Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

99
Cổ phiếu
99959.292B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.028K
Khối lượng
+0.02%
Thay đổi
+0.69%
Hiệu suất Tháng
+6.51%
Hiệu suất Năm
−5.00%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
0QBO/NCOLOPLAST
2082.59 MXN0.00%364418.37B MXN36.9456.38 MXN−11.20%2.64%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
2269/NWUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC
94.80 MXN−1.06%6.9K399.224B MXN40.452.34 MXN20.69%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
4516/NNIPPON SHINYAKU CO
1025.67 MXN0.00%60749.519B MXN24.9641.10 MXN−1.50%1.80%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ABBVABBVIE INC
2627.11 MXN0.00%24.644T MXN31.4883.46 MXN−41.35%3.83%Công nghệ Sức khỏe
Mua
ABCM/NABCAM PLC
Chứng chỉ lưu ký
292.38 MXN0.00%78.655K88.957B MXN1046.470.28 MXN0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
ABTABBOTT LABORATORIES
1750.00 MXN−1.63%4242.934T MXN34.7950.30 MXN−47.89%2.04%Công nghệ Sức khỏe
Mua
AFX/NCARL ZEISS MEDITEC AG
3258.20 MXN0.00%910132.762B MXN53.5760.83 MXN42.21%1.36%Công nghệ Sức khỏe
Mua
AKLIAKILI INC
17.81 MXN8.53%10K740.537M MXN0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
ALC/NALCON AG
1391.79 MXN−0.52%293674.843B MXN108.8712.78 MXN−29.92%0.30%Công nghệ Sức khỏe
Mua
ALGNALIGN TECHNOLOGY INC
5523.00 MXN−10.54%27393.625B MXN79.2969.65 MXN−55.72%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
ALNYALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
3449.02 MXN10.26%600369.403B MXN−147.81 MXN10.11%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
ALT1ALTIMMUNE INC
44.00 MXN0.00%52.369B MXN−27.90 MXN38.38%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
AMGNAMGEN INC
4536.90 MXN4.06%2312.467T MXN17.85254.20 MXN7.00%3.11%Công nghệ Sức khỏe
Mua
ATOSATOSSA THERAPEUTICS INC
13.50 MXN0.75%621.798B MXN−4.28 MXN−25.25%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
AXDXACCELERATE DIAGNOSTICS INC
120.00 MXN0.00%41.389B MXN−137.26 MXN27.39%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
AXSMAXSOME THERAPEUTICS INC
1247.00 MXN0.00%52159.735B MXN−73.37 MXN7.05%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
AZN/NASTRAZENECA
Chứng chỉ lưu ký
1160.00 MXN0.00%413.61T MXN34.2433.88 MXN2.09%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
BANB/NBACHEM HOLDING AG
1741.42 MXN0.00%53096.527B MXN68.4525.44 MXN−15.96%1.11%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
BAXBAXTER INTERNATIONAL INC
750.00 MXN0.00%15.176K328.88B MXN−97.06 MXN−341.68%3.08%Công nghệ Sức khỏe
Mua
BAYN/NBAYER AG
889.00 MXN0.00%500858.106B MXN32.2627.56 MXN−69.74%5.04%Công nghệ Sức khỏe
Mua
BDXBECTON DICKINSON & CO
4583.60 MXN1.05%281.325T MXN48.4294.66 MXN−20.38%1.36%Công nghệ Sức khỏe
Mua
BGNE/NBEIGENE LTD
Chứng chỉ lưu ký
3860.00 MXN0.00%12354.863B MXN−285.69 MXN30.53%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
BHC/NBAUSCH HEALTH COMPANIES INC
155.00 MXN0.00%351.59B MXN−8.87 MXN−484.98%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
BIIBBIOGEN INC
4464.76 MXN−0.56%427642.861B MXN14.18314.78 MXN11.61%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
BMRNBIOMARIN PHARMACEUTICAL
1480.00 MXN−6.68%104280.431B MXN167.148.85 MXN73.95%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO
1015.88 MXN−0.40%4892.12T MXN15.7864.39 MXN6.23%3.82%Công nghệ Sức khỏe
Mua
BNGOBIONANO GENOMICS INC
50.57 MXN−0.98%2041.543B MXN−83.37 MXN−10.91%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
BNTX/NBIONTECH SE
Chứng chỉ lưu ký
1860.00 MXN−7.00%45432.208B MXN6.09305.24 MXN−71.03%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
CNMDCONMED CORP
1836.58 MXN−11.57%1K53.563B MXN37.8248.57 MXN0.79%Công nghệ Sức khỏe
Mua
CRSP/NCRISPR THERAPEUTICS AG
943.00 MXN0.00%262.23B MXN−90.95 MXN45.13%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
CSL/NCSL LTD
3635.42 MXN0.00%7001.351T MXN46.1078.86 MXN−25.64%1.34%Công nghệ Sức khỏe
Mua
CTLTCATALENT INC
823.19 MXN19.48%3.077K140.801B MXN−21.97 MXN−138.61%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
CVAC/NCUREVAC NV
149.00 MXN0.00%528.887B MXN−26.49 MXN1.60%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
DHRDANAHER CORP
4289.39 MXN−1.73%2633.159T MXN29.47145.54 MXN−14.88%0.42%Công nghệ Sức khỏe
Mua
DSFIR/NDSM FIRMENICH AG
1937.79 MXN0.00%121388.453B MXN1.99%Công nghệ Sức khỏe
Mua
DXCMDEXCOM INC
1796.00 MXN0.00%4584.647B MXN122.2514.69 MXN50.61%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
EKTAB/NELEKTA
124.74 MXN0.00%2.614K43.085B MXN26.854.65 MXN−18.40%3.28%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
ELU/NESSILORLUXOTTICA
3201.16 MXN0.00%4901.393T MXN32.8397.51 MXN34.69%1.92%Công nghệ Sức khỏe
Mua
EWEDWARDS LIFESCIENCES CORP
1257.36 MXN0.00%750729.5B MXN32.5038.69 MXN−16.86%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
FGENFIBROGEN INC
16.50 MXN0.00%11.33B MXN−58.08 MXN−21.96%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Bán
FRE/NFRESENIUS SE&CO KGAA
527.18 MXN13.98%1.211K313.317B MXN15.6933.60 MXN−48.04%3.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
GEHCGE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
1130.00 MXN0.44%17504.044B MXN0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
GILDGILEAD SCIENCES INC
1290.00 MXN0.00%11.61T MXN17.3174.53 MXN12.85%3.95%Công nghệ Sức khỏe
Mua
GMAB/NGENMAB AS
6333.20 MXN−2.14%372408.036B MXN35.11180.39 MXN6.26%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
GSK/NGSK PLC
Chứng chỉ lưu ký
630.06 MXN0.00%31.311T MXN4.24148.61 MXN146.00%3.66%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
HALOHALOZYME THERAPEUTICS INC
680.00 MXN0.04%73489.924B MXN23.2629.23 MXN−42.49%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
HOLXHOLOGIC INC
1265.13 MXN−15.74%5.532K296.251B MXN38.1933.12 MXN−72.23%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
HZNP/NHORIZON THERAPEUTICS PLC
1984.57 MXN0.84%1K456.056B MXN61.8832.07 MXN−50.81%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
IDXXIDEXX LABORATORIES INC
7710.50 MXN−10.01%41623.043B MXN47.73161.56 MXN3.69%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
ILMNILLUMINA INC
2266.00 MXN−15.33%150361.159B MXN−456.87 MXN−27738.24%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
IMGNIMMUNOGEN INC
268.50 MXN−18.64%2563.34B MXN−12.22 MXN12.61%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
INOINOVIO PHARMACEUTICALS INC
7.00 MXN−2.78%1731.819B MXN−11.23 MXN65.31%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
INSMINSMED INC
352.30 MXN0.00%2.2K64.828B MXN−89.89 MXN−27.12%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
IONSIONIS PHARMACEUTICALS INC
737.51 MXN0.00%40105.452B MXN−37.10 MXN−382.78%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
ISRGINTUITIVE SURGICAL INC
4904.11 MXN0.00%2251.744T MXN71.8068.30 MXN−13.39%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
JNJJOHNSON & JOHNSON
2790.32 MXN0.00%26.658T MXN32.9884.61 MXN−38.93%2.85%Công nghệ Sức khỏe
Mua
LAB/BGENOMMA LAB INTERNACIONAL SAB
14.36 MXN0.56%2.279M15.049B MXN9.781.47 MXN9.01%4.02%Công nghệ Sức khỏe
Mua
LLYELI LILLY AND COMPANY
9429.50 MXN−0.15%59.003T MXN77.62121.49 MXN−3.79%0.79%Công nghệ Sức khỏe
Mua
LONN/NLONZA GROUP AG
8101.07 MXN−1.62%78601.152B MXN27.75291.90 MXN42.35%0.82%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
MDT/NMEDTRONIC PLC
1426.17 MXN5.64%5231.84T MXN31.3545.49 MXN−42.24%3.40%Công nghệ Sức khỏe
Mua
MIRMMIRUM PHARMACEUTICALS INC
501.22 MXN0.43%3.7K20.267B MXN−81.53 MXN−141.53%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
MRKMERCK & CO INC
1841.36 MXN0.00%54.648T MXN88.4620.82 MXN−84.18%2.71%Công nghệ Sức khỏe
Mua
MRNAMODERNA INC
1730.00 MXN−1.61%1.302K655.563B MXN37.0846.65 MXN−92.94%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
MRNSMARINUS PHARMACEUTICALS INC
129.00 MXN−4.02%3305.754B MXN−2.60 MXN95.52%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
MTDMETTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC
20236.00 MXN−13.85%16414.332B MXN29.68681.79 MXN−4.61%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
NOVOB/NNOVO NORDISK A/S
1691.03 MXN0.23%1.425K6.202T MXN22.6874.55 MXN138.42%1.10%Công nghệ Sức khỏe
Mua
NVAXNOVAVAX INC
121.50 MXN3.85%30511.595B MXN−124.55 MXN68.30%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
NVO/NNOVO NORDISK A/S
Chứng chỉ lưu ký
1626.90 MXN3.58%456.202T MXN22.5472.16 MXN330.47%0.81%Công nghệ Sức khỏe
Mua
NVS/NNOVARTIS AG
Chứng chỉ lưu ký
1678.00 MXN0.00%13.61T MXN27.2661.54 MXN−70.10%2.25%Công nghệ Sức khỏe
Mua
OCGNOCUGEN INC
7.20 MXN1.27%101.767B MXN−6.35 MXN−3.28%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
OGNORGANON & CO
317.50 MXN−6.26%30780.391B MXN6.2850.55 MXN−42.32%6.13%Công nghệ Sức khỏe
Mua
PENPENUMBRA INC
4905.34 MXN0.00%225163.897B MXN385.3712.73 MXN0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
PFEPFIZER INC
562.99 MXN−0.41%5.801K3.179T MXN8.7564.34 MXN−37.43%4.99%Công nghệ Sức khỏe
Mua
PODDINSULET CORPORATION
3400.07 MXN−5.46%500187.272B MXN221.2415.37 MXN54.93%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
PROK/NPROKIDNEY CORP
83.50 MXN0.00%33.16K19.574B MXN−10.24 MXN−89.21%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
PXMDPAXMEDICA INC
5.00 MXN0.00%18.866K78.37M MXN−33.39 MXN0.00%Công nghệ Sức khỏe
QIA/NQIAGEN NV
737.26 MXN−3.16%642154.852B MXN29.4025.08 MXN−44.06%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
RAREULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC
620.75 MXN0.00%2.2K44.864B MXN−175.65 MXN−19.26%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
REGNREGENERON PHARMACEUTICALS INC
14374.98 MXN0.00%2701.543T MXN22.16648.63 MXN−35.71%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
RMDRESMED INC
4012.00 MXN0.00%932346.106B MXN38.43104.39 MXN−2.25%1.32%Công nghệ Sức khỏe
Mua
ROG/NROCHE HOLDINGS AG
4887.30 MXN−0.31%903.828T MXN18.58263.11 MXN−24.83%3.81%Công nghệ Sức khỏe
Mua
ROVI/NLABORATORIOS FARMACEUTOCOS ROVI SA
999.64 MXN6.98%1.095K50.911B MXN15.2365.62 MXN−6.78%2.01%Công nghệ Sức khỏe
Mua
RYTMRHYTHM PHARMACEUTICALS INC
466.27 MXN9.07%3.4K22.849B MXN−56.41 MXN19.79%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
SDCSMILEDIRECTCLUB INC
7.30 MXN12.14%5092.913B MXN−11.24 MXN32.91%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
SNY/NSANOFI
Chứng chỉ lưu ký
964.27 MXN0.00%1.706K2.352T MXN15.7761.13 MXN11.81%2.55%Công nghệ Sức khỏe
Mua
SOON/NSONOVA HOLDING AG
4235.58 MXN−6.26%1.115K236.387B MXN20.06211.10 MXN5.66%2.13%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
SWAVSHOCKWAVE MEDICAL INC
3700.00 MXN−7.44%5123.125B MXN33.64109.98 MXN274.06%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
TAK/NTAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
Chứng chỉ lưu ký
278.43 MXN8.34%4.783K859.973B MXN23.4911.85 MXN12.72%3.51%Công nghệ Sức khỏe
Mua
TEVA/NTEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
Chứng chỉ lưu ký
166.00 MXN0.00%2204.021B MXN−34.34 MXN−79.05%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC
8599.00 MXN0.00%7563.343T MXN34.30250.68 MXN−33.74%0.26%Công nghệ Sức khỏe
Mua
VIRVIR BIOTECHNOLOGY INC
172.00 MXN−59.05%58221.624B MXN−33.80 MXN−120.92%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
VRTXVERTEX PHARMACEUTICAL
5948.30 MXN0.00%1681.554T MXN26.82221.75 MXN−10.94%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
VTRSVIATRIS INC
155.00 MXN−6.11%6199.199B MXN5.9326.13 MXN107.36%4.98%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
WATWATERS CORP
4514.00 MXN0.00%842273.879B MXN23.24194.21 MXN−15.93%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
WBAWALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
373.68 MXN0.00%113314.075B MXN−67.90 MXN−155.63%9.09%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
WSTWEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC
6627.00 MXN0.00%10473.971B MXN56.34117.62 MXN−35.22%0.20%Công nghệ Sức khỏe
Mua
ZBHZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
2080.69 MXN−1.86%182420.628B MXN50.4941.21 MXN88.14%0.82%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
ZLAB/NZAI LAB LIMITED
Chứng chỉ lưu ký
443.30 MXN−9.95%4.2K42.432B MXN−70.07 MXN37.15%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
ZTSZOETIS INC
2993.85 MXN0.00%21.401T MXN36.7581.47 MXN−8.18%0.82%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh