Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Malaysia

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
9.246B1.31-0.64%873.722K533
109.817B4.06-1.79%2.043M312
25.780B2.30-0.11%698.039K759
82.341B2.11-0.33%396.872K942
52.000B0.93-0.81%3.936M1036
73.218B2.99-1.50%2.806M449
51.406B1.80-1.10%1.498M942
4.379B1.69-1.92%6.783M23
472.627B5.60-0.42%8.518M10138
57.093B1.04-3.07%9.256M28
11.528B2.490.95%40.245M312
99.058B2.17-1.33%3.572M599
9.440B3.74-0.06%1.349M238
14.504B1.26-0.34%844.394K655
256.073B4.64-1.42%3.660M8112
89.102B5.14-0.29%4.689M9117
18.425B4.14-0.47%456.628K520
15.532B1.21-0.73%13.048M454
68.153B3.46-0.91%1.203M535
76.334B4.70-0.65%1.864M413
Tải thêm