Truyền thông (Khu vực)

12
Cổ phiếu
107.715B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.673M
Khối lượng
+0.73%
Thay đổi
−7.02%
Hiệu suất Tháng
−19.07%
Hiệu suất Năm
−17.40%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
62.248B4.090.82%2.462M3
21.299B2.730.11%2.501M6
24.167B5.511.03%3.370M3
Tải thêm