Định giá quá caoChứng khoán Mexico

Cổ phiếu đã tăng đáng kể về giá trị do lượng cầu lớn được gọi là mua quá mức. Trường hợp này thường xảy ra khi có nhiều người mua hơn người bán, những người có hành động để tiếp cận với tài sản - có thể xảy ra - đẩy giá lên cao đến mức không còn có thể biện minh được bằng nguồn tài chính cơ bản của công ty. Một kịch bản phổ biến khác khiến cổ phiếu trở nên quá mua là khi một doanh nghiệp mua lại cổ phiếu của chính mình. Kiểm tra Chứng khoán Mexico được định giá quá cao tại thời điểm này - hãy cẩn thận khi mua những thứ này, vì có thể có mức thoái lui.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Volume * Price 1 Ngày
Vốn hóa
P/E (TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
ALEATICALEATICA SAB DE CV
31.52MXN0.06%0.02MXN
Sức mua mạnh
588.669K18.555M54.564BMXN−0.44MXN1.61KVận chuyển
BBAJIO/OBANCO DEL BAJIO
54.13MXN0.82%0.44MXN
Mua
2.563M138.735M63.887BMXN10.415.16MXNTài chính
CIE/BCORP INTERAMERI ENTRET SAB DE CV
9.36MXN0.00%0.00MXN
Mua
27.334K255.846K5.236BMXN0.8411.12MXN675Dịch vụ Khách hàng
MONEX/BMONEX SAB DE CV
19.00MXN0.00%0.00MXN
Mua
1903.61K11.841BMXN5.243.63MXNTài chính
SORIANA/BORGANIZACION SORIANA SAB DE CV
27.47MXN−0.65%−0.18MXN
Mua
1.301K35.738K49.77BMXN10.802.56MXN86.565KBán Lẻ
VISTA/AVISTA OIL & GAS SAB DE CV
237.80MXN8.09%17.80MXN
Sức mua mạnh
27.928K6.641M19BMXN6.5936.08MXN411Năng lượng Mỏ