Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Mexico

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

           
2331/N LI NING CO LTD
28.580.00%0.00Theo dõi069.802B37.650.822412.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2382/N SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP
235.320.00%0.00Theo dõi0179.882B26.186.2816535.00Công nghệ
6481/N THK CO LTD
455.920.00%0.00Theo dõi049.052B9.0242.9513478.00Công nghiệp
AGO/N ASSURED GUARANTY LTD
812.940.00%0.00081.225B12.2266.18312.00Tài chính
ALC/N ALCON AG
1196.430.00%0.00Mua0545.877B20381.00Chăm sóc sức khỏe
ALLE/N ALLEGION PLC
1904.590.00%0.00Mua0177.600B22.5284.5211000.00Công nghệ
ALLY1 ALLY FINANCIAL INC
557.450.00%0.000222.566B9.0462.388200.00Tài chính
ALTP/N ALTRAN TECHNOLOGIES
242.260.00%0.00Mua057.485B33.346.8046693.00Công nghiệp
AME AMETEK INC
1604.560.00%0.00Mua0366.556B24.8065.4018200.00Công nghiệp
AMED AMEDISYS INC
2260.290.00%0.00Theo dõi067.163B29.5772.7721000.00Chăm sóc sức khỏe
ANTA/N ANTA SPORTS PRODUCTS
127.290.00%0.00Mua0322.154B28.514.2125000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
APH AMPHENOL CORP
1937.950.00%0.00Mua0509.163B21.5082.1773600.00Công nghệ
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES
2797.890.00%0.00Mua0312.550B44.2263.20386.00Tài chính
ATKR ATKORE INTERNATIONAL GROUP INC
445.000.00%0.00Mua020.992B9.4150.013500.00Công nghiệp
AWK AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC
2154.460.64%13.64Sức mua mạnh0390.794B34.9761.917100.00Công ty dịch vụ công cộng
AWR AMERICAN STATES WATER CO
1408.800.11%1.58Mua052.058B41.8533.99817.00Công ty dịch vụ công cộng
AZO AUTOZONE INC
18709.770.00%0.000500.043B19.131067.3754900.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AZULB/N AZUL SA
588.120.00%0.00Mua054.674B36.4814.0711814.00Công nghiệp
BAFAR/B GRUPO BAFAR SAB DE CV
41.000.00%0.00Mua012.925B80.130.5111368.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BX BLACKSTONE GROUP LP
778.160.00%0.00Mua0926.005B16.8046.362615.00Tài chính
CABLE/CPO EMPRESAS CABLEVISION S A DE C V
56.000.00%0.00Mua038.111B2.119413.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CCL1/N CARNIVAL CORP
1037.000.00%0.00Mua0704.605B11.7683.64100000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CDK CDK GLOBAL INC
980.280.00%0.000116.291B17.2055.828500.00Công nghệ
CERN CERNER CORP
1298.400.00%0.00Mua0437.413B36.7336.9329200.00Chăm sóc sức khỏe
CLB/N CORE LABORATORIES NV
1238.400.00%0.00Theo dõi042.481B23.3741.294700.00Năng lượng
CSX CSX CORP
1494.010.00%0.00Mua01154.043B18.3278.1822475.00Công nghiệp
CYAGF/N CYBER AGENT
593.330.00%0.00Theo dõi097.854B372.412.294853.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DAIF/N DAIFUKU CO LTD
1111.330.00%0.00Mua0114.388B16.9553.659193.00Công nghiệp
DELLC DELL TECHNOLOGIES INC
1267.000.00%0.00Mua0904.650B-56.86157000.00Công nghệ
EAT/N AMREST HOLDINGS SE
212.920.00%0.00Mua041.173B45.534.1348846.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EHC ENCOMPASS HEALTH CORPORATION
1222.660.00%0.00Mua0111.734B19.1260.9930060.00Chăm sóc sức khỏe
ELAN ELANCO ANIMAL HEALTH INC
623.780.00%0.00Theo dõi0223.533B5590.00Chăm sóc sức khỏe
ELEKTRA GRUPO ELEKTRA SAB DE CV
1194.43-0.15%-1.82Mua12.781K293.333B13.1291.0789580.00Tài chính
ERIC/N ERICSSON
184.580.00%0.00Mua0618.225B-2.0394580.00Công nghệ
EVTC/N EVERTEC INC
595.160.00%0.00Theo dõi038.385B23.1223.582100.00Công nghiệp
FE FIRSTENERGY CORP
814.110.00%0.00Mua0433.722B21.9837.2412494.00Công ty dịch vụ công cộng
FER/N FERROVIAL SA
464.990.00%0.00Mua0342.361B96.394.7917370.00Công nghiệp
FLT FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
5052.070.00%0.000437.888B29.16180.757580.00Công nghiệp
FOX1 FOX CORP
733.640.00%0.00Theo dõi0436.239B14.8847.25Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GENSEG GENERAL DE SEGUROS SAB
91.000.00%0.00Mua03.121B-7.86738.00Tài chính
GFMULTI/O GRUPO FINANCIERO MULTIVA S.A.B.
13.000.00%0.00Mua08.730B15.310.851127.00Tài chính
GNCG/N GREENCORE GROUP
51.610.00%0.00Mua023.310B228.480.2311680.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GNP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL
39.100.00%0.00Mua08.748B2.5215.536682.00Tài chính
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC
264.840.00%0.00Theo dõi0263.221B10.7223.8815738.00Tài chính
HUBB HUBBELL INC
2422.480.00%0.00Mua0122.477B17.62128.1119700.00Công nghiệp
IEX IDEX CORP
2992.610.00%0.00Mua0220.447B28.31104.237352.00Công nghiệp
INFY/N INFOSYS LTD
204.790.00%0.00Theo dõi0828.326B20.049.61228123.00Công nghệ
JBSAY/N JBS SA
158.780.00%0.00Mua0291.668B102.121.07230000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
JUVE/N JUVENTUS FOOTBALL CLUB
35.460.00%0.00Theo dõi031.639B-1.17389.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KBC1/N KBC GROEP NV
1330.080.00%0.00Theo dõi0538.026B10.68121.0338064.00Tài chính
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
1614.220.00%0.000263.781B88.2516.1113000.00Công nghiệp
KLAC KLA-TENCOR CORP
2110.290.00%0.000319.476B12.69156.606550.00Công nghệ
KMT KENNAMETAL INC
787.670.00%0.00Theo dõi050.203B8.2674.7610500.00Công nghiệp
KMX CARMAX INC
1507.800.00%0.00Mua0242.422B15.9591.8425946.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KUO/A GRUPO KUO SAB DE CV
48.807.25%3.30Sức mua mạnh12.000K21.149B15.673.0623308.00Công nghiệp
LII LENNOX INTERNATIONAL INC
5269.010.00%0.00Mua0204.861B28.17187.3811350.00Công nghiệp
LISP/N CHOCOLADEFABRIKEN LINDT SPRUNGLI AG
128790.310.00%0.00Mua0346.226B37.8038356.9614570.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
LSE/N LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
1231.280.00%0.00Mua0458.099B38.4634.664587.00Tài chính
MCO MOODYS CORP
3688.000.00%0.00Mua0668.274B28.70124.4813237.00Công nghiệp
MEDP MEDPACE HOLDINGS INC
1064.330.00%0.00Mua038.208B26.8441.423100.00Chăm sóc sức khỏe
MELI/N MERCADOLIBRE INC
11250.003.57%388.00Mua34556.466B-5.237239.00Công nghệ
MKTX MARKETAXESS HLDGS INC
5569.730.00%0.00Mua0206.962B61.6391.15454.00Tài chính
NEE NEXTERA ENERGY INC
3819.600.00%0.00Sức mua mạnh01854.672B33.07118.099100.00Công ty dịch vụ công cộng
NSIT INSIGHT ENTERPRISE INC
1066.570.00%0.00Theo dõi036.881B11.8488.307420.00Công nghệ
OGZD/N GAZPROM PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
120.9830.62%28.36Mua21.897K1332.767B3.1019.41466100.00Năng lượng
OR/N L'OREAL
5160.000.00%0.00Mua02907.738B35.19148.5986030.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PAYC PAYCOM SOFTWARE INC
3997.154.51%172.44Mua52231.984B84.9647.353050.00Công nghệ
PGR PROGRESSIVE CORP(OHIO)
1529.000.00%0.00Mua0892.070B15.9596.3437346.00Tài chính
PLD PROLOGIS INC
1448.000.00%0.00Mua0905.773B26.2354.971617.00Tài chính
PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
1745.920.00%0.00Theo dõi02507.458B17.0494.5777400.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PROCORP/B PROCORP
9.000.00%0.00Mua0397.849M-0.960.00Tài chính
RF REGIONS FINANCIAL CORP
273.850.00%0.000273.774B10.5125.9219969.00Tài chính
RMS/N HERMES INTERNATIONAL
13616.430.00%0.00Mua01343.062B45.03287.9214284.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RSGA REPUBLIC SERVICES INC
1620.750.00%0.00Mua0517.804B26.6860.6036000.00Công nghiệp
SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP
4023.610.00%0.000450.144B710.586.151347.00Tài chính
SJM SMUCKER(J.M.)CO
2438.260.00%0.000274.400B22.88105.347000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SLM SLM CORP
191.620.00%0.00080.006B9.2520.201700.00Tài chính
SNPS SYNOPSYS INC
2299.230.00%0.000332.631B30.6274.5413245.00Công nghệ
SOFT/N SOFTBANK GROUP CORP
1966.180.00%0.00Mua01850.635B8.20215.6974952.00Dịch vụ Viễn thông
SOPH/N SOPHOS GROUP PLC
100.920.34%0.34Mua049.030B94.171.113319.00Công nghệ
SRE SEMPRA ENERGY
2533.690.00%0.00Mua0701.951B35.8372.3016823.00Công ty dịch vụ công cộng
SUZ/N SUZANO SA
460.210.00%0.00Mua0216.787B-6.553425.00Vật liệu cơ bản
TFII/N TFI INTERNATIONAL INC
622.700.00%0.00Theo dõi051.963B12.6250.2617604.00Công nghiệp
TILE INTERFACE INC
305.900.00%0.00Theo dõi018.025B26.4811.354094.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TKC/N TURKCELL ILETISIM HIZMET
101.950.00%0.00Mua20.044K76.733B12.622.7718999.00Dịch vụ Viễn thông
UMI/N UMICORE
795.180.00%0.00Theo dõi0138.014B20.4228.3313600.00Công nghiệp
VET/N VETROPACK HLDG SA
35916.740.00%0.00Theo dõi09.078B14.812780.443291.00Vật liệu cơ bản
VIVEN/N VIVENDI SA
558.770.00%0.00Mua0639.315B234.272.1541600.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VRSK VERISK ANALYTICS INC
2570.000.00%0.00Mua0443.191B39.6869.597951.00Công nghệ
VRSN VERISIGN
3818.000.00%0.00Mua0441.928B27.29138.08900.00Công nghệ
WMS ADVANCED DRAINAGE SYSTEM INC
568.469.17%47.77Mua032.626B24.6423.374400.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WUBA/N 58.COM INC
1317.000.00%0.00Mua0154.212B28.2337.3622916.00Công nghệ
ZTS ZOETIS INC
1944.000.00%0.00Mua0933.312B36.9453.1910000.00Chăm sóc sức khỏe
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất