Định giá quá caoChứng khoán Mexico

Cổ phiếu đã tăng đáng kể về giá trị do lượng cầu lớn được gọi là mua quá mức. Trường hợp này thường xảy ra khi có nhiều người mua hơn người bán, những người có hành động để tiếp cận với tài sản - có thể xảy ra - đẩy giá lên cao đến mức không còn có thể biện minh được bằng nguồn tài chính cơ bản của công ty. Một kịch bản phổ biến khác khiến cổ phiếu trở nên quá mua là khi một doanh nghiệp mua lại cổ phiếu của chính mình. Kiểm tra Chứng khoán Mexico được định giá quá cao tại thời điểm này - hãy cẩn thận khi mua những thứ này, vì có thể có mức thoái lui.

RSI (14) 1 Ngày
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CIE/BCORP INTERAMERI ENTRET SAB DE CV
97.7616.20 MXN1.25%4738.95B MXN7.302.22 MXN−80.04%34.38%Dịch vụ Khách hàng
VALUEGF/OVALUE GRUPO FINANCIERO SAB DE CV
81.66117.90 MXN14.80%299.38K16.432B MXN0.00%Tài chính
ALEATICALEATICA SAB DE CV
78.2936.70 MXN0.00%363.571B MXN96.050.38 MXN0.00%Vận chuyển
RCENTRO/AGRUPO RADIO CENTRO SAB DE CV
77.793.35 MXN0.00%2856.051M MXN−0.44 MXN86.48%0.00%Dịch vụ Khách hàng
ACTINVR/BCORP ACTINVER SAB DE CV
72.1514.60 MXN0.55%7867.754B MXN2.07%Tài chính
Sức mua mạnh
SORIANA/BORGANIZACION SORIANA SAB DE CV
71.7431.70 MXN0.06%2.08K57.024B MXN11.912.66 MXN3.98%0.00%Bán Lẻ
Bán
SIMEC/BGRUPO SIMEC SAB DE CV
71.73209.99 MXN0.88%826103.603B MXN21.289.87 MXN−59.77%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
VITRO/AVITRO SAB DE CV
71.6820.00 MXN0.00%2.191K9.671B MXN8.442.37 MXN5.78%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
GIGANTEGRUPO GIGANTE SAB DE CV
71.1429.10 MXN0.00%1928.932B MXN16.011.82 MXN−14.81%0.00%Bán Lẻ
VISTA/AVISTA OIL & GAS SAB DE CV
70.25530.28 MXN−0.60%182.014K49.54B MXN8.3763.34 MXN89.84%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh