Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

11
Cổ phiếu
13.124B
Giá trị vốn hóa thị trường
16.655M
Khối lượng
+0.29%
Thay đổi
−2.79%
Hiệu suất Tháng
+12.92%
Hiệu suất Năm
−9.61%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BIOHLDGBIOALPHA HOLDINGS BERHAD
0.085 MYR−5.56%74.5K126.512M MYR−0.04 MYR−227.20%0.00%Công nghệ Sức khỏe
DPHARMADUOPHARMA BIOTECH BERHAD
1.200 MYR0.00%1.985M1.154B MYR16.670.07 MYR−2.44%1.92%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
DXNDXN HOLDINGS BHD.
0.690 MYR0.00%3.44M3.44B MYR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
KOTRAKOTRA INDUSTRIES BHD
5.560 MYR1.09%6.6K815.727M MYR12.620.44 MYR5.05%4.73%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
LKLLKL INTERNATIONAL BERHAD
0.150 MYR0.00%799.1K58.209M MYR−0.04 MYR−159.84%0.00%Công nghệ Sức khỏe
NOVANOVA WELLNESS GROUP BERHAD
0.720 MYR0.00%30K229.478M MYR15.290.05 MYR−6.18%3.40%Công nghệ Sức khỏe
Mua
ONEGLOVEONE GLOVE GROUP BHD
0.225 MYR0.00%111.3K95.85M MYR−0.26 MYR−499.10%0.00%Công nghệ Sức khỏe
SUNZENSUNZEN BIOTECH BHD
0.190 MYR0.00%15K135.758M MYR33.930.01 MYR51.35%0.00%Công nghệ Sức khỏe
TOPGLOVTOP GLOVE CORPORATION BHD
0.810 MYR0.62%31.593M6.446B MYR−0.06 MYR−157.64%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Bán
UMCUMEDIC GROUP BERHAD
0.735 MYR−2.00%2.481M280.433M MYR26.630.03 MYR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
YSPSAHY.S.P.SOUTHEAST ASIA HOLDING
2.420 MYR0.41%33.9K341.574M MYR8.540.28 MYR56.17%4.15%Công nghệ Sức khỏe