Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Malaysia

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

Khu vực
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại11.912B MYR1.87%0.27%4.923M537
Truyền thông137.249B MYR4.40%−1.02%2.821M312
Khách hàng Lâu năm33.896B MYR2.48%−0.62%2.301M761
Hàng tiêu dùng không lâu bền83.539B MYR2.62%−0.12%392.133K842
Dịch vụ Khách hàng48.747B MYR3.77%0.12%6.876M1037
Dịch vụ Phân phối76.985B MYR2.97%−0.51%2.459M449
Công nghệ Điện tử60.946B MYR1.54%−0.50%1.643M950
Năng lượng Mỏ4.649B MYR2.96%−0.54%3.277M35
Tài chính508.549B MYR4.68%−0.25%6.654M10142
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe60.011B MYR0.21%0.15%2.947M28
Công nghệ Sức khỏe13.162B MYR0.61%−0.77%12.652M311
Dịch vụ Công nghiệp67.116B MYR1.74%−0.33%9.086M495
Hỗn hợp5.196B MYR4.29%−0.65%183.905K220
Khoáng sản phi năng lượng19.328B MYR2.06%0.02%1.988M656
Công nghiệp Chế biến250.606B MYR3.62%−0.35%1.393M8117
Sản xuất Chế tạo112.15B MYR3.20%−0.37%2.713M9116
Bán Lẻ19.491B MYR4.67%0.27%2.129M521
Dịch vụ Công nghệ18.574B MYR0.72%−0.82%20.724M459
Vận chuyển72.522B MYR3.36%−0.53%1.645M434
Công ty dịch vụ công cộng140.795B MYR4.02%0.06%5.12M415