Các cổ phiếu đạt mức đáy của tháng

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
0018 LAMBO GROUP BERHAD
0.120.00%0.00Bán188.400K240.596M14.230.0185.00Công nghệ
0020 NETX HOLDINGS BHD
0.01-25.00%-0.01Bán956.100K56.006M-0.008.00Công nghệ
0045 G NEPTUNE BERHAD
0.069.09%0.01Sức bán mạnh565.500K15.881M-0.00185.00Công nghệ
0047 PERISAI PETROLEUM TEKNOLOGI
0.010.00%0.00Bán3.189M6.302M-0.34235.00Năng lượng
0048 ANCOM LOGISTICS BERHAD
0.07-16.67%-0.01Sức bán mạnh3.500K42.596M-0.00873.00Công nghiệp
0070 MQ TECHNOLOGY BHD
0.030.00%0.00Bán2.563M14.932M-0.01712.00Công nghiệp
0089 TEX CYCLE TECHNOLOGY (M) BHD
0.54-6.90%-0.04Sức bán mạnh81.300K146.897M14.550.0475.00Công nghiệp
0102 CONNECTCOUNTY HOLDINGS BHD
0.12-7.69%-0.01Sức bán mạnh97.100K42.810M-0.01161.00Công nghiệp
0122 ADVANCE INFORMATION MARKETING
0.280.00%0.00Mua067.751M-0.0283.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0129 SILVER RIDGE HOLDINGS BHD
0.250.00%0.00Bán136.800K34.098M16.970.01104.00Công nghệ
0136 GREENYIELD BHD
0.12-4.00%-0.01Bán216.000K41.718M44.640.0070.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0140 STERLING PROGRESS BERHAD
0.15-3.23%-0.01Bán144.500K48.194M-0.0188.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0147 INNITY CORPORATION BHD
0.650.00%0.00Bán090.222M39.950.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0149 FIBON BERHAD
0.50-2.91%-0.01Bán18.800K48.999M20.820.02Công nghiệp
0157 FOCUS POINT HOLDINGS BERHAD
0.16-15.79%-0.03Sức bán mạnh7.000K26.400M7.390.02581.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0167 MCLEAN TECHNOLOGIES BERHAD
0.10-4.55%-0.01Sức bán mạnh32.000K18.772M-0.01201.00Công nghiệp
0169 SMTRACK BERHAD
0.07-6.25%-0.01Sức bán mạnh110.000K11.729M-0.05Công nghệ
0174 IDIMENSION CONSOLIDATED BHD
0.030.00%0.00Bán81.200K6.799M-0.07146.00Công nghệ
0188 HLT GLOBAL BERHAD
0.140.00%0.00Bán10.000K69.117M-0.03Công nghiệp
0189 MATANG BERHAD
0.07-6.67%-0.01Bán417.500K135.750M41.900.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0191 CABNET HOLDINGS BERHAD
0.20-6.98%-0.01Bán166.400K38.431M10.580.02Công nghiệp
0206 GAGASAN NADI CERGAS BERHAD
0.26-1.92%-0.017.456M192.015MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
03002 RED IDEAS HOLDINGS BERHAD
0.28-6.67%-0.02Bán30.000K
03003 JM EDUCATION GROUP BERHAD
0.540.00%0.00Mua036.273MCông nghiệp
03006 NOVA PHARMA SOLUTIONS BERHAD
0.230.00%0.00Mua034.272MCông nghiệp
03007 POLYMER LINK HOLDINGS BERHAD
0.170.00%0.00Theo dõi078.636M19.080.01Vật liệu cơ bản
03008 SL INNOVATION CAPITAL BERHAD
0.420.00%0.00Mua054.610MCông nghệ
03009 SEERS BERHAD
0.100.00%0.00Theo dõi025.763M29.00Công nghiệp
03015 MANFORCE GROUP BERHAD
0.230.00%0.00Theo dõi073.596M27.120.013355.00Công nghiệp
1007PB AMCORP PROPERTIES BERHAD - PREFERENCE SHARES B
0.580.00%0.00Bán0330.575M3.390.201058.00Tài chính
1201 SUMATEC RESOURCES BHD
0.01100.00%0.01Bán312.126M21.264M-0.03623.00Công nghiệp
1287 PAN MALAYSIA HOLDINGS BHD
0.090.00%0.00Bán1.975M78.954M-0.00169.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2259 TALAM TRANSFORM BERHAD
0.030.00%0.00Bán577.600K105.507M-0.00759.00Tài chính
2305 AYER HOLDINGS BERHAD
4.500.00%0.00Sức bán mạnh0336.839M24.640.18203.00Tài chính
2755 FCW HOLDINGS BHD
0.74-3.90%-0.03Bán1.000K192.495M206.430.0042.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3115 KARAMBUNAI CORP BHD
0.095.88%0.01Sức mua mạnh6.933M491.010M12.460.011060.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3573 LIEN HOE CORPORATION BHD
0.28-1.75%-0.01Sức bán mạnh128.000K97.230M14.420.02479.00Công nghiệp
4316 SIN HENG CHAN (MALAYA) BHD
0.32-28.09%-0.12Sức bán mạnh10.000K42.197M-0.03305.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
4448P TASEK CORPORATION BERHAD - 6% PREFERENCE
13.580.00%0.00Bán100576.639M-0.17552.00Vật liệu cơ bản
5020 GLOMAC BHD
0.38-1.30%-0.01Sức bán mạnh242.500K303.064M10.200.04321.00Tài chính
5069 BLD PLANTATION BHD
7.000.00%0.00Sức bán mạnh10.000K654.500M128.610.05Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5129 MELATI EHSAN HOLDINGS BHD
0.471.09%0.01Bán50.000K55.414M22.970.02Công nghiệp
5150 MULTI SPORTS HOLDINGS LTD
0.0150.00%0.01Bán196.400K9.103M-0.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5155 XINGQUAN INT SPORTS HLDG LTD
0.060.00%0.00Bán026.389M-0.94Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5156 XIDELANG HOLDINGS LTD
0.100.00%0.00Bán10.289M180.488M13.100.011500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5166 MINDA GLOBAL BERHAD
0.050.00%0.00Bán172.700K61.995M-0.03980.00Công nghiệp
5182 MCT BERHAD
0.630.00%0.00Sức bán mạnh2.000K917.907M8.610.07446.00Vật liệu cơ bản
5189 MAXWELL INT HOLDINGS BERHAD
0.010.00%0.00Bán03.989M-0.34Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5196 BERJAYA FOOD BERHAD
1.30-1.52%-0.02Sức bán mạnh138.900K478.352M147.650.011102.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5204 PRESTARIANG BERHAD
0.32-7.35%-0.03Bán13.163M163.983M33.760.01213.00Công nghệ
5214 CHINA STATIONERY LIMITED
0.01-0.00%-0.00Sức bán mạnh012.416M-0.00901.00Công nghiệp
5218 SAPURA ENERGY BERHAD
0.28-1.75%-0.01Bán254.291M4.554B-0.43Năng lượng
5229 CHINA AUTOMOBILE PARTS HLD LTD
0.010.00%0.00Sức bán mạnh013.466M-0.06547.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5234 CLIQ ENERGY BERHAD
0.720.00%0.00Mua0480.079M-0.02Năng lượng
5274 HONG LEONG CAPITAL BERHAD
9.600.00%0.00Bán02.573B0.31442.00Tài chính
5289 TECHBOND GROUP BERHAD
0.88-1.69%-0.01Bán3.254M204.700MVật liệu cơ bản
5533 OCB BHD
0.37-7.50%-0.03Bán3.400K38.054M-0.21551.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5568 APB RESOURCES BHD
0.80-0.62%-0.01Bán6.600K88.676M-0.16301.00Công nghiệp
5606PA IGB BERHAD - REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES (RCPS) 2015/2020
1.110.00%0.00Sức bán mạnh01.717B10.840.32827.00Tài chính
5606PB IGB BERHAD - REDEEMABLE CONVERTIBLE CUMULATIVE PREFERENCE SHARES 2018/2025
3.250.00%0.00Mua01.717B10.840.32827.00Tài chính
5789PA LBS BINA GROUP BERHAD - REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES
0.88-14.56%-0.15Sức bán mạnh17.500K1.068B9.700.07400.00Tài chính
5827 ORIENTAL INTEREST BHD
2.020.00%0.00Sức bán mạnh13.000K312.814M7.350.27427.00Tài chính
5886 MINTYE BERHAD
0.80-1.23%-0.01Bán3.000K48.640M66.010.01440.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6149 METROD HOLDINGS BERHAD
1.540.00%0.00Bán0184.800M18.070.09545.00Công nghiệp
6211 KIA LIM BHD
0.210.00%0.00Sức bán mạnh1.000K13.317M-0.14243.00Vật liệu cơ bản
6483 KENANGA INVESTMENT BANK BERHAD
0.56-1.77%-0.01Sức bán mạnh161.700K396.536M11.060.051173.00Tài chính
6556PA ANN JOO RESOURCES BERHAD-REDEEMABLE CONVERTIBLE CUMULATIVE PREFERENCE SHARES 2016/2024
0.430.00%0.00Bán0768.876M5.060.332211.00Vật liệu cơ bản
7003 Y&G CORPORATION BHD
0.91-2.15%-0.02Sức bán mạnh1.000K181.439M23.180.0535.00Tài chính
7025 WOODLANDOR HOLDINGS BHD
0.631.61%0.01Bán20.100K25.201M-0.02305.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7053 SEE HUP CONSOLIDATED BHD
0.94-1.05%-0.01Sức bán mạnh1.600K76.051M-0.20579.00Công nghiệp
7079 TIGER SYNERGY BERHAD
0.08-5.88%-0.01Bán20.796M90.557M-0.01103.00Tài chính
7097 TA WIN HOLDINGS BHD
0.47-1.05%-0.01Sức bán mạnh101.800K37.817M-0.04201.00Công nghiệp
7119 DEGEM BHD
1.050.00%0.00Mua0137.374M13.030.08377.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7123 PRICEWORTH INTERNATIONAL BHD
0.0511.11%0.01Bán3.609M184.272M-0.002662.00Vật liệu cơ bản
7131 ACME HOLDINGS BERHAD
0.290.00%0.00Mua066.692M15.680.02959.00Vật liệu cơ bản
7158 SCOMI GROUP BHD
0.04-25.00%-0.01Sức bán mạnh22.833M65.634M-0.202000.00Năng lượng
7169 DOMINANT ENTERPRISE BHD
1.26-0.79%-0.01Sức bán mạnh88.900K209.855M6.560.19266.00Vật liệu cơ bản
7181PA ATURMAJU RESOURCES BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2019/2024
0.040.00%0.0022.846M31.253M-0.04281.00Vật liệu cơ bản
7184 G3 GLOBAL BERHAD
0.722.86%0.02Sức bán mạnh36.300K288.750M-0.03343.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7186 SWS CAPITAL BERHAD
0.660.00%0.00Bán13.100K119.435M-0.00554.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7206PB TH HEAVY ENGINEERING BERHAD-ISLAMIC IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 15/20
0.010.00%0.00Bán044.850M-0.03683.00Năng lượng
7211 TAFI INDUSTRIES BHD
0.290.00%0.00Bán023.278M-0.05462.00Công nghiệp
7216 KAWAN FOOD BHD
1.84-2.13%-0.04Bán6.900K675.897M29.320.06499.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7221 BSL CORPORATION BERHAD
0.29-1.67%-0.01Bán75.000K28.991M-0.01947.00Vật liệu cơ bản
7227 UMS-NEIKEN GROUP BHD
1.060.00%0.00Mua083.312M10.880.10Công nghiệp
7293 YINSON HOLDINGS BHD
4.060.00%0.00Bán1.191M4.398B18.940.22289.00Công nghiệp
7412 SHH RESOURCES HOLDINGS BHD
0.49-5.77%-0.03Bán3.500K24.499M-0.262381.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7676 GUNUNG CAPITAL BERHAD
0.280.00%0.00Sức bán mạnh6.500K66.130M14.260.02505.00Công nghiệp
7692 WIDETECH (M) BHD
0.540.00%0.00Bán024.167M12.530.0473.00Công nghiệp
7854 TIMBERWELL BHD
0.62-4.62%-0.03Bán8.100K55.211M13.810.04350.00Vật liệu cơ bản
7986 CN ASIA CORPORATION BHD
0.482.13%0.01Bán15.000K21.784M13.410.0461.00Công nghiệp
8044 COMPUTER FORMS (M) BHD
1.14-5.00%-0.06Bán1.000K46.740M-0.11334.00Công nghiệp
8435 CONCRETE ENGINEERING PRODUCTS
0.69-0.14%-0.00Bán051.939M-0.07498.00Vật liệu cơ bản
8605PB FEDERAL INTERNATIONAL HOLDINGS BERHAD - RCPS 18/28
0.03-53.85%-0.03Sức bán mạnh10.800K31.749M7.620.05170.00Công nghiệp
8702 TEXCHEM RESOURCES BHD
0.68-0.73%-0.01Sức bán mạnh11.300K83.233M-0.034530.00Công nghiệp
9148 ADVANCED PACKAGING TECHNOLOGY
1.920.00%0.00Sức bán mạnh036.695M28.900.0789.00Công nghiệp
9377 FSBM HOLDINGS BHD
0.10-0.00%-0.00Bán013.321M-0.01347.00Công nghệ
9431 SENI JAYA CORPORATION BHD
0.680.00%0.00Bán3.900K27.563M57.970.0143.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9695 PLS PLANTATIONS BERHAD
0.900.00%0.00Mua0294.030M-0.02259.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất