120.00%0.00Bán22.500K51.698M-0.01106.00Công nghiệp
8664 SP SETIA BHD
1.96-2.49%-0.05Bán822.300K7.914B8.520.28942.00Tài chính
8664PA S P SETIA BERHAD - ISLAMIC REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES (RCPS-I)
0.98-1.01%-0.01Mua8.600K7.914B8.520.28942.00Tài chính
8982 CEPATWAWASAN GROUP BHD
0.610.00%0.00Bán55.000K188.470M8.780.071125.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
9083 KUMPULAN JETSON BHD
0.200.00%0.00Sức bán mạnh37.000K40.300M-0.03670.00Vật liệu cơ bản
9377 FSBM HOLDINGS BHD
0.10-38.71%-0.06Bán2.552M13.321M-0.00347.00Công nghệ
9539 MULTI-USAGE HOLDINGS BHD
0.450.00%0.00Bán5.700K25.389M-0.1150.00Tài chính
9741 ROHAS TECNIC BERHAD
0.84-10.11%-0.10Bán109.600K444.298M14.700.06575.00Vật liệu cơ bản
9806 NATIONWIDE EXPRESS HOLDINGS BERHAD
0.293.57%0.01Bán40.000K35.739M-0.101600.00Công nghiệp
9881 LEADER STEEL HOLDINGS BHD
0.30-3.17%-0.01Bán35.000K39.888M6.270.05132.00Vật liệu cơ bản
9938 BRIGHT PACKAGING INDUSTRY BHD
0.170.00%0.00Bán50.000K35.929M-0.0278.00Vật liệu cơ bản
9946 REX INDUSTRY BHD
0.412.50%0.01Mua58.000K98.651M-0.06965.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
9962 GROMUTUAL BHD
0.3514.75%0.04Mua79.000K133.341M7.680.0543.00Tài chính
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất