Cổ phiếu luôn ở mức đáy — Thị trường Chứng khoán Mexico

Ngược lại với các cổ phiếu tăng trưởng liên tục, các cổ phiếu luôn ở mức đáy thường đặc trưng bằng sự giảm giá liên tục, thường có ít điều chỉnh về giá. Trong hầu hết các trường hợp, điều này là do sự suy giảm của toàn bộ ngành hoặc lĩnh vực. Ví dụ: các cổ phiếu tiếp tục giảm liên tục có thể đại diện cho các công ty dầu khí khi có sự dư thừa dầu.

           
AGIL AGILETHOUGHT INC
150.00-4.48%-7.03Bán8756.496B-8.822282.00Tài chính
CRSR CORSAIR GAMING INC
485.00-2.02%-10.00Sức bán mạnh12646.325B15.9233.922411.00Dịch vụ Công nghệ
GICSA/B GRUPO GICSA SAB DE CV
2.71-0.37%-0.01Bán29.352K4.080B5.100.53Dịch vụ Công nghiệp
PINFRA/L PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRSTRCTR
93.00-1.06%-1.00Sức bán mạnh9.663K61.287B12.827.332923.00Dịch vụ Công nghiệp
Tải thêm