Bao bì/Đóng gói (Công nghiệp)

20
Cổ phiếu
7.387B
Giá trị vốn hóa thị trường
414.410K
Khối lượng
+0.50%
Thay đổi
+4.40%
Hiệu suất Tháng
+22.43%
Hiệu suất Năm
+12.97%
Hiệu suất YTD
          
ABLEGLOB ABLE GLOBAL BERHAD
1.73-0.57%-0.01Mua234.200K535.159M12.020.14169.00
ADVPKG ADVANCED PACKAGING TECHNOLOGY
2.690.00%0.00Mua051.412M80.540.03
BOXPAK BOX-PAK (MALAYSIA) BHD
1.32-2.94%-0.04Sức bán mạnh10.000K163.264M10.230.132315.00
BPPLAS BP PLASTICS HOLDING BHD
2.60-1.52%-0.04Mua362.300K495.404M12.570.21
BRIGHT BRIGHT PACKAGING INDUSTRY BHD
0.250.00%0.00Mua10.100K51.333M-0.02
CANONE CAN-ONE BHD
4.762.37%0.11Mua458.100K893.511M7.840.59
CYL CYL CORPORATION BHD
0.49-1.01%-0.01Bán10.300K49.500M-0.00
DAIBOCI DAIBOCHI BERHAD
2.700.00%0.00Mua436.400K883.905M18.850.14
HPPHB HPP HOLDINGS BERHAD
0.56-2.59%-0.01Mua2.827M225.289M
JISHAN JISHAN BERHAD
0.470.00%0.00Mua0
KYM KYM HOLDINGS BHD
0.43-1.15%-0.01Bán733.600K65.202M-0.01219.00
MAGNI MAGNI-TECH INDUSTRIES BHD
2.121.44%0.03Bán93.500K905.912M7.460.28
MASTER MASTER-PACK GROUP BERHAD
1.80-1.10%-0.02Mua142.000K99.409M7.060.26
MUDA MUDA HOLDINGS BHD
2.77-0.36%-0.01Bán100.400K848.041M6.960.40
ORNA ORNAPAPER BHD
1.35-2.17%-0.03Sức bán mạnh13.900K102.330M6.870.20529.00
PPHB PUBLIC PACKAGES HOLDINGS BHD
0.820.61%0.01Mua130.700K154.731M5.190.16897.00
RALCO RALCO CORPORATION BHD
0.920.00%0.00Bán9.600K46.733M13.110.07250.00
SCGM SCGM BHD
2.544.10%0.10Sức mua mạnh1.377M469.849M13.970.17
TGUAN THONG GUAN INDUSTRIES BHD
2.710.74%0.02Mua289.200K1.030B12.580.22
TOMYPAK TOMYPAK HOLDINGS BHD
0.570.88%0.01Mua245.400K245.736M57.580.01
Tải thêm