Chăm sóc sức khỏe (Khu vực)

76
Cổ phiếu
80660.652B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.141K
Khối lượng
+2.03%
Tỷ suất Cổ tức
+0.20%
Thay đổi
+2.67%
Hiệu suất Tháng
+10.10%
Hiệu suất Năm
+0.76%
Hiệu suất YTD
           
0QBO/N COLOPLAST
2046.140.00%0.00Sức mua mạnh0430.768B38.2952.9512000.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
A AGILENT TECHNOLOGIES INC
1473.000.00%0.00Mua0406.094B19.3866.9315300.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
ABBV ABBVIE INC
1550.961.74%26.46Mua1.937K2241.986B22.8766.5230000.00Dược phẩm
ABT ABBOTT LABORATORIES
1400.000.00%0.00Bán02515.058B51.1728.06103000.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
AGN/N ALLERGAN PLC.
2602.000.00%0.00Bán0851.174B-405.5616900.00Dược phẩm
ALC/N ALCON AG
1196.430.00%0.00Mua0536.335B20381.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
ALGN ALIGN TECHNOLOGY INC
6052.00-2.39%-148.00Mua97479.570B68.9388.1411660.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
ALXN ALEXION PHARMACEUTICAL INC
2479.600.00%0.00Bán0541.556B92.0926.822656.00Dược phẩm
AMED AMEDISYS INC
2260.290.00%0.00Theo dõi067.057B29.9871.6621000.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
AMGN AMGEN INC
3254.000.93%30.12Bán2501940.708B13.54236.4721500.00Dược phẩm
ANTM ANTHEM INC
5155.260.00%0.00Mua01336.157B18.45287.6463900.00Managed Health care
ASND/N ASCENDIS PHARMA A/S
1444.470.00%0.00Mua0109.706B-66.68216.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
AZN/N ASTRAZENECA
726.000.35%2.50Bán2.370K1833.748B39.3035.6464400.00Dược phẩm
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC
1457.000.00%0.00Mua0720.325B29.5048.9050000.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
BAYN/N BAYER AG
1244.850.00%0.00Bán8.715K1104.379B52.4122.59116428.00Dược phẩm
BDX BECTON DICKINSON & CO
4343.000.00%0.00Sức bán mạnh01183.347B48.7691.6576032.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
BGNE/N BEIGENE LTD
2623.040.00%0.00Bán0139.368B-18.392400.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
BHC/N BAUSCH HEALTH COMPANIES INC
469.000.00%0.00Bán0161.692B-86.3721100.00Dược phẩm
BIIB BIOGEN INC
4453.000.32%14.00Bán544859.113B9.98438.387800.00Dược phẩm
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
900.001.12%10.00Mua6.136K1454.732B15.0259.3423300.00Dược phẩm
CELG CELGENE CORP
1818.00-0.49%-9.00Mua951272.827B14.63126.288852.00Dược phẩm
CERN CERNER CORP
1298.400.00%0.00Mua0428.048B36.5036.3729200.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
CI CIGNA HOLDING COMPANY
2935.000.00%0.00Bán01100.427B14.70199.8673800.00Managed Health care
CNC CENTENE CORPORATION
1061.000.00%0.00Sức mua mạnh0442.840B21.8649.9547300.00Managed Health care
COO COOPER COS INC
5530.000.00%0.00Bán0270.807B40.54136.8812000.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
CVS CVS HEALTH CORPORATION
1019.130.15%1.49Bán8.330K1303.695B-9.86295000.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
DHR DANAHER CORP
2483.580.00%0.00Mua01747.982B38.4564.2271000.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
DXCM DEXCOM INC
2240.000.00%0.00Bán0202.465B-27.322800.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
EHC ENCOMPASS HEALTH CORPORATION
1222.660.00%0.00Mua0111.140B19.3160.0630060.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
ELAN ELANCO ANIMAL HEALTH INC
623.780.00%0.00Theo dõi0224.508B5590.00Dược phẩm
ELU/N ESSILORLUXOTTICA
2379.730.00%0.00Mua0967.123B26.2488.07150616.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP
3400.000.00%0.00Mua0672.446B45.9171.7112800.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
FGEN FIBROGEN INC
729.600.00%0.00Bán058.267B-20.00461.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
FME/N FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA
1548.950.00%0.00Mua0444.639B10.73136.03118308.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
FRE/N FRESENIUS SE&CO KGAA
1095.600.00%0.00Mua0554.017B12.8977.56283795.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
GILD GILEAD SCIENCES INC
1264.400.00%0.00Mua01586.014B14.6685.7111000.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
GMED GLOBUS MED INC
792.450.00%0.00Sức bán mạnh077.395B28.2028.641800.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
GSK/N GLAXOSMITHKLINE
762.210.00%0.00Bán01835.351B19.0819.5095490.00Dược phẩm
HCA HCA HEALTHCARE INC
2418.630.00%0.00Bán0822.921B13.90176.86262000.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
HOLX HOLOGIC INC
916.000.00%0.00Mua0225.423B-1.916252.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
HUM HUMANA INC
4555.500.00%0.00Bán0650.120B19.73245.5041600.00Managed Health care
ILMN ILLUMINA INC
5739.870.00%0.00Bán0844.744B53.14109.957300.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
IQV IQVIA HOLDINGS INC
2616.900.00%0.00Mua0497.696B129.4919.8858000.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
ISRG INTUITIVE SURGICAL INC
9195.210.00%0.00Bán01046.789B50.64186.745527.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
JNJ JOHNSON & JOHNSON
2634.910.07%1.91Bán8636876.225B25.57102.85135100.00Dược phẩm
LAB/B GENOMMA LAB INTERNACIONAL SAB
16.54-1.37%-0.23Sức mua mạnh367.050K17.008B17.430.96888.00Dược phẩm
LH LABORATORY CORP AMER HLDGS
3114.970.00%0.00Mua0307.278B18.30172.3261000.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
LLY ELI LILLY AND COMPANY
2240.000.00%0.00Bán4002122.205B43.0051.2438680.00Dược phẩm
MD MEDNAX INC
538.220.00%0.00Bán044.271B9.8351.487625.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
MDT/N MEDTRONIC PLC
1687.750.00%0.00Bán02207.210B23.4170.8986000.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
MEDICA/B MEDICA SUR SAB DE CV
25.900.00%0.00Bán543.193B20.261.283576.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
MEDP MEDPACE HOLDINGS INC
1064.330.00%0.00Mua038.357B27.3640.793100.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
MRK MERCK & CO INC
1531.583.84%56.58Mua1.304K3837.993B25.0459.9169000.00Dược phẩm
MRNA MODERNA INC
511.800.00%0.00Mua0140.041B-25.98760.00Dược phẩm
MRNS MARINUS PHARMACEUTICALS INC
81.000.00%0.00Bán04.198B-18.5028.00Dược phẩm
MYL/N MYLAN NV
400.000.00%0.00Bán0190.108B44.998.2335000.00Dược phẩm
NUVA NUVASIVE INC
1166.000.00%0.00Mua060.544B66.8017.852600.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
NVO/N NOVO NORDISK A/S
879.55-2.84%-25.74Sức bán mạnh2.616K1670.973B20.0844.7842453.00Dược phẩm
NVS/N NOVARTIS AG
1587.000.00%0.00Mua03534.484B15.6099.65105000.00Dược phẩm
OBSV/N OBSEVA SA
248.430.00%0.00Bán010.864B-36.9045.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
OPK OPKO HEALTH INC
38.670.00%0.00Bán024.240B-6.205690.00Dược phẩm
PFE PFIZER INC
794.76-0.18%-1.43Mua1.030K4344.228B23.0734.5492400.00Dược phẩm
PHIA/N KONINKLIJKE PHILIPS NV
784.930.00%0.00Mua0695.878B24.4031.5377340.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC
5878.590.00%0.00Bán0637.200B15.09409.007400.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
ROG/N ROCHE HOLDINGS AG
5030.490.17%8.47Mua3.004K4193.787B21.93225.2794442.00Dược phẩm
SNY/N SANOFI
780.260.00%0.00Bán01945.273B20.9075.22104226.00Dược phẩm
SYK STRYKER CORP
3542.000.00%0.00Bán01299.863B35.8998.4336000.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
TAK/N TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
358.000.00%0.00Bán01053.019B23.1329.4727230.00Dược phẩm
TEVA/N TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
221.001.47%3.21Bán9242.144B-64.0842535.00Dược phẩm
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
4979.380.00%0.00Bán01990.191B33.88148.1570000.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC
4752.80-0.15%-7.20Mua2.986K4453.854B19.41246.20300000.00Managed Health care
VAR VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
2434.81-2.28%-56.73Sức bán mạnh0218.177B31.2277.677174.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
VEEV VEEVA SYSTEMS INC
2744.500.53%14.50Mua140392.290B91.4029.842553.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
VRTX VERTEX PHARMACEUTICAL
3154.500.00%0.00Bán0812.195B73.9543.642500.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
WMGI/N WRIGHT MEDICAL GROUP NV
594.91-0.79%-4.73Mua073.926B-29.902894.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
ZTS ZOETIS INC
1944.000.00%0.00Mua0918.880B36.9452.3810000.00Dược phẩm
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất