Các cổ phiếu đạt mức đáy hàng tháng

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
0002 KOTRA INDUSTRIES BHD 1.70-0.58%-0.01Bán2.000K229.336M15.360.12452.00Chăm sóc sức khỏe
0022 PARLO BERHAD 0.09-5.26%-0.00Bán120.100K34.583M0.560.1787.00Dịch vụ Viễn thông
0034 MMAG HOLDINGS BERHAD 0.27-1.82%-0.01Bán321.800K160.797M-0.0463.00Công nghệ
0036 KEY ALLIANCE GROUP BERHAD 0.05-0.00%-0.00Bán115.000K23.536M-0.0153.00Dịch vụ Viễn thông
0037 RGB INTERNATIONAL BHD 0.24-7.55%-0.02Bán6.138M356.694M11.790.02415.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0045 G NEPTUNE BERHAD 0.080.00%0.00Bán2.034M23.100M-0.00185.00Công nghệ
0048 ANCOM LOGISTICS BERHAD 0.07-6.25%-0.00Sức bán mạnh750.800K37.863M-0.00873.00Công nghiệp
0053 OSK VENTURES INTERNATIONAL BHD 0.500.00%0.00Bán10.000K98.223M-0.136.00Tài chính
0055 SERSOL BERHAD 0.10-4.55%-0.01Sức bán mạnh1.187M23.688M-0.00144.00Vật liệu cơ bản
0068 ASDION BHD 0.20-2.50%-0.01Bán1.296M23.254M-0.0426.00Công nghệ
0072 AT SYSTEMATIZATION BHD 0.069.09%0.01Bán692.500K25.525M-0.01276.00Công nghiệp
0074 GREEN OCEAN CORPORATION BERHAD 0.120.00%0.00Sức bán mạnh250.000K34.765M-0.0253.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0078 GD EXPRESS CARRIER BHD 0.41-1.22%-0.01Bán673.000K2.297B101.230.003513.00Công nghiệp
0080 STRAITS INTER LOGISTICS BERHAD 0.230.00%0.00Sức bán mạnh506.600K94.800M24.870.01Năng lượng
0084 TECHFAST HOLDINGS BHD 0.43-1.15%-0.01Bán384.900K99.245M30.000.01134.00Công nghiệp
0085 MLABS SYSTEMS BHD 0.04-10.00%-0.01Bán1.528M33.525M-0.0126.00Công nghệ
0086 YGL CONVERGENCE BHD 0.120.00%0.00Bán55.300K29.036M-0.0131.00Công nghệ
0089 TEX CYCLE TECHNOLOGY (M) BHD 0.60-0.00%-0.00Bán14.000K151.963M12.300.0575.00Công nghiệp
0091 DAYA MATERIALS BHD 0.0325.00%0.01Bán1.520M40.859M-0.0358.00Năng lượng
0092 MTOUCHE TECHNOLOGY BHD 0.10-4.76%-0.01Sức bán mạnh471.600K53.399M26.850.00104.00Công nghệ
0093 SOLUTION ENGINEERING HOLDINGS 0.14-0.00%-0.00Bán566.000K41.371M-0.0010.00Công nghiệp
0098 BORNEO AQUA HARVEST BHD 1.07-4.46%-0.05Bán590.200K683.435M44.180.0374.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0101 TMC LIFE SCIENCES BHD 0.73-0.68%-0.01Bán122.400K1.276B47.360.0252.00Chăm sóc sức khỏe
0102 CONNECTCOUNTY HOLDINGS BHD 0.130.00%0.00Bán264.200K42.796M-0.01161.00Công nghiệp
0102PA CONNECTCOUNTY HOLDINGS BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2016/2021 0.07-0.00%-0.00Bán0
0103 MNC WIRELESS BHD 0.06-8.33%-0.00Bán110.000K28.703M-0.0060.00Công nghệ
0107 EDUSPEC HOLDINGS BERHAD 0.0414.29%0.01Sức bán mạnh1.660M35.063M-0.0554.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0117 SMRT HOLDINGS BERHAD 0.140.00%0.00Bán128.100K56.987M0.740.2645.00Công nghệ
0118 TRIVE PROPERTY GROUP BERHAD 0.020.00%0.00Bán658.000K42.663M-0.0063.00Công nghiệp
0122 ADVANCE INFORMATION MARKETING 0.230.00%0.00Bán056.863M-0.0283.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0123 PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD 0.100.00%0.00Bán83.700K53.029M-0.0143.00Công nghệ
0131 DIVERSIFIED GATEWAY SOLUTIONS 0.070.00%0.00Sức bán mạnh6.965M96.945M-0.0047.00Dịch vụ Viễn thông
0133 SANICHI TECHNOLOGY BHD 0.10-5.00%-0.01Bán309.600K37.014M-0.0776.00Công nghiệp
0145 TFP SOLUTIONS BHD 0.124.55%0.01Bán89.500K23.435M-0.0046.00Công nghệ
0148 SUNZEN BIOTECH BHD 0.21-2.33%-0.01Bán222.100K112.412M33.970.0138.00Chăm sóc sức khỏe
0150PA FINTEC GLOBAL BERHAD - ICPS A 2017/2027 0.030.00%0.00Bán101.000K36.123M-0.0421.00Công nghiệp
0154 EA HOLDINGS BERHAD 0.020.00%0.00Bán1.340M101.447M-0.0149.00Công nghệ
0156 MANAGEPAY SYSTEMS BERHAD 0.15-3.12%-0.01Sức bán mạnh442.600K113.674M-0.0150.00Công nghệ
0157 FOCUS POINT HOLDINGS BERHAD 0.160.00%0.00Bán026.400M38.550.00581.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0161 SCH GROUP BERHAD 0.160.00%0.00Bán270.000K75.602M31.940.01116.00Công nghiệp
0163 CAREPLUS GROUP BERHAD 0.200.00%0.00Sức bán mạnh454.000K108.929M-0.01Chăm sóc sức khỏe
0175 HENG HUAT RESOURCES GROUP BHD 0.18-0.00%-0.00Bán101.000K55.566M-0.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0178 SEDANIA INNOVATOR BERHAD 0.16-3.03%-0.01Bán395.600K37.258M250.000.00Dịch vụ Viễn thông
0181 AEMULUS HOLDINGS BERHAD 0.34-1.45%-0.01Bán1.035M189.370M26.760.0169.00Công nghệ
0189 MATANG BERHAD 0.080.00%0.00Mua521.000K144.800M35.240.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0191 CABNET HOLDINGS BERHAD 0.30-0.00%-0.00Bán1.500K53.625M11.440.03Công nghiệp
0198 GDB HOLDINGS BERHAD 0.34-2.86%-0.01Bán967.000K218.750MCông nghiệp
0199 TRI-MODE SYSTEM (M) BERHAD 0.460.00%0.00Bán12.300K75.530MCông nghiệp
0201 NOVA WELLNESS GROUP BERHAD 0.56-4.31%-0.02Sức bán mạnh535.100K184.291M13.190.04Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
03001 CLOUDARON GROUP BERHAD 0.250.00%0.00Bán0
03002 RED IDEAS HOLDINGS BERHAD 0.380.00%0.00Bán0
03003 JM EDUCATION GROUP BERHAD 0.540.00%0.00Mua036.273MCông nghiệp
03006 NOVA PHARMA SOLUTIONS BERHAD 0.230.00%0.00Mua034.272MCông nghiệp
03007 POLYMER LINK HOLDINGS BERHAD 0.170.00%0.00Theo dõi078.685MVật liệu cơ bản
03008 SL INNOVATION CAPITAL BERHAD 0.420.00%0.00Bán054.610MCông nghệ
03009 SEERS BERHAD 0.100.00%0.00Theo dõi025.763M29.00Công nghiệp
1007PB AMCORP PROPERTIES BERHAD - PREFERENCE SHARES B 0.650.00%0.00Mua0385.179M3.290.231058.00Tài chính
1058 MANULIFE HOLDINGS BERHAD 2.750.00%0.00Bán0556.518M18.850.15237.00Tài chính
1155 MALAYAN BANKING BHD 9.74-1.62%-0.16Bán12.631M108.357B13.210.7543000.00Tài chính
1171 MALAYSIA BUILDING SOCIETY BHD 1.01-1.94%-0.02Bán3.815M6.581B9.820.101380.00Tài chính
1198 MAA GROUP BERHAD 0.50-1.96%-0.01Bán148.500K155.221M-0.073115.00Tài chính
1201 SUMATEC RESOURCES BHD 0.030.00%0.00Bán11.890M127.582M-0.03623.00Công nghiệp
1538 SYMPHONY LIFE BERHAD 0.52-1.90%-0.01Bán100.800K162.520M4.200.12337.00Tài chính
1996 KRETAM HOLDINGS BHD 0.40-0.00%-0.00Bán154.500K931.051M-0.001505.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2135 GOPENG BHD 0.85-4.49%-0.04Sức bán mạnh11.500K239.404M132.440.01121.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2186 KUCHAI DEVELOPMENT BHD 1.88-0.53%-0.01Bán18.000K233.882M4.510.420.00Tài chính
2224 SELANGOR DREDGING BHD 0.74-0.00%-0.00Bán19.200K315.334M3.770.20340.00Tài chính
2259 TALAM TRANSFORM BERHAD 0.04-12.50%-0.00Bán480.100K168.811M-0.01759.00Tài chính
2283 ZELAN BHD 0.06-8.33%-0.00Sức bán mạnh736.300K50.694M-0.10371.00Công nghiệp
2305 AYER HOLDINGS BERHAD 5.20-1.70%-0.09Sức bán mạnh1.000K395.973M30.360.17203.00Tài chính
2453 KLUANG RUBBER CO (M) BHD 4.100.00%0.00Mua7.000K259.005M39.950.1014.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2569 SUNGEI BAGAN RUBBER CO (M) BHD 3.110.00%0.00Sức bán mạnh0206.295M32.540.1036.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2577 YTL LAND & DEVELOPMENT BHD 0.411.22%0.01Sức bán mạnh88.000K339.959M-0.05237.00Tài chính
2674 ALCOM GROUP BERHAD 0.62-3.85%-0.02Bán81.700K86.665M14.110.05366.00Vật liệu cơ bản
2755 FCW HOLDINGS BHD 0.810.00%0.00Bán200202.494M-0.0242.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3018 OLYMPIA INDUSTRIES BHD 0.10-4.55%-0.01Sức bán mạnh955.200K112.578M25.820.00326.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3107 FIMA CORPORATION BHD 1.85-1.60%-0.03Sức bán mạnh12.100K452.119M13.620.141642.00Công nghiệp
3115 KARAMBUNAI CORP BHD 0.086.67%0.00Bán1.063M433.244M10.110.011060.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3174 LAND & GENERAL BHD 0.18-5.13%-0.01Sức bán mạnh2.914M572.357M11.180.02454.00Tài chính
3239 BERJAYA ASSETS BERHAD 0.27-3.57%-0.01Bán442.200K716.316M-0.02709.00Tài chính
3247 GUH HOLDINGS BHD 0.600.84%0.00Bán89.200K163.245M-0.011282.00Công nghệ
3255 HEINEKEN MALAYSIA BERHAD 20.08-1.18%-0.24Bán319.600K6.139B23.330.87587.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3417 EASTERN & ORIENTAL BHD 1.35-0.74%-0.01Bán100.000K1.761B20.160.07785.00Tài chính
3514 MARCO HOLDINGS BHD 0.14-0.00%-0.00Bán210.500K142.331M10.240.0174.00Công nghiệp
3557 ECOFIRST CONSOLIDATED BHD 0.30-0.00%-0.00Bán365.500K244.965M5.500.06178.00Tài chính
3565 WCE HOLDINGS BERHAD 0.71-0.69%-0.01Bán69.700K721.970M50.630.01156.00Công nghiệp
3573 LIEN HOE CORPORATION BHD 0.331.54%0.01Bán27.000K110.876M12.470.03479.00Công nghiệp
3794 LAFARGE MALAYSIA BERHAD 2.87-1.37%-0.04Sức bán mạnh166.300K2.473B-0.322061.00Vật liệu cơ bản
4081 PAN MALAYSIA CORPORATION BHD 0.15-3.12%-0.01Sức bán mạnh60.000K113.344M-0.00652.00Vật liệu cơ bản
4243 WTK HOLDINGS BHD 0.58-0.85%-0.00Bán207.000K279.322M3.310.184585.00Vật liệu cơ bản
4251 I-BHD 0.49-1.00%-0.01Sức bán mạnh50.000K504.749M7.590.0850.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4286 SEAL INCORPORATED BHD 0.38-1.32%-0.01Sức bán mạnh14.500K90.081M6.000.0676.00Tài chính
4448 TASEK CORPORATION BHD 6.500.00%0.00Sức bán mạnh3.000K787.428M-0.11552.00Vật liệu cơ bản
4448P TASEK CORPORATION BERHAD - 6% PREFERENCE 13.580.00%0.00Bán0787.428M-0.11552.00Vật liệu cơ bản
4464 PEGASUS HEIGHTS BERHAD 0.03-16.67%-0.00Sức bán mạnh7.980M52.470M-0.0161.00Tài chính
4588 UMW HOLDINGS BHD 5.10-4.14%-0.22Bán1.606M6.215B18.760.289169.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4715 GENTING MALAYSIA BERHAD 4.87-1.81%-0.09Bán14.356M29.453B20.120.2520611.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5008 HARRISONS HOLDINGS (M) BHD 3.69-1.60%-0.06Sức bán mạnh17.100K252.677M12.020.31934.00Công nghiệp
5011 MESINIAGA BHD 1.050.00%0.00Bán20.000K63.422M4.430.241000.00Công nghệ
5014 MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD 9.070.78%0.07Bán5.468M14.933B25.710.3510238.00Công nghiệp
5015 APM AUTOMOTIVE HOLDINGS BHD 3.420.00%0.00Bán16.000K668.896M15.280.223888.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5024 HUP SENG INDUSTRIES BHD 1.03-0.96%-0.01Sức bán mạnh222.700K832.000M19.030.051403.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5027 KIM LOONG RESOURCES BHD 1.30-0.76%-0.01Sức bán mạnh64.500K1.223B12.930.101600.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5032 BINTULU PORT HOLDINGS BHD 5.250.00%0.00Sức bán mạnh02.415B20.050.26796.00Công nghiệp
5038 KSL HOLDINGS BHD 0.83-0.60%-0.00Sức bán mạnh173.900K849.375M4.210.20516.00Tài chính
5047 NPC RESOURCES BHD 1.800.00%0.00Bán0213.136M-0.101631.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5049 COUNTRY VIEW BHD 1.350.00%0.00Bán5.000K135.000M5.650.24100.00Tài chính
5053 OSK HOLDINGS BHD 0.96-1.03%-0.01Sức bán mạnh834.900K2.008B4.820.201405.00Tài chính
5068 LUSTER INDUSTRIES BHD 0.100.00%0.00Bán270.000K187.723M37.400.002788.00Công nghệ
5069 BLD PLANTATION BHD 7.200.00%0.00Sức bán mạnh0673.200M20.700.35Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5070 PROTASCO BHD 0.38-1.32%-0.01Bán341.200K188.249M12.150.031385.00Công nghiệp
5078 MARINE & GENERAL BERHAD 0.100.00%0.00Bán494.300K72.388M-0.28164.00Năng lượng
5079 GREEN ENERGY TECH SOLUTION GLBL BHD 0.160.00%0.00Bán020.160M-0.08346.00Công nghiệp
5082 CYMAO HOLDINGS BHD 0.34-4.17%-0.02Bán1.000K25.301M-0.101472.00Vật liệu cơ bản
5088 APEX EQUITY HOLDINGS BHD 0.90-3.23%-0.03Sức bán mạnh51.000K182.376M24.600.04175.00Tài chính
5090 MEDIA CHINESE INTERNATIONAL LT 0.28-1.79%-0.01Bán486.600K391.455M-0.033944.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5094 CSC STEEL HOLDINGS BERHAD 1.11-2.63%-0.03Bán142.400K421.002M8.450.13584.00Vật liệu cơ bản
5102 GUAN CHONG BHD 2.03-2.87%-0.06Bán700.100K998.612M6.900.30127.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5104 CNI HOLDINGS BHD 0.07-0.00%-0.00Bán148.200K53.463M36.590.00499.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5112 TH PLANTATIONS BHD 0.68-0.00%-0.00Sức bán mạnh193.800K601.019M27.600.02Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5113 RIMBUNAN SAWIT BHD 0.220.00%0.00Bán230.300K348.340M-0.07786.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5133 PETRA ENERGY BHD 0.50-3.85%-0.02Bán61.000K166.890M-0.22585.00Năng lượng
5143 LUXCHEM CORPORATION BHD 0.641.60%0.01Bán710.900K538.421M14.560.04205.00Vật liệu cơ bản
5149 TAS OFFSHORE BERHAD 0.25-5.66%-0.01Sức bán mạnh15.000K46.533M56.620.00110.00Công nghiệp
5150 MULTI SPORTS HOLDINGS LTD 0.01-25.00%-0.01Sức bán mạnh42.000K9.103M-0.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5151 HALEX HOLDINGS BERHAD 0.75-10.71%-0.09Bán122.900K89.017M-0.11509.00Vật liệu cơ bản
5152 MUAR BAN LEE GROUP BERHAD 1.150.00%0.00Mua35.400K115.429M15.240.0967.00Công nghiệp
5155 XINGQUAN INT SPORTS HLDG LTD 0.060.00%0.00Bán026.542M-0.94Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5156 XIDELANG HOLDINGS LTD 0.14-3.33%-0.01Bán661.200K270.732M19.100.011500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5158 TA GLOBAL BHD 0.29-1.69%-0.00Sức bán mạnh78.400K1.647B5.520.05692.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5159 YOONG ONN CORPORATION BERHAD 1.090.00%0.00Bán195.000K174.307M6.970.16Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5163 SEREMBAN ENGINEERING BERHAD 0.30-3.23%-0.01Sức bán mạnh5.000K23.904M-0.06150.00Công nghiệp
5165 HOCK HENG STONE INDUSTRIES BHD 0.45-9.18%-0.05Bán10.000K35.583M112.090.00149.00Vật liệu cơ bản
5166 MINDA GLOBAL BERHAD 0.07-6.25%-0.00Bán638.000K99.192M-0.05980.00Công nghiệp
5170 SARAWAK CABLE BERHAD 0.405.26%0.02Bán80.100K120.479M-0.15300.00Công nghiệp
5171 KIMLUN CORPORATION BERHAD 1.25-1.57%-0.02Bán7.700K421.476M6.940.19192.00Công nghiệp
5175 IVORY PROPERTIES GROUP BERHAD 0.28-6.56%-0.02Bán498.900K149.474M-0.00422.00Tài chính
5184 CYPARK RESOURCES BERHAD 2.37-0.84%-0.02Sức bán mạnh17.400K716.552M9.800.25138.00Công nghiệp
5189 MAXWELL INT HOLDINGS BERHAD 0.01-0.00%-0.00Bán03.989M-0.34Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5214 CHINA STATIONERY LIMITED 0.010.00%0.00Bán012.328M-0.00901.00Công nghiệp
5223 MENTIGA CORPORATION BHD 0.51-1.92%-0.01Sức bán mạnh10.800K36.400M7.230.07316.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5225 IHH HEALTHCARE BERHAD 5.06-4.35%-0.23Bán8.501M43.615B133.960.0435000.00Chăm sóc sức khỏe
5229 CHINA AUTOMOBILE PARTS HLD LTD 0.01-0.00%-0.00Sức bán mạnh013.547M-0.06547.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5231 PELIKAN INT.CORPORATION BHD 0.55-1.79%-0.01Sức bán mạnh259.300K307.086M22.790.021916.00Công nghiệp
5234 CLIQ ENERGY BERHAD 0.720.00%0.00Mua0483.698M-0.02Năng lượng
5242 SOLID AUTOMOTIVE BHD 0.32-1.56%-0.00Bán39.900K123.455M58.770.01267.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5245 CARING PHARMACY GROUP BERHAD 1.56-1.89%-0.03Sức bán mạnh10.000K339.622M18.300.09337.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5248 BERMAZ AUTO BERHAD 1.98-0.50%-0.01Bán4.146M2.313B13.560.15570.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5249 IOI PROPERTIES GROUP BERHAD 1.61-2.42%-0.04Sức bán mạnh2.406M9.085B11.590.142309.00Tài chính
5254 BOUSTEAD PLANTATIONS BHD 1.13-0.88%-0.01Sức bán mạnh524.900K2.554B4.390.26Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất