Thực phẩm: Đa dạng hóa (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
31.587B
Giá trị vốn hóa thị trường
28.700K
Khối lượng
+0.07%
Thay đổi
−0.30%
Hiệu suất Tháng
−0.30%
Hiệu suất Năm
−3.09%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
NESTLENESTLE (M) BHD
134.700 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
27K3.637M MYR31.587B MYR2.65 MYR