Chứng khoán Mexico

Cổ phiếu phổ thông là công cụ tài chính có thể thay thế được - nghĩa là có thể bán được - đại diện cho quyền sở hữu một phần nhỏ của công ty. Nếu bạn sở hữu một đơn vị cổ phiếu, gọi là cổ phần, thì bạn là chủ sở hữu một phần của tập đoàn mà nó đại diện. Điều này cho phép bạn hưởng một phần lợi nhuận của công ty đó khi chúng được phân phối lại cho các nhà đầu tư dưới dạng cổ tức. Và - nếu tổ chức tăng giá trị - giá trị cổ phiếu của bạn cũng sẽ tăng tương ứng (điều này cũng đúng nếu công ty giảm giá trị). Vì vậy, không cần phải lo lắng gì thêm, đây là Chứng khoán Mexico bạn có thể đầu tư vào.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
ACARCA CONTINENTAL SAB DE CV
163.30MXN2.22%3.54MXN
Mua
1.89M308.701M284.845BMXN18.808.50MXN62.857KHàng tiêu dùng không lâu bền
ACCELSA/BACCEL SAB DE CV
22.50MXN0.00%0.00MXN
Mua
1234.253BMXN15.621.44MXN4.019KVận chuyển
ACTINVR/BCORP ACTINVER SAB DE CV
12.30MXN0.00%0.00MXN
Sức mua mạnh
2256.568BMXN8.371.47MXNTài chính
AEROMEXGRUPO AEROMEXICO SAB DE CV
164.00MXN2.50%4.00MXN
Bán
1.629K267.156K22.374BMXN−69974628.10MXN12.894KVận chuyển
AGUAGRUPO ROTOPLAS SAB DE CV
33.00MXN0.03%0.01MXN
Sức mua mạnh
225.965K7.457M18.066BMXN33.091.00MXN3.199KCông ty dịch vụ công cộng
ALEATICALEATICA SAB DE CV
34.40MXN0.00%0.00MXN
Mua
26959.587BMXN−0.65MXN1.61KVận chuyển
ALFA/AALFA S.A.B. DE C.V.
13.60MXN−0.37%−0.05MXN
Theo dõi
3.337M45.381M65.536BMXN6.282.17MXN57.5KCông nghiệp Chế biến
ALPEK/AALPEK SAB DE CV
27.58MXN−0.11%−0.03MXN
Bán
449.734K12.404M58.11BMXN4.286.45MXN6.467KCông nghiệp Chế biến
ALSEAALSEA SAB DE CV
39.89MXN0.83%0.33MXN
Mua
1.645M65.604M32.71BMXN17.482.26MXNDịch vụ Khách hàng
ALTERNA/BALTERNA ASESORIA INTL SAB DE CV
1.11MXN0.00%0.00MXN
Bán
22Dịch vụ Công nghiệp
AMX/AAMERICA MOVIL SAB DE CV
19.60MXN0.00%0.00MXN
Mua
911.784K1.163TMXN14.331.37MXN181.205KTruyền thông
ARACONSORCIO ARA SAB
3.19MXN0.95%0.03MXN
Bán
301.908K963.087K3.944BMXN6.730.47MXN6.011KKhách hàng Lâu năm
ASUR/BGPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB
478.46MXN0.25%1.20MXN
Mua
398.466K190.65M143.538BMXN15.2131.38MXNVận chuyển
AUTLAN/BCIA MINERA AUTLAN SAB DE CV
15.59MXN−2.13%−0.34MXN
Bán
38.144K594.665K4.907BMXN3.744.25MXN2.244KKhoáng sản phi năng lượng
AXTEL/CPOAXTEL SAB DE CV
1.61MXN3.21%0.05MXN
Mua
568.589K915.428K4.513BMXN−0.26MXN4.237KTruyền thông
AZTECA/CPOTV AZTECA SAB DE CV
0.760MXN−1.17%−0.009MXN
Theo dõi
168.361K127.954K1.644BMXN0.23MXNDịch vụ Khách hàng
BACHOCO/BINDUSTRIAS BACHOCO SAB DE CV
82.00MXN−0.12%−0.10MXN
Theo dõi
53.403K4.379M49.2BMXN7.3211.21MXN32.058KCông nghiệp Chế biến
BAFAR/BGRUPO BAFAR SAB DE CV
61.99MXN0.00%0.00MXN
Mua
664.091K19.23BMXN12.165.10MXN11.937KDịch vụ Phân phối
BBAJIO/OBANCO DEL BAJIO
61.13MXN−2.84%−1.79MXN
Mua
4.092M250.129M72.741BMXN12.205.16MXNTài chính
BIMBO/AGRUPO BIMBO SAB DE CV
82.86MXN0.90%0.74MXN
Mua
2.881M238.736M367.374BMXN17.024.83MXN137.542KHàng tiêu dùng không lâu bền
BOLSA/ABOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV
38.28MXN0.24%0.09MXN
Sức mua mạnh
1.648M63.076M22.194BMXN12.563.04MXN472Tài chính
BSMX/BBANCO SANTANDER MEXICO SA
23.03MXN3.51%0.78MXN
Mua
14.434K332.415K76.521BMXN5.364.15MXN25.276KTài chính
CADU/ACORPOVAEL S.A. DE C.V.
2.55MXN2.00%0.05MXN
Sức mua mạnh
35.999K91.797K865.258MMXN−0.60MXNKhách hàng Lâu năm
CERAMIC/BINTERNACIONAL DE CERAMICA DE CV
75.00MXN0.00%0.00MXN
Mua
1.1K82.5K10.595BMXN14.655.12MXN5.85KDịch vụ Phân phối
CHDRAUI/BGRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SAB DE CV
83.86MXN0.65%0.54MXN
Mua
704.915K59.114M80.514BMXN11.747.10MXN62.938KBán Lẻ
CIE/BCORP INTERAMERI ENTRET SAB DE CV
11.60MXN0.00%0.00MXN
Mua
546266.489BMXN0.9711.97MXN675Dịch vụ Khách hàng
CMOCTEZCORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CV
60.00MXN0.03%0.02MXN
Theo dõi
11.356K681.36K53.093BMXN12.234.90MXN1.376KKhoáng sản phi năng lượng
CMR/BCMR SAB DE CV
2.27MXN3.18%0.07MXN
Sức mua mạnh
1.347K3.058K1.236BMXN−0.02MXN4.182KDịch vụ Khách hàng
COXACOX ENERGY AMERICA SAB DE CV
20.45MXN0.00%0.00MXN
Bán
511.043K3.372BMXNCông ty dịch vụ công cộng
CUERVOBECLE SAB DE CV
44.66MXN0.68%0.30MXN
Mua
1.093M48.795M160.382BMXN26.361.68MXN8.422KHàng tiêu dùng không lâu bền
CULTIBA/BORGANIZACION CULTIBA SAB DE CV
11.00MXN0.00%0.00MXN
Theo dõi
981.078K7.841BMXN12.130.91MXN2.096KCông nghiệp Chế biến
CYDSASA/ACYDSA SAB DE CV
12.99MXN0.00%0.00MXN
Bán
1.977K25.681K7.794BMXN6.951.87MXN1.885KCông nghiệp Chế biến
ELEKTRAGRUPO ELEKTRA SAB DE CV
1042.61MXN0.77%7.92MXN
Mua
114.39K119.264M236.916BMXN−30.85MXN67.848KBán Lẻ
FEMSA/UBFOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE C
122.00MXN4.72%5.50MXN
Mua
3.81K464.82K326.835BMXN7.45MXN320.752KHàng tiêu dùng không lâu bền
FRAGUA/BCORPORATIVA FRAGUA SAB DE CV
317.00MXN0.00%0.00MXN
Bán
2.403K761.751K32.138BMXN10.1431.26MXN49.392KBán Lẻ
GAP/BGPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB
302.65MXN−2.62%−8.14MXN
Bán
1.073M324.891M152.922BMXN17.79MXN1.743KVận chuyển
GBM/OCORPORATIVO GBM SAB DE CV
11.68MXN0.00%0.00MXN
Bán
3743219.171BMXN−0.28MXNTài chính
GCARSO/A1GRUPO CARSO SAB DE CV
86.43MXN0.29%0.25MXN
Mua
490.233K42.371M194.4BMXN13.936.19MXN79.775KBán Lẻ
GCCGCC SAB DE CV
137.63MXN−0.33%−0.45MXN
Mua
303.718K41.801M46.436BMXN13.5210.21MXNKhoáng sản phi năng lượng
GENIUS/21ACTINVER CASA DE BOLSA SA DE CV
40.30MXN0.22%0.09MXN
Mua
36.779K1.482M
GENTERAGENTERA SAB DE CV
20.70MXN1.12%0.23MXN
Sức mua mạnh
7.738M160.179M32.754BMXN7.142.87MXN20.211KTài chính
GFAMSA/AGRUPO FAMSA SAB DE CV
0.675MXN−3.57%−0.025MXN
Bán
108.669K73.352K384.671MMXN−3.84MXNDịch vụ Phân phối
GFINBUR/OGRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV
35.19MXN−2.22%−0.80MXN
Bán Mạnh
1.801M63.384M215.65BMXN10.053.58MXNTài chính
GFMULTI/OGRUPO FINANCIERO MULTIVA S.A.B.
8.39MXN0.00%0.00MXN
Bán
185.634BMXN0.65MXNTài chính
GFNORTE/OGRUPO FINANCIERO BANORTE
149.82MXN−1.47%−2.24MXN
Bán
5.635M844.226M431.999BMXN10.2314.87MXNTài chính
GICSA/BGRUPO GICSA SAB DE CV
2.02MXN0.00%0.00MXN
Mua
4.88K9.858K3.03BMXN−0.51MXNTài chính
GIGANTEGRUPO GIGANTE SAB DE CV
26.40MXN0.00%0.00MXN
Bán
12626.248BMXN16.371.61MXNBán Lẻ
GISSA/AGRUPO INDUSTRIAL SALTILLO SAB DE CV
31.20MXN−1.05%−0.33MXN
Bán
40.002K1.248M9.661BMXN28.911.09MXN6.696KSản xuất Chế tạo
GMEXICO/BGRUPO MEXICO SAB DE CV
79.79MXN−1.04%−0.84MXN
Mua
4.935M393.8M621.165BMXN29.707KKhoáng sản phi năng lượng
GMXTGMEXICO TRANSPORTES SAB DE CV
40.40MXN−4.40%−1.86MXN
Mua
127.388K5.146M176.546BMXN19.862.13MXN10.591KVận chuyển
GNPGRUPO NACIONAL PROVINCIAL
119.00MXN0.00%0.00MXN
Bán
576.783K26.67BMXN12.289.69MXN8.665KTài chính
GPROFUTGRUPO PROFUTURO S.A.B. DE C.V
75.05MXN0.00%0.00MXN
Bán
261.951K21.394BMXNTài chính
GRUMA/BGRUMA SAB DE CV
245.75MXN1.90%4.59MXN
Sức mua mạnh
585.404K143.863M91.019BMXN15.0616.01MXN22.492KHàng tiêu dùng không lâu bền
GSANBOR/B-1GRUPO SANBORNS SAB DE CV
25.50MXN0.87%0.22MXN
Sức mua mạnh
2.529K64.49K57.297BMXN15.541.63MXN42.187KBán Lẻ
HCITYHOTELES CITY EXPRESS SAB DE CV
7.05MXN5.86%0.39MXN
Sức mua mạnh
1.04M7.331M2.878BMXN−0.11MXN3.206KDịch vụ Khách hàng
HERDEZGRUPO HERDEZ SAB DE CV
39.93MXN0.28%0.11MXN
Mua
42.908K1.713M14.162BMXN19.832.01MXN10.312KHàng tiêu dùng không lâu bền
HOMEXDESARROLLADORA HOMEX SAB DE CV
0.028MXN0.00%0.000MXN
Bán
48.556K1.36K155.94MMXN2.640.01MXN878Khách hàng Lâu năm
HOTELGRUPO HOTELERO SANTA FE SAB DE CV
4.50MXN0.00%0.00MXN
Mua
63.072K283.824K3.186BMXN11.360.40MXN2.208KDịch vụ Khách hàng
ICH/BINDUSTRIAS CH SAB DE CV
207.49MXN−0.53%−1.10MXN
Bán
6.25K1.297M90.585BMXN8.5424.44MXN6.502KKhoáng sản phi năng lượng
KIMBER/AKIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV
32.95MXN0.15%0.05MXN
Sức mua mạnh
6.987M230.209M96.976BMXN23.511.40MXN10.311KHàng tiêu dùng không lâu bền
KOF/UBLCOCA-COLA FEMSA S.A.B. DE C.V.
133.47MXN1.53%2.01MXN
Mua
545.006K72.742M70.099BMXN15.608.43MXN83.754KHàng tiêu dùng không lâu bền
LAB/BGENOMMA LAB INTERNACIONAL SAB
16.63MXN3.55%0.57MXN
Mua
3.229M53.704M17.428BMXN11.841.36MXN2.221KCông nghệ Sức khỏe
LAMOSAGRUPO LAMOSA SAB DE CV
115.00MXN0.00%0.00MXN
Theo dõi
111540.549BMXN10.2611.21MXN9.737KSản xuất Chế tạo
LASITE/B-1SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV
9.02MXN−2.17%−0.20MXN
Mua
4.75M42.843M28.768BMXNDịch vụ Công nghiệp
LIVEPOL/1EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV
113.80MXN0.00%0.00MXN
Mua
1114152.491BMXN9.1512.44MXN72.719KBán Lẻ
MEDICA/BMEDICA SUR SAB DE CV
37.98MXN−0.03%−0.01MXN
Bán
49718.876K4.1BMXN3.849.90MXN2.076KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
MEGA/CPOMEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV
50.44MXN1.78%0.88MXN
Mua
1.472M74.26M43.065BMXN10.294.81MXN23.98KTruyền thông
MFRISCO/A-1MINERA FRISCO SAB DE CV
2.57MXN−2.28%−0.06MXN
Bán
6.834K17.563K15.538BMXN150.290.02MXN4.31KKhoáng sản phi năng lượng
MINSA/BGRUPO MINSA SAB DE CV
7.75MXN0.00%0.00MXN
Theo dõi
2163.18BMXN−0.11MXN2.006KCông nghiệp Chế biến
MONEX/BMONEX SAB DE CV
18.38MXN2.11%0.38MXN
Mua
73.044K1.343M11.455BMXN4.154.33MXNTài chính
NEMAK/ANEMAK SAB DE CV
6.06MXN2.89%0.17MXN
Sức mua mạnh
2.358M14.287M18.512BMXN346.470.02MXN20.493KSản xuất Chế tạo
OMA/BGRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORT
168.97MXN−0.39%−0.66MXN
Mua
310.416K52.451M65.917BMXN17.419.75MXN1.182KVận chuyển
ORBIAORBIA ADVANCE CORP S A B DE CV
38.21MXN−0.10%−0.04MXN
Mua
2.172M82.994M76.802BMXN5.067.66MXNSản xuất Chế tạo
PASA/BPROMOTORA AMBIENTAL SA DE CV
14.40MXN0.00%0.00MXN
Mua
71011.911BMXN13.291.08MXN6.861KVận chuyển
PE_OLESINDUSTRIAS PENOLES S.A.B. DE C.V.
272.35MXN0.04%0.10MXN
Sức mua mạnh
260.009K70.813M108.253BMXN60.034.54MXNKhoáng sản phi năng lượng
PINFRAPROMOTORA Y OPERADORA DE INFRSTRCTR
176.63MXN1.60%2.78MXN
Sức mua mạnh
324.463K57.31M71.935BMXN11.5415.07MXN2.991KVận chuyển
POCHTEC/BGRUPO POCHTECA SAB DE CV
8.54MXN0.47%0.04MXN
Mua
15.356K131.14K1.115BMXN3.812.23MXN1.713KDịch vụ Phân phối
POSADAS/AGRUPO POSADAS SAB DE CV
28.00MXN0.00%0.00MXN
Theo dõi
792.212K13.885BMXN25.201.11MXN15.684KDịch vụ Khách hàng
QQUALITAS CONTROLADORA SAB DE CV
86.77MXN1.87%1.59MXN
Mua
2.352M204.045M34.708BMXN10.997.75MXNTài chính
R/AREGIONAL SAB DE CV
144.17MXN1.61%2.28MXN
Sức mua mạnh
696.304K100.386M47.278BMXN13.82MXNTài chính
SIMEC/BGRUPO SIMEC SAB DE CV
204.99MXN0.03%0.06MXN
Mua
15431.568K102.025BMXN9.5021.57MXN5.331KKhoáng sản phi năng lượng
SORIANA/BORGANIZACION SORIANA SAB DE CV
28.56MXN−0.28%−0.08MXN
Theo dõi
1.975K56.406K51.408BMXN10.772.66MXN86.565KBán Lẻ
SPORT/SGRUPO SPORTS WORLD SAB DE CV
3.02MXN−0.98%−0.03MXN
Theo dõi
9.139K27.6K369.303MMXN−2.37MXN1.683KDịch vụ Khách hàng
TEAK/CPOPROTEAK UNO SAB DE CV
4.00MXN0.00%0.00MXN
Bán
4161.463BMXN778Khoáng sản phi năng lượng
TMM/AGRUPO TMM S.A.B.
2.61MXN−1.51%−0.04MXN
Mua
1.261K3.291K266.697MMXN−0.68MXN837Vận chuyển
TRAXION/AGRUPO TRAXION SAB DE CV
28.49MXN−1.35%−0.39MXN
Mua
368.126K10.488M15.484BMXN24.021.20MXN17.438KVận chuyển
URBIURBI DESARROLLOS URBANOS SAB DE CV
6.90MXN0.00%0.00MXN
Bán
14398751.504MMXN75Tài chính
VALUEGF/OVALUE GRUPO FINANCIERO SAB DE CV
106.00MXN0.00%0.00MXN
Mua
22724.062K16.96BMXN−6.11MXNTài chính
VASCONIGRUPO VASCONIA S.A.B.
12.33MXN−1.36%−0.17MXN
Bán
3.924K48.383K1.192BMXN−0.39MXN1.66KSản xuất Chế tạo
VESTACORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB
44.99MXN0.33%0.15MXN
Sức mua mạnh
3.706M166.739M31.414BMXN7.176.26MXNTài chính
VINTEVINTE VIVIENDAS INTEG S.A.P.I.DE CV
31.61MXN0.00%0.00MXN
Mua
1705.374K6.841BMXN17.661.79MXN2.038KTài chính
VISTA/AVISTA OIL & GAS SAB DE CV
260.00MXN0.00%0.00MXN
Mua
126022.819BMXN411Năng lượng Mỏ
VITRO/AVITRO SAB DE CV
21.95MXN0.00%0.00MXN
Mua
1022.239K10.614BMXN−3.60MXNCông nghiệp Chế biến
VOLAR/ACONTROLADORA VUELA CIA DE AVIACION
19.25MXN−2.09%−0.41MXN
Mua
2.218M42.687M21.133BMXN−1.19MXN6.714KVận chuyển
WALMEXWAL-MART DE MEXICO SAB DE CV
74.94MXN2.62%1.91MXN
Sức mua mạnh
12.491M936.07M1.309TMXN26.902.72MXN231.259KBán Lẻ