Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

12
Cổ phiếu
15.419B
Giá trị vốn hóa thị trường
15.730M
Khối lượng
−0.62%
Thay đổi
−16.93%
Hiệu suất Tháng
−45.50%
Hiệu suất Năm
−29.22%
Hiệu suất YTD
           
ADVENTA ADVENTA BHD
0.65-3.01%-0.02Bán Mạnh240.200K154929.00101.603M6.950.10
BIOHLDG BIOALPHA HOLDINGS BERHAD
0.15-3.23%-0.01Bán7.850M1177470.00213.601M-0.01
BSTEAD BOUSTEAD HOLDINGS BHD
0.71-0.69%-0.01Bán2.544M1819246.001.459B3.500.2116520.00
DPHARMA DUOPHARMA BIOTECH BERHAD
1.130.89%0.01Bán812.100K917673.001.067B15.360.071594.00
IGBB IGB BERHAD
2.260.00%0.00Bán93.500K211310.002.024B10.030.24
KOTRA KOTRA INDUSTRIES BHD
3.900.00%0.00Bán00.00577.101M9.900.39664.00
LKL LKL INTERNATIONAL BERHAD
0.050.00%0.00Bán1.142M57110.0048.580M
NOVA NOVA WELLNESS GROUP BERHAD
0.86-2.27%-0.02Bán31.700K27262.00279.659M14.810.06124.00
PHARMA PHARMANIAGA BHD
0.600.00%0.00Bán424.400K254640.00785.975M2.090.293642.00
SUNZEN SUNZEN BIOTECH BHD
0.240.00%0.00Mua467.700K114586.50173.984M87.500.00
TOPGLOV TOP GLOVE CORPORATION BHD
1.04-0.95%-0.01Bán28.019M29139760.008.408B9.380.1122000.00
YSPSAH Y.S.P.SOUTHEAST ASIA HOLDING
2.000.50%0.01Sức mua mạnh47.200K94400.00280.616M14.760.13
Tải thêm