Các công ty của Mexicaphá vỡ mục tiêu bán hàng của họ

Chứng khoán Mexico này có thể đặc biệt hữu ích cho các nhà đầu tư tăng trưởng, những người chủ yếu tìm kiếm các công ty tăng doanh số bán hàng của họ nhanh hơn nhiều so với bất kỳ ai khác. Nhưng hãy cảnh báo, Padawan trẻ của tôi, vào cuối ngày doanh thu chỉ tính rất ít nếu công việc kinh doanh không bao giờ có lãi. Vì vậy, hãy luôn đảm bảo rằng bạn đã nghiên cứu đầy đủ trước khi giao dịch bất kỳ thứ gì trong danh sách này.

Doanh thu
(FY)
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AMX/BAMERICA MOVIL SAB DE CV
844.501B MXN15.16 MXN−0.59%66.74M953.865B MXN10.841.40 MXN6.21%4.42%Truyền thông
Mua
WALMEXWAL-MART DE MEXICO SAB DE CV
819.169B MXN66.77 MXN0.27%17.281M1.166T MXN23.352.86 MXN7.84%2.56%Bán Lẻ
Mua
FEMSA/UBFOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE C
673.202B MXN145.00 MXN0.00%17406.107B MXN7.5319.26 MXN2.03%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
BIMBO/AGRUPO BIMBO SAB DE CV
398.706B MXN82.60 MXN0.45%1.799M366.221B MXN8.279.99 MXN126.55%1.73%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ALFA/AALFA S.A.B. DE C.V.
363.864B MXN11.24 MXN1.17%5.982M54.164B MXN5.622.00 MXN19.70%3.37%Công nghiệp Chế biến
Mua
GFNORTE/OGRUPO FINANCIERO BANORTE
304.636B MXN146.61 MXN−1.31%3.072M422.744B MXN8.5717.11 MXN22.73%9.33%Tài chính
Sức mua mạnh
GMEXICO/BGRUPO MEXICO SAB DE CV
279.116B MXN81.20 MXN−2.00%2.959M632.142B MXN9.128.90 MXN−0.73%4.37%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
CHDRAUI/BGRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SAB DE CV
259.326B MXN106.23 MXN0.57%490.846K101.931B MXN14.917.12 MXN21.30%0.88%Bán Lẻ
Mua
KOF/UBLCOCA-COLA FEMSA S.A.B. DE C.V.
226.74B MXN136.01 MXN−0.53%855.863K71.433B MXN14.039.69 MXN21.56%4.13%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ALPEK/AALPEK SAB DE CV
212.435B MXN15.79 MXN0.13%418.323K33.269B MXN9.641.64 MXN−74.54%20.41%Công nghiệp Chế biến
Mua
ACARCA CONTINENTAL SAB DE CV
209.961B MXN161.41 MXN0.06%1.005M277.755B MXN16.739.65 MXN20.68%4.03%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ORBIAORBIA ADVANCE CORP S A B DE CV
194.149B MXN39.15 MXN−0.53%933.559K78.692B MXN37.351.05 MXN−87.99%6.01%Sản xuất Chế tạo
Mua
GCARSO/A1GRUPO CARSO S.A.B. DE C.V.
181.539B MXN136.46 MXN−1.47%314.284K308.031B MXN15.218.97 MXN54.63%0.81%Bán Lẻ
Bán
LIVEPOL/1EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV
176.034B MXN100.00 MXN0.00%9133.13B MXN7.6613.06 MXN10.32%2.25%Bán Lẻ
Mua
SORIANA/BORGANIZACION SORIANA SAB DE CV
166.013B MXN28.35 MXN3.73%65.368K51.03B MXN10.652.66 MXN3.98%0.00%Bán Lẻ
Bán
ELEKTRAGRUPO ELEKTRA SAB DE CV
164.724B MXN1170.56 MXN−0.21%73.168K252.319B MXN57.8420.24 MXN0.44%Bán Lẻ
GRUMA/BGRUMA SAB DE CV
112.622B MXN303.97 MXN1.48%516.378K112.582B MXN16.1518.82 MXN21.22%1.78%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
PE_OLESINDUSTRIAS PENOLES S.A.B. DE C.V.
110.921B MXN217.96 MXN−1.39%199.65K86.634B MXN73.352.97 MXN−69.93%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
BACHOCO/BINDUSTRIAS BACHOCO SAB DE CV
98.891B MXN88.80 MXN−0.19%5.678K53.28B MXN19.844.48 MXN−59.30%1.85%Công nghiệp Chế biến
FRAGUA/BCORPORATIVA FRAGUA SAB DE CV
97.918B MXN490.00 MXN2.08%56749.678B MXN13.0837.47 MXN25.97%2.31%Bán Lẻ
Mua
NEMAK/ANEMAK SAB DE CV
93.926B MXN3.36 MXN−3.17%2.19M10.264B MXN28.140.12 MXN0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
GFINBUR/OGRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV
90.904B MXN35.66 MXN−0.86%1.517M218.172B MXN9.043.94 MXN22.84%0.00%Tài chính
Bán
GNPGRUPO NACIONAL PROVINCIAL
84.589B MXN138.00 MXN0.00%130.929B MXN10.7812.80 MXN32.14%6.86%Tài chính
ALSEAALSEA SAB DE CV
68.831B MXN64.30 MXN3.69%1.019M52.315B MXN27.452.34 MXN12.41%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
GSANBOR/B-1GRUPO SANBORNS SAB DE CV
64.807B MXN26.00 MXN0.00%358.42B MXN12.912.01 MXN43.75%11.12%Bán Lẻ
ICH/BINDUSTRIAS CH SAB DE CV
61.639B MXN189.40 MXN0.26%9.859K82.687B MXN19.019.96 MXN−64.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Bán Mạnh
VOLAR/ACONTROLADORA VUELA CIA DE AVIACION
57.295B MXN13.67 MXN−5.00%6.094M15.007B MXN118.770.12 MXN0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
GMXTGMEXICO TRANSPORTES SAB DE CV
54.572B MXN39.87 MXN1.22%17.666K174.23B MXN17.152.32 MXN20.83%5.02%Vận chuyển
Mua
SIMEC/BGRUPO SIMEC SAB DE CV
54.159B MXN197.00 MXN0.00%10.116K98.049B MXN19.969.87 MXN−59.77%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
KIMBER/AKIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV
51.055B MXN37.54 MXN−1.62%6.39M111.931B MXN18.991.98 MXN54.38%4.34%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
VITRO/AVITRO SAB DE CV
47.337B MXN20.00 MXN0.00%2.951K9.671B MXN8.442.37 MXN5.78%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
CUERVOBECLE SAB DE CV
45.729B MXN43.22 MXN−1.21%743.187K155.211B MXN27.091.60 MXN11.57%1.14%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
GPH/1GRUPO PALACIO DE HIERRO SAB DE CV
45.632B MXN47.00 MXN0.00%1115.612B MXN9.145.14 MXN−5.34%5.30%Bán Lẻ
KUO/AGRUPO KUO SAB DE CV
44.704B MXN42.00 MXN0.00%117.996B MXN15.862.65 MXN−61.61%2.38%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
QQUALITAS CONTROLADORA SAB DE CV
43.822B MXN139.90 MXN2.24%1.024M55.96B MXN23.405.98 MXN−30.11%3.57%Tài chính
Theo dõi
LAMOSAGRUPO LAMOSA SAB DE CV
35.412B MXN114.00 MXN0.00%1.522K39.502B MXN9.8111.62 MXN6.54%1.27%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
GIGANTEGRUPO GIGANTE SAB DE CV
32.171B MXN25.10 MXN0.00%9524.955B MXN13.811.82 MXN−14.81%0.00%Bán Lẻ
HERDEZGRUPO HERDEZ SAB DE CV
31.646B MXN40.49 MXN0.40%78.029K14.361B MXN12.303.29 MXN62.57%2.96%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
BBAJIO/OBANCO DEL BAJIO
31.172B MXN57.73 MXN0.40%2.654M68.695B MXN6.738.58 MXN66.34%7.03%Tài chính
Theo dõi
GENTERAGENTERA SAB DE CV
30.601B MXN20.59 MXN−1.39%1.719M32.58B MXN6.743.06 MXN61.80%2.80%Tài chính
Mua
GAP/BGPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB
27.38B MXN304.64 MXN−0.81%490.594K156.068B MXN16.4718.49 MXN2.44%Vận chuyển
Theo dõi
MEGA/CPOMEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV
27.156B MXN40.71 MXN−0.83%1.071M34.758B MXN11.473.55 MXN−28.07%7.27%Truyền thông
Mua
R/AREGIONAL SAB DE CV
26.096B MXN127.29 MXN−0.24%555.083K41.742B MXN8.0815.75 MXN26.01%2.99%Tài chính
Mua
ASUR/BGPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB
25.314B MXN441.05 MXN−0.70%815.631K132.315B MXN13.1533.55 MXN16.19%2.25%Vận chuyển
Mua
BAFAR/BGRUPO BAFAR SAB DE CV
24.824B MXN114.00 MXN0.00%7835.368B MXN10.0711.32 MXN130.79%0.85%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
IDEAL/B-1IMPULSORA DEL DESAROLLO Y EL EMPLEO
24.362B MXN37.00 MXN0.00%2106.043B MXN15.272.42 MXN6.83%6.08%Vận chuyển
GCCGCC SAB DE CV
23.51B MXN168.24 MXN0.56%319.662K56.764B MXN15.5210.84 MXN14.22%0.79%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
VISTA/AVISTA OIL & GAS SAB DE CV
23.017B MXN470.00 MXN0.97%8643.643B MXN7.4263.34 MXN89.84%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
TRAXION/AGRUPO TRAXION SAB DE CV
20.325B MXN30.32 MXN2.33%1.451M17.216B MXN45.460.67 MXN−53.64%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
GPROFUTGRUPO PROFUTURO S.A.B. DE C.V
19.98B MXN88.00 MXN0.00%525.086B MXN10.958.03 MXN−17.56%7.58%Tài chính
INVEX/AINVEX CONTROLADORA SAB DE CV
19.534B MXN78.00 MXN0.00%40512.722B MXN10.897.16 MXN−7.44%0.62%Tài chính
GISSA/AGRUPO INDUSTRIAL SALTILLO SAB DE CV
19.501B MXN29.00 MXN0.00%10.011K8.897B MXN8.103.58 MXN546.46%17.24%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
LAB/BGENOMMA LAB INTERNACIONAL SAB
16.82B MXN14.36 MXN0.56%2.279M15.049B MXN9.781.47 MXN9.01%4.02%Công nghệ Sức khỏe
Mua
CMOCTEZCORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CV
16.282B MXN67.50 MXN0.00%9.528K59.73B MXN13.395.04 MXN−2.89%5.93%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
PINFRAPROMOTORA Y OPERADORA DE INFRSTRCTR
14.34B MXN156.91 MXN−2.52%436.221K64.712B MXN12.1612.90 MXN−10.44%5.07%Vận chuyển
Theo dõi
CERAMIC/BINTERNACIONAL DE CERAMICA DE CV
14.014B MXN91.00 MXN0.00%712.856B MXN14.786.16 MXN41.55%1.95%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
CYDSASA/ACYDSA SAB DE CV
13.612B MXN18.88 MXN0.85%65811.328B MXN5.813.25 MXN95.26%2.44%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
ALEATICALEATICA SAB DE CV
13.093B MXN36.70 MXN−0.14%121.435K63.571B MXN96.050.38 MXN0.00%Vận chuyển
ACCELSA/BACCEL SAB DE CV
12.987B MXN20.80 MXN0.00%43.931B MXN15.181.37 MXN−22.44%0.00%Vận chuyển
COLLADOGRUPO COLLADO SAB DE CV
12.944B MXN8.00 MXN0.00%41.82B MXN5.551.44 MXN−54.87%0.00%Sản xuất Chế tạo
AGUAGRUPO ROTOPLAS SAB DE CV
12.774B MXN25.48 MXN0.12%1.512M13.949B MXN22.121.15 MXN69.86%1.96%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
ACTINVR/BCORP ACTINVER SAB DE CV
12.67B MXN14.45 MXN−1.03%243.018K7.716B MXN2.08%Tài chính
Sức mua mạnh
MFRISCO/A-1MINERA FRISCO SAB DE CV
12.665B MXN2.43 MXN−1.22%5M14.691B MXN22.330.11 MXN0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AUTLAN/BCIA MINERA AUTLAN SAB DE CV
12.56B MXN10.50 MXN0.10%183.499K3.305B MXN−3.42 MXN−185.48%12.42%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
OMA/BGRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORT
11.935B MXN205.02 MXN−1.24%790.544K79.981B MXN17.3311.83 MXN31.05%4.69%Vận chuyển
Mua
GFMULTI/OGRUPO FINANCIERO MULTIVA S.A.B.
11.312B MXN8.00 MXN0.00%105.73B MXN7.791.03 MXN0.00%Tài chính
AXTEL/CPOAXTEL SAB DE CV
10.48B MXN0.723 MXN0.42%126.274K2.027B MXN6.690.11 MXN0.00%Truyền thông
Theo dõi
POCHTEC/BGRUPO POCHTECA SAB DE CV
10.444B MXN7.74 MXN−0.64%65.368K1.01B MXN0.00%Dịch vụ Phân phối
LASITE/B-1SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV
9.141B MXN6.92 MXN0.87%670.904K22.071B MXN0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
POSADAS/AGRUPO POSADAS SAB DE CV
9.078B MXN24.90 MXN0.00%2.01K12.347B MXN16.981.47 MXN10.54%0.00%Dịch vụ Khách hàng
RLH/ARLH PROPERTIES SAB DE CV
9.03B MXN16.00 MXN0.00%817.855B MXN42.640.38 MXN18.58%14.56%Khách hàng Lâu năm
MINSA/BGRUPO MINSA SAB DE CV
7.153B MXN8.55 MXN0.00%193.508B MXN−0.52 MXN−458.75%99.42%Công nghiệp Chế biến
ARACONSORCIO ARA SAB
6.956B MXN3.68 MXN1.10%17.547K4.5B MXN6.610.56 MXN21.14%4.44%Khách hàng Lâu năm
Mua
PASA/BPROMOTORA AMBIENTAL SA DE CV
6.187B MXN30.00 MXN0.00%183.959B MXN15.341.96 MXN174.57%0.00%Vận chuyển
FINDEPFINANCIERA INDEPENDENCIA SAB
5.487B MXN7.50 MXN0.00%152.531B MXN0.00%Tài chính
GICSA/BGRUPO GICSA SAB DE CV
4.91B MXN2.40 MXN0.00%103.6B MXN2.470.97 MXN0.00%Tài chính
Bán
VASCONIGRUPO VASCONIA S.A.B.
4.846B MXN3.38 MXN0.00%92326.804M MXN−4.93 MXN−407.47%0.00%Sản xuất Chế tạo
GMDGRUPO MEXICANO DE DESARROLLO SAB
4.839B MXN13.91 MXN0.00%102.538B MXN5.352.60 MXN−46.24%0.00%Tài chính
FINAMEX/OCASA DE BOLSA FINAMEX SAB DE CV
4.766B MXN29.00 MXN0.00%21.838B MXN15.551.87 MXN56.87%2.73%Tài chính
GBM/OCORPORATIVO GBM SAB DE CV
4.489B MXN11.97 MXN0.00%2019.647B MXN−0.44 MXN−315.26%0.00%Tài chính
VINTEVINTE VIVIENDAS INTEG S.A.P.I.DE CV
4.357B MXN31.00 MXN0.00%3236.709B MXN16.571.87 MXN13.46%3.73%Tài chính
Sức mua mạnh
BOLSA/ABOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV
4.1B MXN33.64 MXN−0.85%1.679M19.304B MXN12.562.68 MXN−10.05%6.84%Tài chính
Mua
CIE/BCORP INTERAMERI ENTRET SAB DE CV
4.009B MXN15.55 MXN0.00%18.698B MXN7.012.22 MXN−80.04%35.37%Dịch vụ Khách hàng
MEDICA/BMEDICA SUR SAB DE CV
3.868B MXN40.75 MXN−2.98%4504.399B MXN6.776.02 MXN−43.23%16.02%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
CADU/ACORPOVAEL S.A. DE C.V.
3.727B MXN2.95 MXN−1.67%6711.001B MXN3.390.87 MXN0.00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
VESTACORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB
3.582B MXN60.62 MXN−0.54%2.65M51.041B MXN8.507.13 MXN15.76%2.50%Tài chính
Mua
CIDMEGAGRUPE SAB DE CV
3.379B MXN36.99 MXN0.00%62.499B MXN9.513.89 MXN29.86%0.00%Dịch vụ Khách hàng
CMR/BCMR SAB DE CV
3.347B MXN2.70 MXN0.00%921.47B MXN25.140.11 MXN0.00%Dịch vụ Khách hàng
HCITYHOTELES CITY EXPRESS SAB DE CV
3.177B MXN6.90 MXN0.44%58.067K2.817B MXN2.392.89 MXN0.00%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
HOTELGRUPO HOTELERO SANTA FE SAB DE CV
2.652B MXN4.01 MXN0.25%5082.839B MXN5.310.76 MXN192.64%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
TEAK/CPOPROTEAK UNO SAB DE CV
1.92B MXN2.41 MXN−2.43%143.569K881.375M MXN0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CONVER/ACONVERTIDORA INDUSTRIAL SAB DE CV
1.684B MXN2.00 MXN0.00%10160.359M MXN−0.21 MXN−126.30%0.00%Công nghiệp Chế biến
TMM/AGRUPO TMM S.A.B.
1.683B MXN1.71 MXN0.00%12.294K174.733M MXN20.580.08 MXN0.00%Vận chuyển
PLANIPLANIGRUPO LATAM SAB DE CV
1.523B MXN14.20 MXN0.00%74.702B MXN8.371.70 MXN229.94%0.00%Tài chính
VALUEGF/OVALUE GRUPO FINANCIERO SAB DE CV
1.455B MXN89.95 MXN0.00%1.282K14.392B MXN0.00%Tài chính
GAV/AACOSTA VERDE SAB DE CV
1.24B MXN179.00 MXN0.00%49.905B MXN31.725.64 MXN−40.34%1.26%Tài chính
SPORT/SGRUPO SPORTS WORLD SAB DE CV
1.232B MXN4.08 MXN−0.49%597498.926M MXN−0.67 MXN76.60%0.00%Dịch vụ Khách hàng
DINE/ADINE S.A.B. DE C.V.
1.094B MXN25.90 MXN0.00%516.357B MXN264.830.10 MXN−87.44%0.66%Tài chính
HOMEXDESARROLLADORA HOMEX SAB DE CV
977.13M MXN0.015 MXN15.38%859.237K83.539M MXN−0.01 MXN−684.62%0.00%Khách hàng Lâu năm
RCENTRO/AGRUPO RADIO CENTRO SAB DE CV
770.687M MXN3.35 MXN0.00%2856.051M MXN−0.44 MXN86.48%0.00%Dịch vụ Khách hàng