Quản lý Bảo hiểm Y tế (Công nghiệp)

5
Cổ phiếu
13030.147B
Giá trị vốn hóa thị trường
6.399K
Khối lượng
+0.78%
Thay đổi
+0.82%
Hiệu suất Tháng
+44.70%
Hiệu suất Năm
+18.54%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
          
ANTM ANTHEM INC
7670.551.19%90.10Mua781859.397B22.37343.3383400.00
CI CIGNA CORPORATION
4580.000.57%26.00Bán711563.905B9.59477.2373700.00
CNC CENTENE CORPORATION
1400.100.00%0.00Bán1794.432B57.9524.7471300.00
HUM HUMANA INC
9164.000.00%0.00Mua551086.811B24.32379.1748700.00
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC
8270.000.92%75.19Mua10.752K7725.602B27.18330000.00
Tải thêm