Các cổ phiếu đạt mức đáy của tháng — Thị trường Chứng khoán Malaysia

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
0010 IRIS CORPORATION BHD
0.140.00%0.00Bán2.588M430.111M13.190.01405.00Công nghệ
0011 BRITE-TECH BHD
0.210.00%0.00Bán16.000K52.920M12.910.02122.00Công nghiệp
0017 M3 TECHNOLOGIES(ASIA)BHD
0.04-11.11%-0.01Sức bán mạnh130.500K23.372M-0.02219.00Công nghệ
0018 LAMBO GROUP BERHAD
0.060.00%0.00Bán1.674M115.616M7.970.0185.00Công nghệ
0020 NETX HOLDINGS BHD
0.01-33.33%-0.01Sức bán mạnh22.245M32.723M-0.008.00Công nghệ
0025 YBS INTERNATIONAL BERHAD
0.120.00%0.00Bán251.500K28.786M16.550.01329.00Công nghiệp
0029 DIGISTAR CORPORATION BHD
0.040.00%0.00Bán85.000K29.293M-0.03124.00Dịch vụ Viễn thông
0037 RGB INTERNATIONAL BHD
0.182.86%0.01Bán1.237M278.394M8.190.02415.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0043 METRONIC GLOBAL BHD
0.05-9.09%-0.01Sức bán mạnh2.788M56.626M-0.02177.00Công nghiệp
0054 KARYON INDUSTRIES BHD
0.12-4.00%-0.01Sức bán mạnh135.000K57.086M14.100.0168.00Vật liệu cơ bản
0060 VORTEX CONSOLIDATED BERHAD
0.160.00%0.00Bán107.200K62.435M-0.0166.00Công nghệ
0060PA VORTEX CONSOLIDATED BERHAD - ICPS 2019/2024
0.060.00%0.00Bán062.435M-0.0166.00Công nghệ
0066 VSOLAR GROUP BERHAD
0.095.88%0.01Bán60.541M34.746M-0.0016.00Công nghệ
0069 VIVOCOM INTL HOLDINGS BERHAD
0.0233.33%0.01Mua113.300K113.291M-0.0242.00Dịch vụ Viễn thông
0070 MQ TECHNOLOGY BHD
0.030.00%0.00Bán40.000K16.057M-0.01712.00Công nghiệp
0079 ORION IXL BERHAD
0.0913.33%0.01Bán9.127M60.110M25.910.00Công nghệ
0086 YGL CONVERGENCE BHD
0.110.00%0.00Bán025.552M-0.0131.00Công nghệ
0091 DAYA MATERIALS BHD
0.01-50.00%-0.01Bán552.500K10.215M-0.0858.00Năng lượng
0094 INIX TECHNOLOGIES HOLDINGS BHD
0.060.00%0.00Bán3.424M14.913M-0.0662.00Công nghệ
0096 NEXGRAM HOLDINGS BERHAD
0.010.00%0.00Bán2.101M31.032M-0.03137.00Công nghệ
0098 BAHVEST RESOURCES BERHAD
0.51-0.98%-0.00Bán2.623M618.586M57.710.0174.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0101 TMC LIFE SCIENCES BHD
0.670.00%0.00Bán332.500K1.167B35.580.0252.00Chăm sóc sức khỏe
0102 CONNECTCOUNTY HOLDINGS BHD
0.09-5.56%-0.01Sức bán mạnh100.000K27.991M-0.03161.00Công nghiệp
0102PA CONNECTCOUNTY HOLDINGS BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2016/2021
0.030.00%0.00Mua0
0103PA M N C WIRELESS BERHAD
0.040.00%0.0089.069M55.014M-0.0160.00Công nghệ
0118 TRIVE PROPERTY GROUP BERHAD
0.010.00%0.00Bán43.300K35.197M-0.0063.00Công nghiệp
0123 PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD
0.0610.00%0.01Bán162.000K30.701M-0.0143.00Công nghệ
0131 DIVERSIFIED GATEWAY SOLUTIONS
0.090.00%0.00Bán505.900K67.116M18.560.0047.00Dịch vụ Viễn thông
0133 SANICHI TECHNOLOGY BHD
0.04-10.00%-0.01Bán848.200K49.896M-0.0276.00Công nghiệp
0140 MACPIE BERHAD
0.13-7.14%-0.01Bán189.000K45.928M-0.0188.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0143 KEY ASIC BHD
0.07-6.25%-0.01Bán2.391M71.293M-0.0023.00Công nghệ
0145 TFP SOLUTIONS BHD
0.090.00%0.00Bán60.000K18.721M-0.0246.00Công nghệ
0147 INNITY CORPORATION BHD
0.440.00%0.00Sức bán mạnh061.206M28.830.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0150 FINTEC GLOBAL BERHAD
0.040.00%0.00Sức bán mạnh150.000K28.538M38.140.0221.00Công nghiệp
0155 MSIAN GENOMICS RES CENTRE BHD
0.26-1.89%-0.01Sức bán mạnh5.000K26.913M-0.0419.00Chăm sóc sức khỏe
0160 HIAP HUAT HOLDINGS BHD
0.100.00%0.00Bán366.600K34.700M12.170.01Công nghiệp
0165 XOX BHD
0.050.00%0.00Mua619.200K54.620M-0.0046.00Dịch vụ Viễn thông
0168 BOILERMECH HOLDINGS BHD
0.570.88%0.00Bán924.900K294.120M10.470.0598.00Công nghiệp
0170 KANGER INTERNATIONAL BERHAD
0.070.00%0.00Bán353.100K58.099M11.070.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0171 PETERLABS HOLDINGS BHD
0.192.70%0.01Bán200.000K40.801M10.580.0279.00Chăm sóc sức khỏe
0175 HENG HUAT RESOURCES GROUP BHD
0.140.00%0.00Bán181.400K49.238M-0.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0177 PASUKHAS GROUP BERHAD
0.0412.50%0.01Bán229.100K36.649M-0.0162.00Công nghiệp
0179 BIOALPHA HOLDINGS BERHAD
0.205.26%0.01Bán458.100K172.042M19.190.01Chăm sóc sức khỏe
0189 MATANG BERHAD
0.070.00%0.00Bán300.500K117.650M64.360.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0198 GDB HOLDINGS BERHAD
0.290.00%0.00Bán80.000K184.375M6.940.04Công nghiệp
0199 TRI-MODE SYSTEM (M) BERHAD
0.35-6.58%-0.03Sức bán mạnh5.000K58.930M17.060.02Công nghiệp
0202 RADIANT GLOBALTECH BERHAD
0.240.00%0.00Bán183.500K126.048M42.780.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0205 DPI HOLDINGS BERHAD
0.150.00%0.00Bán75.600K75.443M7.160.02Vật liệu cơ bản
03001 CLOUDARON GROUP BERHAD
0.290.00%0.00Bán0
03002 RED IDEAS HOLDINGS BERHAD
0.260.00%0.00Bán0
03006 NOVA PHARMA SOLUTIONS BERHAD
0.350.00%0.00Bán052.153M22.320.02Công nghiệp
03008 SL INNOVATION CAPITAL BERHAD
0.410.00%0.00Bán054.610M0.02Công nghệ
03012 BABA ECO GROUP BERHAD
0.170.00%0.00Mua038.202MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
03019 MATRIX PARKING SOLUTION HOLDINGS BERHAD
0.160.00%0.00Bán032.000MCông nghiệp
03020 TT VISION HOLDINGS BERHAD
0.200.00%0.00Mua078.618M-0.00Công nghệ
03021 EQUITIESTRACKER HOLDINGS BERHAD
0.190.00%0.00Mua046.651MTài chính
03022 MCOM HOLDINGS BERHAD
0.410.00%0.00Mua076.367M24.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
03024 CE TECHNOLOGY BERHAD
0.280.00%0.00Bán098.642MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
03026 FIBROMAT (M) BERHAD
0.320.00%0.00Bán069.120MCông nghiệp
1007PA AMCORP PROPERTIES BERHAD - PREFERENCE SHARES A
0.24-7.69%-0.02Sức bán mạnh0290.012M11.230.041058.00Tài chính
1198 MAA GROUP BERHAD
0.820.00%0.00Bán0249.570M-0.063115.00Tài chính
1619 DRB-HICOM BHD
2.42-0.82%-0.02Bán5.226M4.678B19.850.1255000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1818 BURSA MALAYSIA BHD
6.050.00%0.00Sức bán mạnh802.200K4.891B25.090.24559.00Tài chính
2089 UNITED PLANTATIONS BHD
25.16-0.08%-0.02Sức bán mạnh8.300K5.228B15.961.586508.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2097 EASTLAND EQUITY BHD
0.090.00%0.00Sức bán mạnh2.500K26.532M-0.03430.00Tài chính
2143 ECM LIBRA FINANCIAL GRP BHD
0.260.00%0.00Bán31.500K127.180M-0.00500.00Tài chính
2445 KUALA LUMPUR KEPONG BHD
23.06-1.45%-0.34Sức bán mạnh2.139M24.558B45.140.5138000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2542 RIVERVIEW RUBBER ESTATES BHD
2.830.00%0.00Bán0183.527M650.570.00268.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2569 SUNGEI BAGAN RUBBER CO (M) BHD
3.000.00%0.00Bán0198.998M-0.1036.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2755 FCW HOLDINGS BHD
0.620.00%0.00Bán0154.996M44.070.0142.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2879 CHEMICAL COMPANY OF MALAYSIA
1.510.67%0.01Bán285.500K253.221M11.290.13356.00Vật liệu cơ bản
3018 OLYMPIA INDUSTRIES BHD
0.100.00%0.00Bán20.000K107.460M15.090.01326.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3115 KARAMBUNAI CORP BHD
0.090.00%0.00Bán168.200K491.010M87.630.001060.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3158 YNH PROPERTY BHD
2.40-1.23%-0.03Bán118.100K1.276B63.460.04113.00Tài chính
3379PA INSAS BERHAD-PREFERENCE SHARES A
0.990.00%0.00Mua2.200K537.035M6.560.12878.00Tài chính
3417 EASTERN & ORIENTAL BHD
0.70-3.42%-0.03Bán1.384M1.010B18.290.04785.00Tài chính
3565 WCE HOLDINGS BERHAD
0.510.99%0.00Bán269.000K511.395M25.040.02156.00Công nghiệp
3573 LIEN HOE CORPORATION BHD
0.250.00%0.00Bán448.500K83.105M-0.06479.00Công nghiệp
3611 PARAGON GLOBE BERHAD
1.00-7.41%-0.08Sức bán mạnh8.100K186.653M146.630.01442.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3794 LAFARGE MALAYSIA BERHAD
3.22-2.72%-0.09Bán257.500K2.736B-0.312061.00Vật liệu cơ bản
3891 MALAYAN UNITED INDUSTRIES BHD
0.190.00%0.00Bán127.200K571.849M-0.049800.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3913 MUI PROPERTIES BHD
0.16-3.03%-0.01Bán359.000K122.250M6.940.0249.00Tài chính
4057 ASIAN PAC HOLDINGS BHD
0.120.00%0.00Sức bán mạnh367.000K124.455M3.560.0382.00Tài chính
4065 PPB GROUP BHD
18.220.00%0.00Bán2.657M25.920B26.190.704600.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
4081 PAN MALAYSIA CORPORATION BHD
0.130.00%0.00Bán681.900K92.092M-0.01652.00Vật liệu cơ bản
4219 BERJAYA LAND BHD
0.19-2.50%-0.01Bán1.054M972.932M7.400.034724.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4243 WTK HOLDINGS BHD
0.470.00%0.00Bán175.400K222.025M-0.194328.00Vật liệu cơ bản
4316 SIN HENG CHAN (MALAYA) BHD
0.260.00%0.00Bán033.626M-0.04305.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
4405 TAN CHONG MOTOR HOLDINGS BHD
1.370.00%0.00Bán323.700K894.144M7.170.194231.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4464 PEGASUS HEIGHTS BERHAD
0.010.00%0.00Mua203.700K71.960M-0.0161.00Tài chính
4596 SAPURA RESOURCES BHD
0.600.00%0.00Bán203.000K83.760M-0.05217.00Tài chính
4677 YTL CORPORATION BHD
0.94-4.08%-0.04Bán16.741M10.011B38.590.0211949.00Công ty dịch vụ công cộng
4715 GENTING MALAYSIA BERHAD
3.05-0.33%-0.01Bán21.150M17.244B-0.0220611.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4847 KONSORTIUM TRANSNASIONAL BHD
0.090.00%0.00Bán161.600K34.238M-0.09491.00Công nghiệp
4898 TA ENTERPRISE BHD
0.62-3.10%-0.02Bán865.200K1.070B-0.00702.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4995 VERSATILE CREATIVE BHD
0.310.00%0.00Sức bán mạnh044.014M-0.10467.00Vật liệu cơ bản
5001 MIECO CHIPBOARD BHD
0.281.82%0.00Bán1.405M147.000M-0.09960.00Vật liệu cơ bản
5007 CHIN WELL HOLDINGS BHD
1.690.60%0.01Bán177.600K496.265M8.630.201119.00Công nghiệp
5011 MESINIAGA BHD
1.050.00%0.00Bán5.600K63.422M-0.311000.00Công nghệ
5016 WARISAN TC HOLDINGS BHD
2.01-5.19%-0.11Sức bán mạnh200130.853M-0.00782.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5020 GLOMAC BHD
0.36-2.70%-0.01Sức bán mạnh13.000K280.346M16.330.02321.00Tài chính
5032 BINTULU PORT HOLDINGS BHD
3.660.00%0.00Sức bán mạnh87.300K1.684B10.360.351446.00Công nghiệp
5047 NPC RESOURCES BHD
1.900.00%0.00Mua0227.945M-0.351631.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5072 HIAP TECK VENTURE BHD
0.19-2.56%-0.00Bán238.500K254.354M-0.02686.00Vật liệu cơ bản
5081 ESTHETICS INTERNATIONAL GROUP
0.580.00%0.00Sức bán mạnh0137.573M14.960.04700.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5085 MUDAJAYA GROUP BHD
0.19-4.88%-0.01Bán2.400M115.026M-0.61818.00Công nghiệp
5088 APEX EQUITY HOLDINGS BHD
0.780.00%0.00Bán0158.059M15.580.05175.00Tài chính
5095 HEVEABOARD BHD
0.51-0.96%-0.00Bán459.400K288.897M21.590.022410.00Vật liệu cơ bản
5106 AXIS REITS
1.84-0.54%-0.01Bán797.000K2.277B14.910.1274.00Tài chính
5110 UOA REITS
1.300.00%0.00Sức bán mạnh162.200K549.733M15.200.09Tài chính
5112 TH PLANTATIONS BHD
0.32-5.80%-0.02Bán56.500K287.252M-0.71Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5116 AL-AQAR HEALTHCARE REIT
1.554.03%0.06Mua65.500K1.141B12.600.12Tài chính
5120 AMFIRST REITS
0.500.00%0.00Bán367.800K343.201M15.620.03Tài chính
5127 AMANAHRAYA REITS
0.790.00%0.00Sức bán mạnh837.300K452.844M39.090.020.00Tài chính
5143 LUXCHEM CORPORATION BHD
0.480.00%0.00Sức bán mạnh46.000K429.318M11.080.04226.00Vật liệu cơ bản
5156 XIDELANG HOLDINGS LTD
0.096.25%0.01Bán3.621M153.415M10.420.011500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5158 TA GLOBAL BHD
0.240.00%0.00Bán339.000K1.340B25.130.01702.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5159 YOONG ONN CORPORATION BERHAD
1.00-0.99%-0.01Bán18.000K159.915M7.010.14Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5176 SUNWAY REAL ESTATE INVT TRUST
1.89-1.05%-0.02Bán5.987M5.566B14.560.13Tài chính
5178 DYNACIATE GROUP BERHAD
0.080.00%0.00Bán865.000K38.411M-0.04319.00Công nghiệp
5178PA DYNACIATE GROUP BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2018/2023
0.040.00%0.00Bán038.411M-0.04319.00Công nghiệp
5187 HB GLOBAL LIMITED
0.090.00%0.00Bán10.000K39.780M2.610.031749.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5208 EITA RESOURCES BERHAD
1.360.00%0.00Bán0176.795M8.500.16355.00Công nghiệp
5222 FGV HOLDINGS BERHAD
0.89-3.76%-0.04Bán20.809M3.262B-0.3118742.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5223 MENTIGA CORPORATION BHD
0.560.00%0.00Bán039.200M-0.03316.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5228 ELK-DESA RESOURCES BERHAD
1.671.21%0.02Mua43.200K496.030M14.790.1295.00Tài chính
5230 TUNE PROTECT GROUP BERHAD
0.59-1.67%-0.01Bán1.451M443.538M9.020.07450.00Tài chính
5237 MPHB CAPITAL BERHAD
1.060.00%0.00Bán57.100K757.900M21.500.05725.00Tài chính
5238 AIRASIA X BERHAD
0.170.00%0.00Bán2.898M705.185M-0.112427.00Công nghiệp
5245 CARING PHARMACY GROUP BERHAD
2.08-1.89%-0.04Bán9.100K452.829M21.850.10337.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5247 KAREX BERHAD
0.44-1.11%-0.01Bán3.041M446.057M176.590.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5254 BOUSTEAD PLANTATIONS BHD
0.68-0.74%-0.01Bán248.900K1.512B53.570.019462.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5255 ICON OFFSHORE BERHAD
0.0610.00%0.01Bán1.889M64.745M-0.38Năng lượng
5275 MYNEWS HOLDINGS BERHAD
1.392.21%0.03Bán103.200K948.194M32.120.04Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5436 PSAHAAN SADUR TIMAH MSIA
4.500.00%0.00Bán6.500K446.871M11.030.41435.00Vật liệu cơ bản
5568 APB RESOURCES BHD
0.50-13.79%-0.08Sức bán mạnh40055.422M-0.14301.00Công nghiệp
5576 MINHO (M) BHD
0.260.00%0.00Theo dõi237.700K86.837M11.310.03910.00Vật liệu cơ bản
5606PB IGB BERHAD - REDEEMABLE CONVERTIBLE CUMULATIVE PREFERENCE SHARES 2018/2025
3.000.00%0.00Bán5.000K1.837B10.330.36827.00Tài chính
5622 PIMPINAN EHSAN BERHAD
0.810.00%0.00Sức bán mạnh055.991M-0.0179.00Tài chính
5789 LBS BINA GROUP BHD
0.50-1.96%-0.01Bán2.076M783.496M11.470.04400.00Tài chính
5886 MINTYE BERHAD
1.271.60%0.02Mua3.700K77.216M76.410.02440.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5959 AMVERTON BERHAD
1.060.00%0.00Bán0386.968M5.490.19308.00Tài chính
6068 PCCS GROUP BHD
0.420.00%0.00Bán2.409M88.218M5.650.07Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6149 METROD HOLDINGS BERHAD
1.500.00%0.00Bán0180.000M25.950.06545.00Công nghiệp
6173 BINA DARULAMAN BHD
0.34-2.90%-0.01Bán35.000K101.791M-0.11459.00Công nghiệp
6238 HOCK SENG LEE BHD
1.330.00%0.00Bán48.600K730.858M12.960.101176.00Công nghiệp
6254 PDZ HOLDINGS BHD
0.030.00%0.00Bán57.500K20.460M-0.01275.00Công nghiệp
6378 WMG HOLDINGS BERHAD
0.090.00%0.00Sức bán mạnh036.224M-0.031090.00Tài chính
6432 APOLLO FOOD HOLDINGS BHD
3.850.00%0.00Bán8.000K308.000M18.710.21764.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6572 KWANTAS CORPORATION BHD
0.710.00%0.00Sức bán mạnh2.000K221.291M-0.303341.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất