Tài chính (Khu vực)

142
Cổ phiếu
508.549B
Giá trị vốn hóa thị trường
6.654M
Khối lượng
−0.25%
Thay đổi
+1.57%
Hiệu suất Tháng
+7.38%
Hiệu suất Năm
+6.46%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ABMBALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD
3.420 MYR0.59%753.3K5.264B MYR8.590.40 MYR−3.56%6.47%Tài chính
Mua
ACMEACME HOLDINGS BERHAD
0.295 MYR−3.28%7.948M109.421M MYR75.640.00 MYR0.00%Tài chính
AEONCRAEON CREDIT SERVICE (M) BHD
11.480 MYR1.06%174.1K2.9B MYR8.521.35 MYR−3.23%4.36%Tài chính
Sức mua mạnh
AFFINAFFIN BANK BERHAD
2.170 MYR1.40%9.493M5.021B MYR3.710.58 MYR93.16%5.75%Tài chính
Mua
ALAQARAL-AQAR HEALTHCARE REIT
REIT
1.270 MYR0.00%6.9K1.066B MYR17.660.07 MYR−29.85%6.38%Tài chính
Mua
ALSREITAL-SALAM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
REIT
0.460 MYR−2.13%1.1K272.6M MYR4.230.11 MYR1498.53%6.17%Tài chính
Theo dõi
AMBANKAMMB HOLDINGS BHD
3.670 MYR−0.81%1.235M12.243B MYR7.160.51 MYR10.63%4.95%Tài chính
Mua
AMEREITAME REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
REIT
1.290 MYR0.00%130K670.8M MYR10.990.12 MYR4.34%Tài chính
Sức mua mạnh
AMFIRSTAMFIRST REITS
REIT
0.335 MYR1.52%44.5K226.513M MYR18.410.02 MYR167.65%8.18%Tài chính
APEXAPEX EQUITY HOLDINGS BHD
1.120 MYR0.00%40K226.957M MYR34.570.03 MYR−51.86%3.57%Tài chính
Theo dõi
ARREITAMANAHRAYA REITS
REIT
0.425 MYR1.19%78.5K240.752M MYR34.270.01 MYR−71.36%8.11%Tài chính
ASIAPACASIAN PAC HOLDINGS BHD
0.120 MYR0.00%10.484M178.662M MYR20.340.01 MYR0.00%Tài chính
ATRIUMATRIUM REITS
REIT
1.390 MYR0.00%2K369.115M MYR15.800.09 MYR4.64%5.22%Tài chính
AVALANDAVALAND BERHAD
0.290 MYR7.41%13.108M393.389M MYR13.620.02 MYR0.00%Tài chính
AXREITAXIS REITS
REIT
1.810 MYR0.56%259.5K3.134B MYR18.030.10 MYR−31.79%4.93%Tài chính
Mua
AXTERIAAXTERIA GROUP BERHAD
0.165 MYR3.13%661K114.683M MYR−0.02 MYR−481.82%0.00%Tài chính
AYERAYER HOLDINGS BERHAD
7.200 MYR0.00%0538.942M MYR13.030.55 MYR47.22%2.78%Tài chính
BCBBCB BHD
0.330 MYR3.13%229.3K127.879M MYR5.400.06 MYR21.96%0.00%Tài chính
BIMBBANK ISLAM MALAYSIA BERHAD
2.140 MYR−0.93%544.2K4.896B MYR8.980.24 MYR30.15%6.39%Tài chính
Mua
BURSABURSA MALAYSIA BHD
6.870 MYR0.15%1.261M5.552B MYR24.010.29 MYR−14.98%3.86%Tài chính
Theo dõi
CHHBCOUNTRY HEIGHTS HOLDINGS BHD
0.335 MYR0.00%355.7K99.776M MYR−0.29 MYR−949.71%0.00%Tài chính
CIMBCIMB GROUP HOLDINGS BERHAD
5.540 MYR−0.89%7.969M59.616B MYR9.570.58 MYR71.91%4.65%Tài chính
Mua
CLMTCAPITALAND MALAYSIA TRUST
REIT
0.545 MYR−0.91%2.944M1.484B MYR27.950.02 MYR7.25%Tài chính
Theo dõi
CRESNDOCRESCENDO CORPORATION BHD
1.380 MYR−0.72%3K388.392M MYR15.720.09 MYR−9.67%3.60%Tài chính
CVIEWCOUNTRY VIEW BHD
1.100 MYR0.00%0110M MYR21.480.05 MYR84.17%6.36%Tài chính
DPSDPS RESOURCES BHD
0.600 MYR3.45%1.276M81.818M MYR24.100.02 MYR19.71%0.00%Tài chính
E&OEASTERN & ORIENTAL BHD
0.705 MYR−1.40%30.791M1.225B MYR17.580.04 MYR−18.50%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
ECOFIRSECOFIRST CONSOLIDATED BHD
0.340 MYR−1.45%988.7K412.505M MYR29.820.01 MYR0.00%Tài chính
ECOWLDECO WORLD DEVELOPMENT GROUP BERHAD
1.070 MYR−2.73%2.057M3.239B MYR16.770.06 MYR−5.20%4.55%Tài chính
Mua
EKSONSEKSONS CORPORATION BHD
0.490 MYR−6.67%34.6K85.639M MYR13.730.04 MYR0.00%Tài chính
ELKDESAELK-DESA RESOURCES BERHAD
1.300 MYR0.78%110.4K586.703M MYR15.290.09 MYR0.47%5.04%Tài chính
Bán
ENCORPENCORP BHD
0.295 MYR1.72%106.9K91.727M MYR−0.05 MYR−37.43%0.00%Tài chính
EUPEEUPE CORPORATION BHD
0.890 MYR0.56%5.8K113.28M MYR5.050.18 MYR−21.07%1.69%Tài chính
EWEINEWEIN BERHAD
1.390 MYR2.96%1.275M407.141M MYR295.740.00 MYR−56.07%0.37%Tài chính
EWINTECO WORLD INTERNATIONAL BERHAD
0.375 MYR1.35%13.471M888.001M MYR−0.06 MYR26.35%0.00%Tài chính
Theo dõi
FARLIMFARLIM GROUP (M) BHD
0.225 MYR0.00%23.2K34.431M MYR−0.05 MYR−4.26%0.00%Tài chính
GLBHDGOLDEN LAND BERHAD
0.255 MYR−1.92%4K55.774M MYR−0.06 MYR40.14%0.00%Tài chính
GLOMACGLOMAC BHD
0.390 MYR4.00%791.7K288.025M MYR9.560.04 MYR−14.11%4.00%Tài chính
Sức mua mạnh
GMUTUALGROMUTUAL BHD
0.300 MYR1.69%83.2K110.804M MYR9.520.03 MYR−22.79%1.69%Tài chính
GOBGLOBAL ORIENTAL BERHAD
0.240 MYR0.00%317.8K109.122M MYR−0.00 MYR−110.80%0.00%Tài chính
GUOCOGUOCOLAND (MALAYSIA) BHD
0.745 MYR0.68%80.4K495.711M MYR14.410.05 MYR31.55%2.70%Tài chính
HCKHCK CAPITAL GROUP BERHAD
2.170 MYR1.40%4.8K1.093B MYR59.940.04 MYR8950.00%0.00%Tài chính
HEKTARHEKTAR REITS
REIT
0.605 MYR0.83%240K299.273M MYR4.070.15 MYR13.33%Tài chính
Mua
HLBANKHONG LEONG BANK BHD
19.780 MYR−0.10%1.291M40.547B MYR10.621.86 MYR16.07%2.93%Tài chính
Mua
HLCAPHONG LEONG CAPITAL BERHAD
5.360 MYR−0.92%2.164M1.276B MYR25.340.21 MYR−31.17%3.51%Tài chính
HLFGHONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD
17.860 MYR0.45%193.9K20.159B MYR7.262.46 MYR13.81%2.70%Tài chính
Mua
HOHUPHO HUP CONSTRUCTION COMPANY
0.290 MYR1.75%117.1K141.035M MYR−0.04 MYR46.07%0.00%Tài chính
HUAYANGHUA YANG BHD
0.335 MYR1.52%2.615M145.2M MYR27.690.01 MYR426.09%0.00%Tài chính
IBHDI-BHD
0.275 MYR−3.51%343.7K529.33M MYR17.410.02 MYR119.44%0.00%Tài chính
Theo dõi
IBRACOIBRACO BHD
0.590 MYR0.00%10K322.167M MYR7.270.08 MYR76.52%3.39%Tài chính
Sức mua mạnh
IDEALIDEAL CAPITAL BERHAD
2.000 MYR0.00%5001B MYR0.00%Tài chính
IGBBIGB BERHAD
2.130 MYR−0.47%12.5K2.886B MYR12.260.17 MYR−9.01%3.11%Tài chính
Theo dõi
IGBCRIGB COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
REIT
0.495 MYR0.00%196.2K1.167B MYR6.53%Tài chính
Theo dõi
IGBREITIGB REAL ESTATE INV TRUST
REIT
1.670 MYR0.00%247.4K6.008B MYR14.800.11 MYR43.33%6.03%Tài chính
Mua
IMPIANAIMPIANA HOTELS BERHAD
0.075 MYR0.00%4.922M56.777M MYR−0.04 MYR−161.54%0.00%Tài chính
IOIPGIOI PROPERTIES GROUP BERHAD
1.690 MYR0.00%6.381M9.305B MYR6.680.25 MYR102.89%2.37%Tài chính
Sức mua mạnh
IVORYIVORY PROPERTIES GROUP BERHAD
0.070 MYR−12.50%248.2K39.206M MYR−0.25 MYR−88.86%0.00%Tài chính
JKGLANDJKG LAND BERHAD
0.105 MYR0.00%586.6K238.868M MYR12.960.01 MYR−26.36%0.00%Tài chính
JOHANJOHAN HOLDINGS BHD
0.050 MYR0.00%1.409M58.401M MYR−0.03 MYR50.97%0.00%Tài chính
KENANGAKENANGA INVESTMENT BANK BERHAD
0.875 MYR−0.57%273.9K634.245M MYR13.670.06 MYR−47.28%6.82%Tài chính
KIPREITKIP REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
REIT
0.890 MYR−0.56%176.4K542.692M MYR8.650.10 MYR−31.12%6.93%Tài chính
Mua
KLCCKLCC PROP&REITS-STAPLED SEC
TF
6.730 MYR−0.88%47.1K12.258B MYR38.830.17 MYR99.42%5.79%Tài chính
Mua
KPPROPKERJAYA PROSPEK PROPERTY BERHAD
0.815 MYR−4.12%823K340.121M MYR8.110.10 MYR15.12%3.53%Tài chính
KSLKSL HOLDINGS BHD
1.150 MYR1.77%5.391M1.149B MYR3.720.31 MYR150.93%0.00%Tài chính
KUCHAIKUCHAI DEVELOPMENT BHD
1.310 MYR−3.68%3K168.296M MYR14.520.09 MYR1.47%Tài chính
L&GLAND & GENERAL BHD
0.145 MYR7.41%51.098M401.373M MYR16.860.01 MYR79.17%3.70%Tài chính
LAGENDALAGENDA PROPERTIES BERHAD
1.280 MYR−0.78%682.4K1.08B MYR8.250.16 MYR−20.46%5.04%Tài chính
Sức mua mạnh
LBICAPLBI CAPITAL BHD
0.505 MYR0.00%054.489M MYR93.520.01 MYR−66.67%3.96%Tài chính
LBSLBS BINA GROUP BHD
0.590 MYR−2.48%2.529M944.793M MYR7.820.08 MYR2.72%4.05%Tài chính
Sức mua mạnh
LPILPI CAPITAL BHD
11.420 MYR−0.17%46.4K4.557B MYR15.370.74 MYR−0.23%5.24%Tài chính
Theo dõi
M&AM & A EQUITY HOLDINGS BERHAD
0.315 MYR0.00%1.945M629.598M MYR0.00%Tài chính
MAAMAA GROUP BERHAD
0.330 MYR3.13%75.7K84.394M MYR−0.00 MYR99.20%0.00%Tài chính
MAGNAMAGNA PRIMA BHD
0.410 MYR0.00%0163.653M MYR−0.01 MYR−104.03%0.00%Tài chính
MAHSINGMAH SING GROUP BHD
0.915 MYR2.81%25.838M2.161B MYR11.420.08 MYR66.53%2.98%Tài chính
Sức mua mạnh
MALTONMALTON BHD
0.420 MYR2.44%428.7K216.538M MYR−0.16 MYR−213.93%0.00%Tài chính
MANULFEMANULIFE HOLDINGS BERHAD
1.950 MYR1.04%17K423.572M MYR9.060.22 MYR9.85%3.63%Tài chính
MATRIXMATRIX CONCEPTS HOLDINGS BHD
1.500 MYR0.67%2.165M1.865B MYR7.560.20 MYR12.66%5.54%Tài chính
Sức mua mạnh
MAYBANKMALAYAN BANKING BHD
8.870 MYR−0.11%7.753M107.041B MYR11.920.74 MYR15.42%6.53%Tài chính
Mua
MBSBMALAYSIA BUILDING SOCIETY BHD
0.750 MYR2.74%13.775M5.235B MYR12.890.06 MYR145.57%11.64%Tài chính
Bán Mạnh
MERIDIANMERIDIAN BERHAD
0.130 MYR−3.70%1.324M29.548M MYR−0.06 MYR12.20%0.00%Tài chính
MERSECMERCURY SECURITIES GROUP BERHAD
0.295 MYR0.00%22.902MTài chính
Sức mua mạnh
MJPERAKMAJUPERAK HOLDINGS BHD
0.300 MYR−7.69%542K92.437M MYR−0.01 MYR−213.22%0.00%Tài chính
MKHMKH BERHAD
1.420 MYR−0.70%66.1K825.705M MYR12.340.12 MYR−37.21%2.80%Tài chính
Theo dõi
MKLANDMK LAND HOLDINGS BHD
0.275 MYR−1.79%12.793M337.285M MYR25.230.01 MYR−20.44%0.00%Tài chính
MNRBMNRB HOLDINGS BHD
1.210 MYR1.68%1.067M931.873M MYR4.680.26 MYR271.31%2.10%Tài chính
Sức mua mạnh
MPHBCAPMPHB CAPITAL BERHAD
1.070 MYR−0.93%108K772.2M MYR3.390.32 MYR1289.87%9.26%Tài chính
MRCBMALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD
0.480 MYR0.00%73.638M2.144B MYR38.400.01 MYR−21.38%2.08%Tài chính
Mua
MUHMULTI-USAGE HOLDINGS BHD
0.510 MYR0.00%028.774M MYR6.680.08 MYR−47.20%0.00%Tài chính
MUIPROPMUI PROPERTIES BHD
0.200 MYR−2.44%385.5K151.887M MYR4.170.05 MYR140.00%4.88%Tài chính
MULPHAMULPHA INTERNATIONAL BHD
2.450 MYR1.24%11.4K732.626M MYR−0.06 MYR−103.99%0.00%Tài chính
NCTNCT ALLIANCE BERHAD
0.330 MYR0.00%965K498.909M MYR9.590.03 MYR−25.05%0.00%Tài chính
NGGBNEXTGREEN GLOBAL BERHAD
0.870 MYR−0.57%77.6K757.517M MYR53.700.02 MYR0.00%0.00%Tài chính
OCROCR GROUP BERHAD
0.085 MYR6.25%3.484M103.2M MYR−0.01 MYR72.59%0.00%Tài chính
OSKOSK HOLDINGS BHD
1.250 MYR0.00%679.1K2.578B MYR5.360.23 MYR29.70%4.80%Tài chính
Sức mua mạnh
P&OPACIFIC & ORIENT BHD
0.990 MYR−0.50%206K267.894M MYR67.350.01 MYR−90.72%6.63%Tài chính
PARAMONPARAMOUNT CORPORATION BHD
1.010 MYR2.02%878K616.499M MYR7.770.13 MYR111.73%6.06%Tài chính
Sức mua mạnh
PARKWDPARKWOOD HOLDINGS BERHAD
0.150 MYR0.00%83K41.276M MYR16.850.01 MYR0.00%Tài chính
PASDECPASDEC HOLDINGS BHD
0.350 MYR0.00%1.169M140.129M MYR−0.04 MYR−660.29%0.00%Tài chính
PAVREITPAVILION REAL ESTATE INV TRUST
REIT
1.210 MYR0.00%2.526M4.419B MYR9.040.13 MYR110.71%7.19%Tài chính
Sức mua mạnh
PBBANKPUBLIC BANK BHD
4.180 MYR−0.48%10.34M81.525B MYR12.230.34 MYR19.42%4.05%Tài chính
Sức mua mạnh