Chứng khoán Mexico

Cổ phiếu phổ thông là công cụ tài chính có thể thay thế được - nghĩa là có thể bán được - đại diện cho quyền sở hữu một phần nhỏ của công ty. Nếu bạn sở hữu một đơn vị cổ phiếu, gọi là cổ phần, thì bạn là chủ sở hữu một phần của tập đoàn mà nó đại diện. Điều này cho phép bạn hưởng một phần lợi nhuận của công ty đó khi chúng được phân phối lại cho các nhà đầu tư dưới dạng cổ tức. Và - nếu tổ chức tăng giá trị - giá trị cổ phiếu của bạn cũng sẽ tăng tương ứng (điều này cũng đúng nếu công ty giảm giá trị). Vì vậy, không cần phải lo lắng gì thêm, đây là Chứng khoán Mexico bạn có thể đầu tư vào.

Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ACARCA CONTINENTAL SAB DE CV
158.28 MXN0.13%1.059M272.369B MXN16.409.65 MXN20.68%4.11%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ACCELSA/BACCEL SAB DE CV
22.50 MXN0.00%104.253B MXN16.421.37 MXN−22.44%0.00%Vận chuyển
ACTINVR/BCORP ACTINVER SAB DE CV
14.60 MXN0.55%7867.796B MXN2.05%Tài chính
Sức mua mạnh
AGUAGRUPO ROTOPLAS SAB DE CV
25.11 MXN−0.87%278.659K13.747B MXN21.801.15 MXN69.86%1.99%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
ALEATICALEATICA SAB DE CV
36.70 MXN0.00%363.571B MXN96.050.38 MXN0.00%Vận chuyển
ALFA/AALFA S.A.B. DE C.V.
11.34 MXN−2.41%7.638M54.645B MXN5.672.00 MXN19.70%3.34%Công nghiệp Chế biến
Mua
ALPEK/AALPEK SAB DE CV
14.96 MXN0.61%463.108K31.52B MXN9.131.64 MXN−74.54%21.54%Công nghiệp Chế biến
Mua
ALSEAALSEA SAB DE CV
63.41 MXN−0.30%1.057M51.591B MXN27.072.34 MXN12.41%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
ALTERNA/BALTERNA ASESORIA INTL SAB DE CV
1.43 MXN0.00%1743.467M MXN4.20%Tài chính
AMX/BAMERICA MOVIL SAB DE CV
15.09 MXN−0.07%89.587M949.307B MXN10.791.40 MXN6.21%4.44%Truyền thông
Mua
ARACONSORCIO ARA SAB
3.61 MXN−1.10%121.28K4.415B MXN6.490.56 MXN21.14%4.53%Khách hàng Lâu năm
Mua
ASUR/BGPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB
426.56 MXN−5.21%773.227K127.968B MXN12.7133.55 MXN16.19%2.33%Vận chuyển
Mua
AUTLAN/BCIA MINERA AUTLAN SAB DE CV
10.31 MXN−0.29%10.761K3.245B MXN−3.42 MXN−185.48%12.65%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
AXTEL/CPOAXTEL SAB DE CV
0.727 MXN−0.41%4.293K2.038B MXN6.730.11 MXN0.00%Truyền thông
Theo dõi
BACHOCO/BINDUSTRIAS BACHOCO SAB DE CV
82.00 MXN−4.06%76549.2B MXN18.324.48 MXN−59.30%2.00%Công nghiệp Chế biến
BAFAR/BGRUPO BAFAR SAB DE CV
108.50 MXN0.00%54733.661B MXN9.5811.32 MXN130.79%0.89%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
BBAJIO/OBANCO DEL BAJIO
54.81 MXN−3.76%4.478M65.22B MXN6.398.58 MXN66.34%7.41%Tài chính
Theo dõi
BIMBO/AGRUPO BIMBO SAB DE CV
84.02 MXN−1.09%1.947M372.517B MXN8.419.99 MXN126.55%1.70%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
BOLSA/ABOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV
32.71 MXN−1.71%1.072M18.77B MXN12.212.68 MXN−10.05%7.03%Tài chính
Mua
CADU/ACORPOVAEL S.A. DE C.V.
3.10 MXN3.33%4401.052B MXN0.00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
CERAMIC/BINTERNACIONAL DE CERAMICA DE CV
91.20 MXN0.22%30012.884B MXN14.826.16 MXN41.55%1.94%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
CHDRAUI/BGRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SAB DE CV
102.33 MXN−2.04%645.248K98.189B MXN14.377.12 MXN21.30%0.91%Bán Lẻ
Mua
CIDMEGAGRUPE SAB DE CV
36.98 MXN−2.68%3.006K2.498B MXN9.513.89 MXN29.86%0.00%Dịch vụ Khách hàng
CIE/BCORP INTERAMERI ENTRET SAB DE CV
16.20 MXN1.25%4739.062B MXN7.302.22 MXN−80.04%33.95%Dịch vụ Khách hàng
CMOCTEZCORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CV
67.00 MXN0.00%1159.287B MXN5.97%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
CMR/BCMR SAB DE CV
2.70 MXN0.00%131.47B MXN25.140.11 MXN0.00%Dịch vụ Khách hàng
COLLADOGRUPO COLLADO SAB DE CV
8.00 MXN0.00%41.82B MXN5.551.44 MXN−54.87%0.00%Sản xuất Chế tạo
CONVER/ACONVERTIDORA INDUSTRIAL SAB DE CV
2.00 MXN0.00%10160.359M MXN−0.21 MXN−126.30%0.00%Công nghiệp Chế biến
COXACOX ENERGY AMERICA SAB DE CV
33.00 MXN−3.23%3785.442B MXN0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
CTAXTEL/ACONTROLADORA AXTEL SAB DE CV
0.220 MXN0.00%635.985K1.06B MXN0.00%Dịch vụ Công nghệ
CUERVOBECLE SAB DE CV
41.50 MXN−2.01%1.387M149.034B MXN26.011.60 MXN11.57%1.18%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CULTIBA/BORGANIZACION CULTIBA SAB DE CV
11.20 MXN0.00%267.928B MXN10.521.06 MXN58.02%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CYDSASA/ACYDSA SAB DE CV
18.88 MXN0.00%4611.328B MXN5.813.25 MXN95.26%2.44%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
DINE/ADINE S.A.B. DE C.V.
25.90 MXN0.00%116.357B MXN264.830.10 MXN−87.44%0.66%Tài chính
ELEKTRAGRUPO ELEKTRA SAB DE CV
1150.92 MXN−0.02%28.393K248.085B MXN56.8720.24 MXN0.45%Bán Lẻ
FEMSA/UBFOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE C
150.00 MXN3.45%230411.337B MXN7.7919.26 MXN1.96%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
FINAMEX/OCASA DE BOLSA FINAMEX SAB DE CV
29.00 MXN0.00%11.838B MXN15.551.87 MXN56.87%2.73%Tài chính
FINDEPFINANCIERA INDEPENDENCIA SAB
7.50 MXN0.00%152.531B MXN0.00%Tài chính
FRAGUA/BCORPORATIVA FRAGUA SAB DE CV
489.99 MXN−0.00%12649.677B MXN13.0837.47 MXN25.97%2.31%Bán Lẻ
Mua
GAP/BGPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB
286.44 MXN−6.28%1.296M146.744B MXN15.4918.49 MXN2.59%Vận chuyển
Theo dõi
GAV/AACOSTA VERDE SAB DE CV
179.00 MXN0.00%49.785B MXN31.725.64 MXN−40.34%1.28%Tài chính
GBM/OCORPORATIVO GBM SAB DE CV
11.97 MXN0.00%119.647B MXN−0.44 MXN−315.26%0.00%Tài chính
GCARSO/A1GRUPO CARSO S.A.B. DE C.V.
127.66 MXN−1.57%291.799K288.162B MXN14.238.97 MXN54.63%0.86%Bán Lẻ
Bán
GCCGCC SAB DE CV
163.93 MXN−2.49%339.852K55.31B MXN15.1310.84 MXN14.22%0.82%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
GENIUS/21ACTINVER CASA DE BOLSA SA DE CV
48.00 MXN0.00%69
GENTERAGENTERA SAB DE CV
20.46 MXN−2.25%1.814M32.374B MXN6.922.96 MXN29.02%2.82%Tài chính
Mua
GFINBUR/OGRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV
34.27 MXN−1.66%2.088M209.667B MXN0.00%Tài chính
Bán
GFMULTI/OGRUPO FINANCIERO MULTIVA S.A.B.
8.00 MXN0.00%105.73B MXN7.791.03 MXN0.00%Tài chính
GFNORTE/OGRUPO FINANCIERO BANORTE
146.11 MXN−1.25%4.252M421.302B MXN8.5417.11 MXN22.73%9.37%Tài chính
Sức mua mạnh
GICSA/BGRUPO GICSA SAB DE CV
2.40 MXN0.00%45.35K3.6B MXN2.470.97 MXN0.00%Tài chính
Bán
GIGANTEGRUPO GIGANTE SAB DE CV
29.10 MXN0.00%1928.932B MXN16.011.82 MXN−14.81%0.00%Bán Lẻ
GISSA/AGRUPO INDUSTRIAL SALTILLO SAB DE CV
28.41 MXN−2.00%5488.716B MXN7.933.58 MXN546.46%17.60%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
GMDGRUPO MEXICANO DE DESARROLLO SAB
13.91 MXN0.00%82.538B MXN5.352.60 MXN−46.24%0.00%Tài chính
GMEXICO/BGRUPO MEXICO SAB DE CV
82.49 MXN0.26%5.713M642.185B MXN9.278.90 MXN−0.73%4.30%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
GMXTGMEXICO TRANSPORTES SAB DE CV
40.69 MXN−0.07%415.707K177.813B MXN17.502.32 MXN20.83%4.92%Vận chuyển
Mua
GNPGRUPO NACIONAL PROVINCIAL
138.00 MXN0.00%18630.929B MXN10.7812.80 MXN32.14%6.86%Tài chính
GPH/1GRUPO PALACIO DE HIERRO SAB DE CV
47.00 MXN0.00%115.612B MXN9.145.14 MXN−5.34%5.30%Bán Lẻ
GPROFUTGRUPO PROFUTURO S.A.B. DE C.V
88.00 MXN0.00%625.086B MXN10.958.03 MXN−17.56%7.58%Tài chính
GRUMA/BGRUMA SAB DE CV
298.48 MXN0.39%525.321K110.549B MXN15.8618.82 MXN21.22%1.81%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
GSANBOR/B-1GRUPO SANBORNS SAB DE CV
26.00 MXN0.00%158.42B MXN12.912.01 MXN43.75%11.12%Bán Lẻ
HCITYHOTELES CITY EXPRESS SAB DE CV
6.81 MXN−0.44%26.838K2.78B MXN2.362.89 MXN0.00%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
HERDEZGRUPO HERDEZ SAB DE CV
40.98 MXN−1.84%294.48K14.535B MXN12.453.29 MXN62.57%2.93%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
HOMEXDESARROLLADORA HOMEX SAB DE CV
0.012 MXN−14.29%415.654K66.831M MXN−0.01 MXN−684.62%0.00%Khách hàng Lâu năm
HOTELGRUPO HOTELERO SANTA FE SAB DE CV
4.05 MXN−0.25%10.351K2.868B MXN5.360.76 MXN192.64%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
ICH/BINDUSTRIAS CH SAB DE CV
191.05 MXN−1.28%3.765K83.408B MXN19.189.96 MXN−64.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Bán Mạnh
IDEAL/B-1IMPULSORA DEL DESAROLLO Y EL EMPLEO
37.00 MXN0.00%2111.775B MXN15.272.42 MXN6.83%5.77%Vận chuyển
KIMBER/AKIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV
34.70 MXN−3.77%5.648M107.149B MXN17.551.98 MXN54.38%4.70%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
KOF/UBLCOCA-COLA FEMSA S.A.B. DE C.V.
136.78 MXN−0.92%553.294K71.838B MXN14.119.69 MXN21.56%4.11%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
KUO/AGRUPO KUO SAB DE CV
42.00 MXN0.00%1117.799B MXN15.862.65 MXN−61.61%2.38%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
LAB/BGENOMMA LAB INTERNACIONAL SAB
13.41 MXN−1.76%3.748M14.054B MXN9.131.47 MXN9.01%4.31%Công nghệ Sức khỏe
Mua
LAMOSAGRUPO LAMOSA SAB DE CV
117.00 MXN0.00%540.541B MXN10.0711.62 MXN6.54%1.24%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
LASITE/B-1SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV
6.94 MXN−0.14%57.912K22.134B MXN0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
LIVEPOL/1EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV
100.00 MXN0.00%9132.539B MXN7.6613.06 MXN10.32%2.25%Bán Lẻ
Mua
MEDICA/BMEDICA SUR SAB DE CV
42.00 MXN3.07%9624.533B MXN6.976.02 MXN−43.23%15.55%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
MEGA/CPOMEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV
38.36 MXN−2.42%1.087M32.751B MXN10.813.55 MXN−28.07%7.72%Truyền thông
Mua
MFRISCO/A-1MINERA FRISCO SAB DE CV
2.39 MXN−2.85%10.409K14.449B MXN21.970.11 MXN0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MINSA/BGRUPO MINSA SAB DE CV
8.55 MXN0.00%93.508B MXN−0.52 MXN−458.75%99.42%Công nghiệp Chế biến
NEMAK/ANEMAK SAB DE CV
3.35 MXN−0.30%5.163M10.234B MXN28.060.12 MXN0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
OMA/BGRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORT
189.14 MXN−9.04%1.471M73.786B MXN15.9911.83 MXN31.05%5.08%Vận chuyển
Mua
ORBIAORBIA ADVANCE CORP S A B DE CV
36.21 MXN−2.61%2.019M72.782B MXN34.551.05 MXN−87.99%6.50%Sản xuất Chế tạo
Mua
PASA/BPROMOTORA AMBIENTAL SA DE CV
30.00 MXN0.00%453.959B MXN15.341.96 MXN174.57%0.00%Vận chuyển
PE_OLESINDUSTRIAS PENOLES S.A.B. DE C.V.
205.45 MXN−1.57%214.62K81.661B MXN69.142.97 MXN−69.93%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
PINFRAPROMOTORA Y OPERADORA DE INFRSTRCTR
155.77 MXN−1.27%451.189K64.372B MXN12.0712.90 MXN−10.44%5.10%Vận chuyển
Theo dõi
PLANIPLANIGRUPO LATAM SAB DE CV
14.20 MXN0.00%74.702B MXN0.00%Tài chính
POCHTEC/BGRUPO POCHTECA SAB DE CV
7.74 MXN−0.64%65.368K1.01B MXN0.00%Dịch vụ Phân phối
POSADAS/AGRUPO POSADAS SAB DE CV
24.90 MXN0.00%1212.347B MXN16.981.47 MXN10.54%0.00%Dịch vụ Khách hàng
QQUALITAS CONTROLADORA SAB DE CV
130.95 MXN−0.26%1.538M52.38B MXN21.905.98 MXN−30.11%3.82%Tài chính
Theo dõi
R/AREGIONAL SAB DE CV
125.17 MXN−0.06%903.848K41.047B MXN7.9515.75 MXN26.01%3.04%Tài chính
Mua
RBTRUBICON TECHNOLOGIES INC
40.50 MXN−11.18%10K2.53B MXN−13.50 MXN−1444.15%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
RCENTRO/AGRUPO RADIO CENTRO SAB DE CV
3.35 MXN0.00%2856.051M MXN−0.44 MXN86.48%0.00%Dịch vụ Khách hàng
RLH/ARLH PROPERTIES SAB DE CV
16.00 MXN0.00%1017.855B MXN42.640.38 MXN18.58%14.56%Khách hàng Lâu năm
SIMEC/BGRUPO SIMEC SAB DE CV
209.99 MXN0.88%826104.514B MXN21.289.87 MXN−59.77%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SOMA/21CIBANCO SA INSTIT DE BANCA MULTIPLE
50.00 MXN0.00%10Tài chính
SORIANA/BORGANIZACION SORIANA SAB DE CV
31.70 MXN0.06%2.08K57.06B MXN11.912.66 MXN3.98%0.00%Bán Lẻ
Bán
SPORT/SGRUPO SPORTS WORLD SAB DE CV
4.15 MXN2.47%121.331K507.486M MXN−0.67 MXN76.60%0.00%Dịch vụ Khách hàng
TEAK/CPOPROTEAK UNO SAB DE CV
1.97 MXN1.03%5.648K720.46M MXN0.00%Khoáng sản phi năng lượng
TMM/AGRUPO TMM S.A.B.
1.79 MXN4.68%1.041K182.907M MXN21.540.08 MXN0.00%Vận chuyển
TRAXION/AGRUPO TRAXION SAB DE CV
29.78 MXN2.51%1.634M16.91B MXN44.650.67 MXN−53.64%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
URBIURBI DESARROLLOS URBANOS SAB DE CV
6.90 MXN0.00%351.504M MXN0.6211.18 MXN0.00%Tài chính
VALUEGF/OVALUE GRUPO FINANCIERO SAB DE CV
117.90 MXN14.80%299.38K18.864B MXN0.00%Tài chính