Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Malaysia

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
8.811B0.26%1.421M430
140.473B-0.35%2.149M314
17.791B-0.19%756.195K752
73.789B0.20%412.470K846
56.577B0.50%4.703M1030
85.984B-0.21%2.177M432
77.912B-2.06%8.766M944
3.770B3.46%17.178M23
443.095B-0.06%5.789M11119
65.172B0.41%8.666M27
53.734B6.18%18.210M415
100.337B0.56%9.072M591
38.926B0.21%2.985M256
20.003B-0.34%3.749M563
261.368B1.41%5.112M8110
103.910B-0.01%10.222M9116
15.393B-0.05%616.578K518
24.008B-0.96%22.008M461
78.453B0.70%5.012M532
88.347B0.13%5.854M414
Tải thêm