Truyền thông (Khu vực)

16
Cổ phiếu
17487.556B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.645M
Khối lượng
−0.35%
Thay đổi
+2.68%
Hiệu suất Tháng
−7.28%
Hiệu suất Năm
−3.10%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
941/NCHINA MOBILE LTD (HK)
140.02 MXN−9.68%1506.983.048T MXN9.1415.32 MXN−14.76%7.38%Truyền thông
Sức mua mạnh
9433/NKDDI CORPORATION
530.69 MXN+7.83%12.9K1.196T MXN14.1837.41 MXN−10.45%3.00%Truyền thông
Mua
AMX/BAMERICA MOVIL SAB DE CV
16.03 MXN+0.38%94.966M1.411.006T MXN14.121.14 MXN−16.95%2.87%Truyền thông
Mua
AXTEL/CPOAXTEL SAB DE CV
0.709 MXN+2.16%721.301K1.021.987B MXN12.290.06 MXN0.00%Truyền thông
Theo dõi
CLNX/NCELLNEX TELECOM SAU
640.26 MXN+14.43%2.116K1.22476.149B MXN−6.30 MXN+53.28%0.16%Truyền thông
Mua
DTE/NDEUTSCHE TELEKOM AG
406.62 MXN−2.38%2.574K0.142.094T MXN5.5373.48 MXN+147.93%3.09%Truyền thông
Sức mua mạnh
LUMNLUMEN TECHNOLOGIES INC
23.20 MXN−10.56%2151.5125.809B MXN−200.88 MXN−598.94%0.00%Truyền thông
Bán
MEGA/CPOMEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV
44.97 MXN−0.51%1.293M1.1338.395B MXN14.013.21 MXN−33.32%6.58%Truyền thông
Mua
SITES1/A-1OPERADORA DE SITES MEXICANOS SA CV
REIT
22.52 MXN+1.58%463.582K0.4271.866B MXN190.040.12 MXN2.22%Truyền thông
Bán
TAT&T INC
293.50 MXN−2.16%5.191K5.492.094T MXN−28.36 MXN−152.13%6.55%Truyền thông
Theo dõi
TEF/NTELEFONICA SA
Chứng chỉ lưu ký
72.00 MXN−0.98%600.35432.845B MXN12.805.63 MXN+1865.36%5.50%Truyền thông
Theo dõi
TEF1/NTELEFONICA SA
72.21 MXN0.00%390.00432.845B MXN12.935.58 MXN+909.15%6.01%Truyền thông
Theo dõi
TLEVISA/CPOGRUPO TELEVISA SAB
11.31 MXN−0.96%3.719M0.0827.549B MXN−6.79 MXN−455.51%3.09%Truyền thông
Mua
TMUST-MOBILE US INC
2675.00 MXN+1.94%6951.533.108T MXN23.79112.44 MXN+356.48%0.42%Truyền thông
Sức mua mạnh
VOD/NVODAFONE GROUP
Chứng chỉ lưu ký
157.00 MXN−0.63%9.5K21.88424.314B MXN2.2868.89 MXN10.44%Truyền thông
Mua
VZVERIZON COMMUNICATIONS
668.00 MXN0.00%4.872K8.142.798T MXN7.7286.49 MXN−6.73%6.81%Truyền thông
Mua