Công nghệ (Khu vực)

93
Cổ phiếu
36.447B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.537M
Khối lượng
+2.49%
Tỷ suất Cổ tức
+0.37%
Thay đổi
−3.29%
Hiệu suất Tháng
−12.32%
Hiệu suất Năm
+19.21%
Hiệu suất YTD
           
0005 UCREST BERHAD
0.143.70%0.01Bán2.134M62.644M9.160.0120.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
0007 PUC BERHAD
0.077.69%0.01Bán187.100K140.261M17.240.0063.00Electronic Equipments & Parts
0008 WILLOWGLEN MSC BHD
0.410.00%0.00Bán5.000K201.932M14.980.03132.00Phần cứng Máy tính
0010 IRIS CORPORATION BHD
0.16-3.03%-0.01Sức mua mạnh1.384M489.437M11.830.01405.00Electronic Equipments & Parts
0017 M3 TECHNOLOGIES(ASIA)BHD
0.050.00%0.00Mua220.000K29.214M-0.02219.00Phần mềm
0018 LAMBO GROUP BERHAD
0.060.00%0.00Bán2.317M115.616M8.330.0185.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
0020 NETX HOLDINGS BHD
0.010.00%0.00Sức bán mạnh16.285M49.084M-0.008.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
0023 IFCA MSC BHD
0.330.00%0.00Bán793.300K200.310M17.620.02274.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
0024 JAG BERHAD
0.04-11.11%-0.01Bán1.870M68.163M-0.0010.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
0026 NOVA MSC BHD
0.105.26%0.01Mua700.100K75.156M24.040.00103.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
0028 SCOPE INDUSTRIES BHD
0.180.00%0.00Bán46.200K111.444M-0.01704.00Electronic Equipments & Parts
0034 MMAG HOLDINGS BERHAD
0.260.00%0.00Sức mua mạnh414.100K184.488M-0.0463.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
0035 OPCOM HOLDINGS BHD
0.45-2.17%-0.01Bán144.500K74.175M163.700.00133.00Truyền thông & Mạng
0040 OPENSYS (M) BHD
0.33-1.49%-0.01Mua20.000K99.794M10.190.0377.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
0041 MSCM HOLDINGS BERHAD
0.230.00%0.00Mua445.200K62.389M-0.0522.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
0045 G NEPTUNE BERHAD
0.06-7.69%-0.01Bán70.000K18.769M-0.00185.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
0050 SYSTECH BHD
0.17-2.94%-0.01Bán160.000K58.794M-0.0032.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
0051 CUSCAPI BHD
0.170.00%0.00Bán319.500K150.372M-0.02111.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
0056 GRAND-FLO BERHAD
0.260.00%0.00Mua368.800K119.957M12.020.02152.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
0059 ECOBUILT HOLDINGS BERHAD
0.230.00%0.00Mua037.423M14.900.02Phần mềm
0060 VORTEX CONSOLIDATED BERHAD
0.176.25%0.01Bán569.800K66.318M377.780.0066.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
0065 EXCEL FORCE MSC BHD
0.65-0.77%-0.01Mua3.556M399.996M51.630.0239.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
0066 VSOLAR GROUP BERHAD
0.140.00%0.00Bán37.124M52.119M-0.0016.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
0068 ASDION BHD
0.18-2.70%-0.01Mua859.800K23.661M-0.0226.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
0075 LYC HEALTHCARE BERHAD
0.323.28%0.01Mua44.000K99.084M-0.02Dịch vụ & Tư vấn CNTT
0079 ORION IXL BERHAD
0.12-4.17%-0.01Bán7.154M84.861M-0.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
0082 GREEN PACKET BHD
0.657.44%0.04Mua36.324M545.904M-0.081000.00Truyền thông & Mạng
0085 MLABS SYSTEMS BHD
0.040.00%0.00Bán11.000K26.820M-0.0126.00Truyền thông & Mạng
0086 YGL CONVERGENCE BHD
0.120.00%0.00Bán026.713M-0.0131.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
0090 ELSOFT RESEARCH BHD
0.870.00%0.00Bán1.425M580.382M18.880.0549.00Phần cứng Máy tính
0092 MTOUCHE TECHNOLOGY BHD
0.0715.38%0.01Sức mua mạnh1.152M33.057M-0.05104.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
0094 INIX TECHNOLOGIES HOLDINGS BHD
0.05-9.09%-0.01Sức bán mạnh327.000K14.913M-0.0662.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
0096 NEXGRAM HOLDINGS BERHAD
0.020.00%0.00Mua305.200K41.375M-0.03137.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
0097 VITROX CORPORATION BHD
6.950.14%0.01Bán425.000K3.273B31.090.227000.00Bán dẫn
0103 MNC WIRELESS BHD
0.080.00%0.00Sức mua mạnh19.917M38.271M-0.0160.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
0106 REXIT BHD
0.60-2.42%-0.01Sức bán mạnh10.000K109.849M14.280.0493.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
0108 N2N CONNECT BHD
0.761.33%0.01Bán99.700K419.825M37.630.0290.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
0111 K-ONE TECHNOLOGY BHD
0.200.00%0.00Bán740.800K149.433M18.690.01238.00Electronic Equipments & Parts
0113 MMS VENTURES BHD
0.670.00%0.00Bán81.000K133.274M20.110.0381.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
0117 SMRT HOLDINGS BERHAD
0.100.00%0.00Bán173.100K42.740M-0.0245.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
0119 APPASIA BERHAD
0.090.00%0.00Bán200.500K29.346M-0.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
0120 VISDYNAMICS HOLDINGS BHD
0.380.00%0.00Sức bán mạnh145.300K63.438M11.450.0446.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
0123 PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD
0.06-8.33%-0.01Sức bán mạnh20.000K33.492M-0.0143.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
0126 MICROLINK SOLUTIONS BHD
0.550.00%0.00Mua092.052M105.970.01Dịch vụ & Tư vấn CNTT
0127 JHM CONSOLIDATION BHD
1.180.00%0.00Bán158.800K657.968M17.230.07Bán dẫn
0129 SILVER RIDGE HOLDINGS BHD
0.230.00%0.00Bán47.000K32.281M16.590.01104.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
0132 TECHNODEX BHD
0.060.00%0.00Bán100.000K32.473M-0.0147.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
0138 MY E.G. SERVICES BHD
1.45-0.68%-0.01Bán3.883M5.087B67.100.0273.00Phần mềm
0143 KEY ASIC BHD
0.090.00%0.00Bán36.000K85.551M-0.0023.00Bán dẫn
0145 TFP SOLUTIONS BHD
0.10-4.55%-0.01Bán54.600K21.841M-0.0146.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
0146 JF TECHNOLOGY BHD
0.750.00%0.00Bán200.000K157.500M-0.00Bán dẫn
0152 DGB ASIA BERHAD
0.10-4.55%-0.01Sức bán mạnh25.000K79.398M-0.02Phần cứng Máy tính
0154 EA HOLDINGS BERHAD
0.010.00%0.00Sức bán mạnh200.000K50.724M-0.0149.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
0156 MANAGEPAY SYSTEMS BERHAD
0.100.00%0.00Sức bán mạnh60.000K71.047M-0.0150.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
0166 INARI AMERTRON BERHAD
1.621.25%0.02Mua5.016M5.086B24.510.076490.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
0169 SMTRACK BERHAD
0.210.00%0.00Mua130.000K31.269M-0.04Dịch vụ & Tư vấn CNTT
0174 IDIMENSION CONSOLIDATED BHD
0.020.00%0.00Bán05.439M146.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
0176 KRONOLOGI ASIA BERHAD
0.590.00%0.00Bán2.062M288.674M12.160.05Dịch vụ & Tư vấn CNTT
0181 AEMULUS HOLDINGS BERHAD
0.28-8.33%-0.03Bán6.795M164.752M41.210.0169.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
0183 SALUTICA BERHAD
0.581.75%0.01Sức mua mạnh4.388M220.695M-0.00Electronic Equipments & Parts
0209 I-STONE GROUP BERHAD
0.176.25%0.01Bán18.690M195.436MElectronic Equipments & Parts
03008 SL INNOVATION CAPITAL BERHAD
0.420.00%0.00Sức mua mạnh054.610M31.200.01Dịch vụ & Tư vấn CNTT
03020 TT VISION HOLDINGS BERHAD
0.200.00%0.00Mua078.618M25.150.01Bán dẫn
3247 GUH HOLDINGS BHD
0.472.20%0.01Mua60.000K126.396M59.870.011282.00Bán dẫn
3867 MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES
8.600.23%0.02Bán1.200K1.707B11.870.7212222.00Bán dẫn
4456 DAGANG NEXCHANGE BERHAD
0.273.92%0.01Bán6.732M448.299M14.520.02624.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
5005 UNISEM (M) BHD
2.04-1.92%-0.04Bán122.400K1.512B19.110.119600.00Bán dẫn
5011 MESINIAGA BHD
1.250.00%0.00Bán13.000K75.502M-0.221000.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
5028 HEITECH PADU BHD
1.190.85%0.01Mua1.691M119.446M-0.271155.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
5036 EDARAN BHD
0.47-1.05%-0.01Sức bán mạnh93.500K27.505M-0.0298.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
5068 LUSTER INDUSTRIES BHD
0.077.14%0.01Mua28.500K138.322M11.860.012788.00Electronic Equipments & Parts
5161 JCY INTERNATIONAL BERHAD
0.17-5.56%-0.01Bán1.373M370.964M-0.049200.00Phần cứng Máy tính
5162 VSTECS BERHAD
1.03-0.96%-0.01Bán5.000K187.200M7.050.15346.00Phần cứng Máy tính
5195 CENSOF HOLDINGS BERHAD
0.120.00%0.00Bán100.600K62.720M277.780.00147.00Phần mềm
5204 PRESTARIANG BERHAD
0.470.00%0.00Mua3.647M229.093M-0.02213.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
5216 DATASONIC GROUP BERHAD
0.911.12%0.01Sức mua mạnh3.132M1.208B33.070.03619.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
5277 FOUNDPAC GROUP BERHAD
0.371.37%0.01Sức mua mạnh2.129M189.845M19.280.02Electronic Equipments & Parts
5286 MI TECHNOVATION BERHAD
1.9115.06%0.25Mua10.388M830.000M16.530.10172.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
6963 V.S INDUSTRY BHD
1.290.00%0.00Mua2.711M2.358B15.750.086506.00Electronic Equipments & Parts
7022 GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD
1.730.00%0.00Mua290.000K1.158B20.350.091700.00Bán dẫn
7031 AMTEL HOLDINGS BHD
0.610.00%0.00Bán033.331M9.410.0789.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
7100 UCHI TECHNOLOGIES BHD
2.76-1.08%-0.03Bán298.100K1.239B17.580.16540.00Electronic Equipments & Parts
7120 ACOUSTECH BHD
0.390.00%0.00Mua075.825M-0.031531.00Thiết bị Điện tử Gia dụng
7146 AE MULTI HOLDINGS BHD
0.090.00%0.00Bán10.000K29.641M-0.01543.00Bán dẫn
7155 SKP RESOURCES BHD
1.12-0.88%-0.01Bán86.300K1.413B14.620.081001.00Electronic Equipments & Parts
7204 D&O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD
0.530.95%0.01Bán1.290M582.786M21.410.03Bán dẫn
7223 JADI IMAGING HOLDINGS BHD
0.06-8.33%-0.01Bán1.930M62.152M45.800.00124.00Thiết bị Văn phòng
8338 DATAPREP HOLDINGS BHD
0.180.00%0.00Bán192.000K76.931M-0.03330.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
8907 EG INDUSTRIES BHD
0.360.00%0.00Bán35.700K95.327M8.590.05966.00Electronic Equipments & Parts
9008 OMESTI BHD
0.40-2.44%-0.01Bán50.000K196.210M-0.04570.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
9075 THETA EDGE BERHAD
0.470.00%0.00Mua10.500K50.404M-0.02209.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
9172 FORMOSA PROSONIC INDUSTRIES
1.733.59%0.06Mua310.000K413.088M10.870.154084.00Thiết bị Điện tử Gia dụng
9334 KESM INDUSTRIES BHD
7.000.00%0.00Sức bán mạnh12.300K301.105M19.680.36850.00Bán dẫn
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất