Vận chuyển (Khu vực)

34
Cổ phiếu
71.624B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.407M
Khối lượng
−0.88%
Thay đổi
−2.16%
Hiệu suất Tháng
+22.46%
Hiệu suất Năm
+7.81%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AAXAIRASIA X BERHAD
2.440 MYR−1.61%3.61M1.091B MYR−25.18 MYR−491.32%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
AIRPORTMALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD
7.130 MYR−0.83%1.84M11.897B MYR26.100.27 MYR0.55%Vận chuyển
Mua
ANCOMLBANCOM LOGISTICS BERHAD
0.130 MYR0.00%412.1K61.527M MYR−0.00 MYR77.78%0.00%Vận chuyển
ASDIONASDION BHD
0.030 MYR0.00%129.5K13.419M MYR−0.01 MYR76.60%0.00%Vận chuyển
BIPORTBINTULU PORT HOLDINGS BHD
5.050 MYR0.40%1K2.323B MYR21.010.24 MYR−71.05%2.38%Vận chuyển
Sức mua mạnh
CAPITALACAPITAL A BERHAD
0.970 MYR−2.51%12.453M4.088B MYR7.550.13 MYR0.00%Vận chuyển
Theo dõi
CJCENCJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD
0.400 MYR−1.23%43.2K234.762M MYR12.120.03 MYR−42.61%3.75%Vận chuyển
Sức mua mạnh
DESTINIDESTINI BERHAD
0.105 MYR5.00%817.3K174.671M MYR−0.02 MYR−22200.00%0.00%Vận chuyển
DKSHDKSH HOLDINGS(M)BHD
4.830 MYR1.68%53.7K761.489M MYR7.150.68 MYR3.81%3.31%Vận chuyển
Theo dõi
EATECHE.A.TECHNIQUE (M) BERHAD
0.275 MYR1.85%12.926M145.888M MYR3.320.08 MYR0.00%Vận chuyển
FMFM GLOBAL LOGISTICS HOLDINGS BERHAD
0.585 MYR−0.85%293.2K326.69M MYR6.84%Vận chuyển
Sức mua mạnh
GCAPG CAPITAL BERHAD
0.405 MYR1.25%221.8K131.716M MYR−0.05 MYR−113.49%0.00%Vận chuyển
GDEXGDEX BERHAD
0.185 MYR2.78%2.108M1.032B MYR−0.01 MYR−380.00%0.81%Vận chuyển
Bán Mạnh
HARBOURHARBOUR-LINK GROUP BHD
1.160 MYR0.00%21.5K462.349M MYR3.060.38 MYR2.24%4.74%Vận chuyển
HUBLINEHUBLINE BHD
0.045 MYR12.50%3.336M193.018M MYR28.130.00 MYR−44.83%0.00%Vận chuyển
KGWKGW GROUP BERHAD
0.205 MYR5.13%4.608M98.974M MYR0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
KTCKIM TECK CHEONG CONSOLIDATED BERHAD
0.250 MYR0.00%1.806M170.464M MYR7.810.03 MYR7.38%0.00%Vận chuyển
MAYBULKMALAYSIAN BULK CARRIERS BHD
0.320 MYR−1.54%200.5K320M MYR11.640.03 MYR−87.21%0.00%Vận chuyển
MISCMISC BHD
7.080 MYR−0.56%1.603M31.603B MYR12.480.57 MYR107.50%4.66%Vận chuyển
Mua
PDZPDZ HOLDINGS BHD
0.035 MYR0.00%199.8K20.348M MYR−0.01 MYR34.25%0.00%Vận chuyển
PELIKANPELIKAN INT.CORPORATION BHD
0.925 MYR1.09%1.778M557.965M MYR8.050.11 MYR−28.05%0.00%Vận chuyển
PERDANAPERDANA PETROLEUM BERHAD
0.255 MYR−1.92%10.645M566.117M MYR17.470.01 MYR0.00%Vận chuyển
POSPOS MALAYSIA BHD
0.515 MYR−1.90%1.233M403.13M MYR−0.24 MYR7.92%0.00%Vận chuyển
Bán Mạnh
PRKCORPPERAK CORPORATION BHD
0.295 MYR0.00%16K29.5M MYR1.890.16 MYR0.00%Vận chuyển
PTRANSPERAK TRANSIT BERHAD
1.250 MYR−0.79%248.2K914.444M MYR14.690.09 MYR−1.05%2.40%Vận chuyển
Sức mua mạnh
SEEHUPSEE HUP CONSOLIDATED BHD
0.945 MYR0.00%075.65M MYR−0.04 MYR−112.48%2.86%Vận chuyển
SURIASURIA CAPITAL HOLDINGS BHD
1.520 MYR−1.30%295.7K525.648M MYR8.550.18 MYR79.68%2.63%Vận chuyển
Theo dõi
SWIFTSWIFT HAULAGE BERHAD
0.560 MYR−1.75%5.88M498.295M MYR11.570.05 MYR−21.43%3.57%Vận chuyển
Sức mua mạnh
SYGROUPSHIN YANG GROUP BERHAD
0.660 MYR−1.49%4.338M771.262M MYR4.070.16 MYR31.90%1.89%Vận chuyển
TASCOTASCO BERHAD
0.800 MYR0.00%53.1K640M MYR7.940.10 MYR8.98%4.38%Vận chuyển
Sức mua mạnh
TNLOGISTIONG NAM LOGISTICS HOLDINGS
0.730 MYR−1.35%196.5K365.198M MYR12.630.06 MYR650.65%0.00%Vận chuyển
Bán Mạnh
TRIMODETRI-MODE SYSTEM (M) BERHAD
0.330 MYR0.00%59.9K54.78M MYR11.580.03 MYR−55.81%3.18%Vận chuyển
WPRTSWESTPORTS HOLDINGS BERHAD
3.230 MYR−2.42%2.253M11.014B MYR14.420.22 MYR3.80%4.85%Vận chuyển
Mua
XINHWAXIN HWA HOLDINGS BERHAD
0.230 MYR0.00%058.801M MYR−0.07 MYR−964.20%0.00%Vận chuyển