Cổ phiếu của các công ty có số lượng nhân viên lớn nhất — Thị trường Chứng khoán Malaysia

Một trong những thông số có thể giúp đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty trước khi bạn quyết định đầu tư, là số lượng nhân viên mà công ty đó có. Đó không phải là yếu tố duy nhất, nhưng lực lượng lao động lớn có thể chỉ ra rằng một công ty đang phát triển hoặc đã giữ vị trí ổn định trên thị trường.

           
SIMEPLT SIME DARBY PLANTATION BERHAD
4.320.93%0.04Mua523.000K29.599B19.580.2285000.00Công nghiệp Chế biến
GENTING GENTING BHD
5.160.00%0.00Mua1.514M19.869B-0.2645000.00Dịch vụ Khách hàng
MAYBANK MALAYAN BANKING BHD
8.190.49%0.04Mua2.095M96.766B11.870.6942000.00Tài chính
TENAGA TENAGA NASIONAL BHD
9.770.10%0.01Bán835.900K55.887B13.920.7035576.00Công ty dịch vụ công cộng
CIMB CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD
5.240.19%0.01Mua2.201M52.373B13.410.4034183.00Tài chính
IOICORP IOI CORPORATION BHD
4.02-0.74%-0.03Mua127.000K25.308B18.190.2224236.00Công nghiệp Chế biến
GENP GENTING PLANTATIONS BERHAD
7.45-0.13%-0.01Mua22.500K6.693B21.210.3423907.00Công nghiệp Chế biến
SIME SIME DARBY BHD
2.320.87%0.02Sức mua mạnh505.200K15.646B10.930.2121943.00Dịch vụ Phân phối
POS POS MALAYSIA BHD
0.74-0.67%-0.01Bán570.800K583.169M-0.5221626.00Vận chuyển
TM TELEKOM MALAYSIA BHD
5.860.00%0.00Mua954.600K22.114B19.660.3021000.00Truyền thông
MUDAJYA MUDAJAYA GROUP BHD
0.19-2.56%-0.01Bán1.284M253.056M-0.0720023.00Dịch vụ Công nghiệp
EDGENTA UEM EDGENTA BERHAD
1.790.56%0.01Sức mua mạnh79.200K1.480B35.180.0520000.00Dịch vụ Thương mại
PBBANK PUBLIC BANK BHD
4.240.24%0.01Mua1.693M82.107B15.050.2819414.00Tài chính
AIRASIA AIRASIA GROUP BERHAD
1.111.83%0.02Mua14.053M4.249B-1.3518848.00Vận chuyển
BSTEAD BOUSTEAD HOLDINGS BHD
0.600.00%0.00Mua2.259M1.216B-0.1817347.00Công nghệ Sức khỏe
FGV FGV HOLDINGS BERHAD
1.43-0.69%-0.01Mua189.800K4.917B8.780.1715660.00Công nghiệp Chế biến
MMCCORP MMC CORPORATION BHD
1.960.00%0.00Mua812.500K5.968B11.090.1815494.00Công ty dịch vụ công cộng
KPJ KPJ HEALTHCARE BHD
1.152.68%0.03Mua1.862M4.815B61.800.0215377.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
GENM GENTING MALAYSIA BERHAD
3.180.32%0.01Mua2.231M17.914B-0.3114000.00Dịch vụ Khách hàng
RHBBANK RHB BANK BERHAD
5.730.53%0.03Mua858.800K23.190B9.780.5914000.00Tài chính
AXIATA AXIATA GROUP BERHAD
4.020.50%0.02Mua178.100K36.691B80.820.0512600.00Truyền thông
MRDIY MR D.I.Y. GROUP (M) BERHAD
3.690.82%0.03Bán496.900K22.972B54.110.0711600.00Dịch vụ Phân phối
AIRPORT MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD
6.56-0.30%-0.02Bán75.400K10.917B-0.9110333.00Vận chuyển
SUNWAY SUNWAY BERHAD
1.75-1.13%-0.02Mua334.000K8.654B23.8810111.00Hỗn hợp
AMBANK AMMB HOLDINGS BHD
3.391.50%0.05Sức mua mạnh806.000K11.051B-1.2710000.00Tài chính
JCY JCY INTERNATIONAL BERHAD
0.333.12%0.01Mua3.366M675.363M-0.029300.00Công nghệ Điện tử
SEM 7-ELEVEN MALAYSIA HOLDINGS BERHAD
1.50-1.96%-0.03Bán4.000K1.791B56.020.039186.00Bán Lẻ
BPLANT BOUSTEAD PLANTATIONS BHD
0.720.69%0.01Mua1.169M1.613B15.430.059159.00Công nghiệp Chế biến
IJMPLNT IJM PLANTATIONS BHD
3.110.32%0.01Mua138.000K2.730B14.920.219088.00Công nghiệp Chế biến
AEON AEON CO. (M) BHD
1.500.67%0.01Mua200.700K2.092B26.970.058814.00Bán Lẻ
TALIWRK TALIWORKS CORPORATION BHD
0.830.60%0.01Mua775.500K1.673B29.610.038630.00Công ty dịch vụ công cộng
HARTA HARTALEGA HOLDINGS BHD
6.07-1.30%-0.08Bán612.700K21.017B4.261.448548.00Công nghệ Sức khỏe
ORIENT ORIENTAL HOLDINGS BHD
5.37-0.37%-0.02Mua94.800K3.344B11.910.448496.00Bán Lẻ
ATAIMS ATA IMS BERHAD
2.50-0.40%-0.01Sức bán mạnh81.300K3.019B19.600.138032.00Công nghiệp Chế biến
MPI MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES
46.02-1.37%-0.64Mua27.400K9.257B33.941.378000.00Công nghệ Điện tử
HLBANK HONG LEONG BANK BHD
18.820.21%0.04Mua90.000K39.187B13.531.407803.00Tài chính
HLFG HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD
18.26-0.11%-0.02Mua8.800K20.726B9.012.007803.00Tài chính
THPLANT TH PLANTATIONS BHD
0.80-1.24%-0.01Mua721.400K711.500M12.240.077560.00Công nghiệp Chế biến
TSH TSH RESOURCES BHD
1.180.00%0.00Mua809.000K1.629B14.080.097252.00Công nghiệp Chế biến
UMW UMW HOLDINGS BHD
3.421.79%0.06Mua318.200K3.925B12.910.277053.00Khách hàng Lâu năm
UTDPLT UNITED PLANTATIONS BHD
14.200.00%0.00Mua42.900K5.890B14.490.986098.00Công nghiệp Chế biến
AFFIN AFFIN BANK BERHAD
1.750.57%0.01Mua10.800K3.696B16.220.116000.00Tài chính
PMETAL PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD
5.780.52%0.03Bán1.839M46.438B65.740.095986.00Sản xuất Chế tạo
UNISEM UNISEM (M) BHD
4.090.25%0.01Bán1.161M6.581B29.890.145700.00Công nghệ Điện tử
WPRTS WESTPORTS HOLDINGS BERHAD
4.570.22%0.01Mua97.100K15.550B20.270.225455.00Vận chuyển
TAANN TA ANN HOLDINGS BHD
3.210.31%0.01Mua244.800K1.409B10.600.315431.00Khoáng sản phi năng lượng
QL QL RESOURCES BHD
5.310.19%0.01Bán41.700K12.898B42.600.125295.00Công nghiệp Chế biến
NESTLE NESTLE (M) BHD
133.60-0.60%-0.80Bán1.200K31.517B55.282.435018.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
POHUAT POH HUAT RESOURCES HOLDINGS
1.470.00%0.00Mua128.500K389.509M6.480.235000.00Sản xuất Chế tạo
PPB PPB GROUP BHD
18.460.22%0.04Mua39.000K26.204B18.870.974800.00Công nghiệp Chế biến
PCHEM PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
8.79-0.23%-0.02Mua574.900K70.480B16.550.534714.00Công nghiệp Chế biến
ASTRO ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BERHAD
1.011.51%0.01Bán387.800K5.188B9.170.114490.00Dịch vụ Khách hàng
TDM TDM BHD
0.280.00%0.00Mua3.073M482.407M79.170.004321.00Công nghiệp Chế biến
KPS KUMPULAN PERANGSANG SELANGOR
0.790.64%0.01Mua230.800K421.848M7.520.104213.00Công ty dịch vụ công cộng
TEXCHEM TEXCHEM RESOURCES BHD
0.882.33%0.02Sức mua mạnh171.600K103.691M5.930.153915.00Dịch vụ Phân phối
IJM IJM CORPORATION BHD
1.88-0.53%-0.01Mua1.183M6.822B13.830.143796.00Dịch vụ Công nghiệp
MAXIS MAXIS BERHAD
4.800.42%0.02Sức mua mạnh84.700K37.410B27.260.183748.00Truyền thông
PHARMA PHARMANIAGA BHD
0.810.62%0.01Bán1.167M1.061B33.400.023603.00Công nghệ Sức khỏe
ABMB ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD
2.75-0.72%-0.02Mua317.700K4.288B10.860.263573.00Tài chính
NTPM NTPM HOLDINGS BHD
0.530.96%0.01Mua400.700K583.981M9.010.063500.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
FPI FORMOSA PROSONIC INDUSTRIES
4.24-1.85%-0.08Mua1.330M1.078B12.730.333441.00Sản xuất Chế tạo
SAPNRG SAPURA ENERGY BERHAD
0.100.00%0.00Bán2.697M1.677B-0.113440.00Dịch vụ Công nghiệp
LIIHEN LII HEN INDUSTRIES BHD
3.120.97%0.03Mua10.300K556.200M8.400.373333.00Khách hàng Lâu năm
DKSH DKSH HOLDINGS(M)BHD
5.94-1.98%-0.12Mua102.600K955.408M11.560.503273.00Dịch vụ Phân phối
KFIMA KUMPULAN FIMA BHD
2.09-0.48%-0.01Mua73.500K582.590M10.150.213250.00Công nghiệp Chế biến
AEONCR AEON CREDIT SERVICE (M) BHD
14.002.04%0.28Sức mua mạnh43.900K3.503B9.131.513216.00Tài chính
MEDIAC MEDIA CHINESE INTERNATIONAL LT
0.170.00%0.00Sức bán mạnh103.300K295.266M29.170.012917.00Dịch vụ Khách hàng
NSOP NEGRI SEMBILAN OIL PALMS BHD
3.480.00%0.00Mua0244.303M23.740.152804.00Công nghiệp Chế biến
LAYHONG LAY HONG BHD
0.28-1.75%-0.01Sức bán mạnh617.700K188.191M-0.022715.00Công nghiệp Chế biến
MHB MALAYSIA MARINE AND HEAVY ENG
0.464.55%0.02Mua1.656M704.000M-0.092625.00Dịch vụ Công nghiệp
F&N FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD
28.600.00%0.00Mua9.100K10.486B24.861.152616.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
FIMACOR FIMA CORPORATION BHD
1.890.00%0.00Bán0449.502M16.980.112535.00Dịch vụ Thương mại
PCCS PCCS GROUP BHD
0.471.08%0.01Bán332.800K99.603M28.830.022517.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
DIALOG DIALOG GROUP BHD
2.990.67%0.02Sức mua mạnh2.386M16.758B30.430.102494.00Dịch vụ Công nghiệp
MYEG MY E.G. SERVICES BHD
1.083.85%0.04Sức mua mạnh48.857M7.522B24.700.042482.00Dịch vụ Công nghệ
KRETAM KRETAM HOLDINGS BHD
0.580.86%0.01Mua10.000K1.362B21.400.032432.00Công nghiệp Chế biến
WCT WCT HOLDINGS BERHAD
0.63-4.55%-0.03Bán8.020M935.379M-0.082362.00Dịch vụ Công nghiệp
MEDIA MEDIA PRIMA BHD
0.520.00%0.00Mua483.200K576.784M11.780.042332.00Dịch vụ Khách hàng
HEVEA HEVEABOARD BHD
0.480.00%0.00Bán255.500K271.665M20.000.022325.00Sản xuất Chế tạo
BOXPAK BOX-PAK (MALAYSIA) BHD
1.32-2.94%-0.04Sức bán mạnh10.000K158.462M10.230.132315.00Công nghiệp Chế biến
IOIPG IOI PROPERTIES GROUP BERHAD
1.280.00%0.00Mua315.700K7.048B10.680.122291.00Tài chính
UMCCA UNITED MALACCA BHD
5.20-0.57%-0.03Mua5.000K1.097B35.990.152263.00Công nghiệp Chế biến
HAPSENG HAP SENG CONSOLIDATED BHD
8.02-0.12%-0.01Bán25.200K19.992B25.840.312228.00Dịch vụ Phân phối
INNO INNOPRISE PLANTATIONS BERHAD
1.300.78%0.01Sức mua mạnh222.900K617.727M12.400.102219.00Dịch vụ Thương mại
SHANG SHANGRI-LA HOTELS (M) BHD
3.550.00%0.00Bán3.000K1.562B-0.252204.00Dịch vụ Khách hàng
EVERGRN EVERGREEN FIBREBOARD BHD
0.431.18%0.01Mua1.672M359.466M-0.072172.00Sản xuất Chế tạo
SPSETIA SP SETIA BHD
1.471.38%0.02Mua1.793M5.899B-0.052162.00Tài chính
CMSB CAHYA MATA SARAWAK BHD
1.492.76%0.04Mua10.422M1.558B5.410.272147.00Khoáng sản phi năng lượng
PANAMY PANASONIC MANUFACTURING MSIA
30.04-0.53%-0.16Sức bán mạnh2.900K1.835B13.442.252146.00Khách hàng Lâu năm
ANNJOO ANN JOO RESOURCES BHD
2.58-0.39%-0.01Bán904.700K1.405B11.850.272029.00Sản xuất Chế tạo
CCK CCK CONSOLIDATED HOLDINGS BHD
0.62-1.59%-0.01Mua143.300K394.786M12.450.052000.00Bán Lẻ
NOTION NOTION VTEC BHD
0.540.93%0.01Bán445.200K275.890M0.002000.00Sản xuất Chế tạo
MBSB MALAYSIA BUILDING SOCIETY BHD
0.650.00%0.00Mua3.032M4.661B5.390.121945.00Hỗn hợp
KERJAYA KERJAYA PROSPEK GROUP BERHAD
1.320.00%0.00Mua145.200K1.650B18.490.081794.00Dịch vụ Công nghiệp
SUNCON SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD
1.69-0.59%-0.01Mua299.600K2.192B26.480.061781.00Dịch vụ Công nghiệp
MRCB MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD
0.41-1.22%-0.01Mua2.419M1.832B2050.000.001770.00Tài chính
KIMHIN KIM HIN INDUSTRY BHD
0.89-0.56%-0.01Bán25.100K124.813M-0.031769.00Sản xuất Chế tạo
PETGAS PETRONAS GAS BHD
16.90-0.12%-0.02Mua119.300K33.480B16.081.041765.00Dịch vụ Công nghiệp
CJCEN CJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD
0.550.00%0.00Mua381.900K319.863M-0.011763.00Vận chuyển
MAHSING MAH SING GROUP BHD
0.77-1.28%-0.01Mua960.900K1.894B23.720.031744.00Sản xuất Chế tạo
Tải thêm