Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo (Công nghiệp)

12
Cổ phiếu
4546.149B
Giá trị vốn hóa thị trường
208.536K
Khối lượng
−0.28%
Thay đổi
+1.52%
Hiệu suất Tháng
+4.31%
Hiệu suất Năm
−1.26%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
Hệ số giá/lợi nhuận
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AMRSAMYRIS INC
22.00 MXN0.00%0.00 MXN
Bán
122 MXN9.286B MXN−32.07 MXN1.598K
BIMBO/AGRUPO BIMBO SAB DE CV
88.44 MXN0.07%0.06 MXN
Mua
2.334M206.402M MXN392.114B MXN8.3610.57 MXN139.639K
CRBN/NCORBION N.V.
595.90 MXN−15.60%−110.14 MXN
Bán
748445.733K MXN35.179B MXN23.1531.74 MXN2.601K
DARDARLING INGREDIENTS INC
1010.09 MXN−11.74%−134.41 MXN
Bán
6.92K6.99M MXN161.43B MXN13.9689.37 MXN14.6K
GRUMA/BGRUMA SAB DE CV
256.37 MXN1.29%3.26 MXN
Bán
321.199K82.346M MXN94.953B MXN14.7617.15 MXN23.506K
HERDEZGRUPO HERDEZ SAB DE CV
46.25 MXN1.76%0.80 MXN
Mua
43.221K1.999M MXN16.404B MXN22.632.01 MXN10.312K
HSYHERSHEY COMPANY
4340.00 MXN0.00%0.00 MXN
Bán
14.34K MXN945.871B MXN28.84203.60 MXN19.865K
INGRINGREDION INC
1776.89 MXN−5.21%−97.68 MXN
Bán Mạnh
110195.458K MXN122.198B MXN13.51144.78 MXN11.7K
KKELLOGG COMPANY
1206.50 MXN0.00%0.00 MXN
Bán
33.62K MXN413.344B MXN23.4455.09 MXN30K
KYGA/NKERRY GROUP
1815.57 MXN−1.11%−20.32 MXN
Bán
1.686K3.061M MXN320.442B MXN27.1371.21 MXN23K
MDLZMONDELEZ INTL INC
1275.00 MXN1.14%14.41 MXN
Sức mua mạnh
78.925K MXN1.731T MXN35.2738.41 MXN91K
SJMSMUCKER(J.M.)CO
3000.00 MXN0.00%0.00 MXN
Mua
26K MXN304.341B MXN23.90125.49 MXN6.7K