Phát triển Bất động sản (Công nghiệp)

92
Cổ phiếu
57.475B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.109M
Khối lượng
+0.16%
Thay đổi
−1.63%
Hiệu suất Tháng
+7.36%
Hiệu suất Năm
+5.34%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ACMEACME HOLDINGS BERHAD
0.170 MYR3.03%0.005 MYR
Bán
159.5K27.115K59.195M MYR−0.00 MYR
ARKARK RESOURCES HOLDINGS BERHAD
0.235 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
0016.357M MYR−0.02 MYR9
ASIAPACASIAN PAC HOLDINGS BHD
0.105 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
119K12.495K156.329M MYR−0.00 MYR377
AXTERIAAXTERIA GROUP BERHAD
0.155 MYR−3.13%−0.005 MYR
Bán
1.521M235.678K113.955M MYR−0.02 MYR
AYERAYER HOLDINGS BERHAD
7.280 MYR−0.27%−0.020 MYR
Mua
2.3K16.744K546.427M MYR15.550.47 MYR
BCBBCB BHD
0.270 MYR0.00%0.000 MYR
Theo dõi
37.2K10.044K107.898M MYR3.580.08 MYR
CHHBCOUNTRY HEIGHTS HOLDINGS BHD
0.360 MYR0.00%0.000 MYR
Bán Mạnh
477.2K171.792K107.222M MYR−0.28 MYR
CRESNDOCRESCENDO CORPORATION BHD
1.150 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
00321.332M MYR9.910.12 MYR389
CVIEWCOUNTRY VIEW BHD
0.960 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
0096M MYR31.580.03 MYR
DPSDPS RESOURCES BHD
0.080 MYR6.67%0.005 MYR
Bán
310K24.8K52.899M MYR28.850.00 MYR
E&OEASTERN & ORIENTAL BHD
0.305 MYR−1.61%−0.005 MYR
Bán
2.015M614.423K449.855M MYR4.170.07 MYR
ECOFIRSECOFIRST CONSOLIDATED BHD
0.350 MYR−1.41%−0.005 MYR
Bán
160.2K56.07K424.462M MYR−0.01 MYR
ECOWLDECO WORLD DEVELOPMENT GROUP BERHAD
0.685 MYR−1.44%−0.010 MYR
Mua
699.5K479.158K2.046B MYR13.010.05 MYR
EKSONSEKSONS CORPORATION BHD
0.520 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
0084.823M MYR−0.23 MYR
ENCORPENCORP BHD
0.250 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
19K4.75K79.075M MYR−0.06 MYR
EUPEEUPE CORPORATION BHD
0.830 MYR−4.60%−0.040 MYR
Bán
6K4.98K111.36M MYR5.060.17 MYR
EWEINEWEIN BERHAD
0.630 MYR8.62%0.050 MYR
Sức mua mạnh
26.611M16.765M174.92M MYR−0.00 MYR
EWINTECO WORLD INTERNATIONAL BERHAD
0.425 MYR1.19%0.005 MYR
Theo dõi
238.9K101.533K1.008B MYR−0.10 MYR
FARLIMFARLIM GROUP (M) BHD
0.210 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
0032.135M MYR7.470.03 MYR
GLBHDGOLDEN LAND BERHAD
0.240 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
0051.483M MYR−0.13 MYR
GLOMACGLOMAC BHD
0.315 MYR1.61%0.005 MYR
Mua
3.7K1.166K238.101M MYR5.920.05 MYR198
GMUTUALGROMUTUAL BHD
0.280 MYR3.70%0.010 MYR
Mua
3.5K980101.414M MYR11.110.02 MYR
GOBGLOBAL ORIENTAL BERHAD
0.230 MYR2.22%0.005 MYR
Bán
113.9K26.197K102.302M MYR16.190.01 MYR139
GUOCOGUOCOLAND (MALAYSIA) BHD
0.680 MYR0.00%0.000 MYR
Sức mua mạnh
102.8K69.904K455.519M MYR11.220.06 MYR203
HCKHCK CAPITAL GROUP BERHAD
2.170 MYR0.00%0.000 MYR
Mua
00987.623M MYR90.420.03 MYR
HOHUPHO HUP CONSTRUCTION COMPANY
0.290 MYR−3.33%−0.010 MYR
Mua
5.5K1.595K148.458M MYR−0.07 MYR
HUAYANGHUA YANG BHD
0.220 MYR2.33%0.005 MYR
Sức mua mạnh
2.477M544.83K94.6M MYR3.890.06 MYR
IBHDI-BHD
0.230 MYR0.00%0.000 MYR
Bán Mạnh
294.3K67.689K427.179M MYR13.530.02 MYR
IBRACOIBRACO BHD
0.565 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
00308.516M MYR10.140.06 MYR
IDEALIDEAL CAPITAL BERHAD
2.180 MYR0.93%0.020 MYR
Mua
15K32.7K1.08B MYR0.08 MYR
IGBBIGB BERHAD
2.720 MYR0.37%0.010 MYR
Sức mua mạnh
61K165.92K2.427B MYR15.560.18 MYR
IMPIANAIMPIANA HOTELS BERHAD
0.095 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
141K13.395K33.611M MYR−0.02 MYR
IOIPGIOI PROPERTIES GROUP BERHAD
1.090 MYR−0.91%−0.010 MYR
Bán
657.6K716.784K6.057B MYR4.340.25 MYR2.559K
IVORYIVORY PROPERTIES GROUP BERHAD
0.060 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
0029.405M MYR−0.22 MYR
JKGLANDJKG LAND BERHAD
0.105 MYR0.00%0.000 MYR
Theo dõi
926.8K97.314K238.868M MYR9.460.01 MYR
KPPROPKERJAYA PROSPEK PROPERTY BERHAD
0.610 MYR1.67%0.010 MYR
Bán
240.1K146.461K240.085M MYR6.190.23 MYR132
KSLKSL HOLDINGS BHD
0.785 MYR−0.63%−0.005 MYR
Bán
133.4K104.719K803.601M MYR4.440.18 MYR
KUCHAIKUCHAI DEVELOPMENT BHD
1.220 MYR−2.40%−0.030 MYR
Bán Mạnh
39.2K47.824K154.684M MYR−0.92 MYR
L&GLAND & GENERAL BHD
0.105 MYR5.00%0.005 MYR
Mua
169.5K17.798K297.314M MYR20.830.00 MYR
LAGENDALAGENDA PROPERTIES BERHAD
1.250 MYR−1.57%−0.020 MYR
Bán
11.3K14.125K1.063B MYR7.190.21 MYR
LBICAPLBI CAPITAL BHD
0.445 MYR1.14%0.005 MYR
Bán
80K35.6K47.335M MYR102.330.00 MYR
LBSLBS BINA GROUP BHD
0.390 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
680.7K265.473K609.04M MYR5.060.08 MYR
MAGNAMAGNA PRIMA BHD
0.460 MYR2.22%0.010 MYR
Sức mua mạnh
64.5K29.67K179.619M MYR3.590.13 MYR
MAHSINGMAH SING GROUP BHD
0.595 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
930.5K553.648K1.444B MYR9.150.07 MYR
MALTONMALTON BHD
0.395 MYR2.60%0.010 MYR
Theo dõi
35.7K14.102K203.334M MYR4.040.10 MYR400
MATRIXMATRIX CONCEPTS HOLDINGS BHD
1.450 MYR0.69%0.010 MYR
Bán
679.7K985.565K1.802B MYR7.660.19 MYR923
MCTMCT BERHAD
0.180 MYR2.86%0.005 MYR
Mua
789.6K142.128K254.974M MYR437.500.00 MYR
MERIDIANMERIDIAN BERHAD
0.090 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
21.6K1.944K19.698M MYR−0.07 MYR
MJPERAKMAJUPERAK HOLDINGS BHD
0.210 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
5K1.05K59.729M MYR−0.05 MYR
MKHMKH BERHAD
1.170 MYR0.00%0.000 MYR
Bán Mạnh
14.6K17.082K675.577M MYR7.840.15 MYR
MKLANDMK LAND HOLDINGS BHD
0.150 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
142K21.3K180.688M MYR11.450.01 MYR
MPHBCAPMPHB CAPITAL BERHAD
0.990 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
31.2K30.888K707.85M MYR3.530.28 MYR
MRCBMALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD
0.310 MYR1.64%0.005 MYR
Bán
7.26M2.25M1.363B MYR21.030.01 MYR
MUHMULTI-USAGE HOLDINGS BHD
0.530 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
0029.902M MYR3.150.17 MYR
MUIPROPMUI PROPERTIES BHD
0.180 MYR−2.70%−0.005 MYR
Bán
115.5K20.79K137.069M MYR11.560.02 MYR
MULPHAMULPHA INTERNATIONAL BHD
2.340 MYR−0.43%−0.010 MYR
Mua
30.4K71.136K711.434M MYR8.610.27 MYR
NCTNCT ALLIANCE BERHAD
0.365 MYR8.96%0.030 MYR
Mua
5.161M1.884M424.634M MYR8.270.05 MYR
NGGBNEXTGREEN GLOBAL BERHAD
0.945 MYR0.00%0.000 MYR
Mua
114.1K107.825K780.318M MYR62.170.02 MYR
OCROCR GROUP BERHAD
0.080 MYR−5.88%−0.005 MYR
Bán Mạnh
117.4K9.392K84.15M MYR−0.01 MYR
OSKOSK HOLDINGS BHD
0.995 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
777.3K773.414K2.052B MYR4.800.21 MYR
PARAMONPARAMOUNT CORPORATION BHD
0.745 MYR−1.97%−0.015 MYR
Bán
693.5K516.658K473.272M MYR7.970.10 MYR
PARKWDPARKWOOD HOLDINGS BERHAD
0.140 MYR0.00%0.000 MYR
Bán Mạnh
0038.524M MYR0.01 MYR
PASDECPASDEC HOLDINGS BHD
0.300 MYR1.69%0.005 MYR
Bán
26K7.8K118.109M MYR−0.04 MYR
PGLOBEPARAGON GLOBE BERHAD
0.175 MYR0.00%0.000 MYR
Mua
00130.659M MYR46.050.00 MYR
PLBPLB ENGINEERING BHD
1.140 MYR0.88%0.010 MYR
Bán
2.1K2.394K127.006M MYR−0.16 MYR
PLENITUPLENITUDE BHD
0.930 MYR0.00%0.000 MYR
Bán Mạnh
00354.826M MYR12.480.07 MYR
RAPIDRAPID SYNERGY BHD
17.160 MYR−0.23%−0.040 MYR
Mua
11.1K190.476K1.839B MYR649.060.03 MYR
SAPRESSAPURA RESOURCES BHD
0.495 MYR−4.81%−0.025 MYR
Mua
96.4K47.718K72.592M MYR−0.93 MYR216
SBCCORPSBC CORPORATION BHD
0.365 MYR0.00%0.000 MYR
Mua
10.1K3.687K94.196M MYR9.480.04 MYR
SDREDSELANGOR DREDGING BHD
0.415 MYR−1.19%−0.005 MYR
Bán
20.2K8.383K178.974M MYR−0.00 MYR200
SEALSEAL INCORPORATED BHD
0.300 MYR0.00%0.000 MYR
Mua
13.5K4.05K93.432M MYR60.000.01 MYR
SHLSHL CONSOLIDATED BHD
1.840 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
00445.508M MYR8.720.21 MYR254
SIMEPROPSIME DARBY PROPERTY BERHAD
0.475 MYR1.06%0.005 MYR
Bán
1.049M498.37K3.196B MYR10.110.05 MYR
SNTORIASENTORIA GROUP BERHAD
0.070 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
0039.038M MYR−0.17 MYR
SPSETIASP SETIA BHD
0.585 MYR−0.85%−0.005 MYR
Bán Mạnh
2.102M1.23M2.405B MYR11.520.05 MYR2.063K
STELLASTELLA HOLDINGS BERHAD
0.870 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
0058.29M MYR−0.18 MYR
SUNSURIASUNSURIA BERHAD
0.350 MYR7.69%0.025 MYR
Theo dõi
103K36.05K291.173M MYR26.210.01 MYR
SYFSYF RESOURCES BHD
0.390 MYR−1.27%−0.005 MYR
Mua
776.2K302.718K224.705M MYR−0.01 MYR
SYMLIFESYMPHONY LIFE BERHAD
0.390 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
4K1.56K257.744M MYR−0.02 MYR145
TALAMTTALAM TRANSFORM BERHAD
0.015 MYR−25.00%−0.005 MYR
Bán Mạnh
135K2.025K85.853M MYR−0.00 MYR85
TAMBUNTAMBUN INDAH LAND BERHAD
0.835 MYR1.83%0.015 MYR
Mua
75.4K62.959K360.236M MYR5.870.14 MYR
TANCOTANCO HOLDINGS BHD
0.460 MYR−3.16%−0.015 MYR
Theo dõi
18.596M8.554M881.143M MYR339.290.00 MYR
TELADANTELADAN SETIA GROUP BERHAD
1.130 MYR0.89%0.010 MYR
Bán
1.775M2.006M905.483M MYR31.550.04 MYR
THRIVENTHRIVEN GLOBAL BERHAD
0.110 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
1001160.164M MYR−0.01 MYR
TITIJYATITIJAYA LAND BERHAD
0.250 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
16.5K4.125K336.839M MYR80.650.00 MYR
TROPTROPICANA CORPORATION BERHAD
1.410 MYR0.71%0.010 MYR
Bán
62.7K88.407K2.864B MYR−0.24 MYR
UEMSUEM SUNRISE BERHAD
0.250 MYR4.17%0.010 MYR
Bán
5.046M1.262M1.214B MYR15.090.02 MYR
UOADEVUOA DEVELOPMENT BERHAD
1.620 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
29.2K47.304K3.9B MYR17.480.09 MYR
WMGWMG HOLDINGS BERHAD
0.095 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
50.3K4.779K42.236M MYR−0.02 MYR
Y&GY&G CORPORATION BHD
0.720 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
00157.304M MYR16.180.04 MYR
YNHPROPYNH PROPERTY BHD
4.850 MYR0.41%0.020 MYR
Sức mua mạnh
19K92.15K2.568B MYR−0.03 MYR
YONGTAIYONG TAI BHD
0.190 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
514K97.66K71.838M MYR−0.92 MYR117