Cổ phiếu có khối lượng giao dịch bất thường — Thị trường Chứng khoán Malaysia

Khối lượng tăng hoặc giảm vượt trội có nghĩa là điều gì đó quan trọng đang xảy ra với cổ phiếu. Thật hữu ích khi nhận thấy những thay đổi này, vì chúng có thể báo trước chuyển động giá trong tương lai. Hãy chú ý đến lượng tăng đột biến và đừng bỏ lỡ cơ hội.

           
KHEESAN KHEE SAN BHD
0.2229.41%0.05Mua5.740M19.448M-0.52Hàng tiêu dùng không lâu bền
CAMRES CAM RESOURCES BHD
0.385.63%0.02Sức mua mạnh15.171M67.953M10.060.04564.00Khoáng sản phi năng lượng
MELATI MELATI EHSAN HOLDINGS BHD
0.624.17%0.03Mua35.300K69.844M22.730.03Dịch vụ Công nghiệp
WANGZNG WANG-ZHENG BHD
0.81-1.23%-0.01Bán65.000K129.244M19.310.04Công nghiệp Chế biến
IFCAMSC IFCA MSC BHD
0.344.55%0.01Sức mua mạnh9.299M200.277M19.760.02594.00Dịch vụ Công nghệ
MMIS MMIS BERHAD
0.300.00%0.00Mua202.000K180.000M35.710.01Sản xuất Chế tạo
ACO ACO GROUP BERHAD
0.3918.46%0.06Sức mua mạnh54.340M112.219M16.010.02Dịch vụ Phân phối
MAG MAG HOLDINGS BERHAD
0.205.13%0.01Sức mua mạnh27.604M271.698M21.200.01Truyền thông
ARBB ARB BERHAD
0.287.69%0.02Mua19.047M158.137M0.10Dịch vụ Công nghệ
BARAKAH BARAKAH OFFSHORE PETROLEUM BHD
0.1011.11%0.01Sức mua mạnh43.740M90.265M1.170.08Dịch vụ Công nghiệp
ADVCON ADVANCECON HOLDINGS BERHAD
0.351.43%0.01Mua3.724M142.251M26.120.01Dịch vụ Công nghiệp
HHGROUP HENG HUAT RESOURCES GROUP BHD
0.52-3.74%-0.02Sức bán mạnh3.185M74.689M-0.24Khoáng sản phi năng lượng
GPHAROS GOLDEN PHAROS BHD
0.406.67%0.03Mua3.618M52.641M-0.05355.00Sản xuất Chế tạo
EVERGRN EVERGREEN FIBREBOARD BHD
0.412.47%0.01Sức mua mạnh9.392M342.550M-0.072172.00Sản xuất Chế tạo
LBS LBS BINA GROUP BHD
0.526.19%0.03Sức mua mạnh8.714M757.405M9.920.05Hỗn hợp
WILLOW WILLOWGLEN MSC BHD
0.421.19%0.01Mua3.616M203.925M11.510.04Dịch vụ Công nghệ
SIMEPROP SIME DARBY PROPERTY BERHAD
0.768.57%0.06Sức mua mạnh10.403M4.761B-0.051515.00Tài chính
EKSONS EKSONS CORPORATION BHD
0.79-0.63%-0.01Bán1.528M129.682M12.740.06Khoáng sản phi năng lượng
JADI JADI IMAGING HOLDINGS BHD
0.12-4.00%-0.01Mua171.747M131.489M-0.00Công nghiệp Chế biến
HSSEB HSS ENGINEERS BERHAD
0.613.39%0.02Mua1.688M292.559M31.550.02Dịch vụ Công nghiệp
ASIAFLE ASIA FILE CORPORATION BHD
2.450.41%0.01Mua93.800K475.212M7.570.32Công nghiệp Chế biến
BRAHIMS BRAHIMS HOLDINGS BERHAD
0.24-47.83%-0.22Bán174.770M141.299M-0.57298.00Vận chuyển
E&O EASTERN & ORIENTAL BHD
0.68-1.45%-0.01Mua4.863M987.631M-0.06Tài chính
OFI ORIENTAL FOOD INDUSTRIES HLDG
1.015.21%0.05Sức mua mạnh3.271M230.400M15.120.06Hàng tiêu dùng không lâu bền
DFCITY DFCITY GROUP BERHAD
0.504.17%0.02Mua40.000K42.219M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
DOLMITE DOLOMITE CORPORATION BHD
0.0637.50%0.01Sức mua mạnh6.133M23.632M0.210.1929.00Hỗn hợp
ADVPKG ADVANCED PACKAGING TECHNOLOGY
2.700.00%0.00Mua16.700K51.603M80.840.03Công nghiệp Chế biến
SYCAL SYCAL VENTURES BHD
0.202.56%0.01Mua53.700K81.183M0.00Dịch vụ Công nghiệp
FAST FAST ENERGY HOLDINGS BERHAD
0.224.76%0.01Bán31.586M85.068M-0.00142.00Sản xuất Chế tạo
EASTLND EASTLAND EQUITY BHD
0.10-8.70%-0.01Sức bán mạnh3.421M48.480M-0.20Tài chính
EWINT ECO WORLD INTERNATIONAL BERHAD
0.524.00%0.02Mua5.288M1.200B13.740.04216.00Tài chính
ZHULIAN ZHULIAN CORPORATION BHD
1.921.59%0.03Sức mua mạnh290.000K869.400M18.790.10Sản xuất Chế tạo
KANGER KANGER INTERNATIONAL BERHAD
0.05-9.09%-0.01Sức bán mạnh464.385M328.835M-0.02Sản xuất Chế tạo
KSL KSL HOLDINGS BHD
0.662.34%0.01Sức mua mạnh2.728M651.018M-0.02529.00Tài chính
GREENYB GREENYIELD BHD
0.3310.17%0.03Sức mua mạnh4.985M98.453M16.860.02156.00Hỗn hợp
MILUX MILUX CORPORATION BHD
1.1720.62%0.20Sức mua mạnh25.070M228.005M64.670.01162.00Khách hàng Lâu năm
SEM 7-ELEVEN MALAYSIA HOLDINGS BERHAD
1.52-0.65%-0.01Bán42.200K1.791B57.520.039186.00Bán Lẻ
EATECH E.A.TECHNIQUE (M) BERHAD
0.10-4.55%-0.01Sức bán mạnh7.598M58.355M-0.30Vận chuyển
GCB GUAN CHONG BHD
3.194.25%0.13Sức mua mạnh2.533M3.218B20.160.16Hàng tiêu dùng không lâu bền
FCW FCW HOLDINGS BHD
1.110.91%0.01Mua5.300K274.994M16.740.07Dịch vụ Phân phối
MUDAJYA MUDAJAYA GROUP BHD
0.205.26%0.01Mua21.778M246.568M-0.0720023.00Dịch vụ Công nghiệp
MEGASUN MEGA SUN CITY HOLDINGS BERHAD
0.134.00%0.01Mua1.530M69.877M-0.05Dịch vụ Công nghiệp
HEIM HEINEKEN MALAYSIA BERHAD
23.401.65%0.38Mua159.500K6.954B32.460.71596.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
INTA INTA BINA GROUP BERHAD
0.281.82%0.01Mua780.600K147.196M10.190.03Khách hàng Lâu năm
MUDA MUDA HOLDINGS BHD
2.790.36%0.01Mua716.000K848.041M6.960.40Công nghiệp Chế biến
TURBO TURBO-MECH BERHAD
0.80-1.84%-0.01Bán107.000K88.020M34.980.02Dịch vụ Phân phối
BAHVEST BAHVEST RESOURCES BERHAD
0.565.61%0.03Sức mua mạnh13.020M659.543M-0.01Công nghiệp Chế biến
AMPROP AMCORP PROPERTIES BERHAD
0.900.56%0.01Sức mua mạnh830.800K1.146B-0.01158.00Dịch vụ Công nghiệp
FIHB FEDERAL INTERNATIONAL HOLDINGS BERHAD
0.645.83%0.04Mua2.219M80.819M19.420.05Khách hàng Lâu năm
SCC SCC HOLDINGS BERHAD
0.370.00%0.00Bán200.000K52.229M40.660.01Dịch vụ Phân phối
PRESTAR PRESTAR RESOURCES BHD
0.734.29%0.03Sức mua mạnh7.937M244.764M3.760.19571.00Sản xuất Chế tạo
F&N FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD
28.663.17%0.88Sức mua mạnh277.200K10.185B24.161.152616.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
GASMSIA GAS MALAYSIA BERHAD
2.731.11%0.03Sức mua mạnh331.000K3.467B14.560.19Công ty dịch vụ công cộng
SUCCESS SUCCESS TRANSFORMER CORP BHD
0.96-1.03%-0.01Mua9.690M222.086M10.730.09Sản xuất Chế tạo
FITTERS FITTERS DIVERSIFIED BHD
0.425.00%0.02Sức mua mạnh37.773M199.885M-0.0115.00Sản xuất Chế tạo
NICE NICHE CAPITAL EMAS HLDG BHD
0.17-5.41%-0.01Bán4.119M144.404M-0.00Khách hàng Lâu năm
BCB BCB BHD
0.27-3.57%-0.01Mua94.000K111.894M7.050.04Tài chính
LPI LPI CAPITAL BHD
14.00-0.43%-0.06Mua150.400K5.601B15.270.92815.00Tài chính
MULPHA MULPHA INTERNATIONAL BHD
2.430.83%0.02Sức mua mạnh377.900K760.988M16.710.14Dịch vụ Khách hàng
CHEETAH CHEETAH HOLDINGS BHD
0.350.00%0.00Bán11.075M120.602M17.950.02Hàng tiêu dùng không lâu bền
IJMPLNT IJM PLANTATIONS BHD
3.110.00%0.00Mua1.247M2.739B14.970.219088.00Công nghiệp Chế biến
SPSETIA SP SETIA BHD
1.488.03%0.11Sức mua mạnh14.103M5.573B-0.052162.00Tài chính
MSC MALAYSIA SMELTING CORPORATION
2.7911.60%0.29Sức mua mạnh6.521M1.050B18.710.131213.00Sản xuất Chế tạo
KAWAN KAWAN FOOD BHD
1.79-1.10%-0.02Bán343.200K650.731M24.130.08529.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
GADANG GADANG HOLDINGS BHD
0.415.13%0.02Sức mua mạnh4.531M283.944M27.660.01Dịch vụ Công nghiệp
UEMS UEM SUNRISE BERHAD
0.413.75%0.01Sức mua mạnh9.134M2.023B-0.041151.00Tài chính
FLBHD FOCUS LUMBER BERHAD
0.942.72%0.03Mua142.300K90.960M-0.03734.00Sản xuất Chế tạo
GLOMAC GLOMAC BHD
0.362.86%0.01Sức mua mạnh1.361M268.823M9.860.04190.00Tài chính
THRIVEN THRIVEN GLOBAL BERHAD
0.150.00%0.00Bán279.800K84.776M-0.0080.00Tài chính
PWF PWF CORPORATION BERHAD
0.55-3.51%-0.02Bán40.000K105.884M12.130.05Công nghiệp Chế biến
POLY POLY GLASS FIBRE (M) BHD
0.79-1.88%-0.01Mua69.000K127.980M12.620.06Công nghiệp Chế biến
YGL YGL CONVERGENCE BHD
0.227.32%0.01Mua936.600K52.380M58.570.00Dịch vụ Công nghệ
SLP SLP RESOURCES BHD
0.96-0.52%-0.01Mua232.000K305.866M16.140.06Sản xuất Chế tạo
MCT MCT BERHAD
0.236.98%0.01Sức mua mạnh6.254M313.254M12.150.02316.00Tài chính
TJSETIA TUJU SETIA BERHAD
0.560.00%0.00Mua982.700KDịch vụ Công nghiệp
PRKCORP PERAK CORPORATION BHD
0.3918.18%0.06Sức mua mạnh10.000K33.000M-0.91Tài chính
MINHO MINHO (M) BHD
0.344.69%0.01Sức mua mạnh1.630M114.152M20.250.02Khoáng sản phi năng lượng
CENSOF CENSOF HOLDINGS BERHAD
0.361.39%0.01Mua6.545M198.821M8.930.04329.00Hỗn hợp
ANEKA ANEKA JARINGAN HOLDINGS BERHAD
0.271.89%0.01Mua959.500K142.596M60.230.00341.00Tài chính
ORNA ORNAPAPER BHD
1.401.45%0.02Mua84.000K102.330M6.870.20529.00Công nghiệp Chế biến
IQGROUP IQ GROUP HOLDINGS BHD
1.455.84%0.08Mua3.284M120.599M39.600.03800.00Công nghệ Điện tử
HEXZA HEXZA CORPORATION BHD
1.144.59%0.05Sức mua mạnh393.100K218.414M21.500.05Công nghiệp Chế biến
MAHSING MAH SING GROUP BHD
0.761.34%0.01Mua5.872M1.809B22.370.031744.00Sản xuất Chế tạo
TCS TCS GROUP HOLDINGS BERHAD
0.44-2.22%-0.01Bán4.230M170.100M11.190.04Khách hàng Lâu năm
SGBHD SUPERGENICS BERHAD
0.2915.69%0.04Sức mua mạnh10.000K23.715M-0.02Dịch vụ Công nghiệp
DOLPHIN DOLPHIN INTERNATIONAL BERHAD
0.096.25%0.01Mua6.076M74.860M-0.06Sản xuất Chế tạo
JHM JHM CONSOLIDATION BHD
1.934.32%0.08Mua6.361M1.032B32.510.06Công nghệ Điện tử
UMW UMW HOLDINGS BHD
3.312.16%0.07Sức mua mạnh811.600K3.785B12.020.277053.00Khách hàng Lâu năm
BIMB BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD
3.160.32%0.01Bán2.149M6.539B7.860.40Tài chính
MAGNUM MAGNUM BERHAD
2.131.91%0.04Sức mua mạnh1.023M3.034B-0.00353.00Dịch vụ Khách hàng
INARI INARI AMERTRON BERHAD
3.782.16%0.08Sức mua mạnh27.241M13.636B37.110.10Công nghệ Điện tử
XINHWA XIN HWA HOLDINGS BERHAD
0.394.00%0.01Sức mua mạnh3.965M91.931M36.760.01Vận chuyển
KARYON KARYON INDUSTRIES BHD
0.293.51%0.01Mua22.954M135.578M17.590.02240.00Công nghiệp Chế biến
ELSOFT ELSOFT RESEARCH BHD
0.893.51%0.03Sức mua mạnh2.248M576.089M316.670.0069.00Dịch vụ Thương mại
SMETRIC SECUREMETRIC BERHAD
0.143.70%0.01Mua3.341M77.828M-0.01Công nghệ Điện tử
MESTRON MESTRON HOLDINGS BERHAD
0.343.03%0.01Mua9.863M307.049M38.370.01171.00Sản xuất Chế tạo
DPS DPS RESOURCES BHD
0.134.00%0.01Sức mua mạnh9.339M88.165M6.010.02Tài chính
TIMECOM TIME DOTCOM BHD
4.57-0.65%-0.03Bán1.887M8.398B24.270.19653.00Truyền thông
ENGKAH ENG KAH CORPORATION BHD
0.60-1.64%-0.01Bán80.000K72.054M68.540.01Hàng tiêu dùng không lâu bền
SCGBHD SOUTHERN CABLE GROUP BERHAD
0.51-2.88%-0.01Mua11.073M152.801M22.130.02600.00Sản xuất Chế tạo
JFTECH JF TECHNOLOGY BHD
1.562.63%0.04Sức mua mạnh12.534M1.405B104.830.02Công nghệ Điện tử
RVIEW RIVERVIEW RUBBER ESTATES BHD
3.13-0.63%-0.02Mua11.000K204.279M11.250.28346.00Công nghiệp Chế biến
TOMYPAK TOMYPAK HOLDINGS BHD
0.580.00%0.00Mua650.100K250.048M58.590.01Công nghiệp Chế biến
ABLEGRP ABLEGROUP BERHAD
0.120.00%0.00Bán590.600K31.668M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
IJM IJM CORPORATION BHD
1.882.17%0.04Sức mua mạnh5.701M6.642B13.460.143796.00Dịch vụ Công nghiệp
APB APB RESOURCES BHD
0.742.78%0.02Mua161.200K79.808M15.720.05Sản xuất Chế tạo
RGB RGB INTERNATIONAL BHD
0.140.00%0.00Mua10.436M208.367M-0.01Khách hàng Lâu năm
BIPORT BINTULU PORT HOLDINGS BHD
4.630.65%0.03Mua34.000K2.116B24.340.19Vận chuyển
P&O PACIFIC & ORIENT BHD
0.941.63%0.01Sức mua mạnh84.900K246.313M-0.00Tài chính
BURSA BURSA MALAYSIA BHD
7.80-0.38%-0.03Mua2.393M6.337B14.490.54592.00Tài chính
OIB ORIENTAL INTEREST BHD
0.98-6.67%-0.07Mua590.600K487.804MDịch vụ Công nghiệp
LHI LEONG HUP INTERNATIONAL BERHAD
0.680.00%0.00Mua1.753M2.464B14.000.05Công nghiệp Chế biến
HUPSENG HUP SENG INDUSTRIES BHD
0.940.53%0.01Mua411.900K748.000M24.160.04Hàng tiêu dùng không lâu bền
VIS VISDYNAMICS HOLDINGS BHD
1.43-0.69%-0.01Mua8.833M251.131M21.920.07Công nghệ Điện tử
EG EG INDUSTRIES BHD
0.593.51%0.02Mua3.615M206.187M11.950.05Khách hàng Lâu năm
ECONBHD ECONPILE HOLDINGS BHD
0.412.47%0.01Mua10.155M574.088M49.390.01Dịch vụ Công nghiệp
MERCURY MERCURY INDUSTRIES BHD
1.194.39%0.05Sức mua mạnh26.000K50.388M-0.13Công nghiệp Chế biến
BKAWAN BATU KAWAN BHD
22.382.19%0.48Sức mua mạnh45.800K8.660B9.402.33Công nghiệp Chế biến
QES QES GROUP BERHAD
0.77-1.28%-0.01Mua9.447M650.628M44.830.02350.00Công nghệ Điện tử
NESTLE NESTLE (M) BHD
134.000.15%0.20Mua117.800K31.376B54.992.435018.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
LOTUS LOTUS KFM BERHAD
0.240.00%0.00Mua430.000K244.554M120.000.00Công nghiệp Chế biến
REACH REACH ENERGY BHD
0.090.00%0.00Mua6.349M98.677M-0.07Hỗn hợp
CNOUHUA CHINA OUHUA WINERY HLDGS LTD
0.09-14.29%-0.01Mua35.818M70.140M-0.01Hàng tiêu dùng không lâu bền
LIONIND LION INDUSTRIES CORPORATION
0.803.23%0.03Mua27.111M527.623M6.640.12Khoáng sản phi năng lượng
KNUSFOR KNUSFORD BHD
0.722.86%0.02Mua14.600K69.751M20.650.03Dịch vụ Công nghiệp
LUXCHEM LUXCHEM CORPORATION BHD
0.790.64%0.01Mua1.601M834.496M10.700.07Công nghiệp Chế biến
TOMEI TOMEI CONSOLIDATED BHD
0.94-3.08%-0.03Mua1.019M135.135M3.350.29Khách hàng Lâu năm
JAG JAG BERHAD
0.354.41%0.01Sức mua mạnh18.766M213.107M11.040.03Dịch vụ Công nghệ
OMESTI OMESTI BHD
0.43-1.14%-0.01Bán613.700K234.291M-0.01Dịch vụ Công nghệ
LTKM LTKM BHD
1.05-1.87%-0.02Bán85.000K153.132M-0.18450.00Công nghiệp Chế biến
KUB KUB MALAYSIA BHD
0.690.73%0.01Sức mua mạnh4.502M381.178M3.670.19Dịch vụ Thương mại
PMCORP PAN MALAYSIA CORPORATION BHD
0.13-3.70%-0.01Mua894.700K95.634M-0.06Hàng tiêu dùng không lâu bền
TONGHER TONG HERR RESOURCES BHD
2.89-0.34%-0.01Mua38.900K445.201M11.060.26Sản xuất Chế tạo
AEMULUS AEMULUS HOLDINGS BERHAD
1.090.00%0.00Mua8.374M661.398M86.510.01Công nghệ Điện tử
KPSCB KPS CONSORTIUM BHD
0.576.48%0.04Sức mua mạnh35.100K79.827M-0.05354.00Dịch vụ Phân phối
IOIPG IOI PROPERTIES GROUP BERHAD
1.290.78%0.01Mua2.546M7.048B10.680.122291.00Tài chính
EDEN EDEN INC. BHD
0.140.00%0.00Bán515.000K61.844M-0.04Công ty dịch vụ công cộng
BAT BRITISH AMERICAN TOBACCO (M)
14.480.42%0.06Mua357.700K4.117B15.180.95397.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
PARAMON PARAMOUNT CORPORATION BHD
0.781.31%0.01Mua275.600K473.687M19.320.04522.00Tài chính
MI MI TECHNOVATION BERHAD
3.81-1.04%-0.04Mua2.253M3.450B53.180.07292.00Sản xuất Chế tạo
RHBBANK RHB BANK BERHAD
5.751.59%0.09Sức mua mạnh5.691M23.027B9.630.5914000.00Tài chính
HOMERIZ HOMERITZ CORPORATION BERHAD
0.570.88%0.01Bán459.400K235.368M7.880.07Hỗn hợp
OLYMPIA OLYMPIA INDUSTRIES BHD
0.100.00%0.00Mua846.600K107.460M-0.01131.00Hỗn hợp
LIIHEN LII HEN INDUSTRIES BHD
3.10-0.32%-0.01Mua232.600K559.800M8.420.373333.00Khách hàng Lâu năm
SAB SOUTHERN ACIDS (M) BHD
4.04-0.49%-0.02Mua273.100K555.953M12.730.321629.00Hỗn hợp
DIGISTA DIGISTAR CORPORATION BHD
0.070.00%0.00Bán1.039M67.680M-0.01Dịch vụ Công nghệ
NPC NPC RESOURCES BHD
1.860.00%0.00Sức bán mạnh5.800K217.365M-0.12Công nghiệp Chế biến
MBMR MBM RESOURCES BHD
3.180.00%0.00Bán458.700K1.243B6.230.51Bán Lẻ
MAGNI MAGNI-TECH INDUSTRIES BHD
2.151.90%0.04Mua423.700K914.581M7.530.28Công nghiệp Chế biến
MMSV MMS VENTURES BHD
1.121.82%0.02Mua4.142M218.607M45.450.02Sản xuất Chế tạo
Tải thêm