Các cổ phiếu đạt mức đáy của tháng — Thị trường Chứng khoán Malaysia

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
0001 SUPERCOMNET TECHNOLOGIES BHD
0.76-1.30%-0.01Bán398.600K495.110M31.780.02460.00Công nghiệp
0008 WILLOWGLEN MSC BHD
0.442.33%0.01Bán46.700K209.231M15.520.03132.00Công nghệ
0020 NETX HOLDINGS BHD
0.010.00%0.00Bán129.012M45.784M-0.008.00Công nghệ
0039 GFM SERVICES BERHAD
0.431.16%0.00Bán1.515M202.493M23.240.0263.00Công nghiệp
0043 METRONIC GLOBAL BHD
0.070.00%0.00Sức bán mạnh2.426M79.276M-0.01177.00Công nghiệp
0050 SYSTECH BHD
0.18-2.70%-0.00Sức bán mạnh2.275M63.982M140.150.0032.00Công nghệ
0069 VIVOCOM INTL HOLDINGS BERHAD
0.01-25.00%-0.01Bán746.100K113.291M-0.0242.00Dịch vụ Viễn thông
0070 MQ TECHNOLOGY BHD
0.030.00%0.00Mua526.000K19.269M-0.01712.00Công nghiệp
0080 STRAITS INTER LOGISTICS BERHAD
0.210.00%0.00Sức bán mạnh2.188M139.892M24.050.01Năng lượng
0081 MEGA SUN CITY HOLDINGS BERHAD
0.100.00%0.00Bán366.500K26.301M41.830.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0086 YGL CONVERGENCE BHD
0.12-4.00%-0.01Bán20.800K29.036M-0.0131.00Công nghệ
0094 INIX TECHNOLOGIES HOLDINGS BHD
0.060.00%0.00Bán61.100K16.268M-0.0662.00Công nghệ
0096 NEXGRAM HOLDINGS BERHAD
0.0233.33%0.01Mua970.200K31.032M-0.03137.00Công nghệ
0098 BAHVEST RESOURCES BERHAD
0.63-1.55%-0.01Bán3.936M789.855M147.940.0074.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0102 CONNECTCOUNTY HOLDINGS BHD
0.07-6.25%-0.01Bán244.500K26.344M-0.03161.00Công nghiệp
0102PA CONNECTCOUNTY HOLDINGS BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2016/2021
0.020.00%0.00Bán0
0104 GENETEC TECHNOLOGY BERHAD
1.18-3.28%-0.04Bán36.000K51.595M8.690.14116.00Công nghiệp
0105PA ASIA POLY HOLDINGS BERHAD - ICPS A 2017/2022
0.030.00%0.00Bán029.458M-0.01248.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0111 K-ONE TECHNOLOGY BHD
0.23-2.13%-0.01Bán3.040M171.301M21.320.01238.00Công nghệ
0112 MIKRO MSC BERHAD
0.21-4.44%-0.01Bán160.000K96.951M25.220.0147.00Công nghiệp
0132 TECHNODEX BHD
0.070.00%0.00Sức bán mạnh50.000K38.377M-0.0147.00Công nghệ
0140 MACPIE BERHAD
0.182.78%0.00Mua410.000K63.593M-0.0188.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0143 KEY ASIC BHD
0.114.76%0.01Mua5.755M99.810M35.470.0023.00Công nghệ
0148 SUNZEN BIOTECH BHD
0.100.00%0.00Bán056.057M-0.0138.00Chăm sóc sức khỏe
0153 OVERSEA ENTERPRISE BERHAD
0.100.00%0.00Bán025.464M-0.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0154 EA HOLDINGS BERHAD
0.0150.00%0.01Mua139.900K50.724M-0.0149.00Công nghệ
0158 SCC HOLDINGS BERHAD
0.49-2.00%-0.01Sức bán mạnh38.000K70.581M10.470.0563.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0159 ASIA MEDIA GROUP BERHAD
0.140.00%0.00Bán032.328M-0.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0161 SCH GROUP BERHAD
0.120.00%0.00Sức bán mạnh155.000K66.661M-0.02116.00Công nghiệp
0187 BCM ALLIANCE BERHAD
0.170.00%0.00Sức bán mạnh417.000K71.613M9.180.02Công nghiệp
0189 MATANG BERHAD
0.070.00%0.00Bán206.000K126.700M54.260.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0197 WEGMANS HOLDINGS BERHAD
0.310.00%0.00Bán1.233M155.000M9.850.03498.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0199 TRI-MODE SYSTEM (M) BERHAD
0.388.57%0.03Mua12.500K58.100M25.050.01Công nghiệp
0205 DPI HOLDINGS BERHAD
0.150.00%0.00Bán265.900K75.443MVật liệu cơ bản
0206 GAGASAN NADI CERGAS BERHAD
0.260.00%0.00Mua697.900K195.780MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
03002 RED IDEAS HOLDINGS BERHAD
0.280.00%0.00Bán0
03006 NOVA PHARMA SOLUTIONS BERHAD
0.350.00%0.00Mua052.153M23.780.01Công nghiệp
03010 MYKRIS INTERNATIONAL BERHAD
0.350.00%0.00Mua0105.000M13.880.03Dịch vụ Viễn thông
03013 TOPVISION EYE SPECIALIST BERHAD
0.500.00%0.00Mua0127.798M57.00Chăm sóc sức khỏe
03015 MANFORCE GROUP BERHAD
0.230.00%0.00Mua086.475M361.540.003355.00Công nghiệp
03016 CRG INCORPORATED BERHAD
0.05-9.09%-0.01Mua28.000K44.311M15.070.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
03019 MATRIX PARKING SOLUTION HOLDINGS BERHAD
0.160.00%0.00Bán032.000MCông nghiệp
03021 EQUITIESTRACKER HOLDINGS BERHAD
0.190.00%0.00Bán046.651MTài chính
03026 FIBROMAT (M) BERHAD
0.320.00%0.00Theo dõi069.120MCông nghiệp
1007PB AMCORP PROPERTIES BERHAD - PREFERENCE SHARES B
0.260.00%0.00Bán0325.523M16.710.041058.00Tài chính
1023 CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD
5.15-0.19%-0.01Bán7.532M50.193B8.890.5836104.00Tài chính
1155 MALAYAN BANKING BHD
8.88-0.11%-0.01Sức bán mạnh5.699M99.936B12.130.7343000.00Tài chính
1481 ADVANCE SYNERGY BHD
0.14-3.45%-0.01Bán948.900K134.733M-0.011647.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1538 SYMPHONY LIFE BERHAD
0.41-1.22%-0.01Bán85.700K241.836M2.020.20337.00Tài chính
1651 MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD
0.940.53%0.01Bán21.480M4.125B70.730.012013.00Công nghiệp
1899 BATU KAWAN BHD
16.701.09%0.18Bán2.000K6.540B16.920.995699.00Vật liệu cơ bản
2216 IJM PLANTATIONS BHD
1.43-1.38%-0.02Sức bán mạnh23.800K1.277B-0.049931.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2291 GENTING PLANTATIONS BERHAD
10.00-0.40%-0.04Bán570.500K9.008B78.530.1323703.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2445 KUALA LUMPUR KEPONG BHD
24.00-0.17%-0.04Bán113.700K25.602B40.170.6038000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2658 AJINOMOTO (M) BHD
17.28-0.80%-0.14Sức bán mạnh22.700K1.059B18.720.93632.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2755 FCW HOLDINGS BHD
0.650.00%0.00Bán0162.495M275.420.0042.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2836 CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BHD
24.60-0.24%-0.06Bán131.900K7.540B26.550.932027.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2852 CAHYA MATA SARAWAK BHD
3.000.00%0.00Bán379.700K3.215B12.190.252750.00Vật liệu cơ bản
2879 CHEMICAL COMPANY OF MALAYSIA
2.03-0.98%-0.02Bán366.000K343.777M15.650.13356.00Vật liệu cơ bản
3018 OLYMPIA INDUSTRIES BHD
0.120.00%0.00Bán342.000K122.812M18.870.01326.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3395 BERJAYA CORPORATION BHD
0.260.00%0.00Bán1.551M1.343B317.070.0014000.00Công nghiệp
3514 MARCO HOLDINGS BHD
0.124.35%0.01Mua1.320M121.245M8.750.0174.00Công nghiệp
3557 ECOFIRST CONSOLIDATED BHD
0.300.00%0.00Bán312.400K240.949M9.600.03178.00Tài chính
3905 MULPHA INTERNATIONAL BHD
2.14-1.38%-0.03Bán151.600K693.242M2.540.851211.00Tài chính
4022 TADMAX RESOURCES BERHAD
0.27-3.57%-0.01Bán1.442M219.320M17.580.0235.00Vật liệu cơ bản
4081 PAN MALAYSIA CORPORATION BHD
0.14-3.45%-0.01Bán140.300K102.718M17.550.01652.00Vật liệu cơ bản
4197 SIME DARBY BHD
2.20-2.22%-0.05Bán5.716M15.302B16.510.1420249.00Công nghiệp
4235 LION INDUSTRIES CORPORATION
0.53-0.93%-0.01Sức bán mạnh3.975M364.230M-0.105139.00Vật liệu cơ bản
4243 WTK HOLDINGS BHD
0.530.00%0.00Bán248.900K253.061M-0.154328.00Vật liệu cơ bản
4324 HENGYUAN REFINING COMPANY BERHAD
5.08-0.97%-0.05Bán155.500K1.539B-0.1193000.00Năng lượng
4359 TURIYA BHD
0.120.00%0.00Sức bán mạnh027.447M-0.01324.00Vật liệu cơ bản
4383 JAYA TIASA HOLDINGS BHD
0.471.06%0.00Bán144.800K454.956M-0.232881.00Vật liệu cơ bản
4448P TASEK CORPORATION BERHAD - 6% PREFERENCE
5.600.00%0.00Sức bán mạnh0669.919M-0.23579.00Vật liệu cơ bản
4464 PEGASUS HEIGHTS BERHAD
0.01-50.00%-0.01Bán2.388M71.960M-0.0161.00Tài chính
4677 YTL CORPORATION BHD
1.070.00%0.00Sức bán mạnh895.500K11.309B53.370.0211949.00Công ty dịch vụ công cộng
4936 MALPAC HOLDINGS BHD
0.790.00%0.00Bán059.250M-0.0814.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5007 CHIN WELL HOLDINGS BHD
1.800.00%0.00Bán70.600K528.568M8.280.221119.00Công nghiệp
5011 MESINIAGA BHD
1.20-4.00%-0.05Bán15.000K75.502M-0.221000.00Công nghệ
5015 APM AUTOMOTIVE HOLDINGS BHD
2.68-0.37%-0.01Bán64.600K526.117M16.440.163888.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5025 NWP HOLDINGS BHD
0.10-4.55%-0.01Bán1.029M43.148M-0.0574.00Vật liệu cơ bản
5032 BINTULU PORT HOLDINGS BHD
4.54-0.22%-0.01Bán22.200K2.093B13.920.331446.00Công nghiệp
5040 MERIDIAN BERHAD
0.22-4.35%-0.01Sức bán mạnh927.500K111.088M-0.05455.00Tài chính
5041 PBA HOLDINGS BHD
1.120.00%0.00Sức bán mạnh62.000K370.718M-0.301383.00Công ty dịch vụ công cộng
5042 TSR CAPITAL BHD
0.420.00%0.00Bán073.269M-0.01108.00Công nghiệp
5048 YI-LAI BHD
0.62-4.62%-0.03Sức bán mạnh50.000K85.242M-0.03735.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5054 TRC SYNERGY BHD
0.641.59%0.01Bán433.000K302.713M9.330.07743.00Công nghiệp
5065 ORNAPAPER BHD
0.95-1.04%-0.01Sức bán mạnh22.500K71.186M7.920.12942.00Vật liệu cơ bản
5068 LUSTER INDUSTRIES BHD
0.070.00%0.00Bán163.400K138.322M11.860.012788.00Công nghệ
5078 MARINE & GENERAL BERHAD
0.086.67%0.01Mua47.700K54.291M-0.08164.00Năng lượng
5082 CYMAO HOLDINGS BHD
0.330.00%0.00Bán024.201M-0.071472.00Vật liệu cơ bản
5090 MEDIA CHINESE INTERNATIONAL LT
0.18-2.70%-0.00Bán982.600K324.985M-0.033327.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5100 BP PLASTICS HOLDING BHD
1.000.00%0.00Sức bán mạnh0187.653M8.870.11184.00Vật liệu cơ bản
5112 TH PLANTATIONS BHD
0.500.00%0.00Bán112.300K441.925M-0.69Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5113 RIMBUNAN SAWIT BHD
0.18-2.70%-0.00Sức bán mạnh51.600K292.922M-0.06786.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5125 PANTECH GROUP HOLDINGS BHD
0.54-1.82%-0.01Bán1.431M409.051M8.890.06Vật liệu cơ bản
5135 SARAWAK PLANTATION BHD
1.55-1.27%-0.02Sức bán mạnh46.100K438.838M24.980.063518.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5140 TASCO BERHAD
1.19-2.46%-0.03Bán188.200K244.000M18.680.072300.00Công nghiệp
5143 LUXCHEM CORPORATION BHD
0.510.99%0.00Bán281.300K447.324M11.730.04226.00Vật liệu cơ bản
5148 UEM SUNRISE BERHAD
0.800.00%0.00Bán921.400K3.630B14.660.061493.00Tài chính
5150 MULTI SPORTS HOLDINGS LTD
0.010.00%0.00Mua300.000K9.103M-0.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5151 HEXTAR GLOBAL BERHAD
0.782.63%0.02Mua65.900K623.716M-0.09509.00Vật liệu cơ bản
5178PA DYNACIATE GROUP BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2018/2023
0.050.00%0.00Mua20.000K40.812M-0.06319.00Công nghiệp
5180 CAPITALAND MALAYSIA MALL TRUST
1.030.00%0.00Bán1.633M2.106B16.070.06Tài chính
5183 PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
7.92-3.88%-0.32Bán6.640M65.920B13.980.594436.00Vật liệu cơ bản
5187 HB GLOBAL LIMITED
0.09-5.26%-0.01Bán93.000K44.460M2.820.031749.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5188 CHINA OUHUA WINERY HLDGS LTD
0.030.00%0.00Sức bán mạnh020.040M-0.02106.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5190 BENALEC HOLDINGS BERHAD
0.170.00%0.00Bán292.700K148.590M-0.02384.00Công nghiệp
5194 APFT BERHAD
0.010.00%0.00Bán495.000K20.136M1.260.01Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5196 BERJAYA FOOD BERHAD
1.60-0.62%-0.01Bán63.300K582.696M22.620.071102.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5197 FOCUS LUMBER BERHAD
1.260.00%0.00Bán134.400K129.589M4.390.29136.00Vật liệu cơ bản
5239 TITIJAYA LAND BERHAD
0.290.00%0.00Bán226.700K383.555M9.070.03Tài chính
5239PA TITIJAYA LAND BERHAD - ICPS 2017/2022
0.030.00%0.00Bán0383.555M9.070.03Tài chính
5267 XIN HWA HOLDINGS BERHAD
0.48-1.03%-0.01Bán16.800K104.760M63.150.01Công nghiệp
5269 AL-SALAM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
0.932.76%0.03Sức mua mạnh5.300K524.900M12.700.07Tài chính
5284 LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD
2.930.00%0.00Sức bán mạnh423.800K6.660B11.190.26Vật liệu cơ bản
5291 HPMT HOLDINGS BERHAD
0.41-1.19%-0.01Bán1.221M
5371 KIM HIN INDUSTRY BHD
1.18-0.84%-0.01Bán7.000K166.885M-0.471670.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5533 OCB BHD
0.420.00%0.00Bán043.197M-0.06551.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5576 MINHO (M) BHD
0.28-1.75%-0.01Sức bán mạnh36.000K97.053M8.670.04910.00Vật liệu cơ bản
5606 IGB BERHAD
2.71-3.21%-0.09Bán20.400K1.905B10.220.37827.00Tài chính
5614 INTEGRATED LOGISTICS BHD
0.35-2.74%-0.01Sức bán mạnh58.100K68.949M-0.521392.00Công nghiệp
5681 PETRONAS DAGANGAN BHD
24.50-0.49%-0.12Bán334.600K24.459B26.510.931498.00Năng lượng
5789PA LBS BINA GROUP BERHAD - REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES
0.800.00%0.00Bán0892.548M11.250.05400.00Tài chính
5819 HONG LEONG BANK BHD
18.56-0.22%-0.04Bán188.400K38.811B14.381.307116.00Tài chính
6033 PETRONAS GAS BHD
16.98-0.82%-0.14Sức bán mạnh302.800K33.876B18.390.931959.00Công ty dịch vụ công cộng
6084 STAR MEDIA GROUP BERHAD
0.630.00%0.00Sức bán mạnh47.300K468.552M-0.001324.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6114 MKH BERHAD
1.230.00%0.00Bán138.600K712.236M9.390.13649.00Tài chính
6149 METROD HOLDINGS BERHAD
1.630.00%0.00Sức bán mạnh0195.600M27.450.06545.00Công nghiệp
6378 WMG HOLDINGS BERHAD
0.100.00%0.00Bán040.486M-0.031090.00Tài chính
6633 LEONG HUP INTERNATIONAL BERHAD
0.93-1.60%-0.01Bán4.766M3.431B10570.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7006 LATITUDE TREE HOLDINGS BHD
3.630.55%0.02Bán11.600K349.971M24.070.156366.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7013 HUBLINE BHD
0.040.00%0.00Bán268.800K171.826M33.580.00573.00Công nghiệp
7016 CHUAN HUAT RESOURCES BHD
0.36-1.37%-0.01Sức bán mạnh46.800K61.564M7.370.05574.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7017 KOMARKCORP BHD
0.260.00%0.00Bán3.763M40.083M-0.06741.00Công nghiệp
7018 CME GROUP BHD
0.040.00%0.00Bán110.000K20.448M-0.0241.00Công nghiệp
7020 YKGI HOLDINGS BERHAD
0.100.00%0.00Bán286.900K36.822M11.710.01418.00Vật liệu cơ bản
7036 BORNEO OIL BHD
0.040.00%0.00Bán2.744M240.317M-0.00921.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7053 SEE HUP CONSOLIDATED BHD
0.850.00%0.00Bán068.045M-0.04579.00Công nghiệp
7060 NEW HOONG FATT HOLDINGS BHD
2.8610.00%0.26Sức mua mạnh16.600K214.948M15.150.17794.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7066 YONG TAI BHD
0.31-1.59%-0.01Sức bán mạnh746.200K168.276M-0.02390.00Tài chính
7071PA OCR GROUP BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARE 2016/2021
0.030.00%0.00Bán10.600K81.430M-0.02405.00Công nghiệp
7073 SEACERA GROUP BERHAD
0.192.63%0.00Bán1.246M90.120M-0.11432.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7076 CB INDUSTRIAL PRODUCT HOLDING
0.950.00%0.00Bán60.300K488.693M14.290.07359.00Công nghiệp
7079 TIGER SYNERGY BERHAD
0.04-10.00%-0.01Bán2.072M63.463M-0.01103.00Tài chính
7088 POH HUAT RESOURCES HOLDINGS
1.530.00%0.00Bán121.000K340.755M6.540.254000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7090 APEX HEALTHCARE BHD
2.10-0.47%-0.01Bán28.400K994.072M17.510.121357.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7095 P.I.E. INDUSTRIAL BHD
1.29-1.53%-0.02Bán413.500K503.095M13.710.101118.00Công nghiệp
7097 TA WIN HOLDINGS BHD
0.15-3.12%-0.01Bán1.883M50.953M-0.04201.00Công nghiệp
7113 TOP GLOVE CORPORATION BHD
4.60-0.86%-0.04Bán3.629M11.881B30.620.1518000.00Chăm sóc sức khỏe
7114 DNONCE TECHNOLOGY BHD
0.41-1.20%-0.00Bán504.100K108.295M153.700.001182.00Vật liệu cơ bản
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất