Các cổ phiếu đạt mức đáy của tháng — Thị trường Chứng khoán Malaysia

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
0007 PUC BERHAD
0.090.00%0.00Bán7.391M183.418M26.320.0063.00Công nghệ
0010 IRIS CORPORATION BHD
0.140.00%0.00Bán15.093M430.111M-0.02684.00Công nghệ
0012 THREE-A RESOURCES BHD
0.870.00%0.00Bán161.600K428.040M12.810.0796.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0017 M3 TECHNOLOGIES(ASIA)BHD
0.04-11.11%-0.01Sức bán mạnh120.000K23.372M-0.02219.00Công nghệ
0018 LAMBO GROUP BERHAD
0.077.69%0.01Bán59.914M147.148M9.230.0185.00Công nghệ
0021 GHL SYSTEMS BHD
1.620.62%0.01Sức bán mạnh30.600K1.196B47.270.03225.00Công nghiệp
0022 PARLO BERHAD
0.070.00%0.00Sức bán mạnh100.000K23.662M-0.0387.00Dịch vụ Viễn thông
0024 JAG BERHAD
0.040.00%0.00Bán182.000K68.208M48.390.0010.00Công nghệ
0036 KEY ALLIANCE GROUP BERHAD
0.040.00%0.00Sức bán mạnh17.000K18.225M-0.0253.00Dịch vụ Viễn thông
0038 PLASTRADE TECHNOLOGY BHD
0.130.00%0.00Bán024.232M-0.03112.00Vật liệu cơ bản
0040 OPENSYS (M) BHD
0.32-1.54%-0.01Bán441.200K95.325M9.380.0377.00Công nghệ
0043 METRONIC GLOBAL BHD
0.077.69%0.01Bán28.473M67.391M-0.02177.00Công nghiệp
0059 ECOBUILT HOLDINGS BERHAD
0.21-4.55%-0.01Bán20034.169M-0.03Công nghệ
0069 VIVOCOM INTL HOLDINGS BERHAD
0.01-25.00%-0.01Sức bán mạnh300.200K84.968M-0.0242.00Dịch vụ Viễn thông
0070 MQ TECHNOLOGY BHD
0.030.00%0.00Bán10.264M16.057M-0.01712.00Công nghiệp
0080 STRAITS INTER LOGISTICS BERHAD
0.230.00%0.00Bán1.433M152.905M27.100.01Năng lượng
0083 NOTION VTEC BHD
0.52-0.95%-0.01Bán508.700K173.251M2.330.221550.00Công nghiệp
0085 MLABS SYSTEMS BHD
0.050.00%0.00Bán296.700K33.525M-0.0126.00Công nghệ
0086 YGL CONVERGENCE BHD
0.120.00%0.00Bán30.000K26.713M-0.0131.00Công nghệ
0093 SOLUTION ENGINEERING HOLDINGS
0.09-10.00%-0.01Sức bán mạnh90.000K27.581M-0.0110.00Công nghiệp
0094 INIX TECHNOLOGIES HOLDINGS BHD
0.060.00%0.00Sức bán mạnh460.000K14.473M-0.0662.00Công nghệ
0096 NEXGRAM HOLDINGS BERHAD
0.010.00%0.00Bán3.065M31.031M-0.03137.00Công nghệ
0102 CONNECTCOUNTY HOLDINGS BHD
0.086.67%0.01Bán120.000K26.344M-0.03161.00Công nghiệp
0102PA CONNECTCOUNTY HOLDINGS BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2016/2021
0.02-20.00%-0.01Sức bán mạnh800.000K
0103 MNC WIRELESS BHD
0.04-12.50%-0.01Sức bán mạnh58.100K16.743M-0.0160.00Công nghệ
0104 GENETEC TECHNOLOGY BERHAD
1.47-2.00%-0.03Bán21.900K62.149M5.910.25116.00Công nghiệp
0105PA ASIA POLY HOLDINGS BERHAD - ICPS A 2017/2022
0.030.00%0.00Bán031.582M-0.01248.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0109 SC ESTATE BUILDER BERHAD
0.030.00%0.00Bán022.077M16.030.0060.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0113 MMS VENTURES BHD
0.75-2.60%-0.02Bán51.200K149.187M16.770.0481.00Công nghệ
0118 TRIVE PROPERTY GROUP BERHAD
0.01-25.00%-0.01Bán847.600K35.197M-0.0063.00Công nghiệp
0119 APPASIA BERHAD
0.100.00%0.00Bán281.400K32.799M148.440.00Công nghệ
0129 SILVER RIDGE HOLDINGS BHD
0.19-9.30%-0.02Bán49.000K27.369M12.610.02104.00Công nghệ
0132 TECHNODEX BHD
0.070.00%0.00Sức bán mạnh120.000K38.377M-0.0147.00Công nghệ
0136 GREENYIELD BHD
0.12-4.00%-0.01Sức bán mạnh37.500K40.049M60.000.0070.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0147 INNITY CORPORATION BHD
0.460.00%0.00Bán063.850M44.270.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0148 SUNZEN BIOTECH BHD
0.10-4.55%-0.01Sức bán mạnh162.000K56.057M-0.0138.00Chăm sóc sức khỏe
0149 FIBON BERHAD
0.390.00%0.00Bán038.161M16.960.02Công nghiệp
0150 FINTEC GLOBAL BERHAD
0.040.00%0.00Sức bán mạnh17.100K27.506M-0.1221.00Công nghiệp
0153 OVERSEA ENTERPRISE BERHAD
0.12-8.00%-0.01Sức bán mạnh20.400K27.889M-0.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0154 EA HOLDINGS BERHAD
0.01-33.33%-0.01Sức bán mạnh13.400K50.723M-0.0149.00Công nghệ
0156 MANAGEPAY SYSTEMS BERHAD
0.110.00%0.00Sức bán mạnh287.400K78.151M-0.0150.00Công nghệ
0160 HIAP HUAT HOLDINGS BHD
0.090.00%0.00Bán100.000K29.997M15.440.01Công nghiệp
0165 XOX BHD
0.050.00%0.00Bán565.000K54.620M-0.0146.00Dịch vụ Viễn thông
0179 BIOALPHA HOLDINGS BERHAD
0.20-2.44%-0.01Sức bán mạnh667.700K172.042M16.350.01Chăm sóc sức khỏe
0181 AEMULUS HOLDINGS BERHAD
0.200.00%0.00Bán844.500K112.470M21.290.0169.00Công nghệ
0189 MATANG BERHAD
0.07-6.67%-0.01Sức bán mạnh1.983M126.700M46.050.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0191 CABNET HOLDINGS BERHAD
0.24-4.00%-0.01Sức bán mạnh17.600K42.900M8.990.03Công nghiệp
0195 BINASAT COMMUNICATIONS BERHAD
0.36-1.37%-0.01Sức bán mạnh166.900K93.600M9.790.04Dịch vụ Viễn thông
0205 DPI HOLDINGS BERHAD
0.17-2.86%-0.01Bán375.200K82.744MVật liệu cơ bản
03003 JM EDUCATION GROUP BERHAD
0.540.00%0.00Bán037.968M16.120.03Công nghiệp
03010 MYKRIS INTERNATIONAL BERHAD
0.340.00%0.00Mua0102.000MDịch vụ Viễn thông
03011 AMLEX HOLDINGS BERHAD
0.100.00%0.00Bán026.811MCông nghiệp
03016 CRG INCORPORATED BERHAD
0.040.00%0.00Bán10.000K32.226M10.960.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1007PB AMCORP PROPERTIES BERHAD - PREFERENCE SHARES B
0.550.00%0.00Bán0337.318M9.420.081058.00Tài chính
1147 GLOBAL ORIENTAL BERHAD
0.172.94%0.01Bán111.700K79.568M-0.23256.00Tài chính
1163PA ALLIANZ MALAYSIA BHD-ICPS
14.300.00%0.00Mua02.372B15.691.681900.00Tài chính
1198 MAA GROUP BERHAD
1.02-1.92%-0.02Bán4.456M310.441M-0.103115.00Tài chính
1694 MENANG CORPORATION (M) BHD
0.37-1.35%-0.00Bán447.600K175.489M14.780.02109.00Tài chính
1902 PINEHILL PACIFIC BERHAD
0.350.00%0.00Bán643.100K52.431M-0.20640.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2097 EASTLAND EQUITY BHD
0.100.00%0.00Sức bán mạnh40.000K24.567M-0.03430.00Tài chính
2194 MMC CORPORATION BHD
1.00-0.99%-0.01Bán2.369M3.045B13.840.0713215.00Công nghiệp
2216 IJM PLANTATIONS BHD
1.47-0.68%-0.01Sức bán mạnh48.200K1.294B-0.059931.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2283 ZELAN BHD
0.090.00%0.00Bán1.320M71.818M-0.03371.00Công nghiệp
2429 TANCO HOLDINGS BHD
0.040.00%0.00Bán216.000K32.914M-0.01371.00Tài chính
2577 YTL LAND & DEVELOPMENT BHD
0.37-1.35%-0.00Sức bán mạnh2.000K302.647M-0.09237.00Tài chính
2674 ALCOM GROUP BERHAD
0.51-0.96%-0.00Sức bán mạnh36.500K69.180M20.110.03366.00Vật liệu cơ bản
2755 FCW HOLDINGS BHD
0.660.00%0.00Bán0164.995M2869.570.0042.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2771 BOUSTEAD HOLDINGS BHD
1.190.00%0.00Bán145.400K2.412B-0.2317000.00Công nghiệp
2852 CAHYA MATA SARAWAK BHD
3.12-3.41%-0.11Sức bán mạnh1.657M3.344B12.670.252750.00Vật liệu cơ bản
3026 DUTCH LADY MILK INDUSTRIES BHD
64.000.00%0.00Mua9.400K4.096B31.722.02600.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3034 HAP SENG CONSOLIDATED BHD
9.72-0.10%-0.01Bán796.100K24.200B21.120.462786.00Công nghiệp
3115 KARAMBUNAI CORP BHD
0.105.56%0.01Mua168.900K548.776M26.840.001060.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3174 LAND & GENERAL BHD
0.150.00%0.00Sức bán mạnh681.000K445.970M14.490.01454.00Tài chính
3417 EASTERN & ORIENTAL BHD
0.82-0.61%-0.01Sức bán mạnh288.700K1.183B18.650.04785.00Tài chính
3441 JOHAN HOLDINGS BHD
0.080.00%0.00Sức bán mạnh049.836M-0.151845.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3476 KECK SENG (M) BHD
4.690.00%0.00Bán01.685B46.210.101255.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3611 PARAGON GLOBE BERHAD
1.050.00%0.00Bán0195.985M-0.02442.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3867 MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES
9.50-1.04%-0.10Sức bán mạnh256.400K1.890B12.320.7712222.00Công nghệ
4006 ORIENTAL HOLDINGS BHD
6.61-0.90%-0.06Bán173.400K4.101B8.040.828754.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4057 ASIAN PAC HOLDINGS BHD
0.12-3.85%-0.01Bán636.200K129.641M7.390.0282.00Tài chính
4251 I-BHD
0.40-1.23%-0.00Sức bán mạnh212.000K405.441M8.470.0650.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4286 SEAL INCORPORATED BHD
0.32-1.52%-0.01Sức bán mạnh1.000K77.043M3.190.1076.00Tài chính
4359 TURIYA BHD
0.130.00%0.00Bán029.735M-0.02324.00Vật liệu cơ bản
4448P TASEK CORPORATION BERHAD - 6% PREFERENCE
10.040.00%0.00Bán0623.885M-0.23579.00Vật liệu cơ bản
4464 PEGASUS HEIGHTS BERHAD
0.030.00%0.00Mua7.442M44.975M-0.0161.00Tài chính
4634 POS MALAYSIA BHD
1.59-4.79%-0.08Bán1.990M1.245B281.420.0122915.00Công nghiệp
5024 HUP SENG INDUSTRIES BHD
0.98-1.01%-0.01Sức bán mạnh707.600K784.000M18.690.051403.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5026 MHC PLANTATIONS BHD
0.620.00%0.00Bán18.000K121.857M27.320.02342.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5027 KIM LOONG RESOURCES BHD
1.180.00%0.00Bán48.600K1.102B21.140.061600.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5048 YI-LAI BHD
0.630.00%0.00Bán082.619M-0.02735.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5053 OSK HOLDINGS BHD
0.92-0.54%-0.01Bán866.400K1.884B5.490.172170.00Tài chính
5062 HUA YANG BHD
0.350.00%0.00Bán445.500K123.200M10.480.0370.00Tài chính
5066 NTPM HOLDINGS BHD
0.43-1.15%-0.00Bán32.000K482.933M32.190.011606.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5078 MARINE & GENERAL BERHAD
0.080.00%0.00Bán10.000K57.910M-0.06164.00Năng lượng
5081 ESTHETICS INTERNATIONAL GROUP
0.570.00%0.00Bán10.000K135.201M17.690.03700.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5101 EVERGREEN FIBREBOARD BHD
0.34-2.90%-0.01Bán2.529M283.344M17.330.022525.00Vật liệu cơ bản
5110 UOA REITS
1.360.00%0.00Bán100.000K575.106M10.000.14Tài chính
5115 ALAM MARITIM RESOURCES BHD
0.100.00%0.00Bán6.697M98.235M-0.18168.00Năng lượng
5120 AMFIRST REITS
0.510.98%0.01Bán235.800K353.497M15.860.03Tài chính
5123 MRCB-QUILL REIT
1.08-0.92%-0.01Sức bán mạnh710.500K1.158B16.180.0717.00Tài chính
5126 SARAWAK OIL PALMS BHD
2.42-1.22%-0.03Sức bán mạnh18.900K1.382B22.110.1112043.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5134 SOUTHERN ACIDS (M) BHD
3.760.00%0.00Sức bán mạnh0514.872M17.630.211412.00Vật liệu cơ bản
5135 SARAWAK PLANTATION BHD
1.580.00%0.00Sức bán mạnh0441.711M39.520.043518.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5161 JCY INTERNATIONAL BERHAD
0.17-5.56%-0.01Bán1.451M350.355M-0.059200.00Công nghệ
5163 SEREMBAN ENGINEERING BERHAD
0.360.00%0.00Bán028.685M-0.10150.00Công nghiệp
5178 DYNACIATE GROUP BERHAD
0.08-5.88%-0.01Sức bán mạnh358.000K38.395M-0.06319.00Công nghiệp
5178PA DYNACIATE GROUP BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2018/2023
0.040.00%0.00Bán20.000K38.395M-0.06319.00Công nghiệp
5181 SIG GASES BERHAD
0.872.35%0.02Mua52.500K163.125M32.410.03193.00Vật liệu cơ bản
5185 AFFIN BANK BERHAD
2.101.45%0.03Bán173.700K4.171B8.300.264682.00Tài chính
5190 BENALEC HOLDINGS BERHAD
0.190.00%0.00Bán305.800K161.327M-0.01384.00Công nghiệp
5192 K. SENG SENG CORPORATION BHD
0.38-1.32%-0.01Bán5.000K36.000M37.760.01Vật liệu cơ bản
5194 APFT BERHAD
0.010.00%0.00Sức bán mạnh40.000K20.136M-0.03Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5198 ABM FUJIYA BERHAD
0.460.00%0.00Bán082.800M19.770.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5218PA SAPURA ENERGY BERHAD - RCPS-I A 2019/2024
0.340.00%0.00Sức bán mạnh05.033B-0.43Năng lượng
5223 MENTIGA CORPORATION BHD
0.540.00%0.00Bán037.800M11.040.05316.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5231 PELIKAN INT.CORPORATION BHD
0.31-1.61%-0.00Bán199.300K167.252M24.560.011735.00Công nghiệp
5237 MPHB CAPITAL BERHAD
1.030.00%0.00Sức bán mạnh8.000K736.450M60.060.02725.00Tài chính
5239 TITIJAYA LAND BERHAD
0.29-1.69%-0.01Sức bán mạnh5.064M380.549M7.230.04Tài chính
5239PA TITIJAYA LAND BERHAD - ICPS 2017/2022
0.040.00%0.00Bán0380.549M7.230.04Tài chính
5252 SASBADI HOLDINGS BHD
0.18-2.70%-0.00Sức bán mạnh1.043M75.438M112.500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5254 BOUSTEAD PLANTATIONS BHD
0.75-0.66%-0.01Sức bán mạnh364.800K1.680B-0.029462.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5280 KIP REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
0.860.00%0.00Bán52.000K432.031M12.370.07Tài chính
5283 ECO WORLD INTERNATIONAL BERHAD
0.690.73%0.01Bán236.800K1.656B22.320.03Tài chính
5284 LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD
3.19-0.31%-0.01Sức bán mạnh773.300K7.251B12.190.26Vật liệu cơ bản
5286 MI TECHNOVATION BERHAD
1.71-5.00%-0.09Bán1.409M855.000M16.320.10172.00Công nghệ
5288 SIME DARBY PROPERTY BERHAD
0.960.52%0.01Bán5.984M6.529B-0.031553.00Tài chính
5289 TECHBOND GROUP BERHAD
0.70-1.41%-0.01Bán118.300K161.000MVật liệu cơ bản
5606PA IGB BERHAD - REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES (RCPS) 2015/2020
1.110.00%0.00Bán01.813B10.330.35827.00Tài chính
5606PB IGB BERHAD - REDEEMABLE CONVERTIBLE CUMULATIVE PREFERENCE SHARES 2018/2025
3.200.00%0.00Bán01.813B10.330.35827.00Tài chính
5622 PIMPINAN EHSAN BERHAD
0.82-2.38%-0.02Bán50.000K56.683M0.411.9979.00Tài chính
5754 UTUSAN MELAYU (M) BHD
0.12-14.29%-0.02Bán14.100K13.288M-1.651841.00Công nghiệp
5789 LBS BINA GROUP BHD
0.55-2.65%-0.01Bán1.387M857.590M9.020.06400.00Tài chính
5827 ORIENTAL INTEREST BHD
2.010.00%0.00Sức bán mạnh0311.265M5.460.37427.00Tài chính
5843 KUMPULAN PERANGSANG SELANGOR
1.130.00%0.00Bán398.600K607.245M-0.381214.00Vật liệu cơ bản
5886 MINTYE BERHAD
0.780.00%0.00Bán047.424M28.320.03440.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5924 MTD ACPI ENGINEERING BHD
0.150.00%0.00Sức bán mạnh035.804M-0.02654.00Công nghiệp
5932 BINA PURI HOLDINGS BHD
0.180.00%0.00Bán482.500K70.677M71.430.00778.00Công nghiệp
5959 AMVERTON BERHAD
1.227.02%0.08Mua17.100K445.378M5.900.21308.00Tài chính
6041 FARLIM GROUP (M) BHD
0.360.00%0.00Theo dõi25.000K60.621M-0.002698.00Tài chính
6238 HOCK SENG LEE BHD
1.410.00%0.00Bán15.000K774.819M14.420.101176.00Công nghiệp
6254 PDZ HOLDINGS BHD
0.0416.67%0.01Mua50.300K23.870M-0.02275.00Công nghiệp
6262 INNOPRISE PLANTATIONS BERHAD
0.762.00%0.01Bán4.100K366.326M38.730.022344.00Vật liệu cơ bản
6297 BOX-PAK (MALAYSIA) BHD
1.08-0.92%-0.01Bán3.900K129.651M-0.12461.00Vật liệu cơ bản
6378 WMG HOLDINGS BERHAD
0.100.00%0.00Sức bán mạnh15.200K44.748M-0.031090.00Tài chính
6399 ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BERHAD
1.330.00%0.00Bán2.730M6.935B14.990.094600.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6521 SURIA CAPITAL HOLDINGS BHD
1.35-0.74%-0.01Sức bán mạnh78.900K466.858M9.450.14890.00Công nghiệp
6556PA ANN JOO RESOURCES BERHAD-REDEEMABLE CONVERTIBLE CUMULATIVE PREFERENCE SHARES 2016/2024
0.510.00%0.00Bán0822.644M6.270.282220.00Vật liệu cơ bản
6633 LEONG HUP INTERNATIONAL BERHAD
1.07-2.73%-0.0324.342M3.638B10570.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6637 PNE PCB BHD
0.50-3.85%-0.02Bán4.738M65.749M-0.02714.00Công nghiệp
6718 CRESCENDO CORPORATION BHD
1.27-0.78%-0.01Sức bán mạnh3.000K354.862M9.490.13300.00Tài chính
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất