Nhà phân phối bán buôn (Công nghiệp)

39
Cổ phiếu
70.372B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.754M
Khối lượng
−0.49%
Thay đổi
+1.31%
Hiệu suất Tháng
+2.86%
Hiệu suất Năm
+0.93%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ACOACO GROUP BERHAD
0.230 MYR0.00%282K0.2279.895M MYR26.140.01 MYR−62.71%0.87%Dịch vụ Phân phối
AJIYAAJIYA BHD
1.530 MYR0.00%121K0.14446.345M MYR5.650.27 MYR+239.10%0.00%Dịch vụ Phân phối
ASIABRNASIA BRANDS BERHAD
0.555 MYR+7.77%4.1K82.00119.814M MYR14.270.04 MYR−52.44%3.88%Dịch vụ Phân phối
AYSAYS VENTURES BHD
0.380 MYR0.00%156.2K0.21163.199M MYR7.090.05 MYR−70.71%2.56%Dịch vụ Phân phối
CHINHINCHIN HIN GROUP BERHAD
3.640 MYR−1.09%69.7K0.296.637B MYR82.730.04 MYR−24.66%0.27%Dịch vụ Phân phối
CHUANCHUAN HUAT RESOURCES BHD
0.440 MYR−3.30%3.7K0.0376.745M MYR−0.01 MYR−132.33%0.00%Dịch vụ Phân phối
COMPUGTCOMPUGATES HOLDINGS BHD
0.015 MYR0.00%1.033M1.0582.506M MYR−0.00 MYR−33.33%0.00%Dịch vụ Phân phối
DANCODANCOMECH HOLDINGS BERHAD
0.435 MYR−1.14%448.4K0.49194.722M MYR9.350.05 MYR+13.69%4.55%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
DELEUMDELEUM BHD
0.965 MYR+1.58%254.4K1.92383.484M MYR8.640.11 MYR+15.27%5.50%Dịch vụ Phân phối
Mua
GOINNOGO INNOVATE ASIA BERHAD
0.150 MYR0.00%045.005M MYR−0.00 MYR−102.44%0.00%Dịch vụ Phân phối
HARISONHARRISONS HOLDINGS (M) BHD
8.400 MYR+0.60%2.8K0.40590.95M MYR8.361.00 MYR+16.70%5.79%Dịch vụ Phân phối
HEXTECHHEXTAR TECHNOLOGIES SOLUTIONS BERHAD
23.040 MYR−1.12%253.1K14.723.016B MYR968.070.02 MYR−76.06%1.70%Dịch vụ Phân phối
HIAPTEKHIAP TECK VENTURE BHD
0.445 MYR+2.30%2.302M0.31810.137M MYR25.140.02 MYR−79.56%2.15%Dịch vụ Phân phối
JASKITAJASA KITA BHD
0.135 MYR0.00%100K0.3460.689M MYR−0.00 MYR−147.06%0.00%Dịch vụ Phân phối
JSBJENTAYU SUSTAINABLES BERHAD
1.210 MYR−1.63%12.714M0.83512.668M MYR−0.06 MYR−136.76%0.00%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
KPSCBKPS CONSORTIUM BHD
0.590 MYR0.00%00.0095.94M MYR6.910.09 MYR−37.11%0.00%Dịch vụ Phân phối
LAMBOLAMBO GROUP BERHAD
0.025 MYR+66.67%2.222M17.7023.107M MYR0.00%Dịch vụ Phân phối
LSHLIM SEONG HAI CAPITAL BERHAD
0.880 MYR0.00%00.00621.597M MYR6.310.14 MYR4.01%Dịch vụ Phân phối
LUXCHEMLUXCHEM CORPORATION BHD
0.530 MYR−0.93%180.8K0.32572.378M MYR19.920.03 MYR−53.17%2.99%Dịch vụ Phân phối
MARCOMARCO HOLDINGS BHD
0.185 MYR0.00%752.1K1.01195.047M MYR9.690.02 MYR+0.53%32.43%Dịch vụ Phân phối
MINOXMINOX INTERNATIONAL GROUP BERHAD
0.290 MYR+1.75%716K0.25Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
MRDIYMR D.I.Y. GROUP (M) BERHAD
1.570 MYR−0.63%4.366M0.4615.107B MYR27.590.06 MYR+14.03%1.56%Dịch vụ Phân phối
Mua
MYNEWSMYNEWS HOLDINGS BERHAD
0.510 MYR0.00%577.7K1.04386.432M MYR−0.02 MYR+64.03%0.97%Dịch vụ Phân phối
Bán
OCBOCB BHD
0.760 MYR+2.70%11.2K0.2276.109M MYR13.040.06 MYR0.00%Dịch vụ Phân phối
PANSARPANSAR BERHAD
0.645 MYR0.00%10K0.05300.354M MYR26.430.02 MYR+960.87%0.54%Dịch vụ Phân phối
PETDAGPETRONAS DAGANGAN BHD
22.200 MYR+0.18%183.9K0.3921.916B MYR24.320.91 MYR+17.86%3.58%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
PHBPEGASUS HEIGHTS BERHAD
0.005 MYR0.00%3.16M2.69108.212M MYR−0.00 MYR+72.22%0.00%Dịch vụ Phân phối
PLYTECPLYTEC HOLDING BERHAD
0.285 MYR0.00%1.152M0.06Dịch vụ Phân phối
PTTPTT SYNERGY GROUP BERHAD
1.110 MYR−2.63%123K3.78207.093M MYR61.330.02 MYR−84.97%0.00%Dịch vụ Phân phối
SALCONSALCON BHD
0.260 MYR−7.14%5.483M0.54299.696M MYR−0.02 MYR−120.75%0.00%Dịch vụ Phân phối
SAMCHEMSAMCHEM HOLDINGS BERHAD
0.525 MYR−2.78%167K0.26293.76M MYR15.630.03 MYR−73.21%4.07%Dịch vụ Phân phối
SCCSCC HOLDINGS BERHAD
0.310 MYR−4.62%12K0.6645.877M MYR79.490.00 MYR−86.41%3.08%Dịch vụ Phân phối
SIMESIME DARBY BHD
2.400 MYR0.00%8.067M0.6116.221B MYR8.890.27 MYR+71.10%5.46%Dịch vụ Phân phối
Mua
SOLIDSOLID AUTOMOTIVE BHD
0.190 MYR+2.70%21.9K0.2096.084M MYR13.970.01 MYR−29.90%1.62%Dịch vụ Phân phối
STRAITSSTRAITS ENERGY RESOURCES BERHAD
0.120 MYR0.00%59K0.13113.057M MYR22.220.01 MYR−41.94%1.67%Dịch vụ Phân phối
TEXCHEMTEXCHEM RESOURCES BHD
0.945 MYR−0.53%33.2K0.17114.859M MYR−0.06 MYR−119.78%13.90%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
TURBOTURBO-MECH BERHAD
0.680 MYR0.00%00.0073.44M MYR−0.00 MYR−112.13%0.74%Dịch vụ Phân phối
UMSUMS HOLDINGS BHD
2.010 MYR−0.50%3.5K0.6882.194M MYR19.820.10 MYR+2.74%3.96%Dịch vụ Phân phối
UNITRADUNITRADE INDUSTRIES BERHAD
0.275 MYR−3.51%224.5K0.73437.5M MYR50.930.01 MYR1.07%Dịch vụ Phân phối