Chứng khoán Malaysia

Cổ phiếu phổ thông là công cụ tài chính có thể thay thế được - nghĩa là có thể bán được - đại diện cho quyền sở hữu một phần nhỏ của công ty. Nếu bạn sở hữu một đơn vị cổ phiếu, gọi là cổ phần, thì bạn là chủ sở hữu một phần của tập đoàn mà nó đại diện. Điều này cho phép bạn hưởng một phần lợi nhuận của công ty đó khi chúng được phân phối lại cho các nhà đầu tư dưới dạng cổ tức. Và - nếu tổ chức tăng giá trị - giá trị cổ phiếu của bạn cũng sẽ tăng tương ứng (điều này cũng đúng nếu công ty giảm giá trị). Vì vậy, không cần phải lo lắng gì thêm, đây là Chứng khoán Malaysia bạn có thể đầu tư vào.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
3ATHREE-A RESOURCES BHD
0.910MYR0.00%0.000MYR
Mua
38K34.58K446.11MMYR11.080.08MYRHàng tiêu dùng không lâu bền
AASIAASTRAL ASIA BHD
0.110MYR0.00%0.000MYR
Mua
0072.598MMYR−0.01MYR243Công nghiệp Chế biến
AAXAIRASIA X BERHAD
0.445MYR3.49%0.015MYR
Mua
742.8K330.546K178.37MMYR0.0179.08MYRVận chuyển
ABLEGLOBABLE GLOBAL BERHAD
1.340MYR−2.19%−0.030MYR
Theo dõi
408.6K547.524K421.361MMYR11.940.11MYR170Công nghiệp Chế biến
ABLEGRPABLEGROUP BERHAD
0.120MYR4.35%0.005MYR
Mua
54.2K6.504K30.348MMYR−0.00MYRKhoáng sản phi năng lượng
ACMEACME HOLDINGS BERHAD
0.215MYR0.00%0.000MYR
Sức mua mạnh
5.804M1.248M77.133MMYR−0.01MYRTài chính
ACOACO GROUP BERHAD
0.205MYR0.00%0.000MYR
Mua
358.7K73.534K71.211MMYR8.690.02MYRDịch vụ Phân phối
ADVCONADVANCECON HOLDINGS BERHAD
0.250MYR−1.96%−0.005MYR
Bán
362.1K90.525K123.261MMYR121.430.00MYR873Dịch vụ Công nghiệp
ADVENTAADVENTA BHD
0.630MYR−3.08%−0.020MYR
Bán
561.1K353.493K99.311MMYR14.190.05MYRDịch vụ Phân phối
ADVPKGADVANCED PACKAGING TECHNOLOGY
0.680MYR3.03%0.020MYR
Mua
19.9K13.532K53.212MMYR−0.02MYRCông nghiệp Chế biến
AEMULUSAEMULUS HOLDINGS BERHAD
0.440MYR12.82%0.050MYR
Mua
13.126M5.775M260.532MMYR19.900.02MYRCông nghệ Điện tử
AEONAEON CO. (M) BHD
1.360MYR−1.45%−0.020MYR
Bán Mạnh
130.6K177.616K1.938BMYR12.320.11MYR8.172KBán Lẻ
AFUJIYAABM FUJIYA BERHAD
0.415MYR0.00%0.000MYR
Mua
0074.7MMYR24.130.02MYRKhách hàng Lâu năm
AGESAGESON BERHAD
0.230MYR0.00%0.000MYR
Bán
1.023M235.382K71.682MMYR1.430.18MYRDịch vụ Công nghiệp
AGMOAGMO HOLDINGS BERHAD
0.735MYR6.52%0.045MYR
Mua
7.97M5.858MDịch vụ Công nghệ
AHBAHB HOLDINGS BHD
0.110MYR4.76%0.005MYR
Bán
18.287M2.012M39.46MMYR−0.02MYRKhách hàng Lâu năm
AHEALTHAPEX HEALTHCARE BHD
3.350MYR−0.89%−0.030MYR
Mua
90.5K303.175K1.614BMYR18.470.18MYR1.583KDịch vụ Phân phối
AIMADVANCE INFORMATION MARKETING
0.090MYR−5.26%−0.005MYR
Bán Mạnh
2.785M250.686K22.987MMYR−0.02MYRDịch vụ Thương mại
AIMFLEXAIMFLEX BERHAD
0.160MYR−3.03%−0.005MYR
Mua
9.443M1.511M242.376MMYR17.930.01MYRDịch vụ Công nghệ
AIRPORTMALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD
6.270MYR−1.26%−0.080MYR
Mua
5.452M34.184M10.536BMYR−0.33MYR9.837KVận chuyển
AJIAJINOMOTO (M) BHD
11.360MYR0.35%0.040MYR
Mua
50.3K571.408K688.239MMYR730.320.02MYRHàng tiêu dùng không lâu bền
AJIYAAJIYA BHD
1.740MYR2.96%0.050MYR
Sức mua mạnh
2.028M3.529M493.022MMYR21.180.08MYRDịch vụ Phân phối
ALAMALAM MARITIM RESOURCES BHD
0.015MYR−25.00%−0.005MYR
Bán Mạnh
2.402M36.029K30.637MMYR−0.08MYR154Dịch vụ Công nghiệp
ALRICHALDRICH RESOURCES BERHAD
0.030MYR0.00%0.000MYR
Bán
666.6K19.998K33.404MMYR3.950.01MYRDịch vụ Công nghệ
AMEAME ELITE CONSORTIUM BERHAD
1.320MYR2.33%0.030MYR
Theo dõi
346.9K457.908K826.468MMYR17.430.07MYR431Khách hàng Lâu năm
AMLEXAMLEX HOLDINGS BERHAD
0.460MYR0.00%0.000MYR
Mua
00123.332MMYR14.150.03MYRSản xuất Chế tạo
AMTELAMTEL HOLDINGS BHD
0.850MYR−3.95%−0.035MYR
Mua
681.1K578.935K86.335MMYR25.950.04MYRDịch vụ Công nghệ
AMWAYAMWAY (M) HOLDINGS BHD
5.000MYR0.00%0.000MYR
Mua
4K20K821.928MMYR18.700.27MYR318Bán Lẻ
ANCOMLBANCOM LOGISTICS BERHAD
0.115MYR−4.17%−0.005MYR
Bán Mạnh
1.477M169.832K56.794MMYR−0.00MYRVận chuyển
ANCOMNYANCOM NYLEX BERHAD
0.935MYR−0.53%−0.005MYR
Bán
265.2K247.962K871.456MMYR10.990.10MYRCông nghiệp Chế biến
ANEKAANEKA JARINGAN HOLDINGS BERHAD
0.145MYR−6.45%−0.010MYR
Bán
60K8.7K91.75MMYR−0.06MYRTài chính
ANNJOOANN JOO RESOURCES BHD
1.050MYR−6.25%−0.070MYR
Theo dõi
3.277M3.44M625.256MMYR4.520.28MYR1.988KSản xuất Chế tạo
ANNUMANNUM BERHAD
0.355MYR10.94%0.035MYR
Mua
3.693M1.311M31.2MMYR0.730.44MYRKhoáng sản phi năng lượng
ANZOANZO HOLDINGS BERHAD
0.010MYR0.00%0.000MYR
Bán
35.6K35611.162MMYR−0.02MYRDịch vụ Phân phối
AORBALPHA OCEAN RESOURCES BERHAD
2.820MYR0.00%0.000MYR
Mua
00106.020.03MYRCông nghiệp Chế biến
APBAPB RESOURCES BHD
1.230MYR0.82%0.010MYR
Sức mua mạnh
394.4K485.112K135.231MMYR−0.02MYRSản xuất Chế tạo
APMAPM AUTOMOTIVE HOLDINGS BHD
2.000MYR0.00%0.000MYR
Mua
17K34K390.989MMYR11.270.18MYRSản xuất Chế tạo
APOLLOAPOLLO FOOD HOLDINGS BHD
3.820MYR0.00%0.000MYR
Mua
7.3K27.886K305.6MMYR21.280.18MYR636Hàng tiêu dùng không lâu bền
APPASIAAPPASIA BERHAD
0.080MYR6.67%0.005MYR
Mua
196K15.68K83.64MMYR93.750.00MYRDịch vụ Công nghệ
ARANKA-RANK BHD
0.565MYR0.89%0.005MYR
Sức mua mạnh
160.4K90.626K99.826MMYR5.260.11MYR183Khoáng sản phi năng lượng
ARBBARB BERHAD
0.130MYR4.00%0.005MYR
Sức mua mạnh
3.329M432.757K152.054MMYR3.060.04MYRDịch vụ Công nghệ
ARKARK RESOURCES HOLDINGS BERHAD
0.250MYR0.00%0.000MYR
Theo dõi
0017.401MMYR−0.03MYR9Tài chính
ARTRONIQARTRONIQ BERHAD
0.600MYR3.45%0.020MYR
Mua
17.683M10.61M184.339MMYR−0.00MYRDịch vụ Phân phối
ASDIONASDION BHD
0.080MYR0.00%0.000MYR
Mua
21K1.68K18.026MMYR−0.02MYRVận chuyển
ASIABRNASIA BRANDS BERHAD
0.530MYR0.00%0.000MYR
Bán
43.9K23.267K123.303MMYR6.480.08MYRDịch vụ Phân phối
ASIAFLEASIA FILE CORPORATION BHD
1.780MYR2.30%0.040MYR
Mua
155.5K276.79K338.939MMYR9.770.18MYRCông nghiệp Chế biến
ASIAPACASIAN PAC HOLDINGS BHD
0.105MYR5.00%0.005MYR
Mua
88K9.24K148.885MMYR−0.00MYR377Hỗn hợp
ASIAPLYASIA POLY HOLDINGS BHD
0.130MYR4.00%0.005MYR
Theo dõi
1.841M239.382K112.481MMYR−0.01MYRSản xuất Chế tạo
ASTINOASTINO BHD
0.520MYR0.00%0.000MYR
Mua
53.5K27.82K256.573MMYR5.290.10MYRSản xuất Chế tạo
ATAT SYSTEMATIZATION BHD
0.015MYR0.00%0.000MYR
Mua
3.093M46.394K90.009MMYR−0.03MYRSản xuất Chế tạo
ATAIMSATA IMS BERHAD
0.225MYR0.00%0.000MYR
Bán
3.977M894.87K270.644MMYR−0.03MYRCông nghiệp Chế biến
ATECHAURELIUS TECHNOLOGIES BERHAD
1.800MYR−0.55%−0.010MYR
Mua
624.6K1.124M648.306MMYR28.370.06MYRCông nghệ Điện tử
ATTAATTA GLOBAL GROUP BERHAD
0.300MYR0.00%0.000MYR
Mua
2006075.439MMYR18.070.02MYRKhách hàng Lâu năm
AVIAVILLION BERHAD
0.085MYR−5.56%−0.005MYR
Bán Mạnh
15.542M1.321M101.996MMYR−0.01MYRDịch vụ Khách hàng
AWANTECAWANBIRU TECHNOLOGY BERHAD
0.410MYR1.23%0.005MYR
Bán
921.4K377.774K319.147MMYR77.880.01MYRDịch vụ Công nghệ
AWCAWC BERHAD
0.460MYR2.22%0.010MYR
Mua
967.2K444.912K142.549MMYR6.090.07MYRDịch vụ Thương mại
AXIATAAXIATA GROUP BERHAD
3.090MYR1.98%0.060MYR
Mua
7.526M23.257M27.806BMYR−0.01MYR13.181KTruyền thông
AXTERIAAXTERIA GROUP BERHAD
0.110MYR4.76%0.005MYR
Bán
664.5K73.095K52.349MMYR23.860.00MYRTài chính
AYERAYER HOLDINGS BERHAD
6.200MYR3.33%0.200MYR
Sức mua mạnh
67.9K420.98K449.118MMYR14.900.40MYRTài chính
AYSAYS VENTURES BHD
0.410MYR−6.82%−0.030MYR
Bán Mạnh
2.971M1.218M184.122MMYR1.920.23MYR255Dịch vụ Phân phối
AZRBAHMAD ZAKI RESOURCES BHD
0.180MYR−2.70%−0.005MYR
Mua
112.8K20.304K110.306MMYR−0.10MYR1.046KDịch vụ Công nghiệp
BAHVESTBAHVEST RESOURCES BERHAD
0.300MYR−1.64%−0.005MYR
Bán
2.922M876.57K378.133MMYR127.080.00MYR181Khoáng sản phi năng lượng
BARAKAHBARAKAH OFFSHORE PETROLEUM BHD
0.030MYR0.00%0.000MYR
Mua
802K24.06K30.088MMYR0.270.11MYRDịch vụ Công nghiệp
BAUTOBERMAZ AUTO BERHAD
1.920MYR−1.03%−0.020MYR
Theo dõi
1.044M2.005M2.253BMYR11.550.17MYR894Bán Lẻ
BCBBCB BHD
0.245MYR0.00%0.000MYR
Mua
0097.907MMYR3.260.08MYRTài chính
BCMALLBCM ALLIANCE BERHAD
0.020MYR0.00%0.000MYR
Bán
24K48040.682MMYR−0.01MYRKhách hàng Lâu năm
BDBBINA DARULAMAN BHD
0.270MYR1.89%0.005MYR
Bán
281.8K76.086K80.522MMYR12.860.02MYRTài chính
BENALECBENALEC HOLDINGS BERHAD
0.100MYR17.65%0.015MYR
Mua
2.919M291.89K86.605MMYR−0.03MYR100Dịch vụ Công nghiệp
BERTAMBERTAM ALLIANCE BHD
0.055MYR0.00%0.000MYR
Bán
0013.646MMYR−0.01MYRKhách hàng Lâu năm
BETABETAMEK BERHAD
0.495MYR4.21%0.020MYR
Mua
25.1M12.424MCông nghệ Điện tử
BHICBOUSTEAD HEAVY INDUSTRIES CORP
0.400MYR0.00%0.000MYR
Mua
0099.383MMYR−0.01MYR1.285KSản xuất Chế tạo
BIGB.I.G. INDUSTRIES BHD
0.635MYR4.10%0.025MYR
Mua
430.6K273.431K38.724MMYR8.700.07MYRCông nghiệp Chế biến
BIMBBANK ISLAM MALAYSIA BERHAD
2.590MYR−1.15%−0.030MYR
Mua
905.7K2.346M5.647BMYR14.310.18MYR4.731KTài chính
BINACOMBINASAT COMMUNICATIONS BERHAD
0.260MYR1.96%0.005MYR
Mua
1.502M390.598K99.015MMYR18.350.01MYRTruyền thông
BINTAIBINTAI KINDEN CORPORATION BHD
0.095MYR0.00%0.000MYR
Theo dõi
11.249M1.069M81.048MMYR13.190.01MYRDịch vụ Công nghiệp
BIOHLDGBIOALPHA HOLDINGS BERHAD
0.105MYR0.00%0.000MYR
Bán
123.6K12.978K144.698MMYR−0.01MYRCông nghệ Sức khỏe
BIPORTBINTULU PORT HOLDINGS BHD
4.900MYR0.00%0.000MYR
Bán
4K19.6K2.254BMYR5.800.85MYRVận chuyển
BJFOODBERJAYA FOOD BERHAD
1.020MYR−0.97%−0.010MYR
Mua
5.295M5.401M1.977BMYR12.680.08MYR6.133KDịch vụ Khách hàng
BKAWANBATU KAWAN BHD
21.260MYR−0.93%−0.200MYR
Bán
17.1K363.546K8.469BMYR7.202.98MYRCông nghiệp Chế biến
BLDPLNTBLD PLANTATION BHD
10.200MYR0.00%0.000MYR
Mua
00953.7MMYR12.910.79MYRCông nghiệp Chế biến
BOILERMBOILERMECH HOLDINGS BHD
0.750MYR−0.66%−0.005MYR
Mua
62K46.5K389.58MMYR27.760.03MYRSản xuất Chế tạo
BONIABONIA CORPORATION BHD
2.060MYR0.00%0.000MYR
Mua
506K1.042M412.862MMYR9.200.22MYR751Bán Lẻ
BORNOILBORNEO OIL BHD
0.020MYR0.00%0.000MYR
Bán
5.548M110.958K177.817MMYR2.780.01MYRDịch vụ Khách hàng
BPLANTBOUSTEAD PLANTATIONS BHD
0.660MYR−0.75%−0.005MYR
Bán
1.353M893.112K1.49BMYR2.510.26MYR6.451KCông nghiệp Chế biến
BPPLASBP PLASTICS HOLDING BHD
1.280MYR−0.78%−0.010MYR
Bán
84.9K108.672K363.109MMYR9.820.13MYRCông nghiệp Chế biến
BPURIBINA PURI HOLDINGS BHD
0.035MYR0.00%0.000MYR
Mua
1.666M58.303K55.918MMYR−0.04MYRDịch vụ Công nghiệp
BSLCORPBSL CORPORATION BERHAD
0.160MYR23.08%0.030MYR
Sức mua mạnh
23.753M3.8M35.871MMYR8.970.02MYRSản xuất Chế tạo
BTECHBRITE-TECH BHD
0.250MYR−3.85%−0.010MYR
Theo dõi
70017565.52MMYR7.260.04MYRDịch vụ Công nghiệp
BTMBTM RESOURCES BHD
0.115MYR−4.17%−0.005MYR
Bán
210.2K24.173K20.523MMYR−0.03MYRKhoáng sản phi năng lượng
BURSABURSA MALAYSIA BHD
6.940MYR0.73%0.050MYR
Mua
1.146M7.95M5.576BMYR22.990.30MYR597Tài chính
CABCAB CAKARAN CORPORATION BHD
0.475MYR0.00%0.000MYR
Bán
16K7.6K333.14MMYR8.220.06MYR3.003KCông nghiệp Chế biến
CABNETCABNET HOLDINGS BERHAD
0.200MYR−2.44%−0.005MYR
Bán
17.8K3.56K36.644MMYR66.130.00MYRDịch vụ Công nghiệp
CAELYCAELY HOLDINGS BHD
0.300MYR0.00%0.000MYR
Mua
35K10.5K101.709MMYR−0.02MYRHàng tiêu dùng không lâu bền
CAMRESCAM RESOURCES BHD
0.345MYR4.55%0.015MYR
Sức mua mạnh
36.5K12.593K63.167MMYR4.400.08MYR532Công nghiệp Chế biến
CAPITALACAPITAL A BERHAD
0.595MYR6.25%0.035MYR
Mua
12.159M7.234M2.331BMYR−0.91MYR14.778KVận chuyển
CAREPLSCAREPLUS GROUP BERHAD
0.430MYR−9.47%−0.045MYR
Bán
19.095M8.211M272.186MMYR−0.21MYR1.728KSản xuất Chế tạo
CARIMINCARIMIN PETROLEUM BERHAD
0.575MYR0.88%0.005MYR
Mua
412.4K237.13K133.31MMYR19.660.03MYR129Dịch vụ Công nghiệp
CBIPCB INDUSTRIAL PRODUCT HOLDING
1.060MYR−0.93%−0.010MYR
Bán Mạnh
57.2K60.632K517.657MMYR10.850.10MYRSản xuất Chế tạo
CCKCCK CONSOLIDATED HOLDINGS BHD
0.685MYR1.48%0.010MYR
Mua
1.513M1.036M422.985MMYR7.500.09MYR2KBán Lẻ
CEKDCEKD BERHAD
0.560MYR2.75%0.015MYR
Mua
95.6K53.536K106.042MMYR22.060.02MYRSản xuất Chế tạo