Chăm sóc sức khỏe (Khu vực)

102
Cổ phiếu
92055.676B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.490K
Khối lượng
+1.80%
Tỷ suất Cổ tức
+0.19%
Thay đổi
+3.12%
Hiệu suất Tháng
+4.31%
Hiệu suất Năm
+19.18%
Hiệu suất YTD
           
0QBO/N COLOPLAST
2246.090.00%0.00Bán0471.260B42.7151.9712074.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
A AGILENT TECHNOLOGIES INC
1439.400.00%0.00Bán0455.223B22.5965.9315700.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
ABBV ABBVIE INC
1627.000.74%12.00Mua2.617K2424.702B38.3542.8730000.00Dược phẩm
ABMD ABIOMED INC
3345.000.00%0.00Bán0190.571B45.9593.631371.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
ABT ABBOTT LABORATORIES
1588.00-0.84%-13.50Theo dõi1682835.277B45.2835.66103000.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
AGIO AGIOS PHARMACEUTICALS INC
583.000.00%0.00Bán041.669B-131.04482.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
AGN/N ALLERGAN PLC.
3360.002.88%94.00Mua541140.968B-533.8116900.00Dược phẩm
ALC/N ALCON AG
1113.500.00%0.00Bán0550.108B20381.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
ALGN ALIGN TECHNOLOGY INC
4995.007.79%361.00Sức mua mạnh188390.094B49.68100.5211660.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
ALNY ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
1534.500.00%0.00Mua0196.999B-148.491065.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
ALXN ALEXION PHARMACEUTICAL INC
2062.000.59%12.00Mua118461.736B18.06116.372656.00Dược phẩm
AMED AMEDISYS INC
2507.3010.36%235.40Mua85093.048B39.1975.6021000.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
AMGN AMGEN INC
4147.130.66%27.13Mua2012518.598B16.94250.8321500.00Dược phẩm
ANAB ANAPTYSBIO INC
705.00-15.47%-129.00Bán265.391B-57.4278.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
ANTM ANTHEM INC
5261.007.94%387.20Mua6951354.844B17.09318.5463900.00Managed Health care
ARNA ARENA PHARMACEUTICALS INC
1117.020.00%0.00Bán044.397B4.29214.87194.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
AZN/N ASTRAZENECA
924.008.45%72.00Sức mua mạnh1692234.994B57.4629.4764400.00Dược phẩm
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC
1421.00-1.04%-15.00Bán35770.663B30.1851.0550000.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
BAYN/N BAYER AG
1479.775.57%78.05Sức mua mạnh1661400.564B-32.56104711.00Dược phẩm
BDX BECTON DICKINSON & CO
4727.600.00%0.00Bán01252.734B65.5872.0776032.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
BGNE/N BEIGENE LTD
2604.980.00%0.00Mua0223.871B-16.582500.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
BHC/N BAUSCH HEALTH COMPANIES INC
493.00-2.95%-15.00Mua2.200K178.908B-33.5021100.00Dược phẩm
BIIB BIOGEN INC
5470.27-1.88%-104.73Mua1.000K1038.463B10.42541.237800.00Dược phẩm
BLUE BLUEBIRD BIO INC
1498.78-8.33%-136.22Bán33377.256B-248.641012.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
BMRN BIOMARIN PHARMACEUTICAL
1287.650.00%0.00Bán0259.000B-4.582849.00Dược phẩm
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
1083.390.14%1.49Mua291813.157B16.8066.3323300.00Dược phẩm
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP
782.00-0.76%-6.00Mua7501071.703B54.8114.2332000.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
CELG CELGENE CORP
2030.000.00%0.00Mua01492.005B13.67157.498852.00Dược phẩm
CERN CERNER CORP
1311.300.00%0.00Bán0398.364B42.6630.0029200.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
CI CIGNA HOLDING COMPANY
3329.000.00%0.00Mua01338.396B16.44220.1673800.00Managed Health care
CNC CENTENE CORPORATION
1021.009.16%85.70Sức mua mạnh3.515K427.389B16.7462.7347300.00Managed Health care
COO COOPER COS INC
6037.850.00%0.00Mua0277.958B31.45179.8912000.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
CSL/N CSL
3085.250.00%0.00Mua01609.606B43.9281.0922000.00Dược phẩm
CTLT CATALENT INC
955.300.00%0.00Bán0139.605B50.9318.9612300.00Dược phẩm
CVS CVS HEALTH CORPORATION
1370.00-1.33%-18.45Mua1.983K1786.203B21.8463.00295000.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
DGX QUEST DIAGNOSTICS INC
1923.900.00%0.00Bán0259.938B19.43100.7146000.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
DHR DANAHER CORP
2621.90-0.21%-5.43Bán1301849.464B40.0265.1971000.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
DPH/N DECHRA PHARMACEUTICALS
619.50-3.87%-24.92Bán7063.464B87.337.091731.00Dược phẩm
DVA DAVITA INC
1338.0016.59%190.43Sức mua mạnh3.530K172.366B18.1373.4977700.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
DXCM DEXCOM INC
3732.2030.24%866.58Mua268360.341B-37.132800.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
EHC ENCOMPASS HEALTH CORPORATION
1218.300.00%0.00Mua0131.696B21.8261.9230060.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP
4435.00-2.65%-120.67Mua1.060K936.978B60.7475.4012800.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
FGEN FIBROGEN INC
775.000.00%0.00Mua058.894B74.1510.62461.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
FME/N FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA
1548.950.00%0.00Mua0433.275B16.0189.64119631.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
FRE/N FRESENIUS SE&CO KGAA
994.3512.00%106.53Mua1.000K574.783B14.3372.26292635.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
GILD GILEAD SCIENCES INC
1253.24-0.69%-8.76Mua761565.332B30.7040.6111000.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
GSK/N GLAXOSMITHKLINE
875.302.98%25.30Mua5.735K2014.927B18.3122.3095490.00Dược phẩm
HCA HCA HEALTHCARE INC
2540.00-0.24%-6.00Bán1.940K878.591B14.51182.31262000.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
HOLX HOLOGIC INC
923.000.00%0.00Bán0237.577B-2.536252.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
HUM HUMANA INC
5543.000.00%0.00Mua0804.941B16.88361.8741600.00Managed Health care
ICPT INTERCEPT PHARMACEUTICALS INC
1419.100.00%0.00Bán051.352B-208.09330.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
IFRX/N INFLARX N V
45.500.00%0.00Bán01.314B-40.5538.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
ILMN ILLUMINA INC
5769.50-3.18%-189.50Bán1.252K830.049B45.29126.707300.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
IMGN IMMUNOGEN INC
46.85-22.56%-13.65Sức bán mạnh5.528K9.312B-19.51296.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
INCY INCYTE CORPORATION
1599.300.00%0.00Mua0349.871B45.5236.161367.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
INSM INSMED INC
341.500.00%0.00Bán032.356B-69.62373.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
IONS IONIS PHARMACEUTICALS INC
1068.250.00%0.00Bán0152.526B82.5713.36737.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
IQV IQVIA HOLDINGS INC
2753.300.00%0.00Sức bán mạnh0521.902B119.8922.9658000.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
ISRG INTUITIVE SURGICAL INC
10535.000.00%0.00Mua01205.202B50.56213.875527.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
JNJ JOHNSON & JOHNSON
2528.00-0.09%-2.22Bán436648.713B25.16101.90135100.00Dược phẩm
LAB/B GENOMMA LAB INTERNACIONAL SAB
20.990.53%0.11Mua983.871K21.239B23.530.891051.00Dược phẩm
LH LABORATORY CORP AMER HLDGS
3215.000.00%0.00Mua0309.162B21.00152.3661000.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
LLY ELI LILLY AND COMPANY
2141.004.44%91.00Mua2952073.023B24.2989.4238680.00Dược phẩm
MASI MASIMO CORPORATION
2898.500.00%0.00Bán0148.507B42.6969.351500.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
MD MEDNAX INC
420.750.00%0.00Bán041.630B-262.037625.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
MDT/N MEDTRONIC PLC
2094.520.00%0.00Mua02772.509B33.0063.1290071.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
MEDICA/B MEDICA SUR SAB DE CV
21.700.93%0.20Bán8.000K2.675B22.050.983360.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
MEDP MEDPACE HOLDINGS INC
1430.660.00%0.00Bán048.331B28.2249.753400.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
MRK MERCK & CO INC
1590.000.28%4.50Bán19.860K4058.458B22.3971.6469000.00Dược phẩm
MRNA MODERNA INC
298.700.00%0.00Mua0110.990B-30.77760.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
MRNS MARINUS PHARMACEUTICALS INC
26.500.00%0.00Bán01.186B-18.6836.00Dược phẩm
MYL/N MYLAN NV
366.000.00%0.00Bán0170.319B164.872.0135000.00Dược phẩm
MYOK MYOKARDIA INC
1091.900.00%0.00Mua049.063B-99.86220.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
NEO NEOGENOMICS INC
436.0014.05%53.70Mua4.995K45.524B1306.330.381500.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
NKTR NEKTAR THERAPEUTICS
359.730.00%0.00Bán070.647B-46.72618.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
NVO/N NOVO NORDISK A/S
1080.00-0.34%-3.65Mua1002070.308B23.9946.4242158.00Dược phẩm
NVS/N NOVARTIS AG
1676.000.06%1.00Bán2523876.320B28.4960.46109000.00Dược phẩm
OBSV/N OBSEVA SA
151.526.72%9.54Bán5.000K2.520B-47.5345.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
OPK OPKO HEALTH INC
29.04-30.19%-12.56Sức bán mạnh11818.601B-9.155690.00Dược phẩm
PEN PENUMBRA INC
2808.100.00%0.00Bán0112.394B136.9925.092200.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
PFE PFIZER INC
707.10-2.02%-14.59Bán5663911.945B13.5953.1292400.00Dược phẩm
PHIA/N KONINKLIJKE PHILIPS NV
823.080.00%0.00Bán0768.070B27.3731.5279613.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
PHM1/N PHARMA MAR SA
40.150.00%0.00Mua09.182B-3.39440.00Dược phẩm
PKI PERKINELMER INC
1601.800.00%0.00Bán0186.055B41.9740.1712500.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
RARE ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC
876.800.00%0.00Bán041.467B-138.41610.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC
6564.3712.34%721.28Sức mua mạnh324723.539B18.91367.357400.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
RMD RESMED INC
2810.000.00%0.00Mua0395.988B48.9656.757240.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
ROG/N ROCHE HOLDINGS AG
5684.30-0.47%-26.57Mua1004954.505B21.83267.3794442.00Dược phẩm
RYTM RHYTHM PHARMACEUTICALS INC
365.200.00%0.00Bán018.170B-74.0254.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
SNY/N SANOFI
877.400.00%0.00Bán02218.163B32.9654.19104226.00Dược phẩm
SYK STRYKER CORP
3855.001.18%44.83Bán261421.829B40.3695.5636000.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
TEVA/N TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
165.005.57%8.70Mua16.340K195.229B-73.3342535.00Dược phẩm
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
5602.00-0.85%-48.20Bán52252.952B33.31170.0570000.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
UHS UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC.
2898.900.00%0.00Mua0235.840B17.48152.9278700.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC
4861.53-0.38%-18.57Mua244607.787B18.48267.40300000.00Managed Health care
VAR VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
2328.441.43%32.88Mua0218.356B36.2566.837174.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
VEEV VEEVA SYSTEMS INC
2700.000.00%0.00Bán0409.525B74.5437.692553.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
VRTX VERTEX PHARMACEUTICAL
3803.152.90%107.15Mua300994.218B89.9443.642500.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
VYGR VOYAGER THERAPEUTICS INC
286.780.00%0.00Bán010.020B-30.92123.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
WAT WATERS CORP
4490.200.00%0.00Mua0258.471B26.18154.477200.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
WMGI/N WRIGHT MEDICAL GROUP NV
564.8534.32%144.33Mua5.598K71.170B-16.442894.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
ZTS ZOETIS INC
2456.001.07%26.00Mua8851069.764B41.4954.4110000.00Dược phẩm
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất