Các cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh — Thị trường Cổ phiếu Hà Lan

Cổ phiếu tăng trưởng liên tục khác với những cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh, mặc dù chúng có vẻ giống nhau. Trong trường hợp thứ hai, dữ liệu cơ bản chiếm ưu thế hơn so với kỹ thuật. Sự khác biệt chính nằm ở khung thời gian của động thái giá. Chú ý đến tài chính của công ty cũng như không có sự tăng và giảm giá mạnh vì nó có thể giúp bạn xác định xem doanh nghiệp có ổn định về mặt tài chính hay không.

           
500E AMUNDI ETF SP500
57.270.38%0.22Mua33Hỗn hợp
500X SPDR SP 500ESG ACC
20.040.40%0.08Mua0Hỗn hợp
600X SPDR STOXX ESG
22.170.41%0.09Mua0Hỗn hợp
ASML ASML HOLDING
288.45-1.54%-4.50Mua1.013M122.984B47.646.1624900.00Sản xuất Chế tạo
AWSR UBS ETF AWSR
11.190.22%0.02Sức mua mạnh0Hỗn hợp
CBU7 ISHR $ GOV 3-7A
124.090.03%0.04Mua1.585KHỗn hợp
CEMU ISHR MSCI EMUSC
129.960.28%0.36Sức mua mạnh215Hỗn hợp
CEUU ISHARES EMU USD H
5.910.25%0.01Sức mua mạnh0Hỗn hợp
CNDX ISHR NASDAQ 100
500.600.45%2.25Mua2.660KHỗn hợp
CRBN CORBION
32.461.25%0.40Sức mua mạnh44.683K1.886B39.300.822040.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
CSCA ISHR CANADA
131.940.24%0.32Mua1.536KHỗn hợp
CSPX ISHR S&P500 B A
311.490.38%1.17Mua2.115KHỗn hợp
CSUS ISHR MSCI USA
302.760.35%1.06Mua21Hỗn hợp
CSX5 ISHR ESTX50 B A
124.660.31%0.38Sức mua mạnh6.439KHỗn hợp
DHYD ISHARES UHY ESG D
5.180.03%0.00Mua0Hỗn hợp
DHYE ISHARES UHY ESG A
4.760.03%0.00Mua0Hỗn hợp
DIA SPDR DJIA TRUST
272.550.28%0.75Mua17Hỗn hợp
DJMC ISHARES ESTOXX MID
64.900.46%0.30Mua3.479KHỗn hợp
DJSC ISHARES ESTOXX SML
39.240.38%0.15Mua3.448KHỗn hợp
DSC1 DUTCH STAR C SHAR
14.305.93%0.80Mua9.244K74.743M-0.04Tài chính
EHYD ISHARES EHY ESG D
5.140.07%0.00Mua0Hỗn hợp
EMSA ISHARES JPMESG
5.420.23%0.01Sức mua mạnh4.172KHỗn hợp
EPRU AMUNDI EPRA DR U
74.840.12%0.09Mua0Hỗn hợp
FDNE FT DJ INTERNET
19.710.25%0.05Mua0Hỗn hợp
FEUZ FIRST EUROALPHADEX
34.880.29%0.10Mua23.718KHỗn hợp
FXGD FINEX GOLD
10.040.00%0.00Mua4.500KHỗn hợp
GLPG GALAPAGOS
242.101.04%2.50Mua291.488K15.494B52.694.78725.00Công nghệ Sức khỏe
IAEX ISHARES AEX
62.70-0.05%-0.03Mua49.600KHỗn hợp
IESE ISHARES DJ EUR SUS
51.700.19%0.10Mua20.744KHỗn hợp
IEUX ISHARES EUROP EXUK
36.150.28%0.10Mua38.601KHỗn hợp
IGSG ISHARES DJ GLO SUS
43.760.35%0.15Mua4.097KHỗn hợp
IMAE ISHARES MSCI EUR A
58.350.30%0.17Mua39.577KHỗn hợp
INAA ISHARES N-AMERICA
58.600.39%0.23Mua15.623KHỗn hợp
INFR ISHARES INFRA GLO
29.960.32%0.10Sức mua mạnh7.641KHỗn hợp
IPRP ISHARES PROP EURO
49.05-0.36%-0.17Mua14.019KHỗn hợp
IPRV ISHARES PRIVATE EQ
23.380.04%0.01Mua96.227KHỗn hợp
ISED ISHARES EUROPE SRI
6.260.30%0.02Mua0Hỗn hợp
IUES SP 500 EH
74.460.32%0.23Sức mua mạnh10.249KHỗn hợp
IUSA ISHARES S&P 500
31.210.38%0.12Mua27.837KHỗn hợp
IUSP ISHARES PROP US
30.020.60%0.18Mua193Hỗn hợp
IWDA ISHARES MSCI WOR A
60.340.31%0.18Mua57.626KHỗn hợp
IWDE MSCI WRD EH
59.340.26%0.15Sức mua mạnh16.797KHỗn hợp
IWDP ISHARES PROP GLO
26.960.24%0.07Mua19.123KHỗn hợp
IWRD ISHARES WORLD
47.820.31%0.15Mua11.451KHỗn hợp
LGGL L&G GLOBAL EQ.
11.320.29%0.03Mua0Hỗn hợp
LGUS L&G CORE US EQ.
11.590.36%0.04Mua3Hỗn hợp
LQDA ISHARES USD CRP BD
116.280.06%0.07Mua357Hỗn hợp
NAMU AMUNDI NOR AM DR U
88.600.30%0.27Mua0Hỗn hợp
NTM VANECK BALANCED
67.150.22%0.15Mua1.256KHỗn hợp
REN RELX
24.940.20%0.05Mua826.358K47.971B27.410.91Dịch vụ Thương mại
SBIO IVZ NASDAQ BIOTECH
36.250.30%0.11Mua585Hỗn hợp
SKYE FT CLOUD COM
26.320.23%0.06Mua610Hỗn hợp
SPXS IVZ S&P 500
573.080.38%2.16Mua0Hỗn hợp
SRIL ISHARES USA SRI
6.460.37%0.02Mua7.900KHỗn hợp
SWRD SPDR WORLD
21.930.31%0.07Mua1.321KHỗn hợp
SXLC SPDR US COMMS
21.780.41%0.09Mua77Hỗn hợp
SXLK SPDR US TECH
48.270.65%0.31Mua95Hỗn hợp
SXLP SPDR US CONS STAP
27.620.54%0.15Sức mua mạnh200Hỗn hợp
SXLU SPDR US ITILIT
34.790.59%0.20Mua3.990KHỗn hợp
SXLV SPDR US HEALTH
27.450.53%0.14Sức mua mạnh0Hỗn hợp
TDT VANECK AEX
62.92-0.05%-0.03Mua13.457KHỗn hợp
TNAE VANECK NORTH AM EW
38.810.43%0.17Mua2.098KHỗn hợp
TOF VANECK GROWTH
71.35-0.04%-0.03Mua1.035KHỗn hợp
TPSA ISHARES US TIPS
206.670.01%0.03Mua517Hỗn hợp
TRET VANECK REAL ESTATE
45.250.14%0.06Mua4.866KHỗn hợp
U1FA UBS ETF CAHEUA
18.660.03%0.01Mua0Hỗn hợp
U500 AMUNDI SP500 DR U
89.300.32%0.29Mua1Hỗn hợp
UBU3 UBS IRL USAUSY
75.880.37%0.28Mua0Hỗn hợp
UBU7 UBS IRL WRDUSY
56.140.29%0.16Mua0Hỗn hợp
UBU9 UBS IRL SP5USY
50.390.37%0.19Mua36Hỗn hợp
UBUR UBS IRL ULOVD
23.700.49%0.12Mua0Hỗn hợp
UBUT UBS IRL UQLTD
27.640.49%0.14Mua0Hỗn hợp
UBUV UBS IRL ULOVE
23.410.45%0.10Mua0Hỗn hợp
UBUX UBS IRL UQLTE
25.250.40%0.10Sức mua mạnh0Hỗn hợp
UE25 UBS ETF CBSUS
16.630.05%0.01Mua0Hỗn hợp
UE27 UBS ETF CBSUSE
16.820.03%0.01Mua1.462KHỗn hợp
UE28 UBS IRL AUHEUA
15.800.34%0.05Sức mua mạnh0Hỗn hợp
UE31 UBS IRL USEUYH
25.330.32%0.08Mua9.539KHỗn hợp
UE33 UBS ETF USSRF
18.240.33%0.06Mua0Hỗn hợp
UIM4 UBS ETF EMUEUA
134.300.27%0.36Mua0Hỗn hợp
UIM9 UBS ETF CANCDA
31.580.24%0.07Mua500Hỗn hợp
UIMA UBS ETF EUREUA
70.340.17%0.12Mua0Hỗn hợp
UIMM UBS ETF WSRUSA
100.890.30%0.30Mua5.325KHỗn hợp
UIMP UBS ETF ASRUSA
127.200.39%0.50Mua3.025KHỗn hợp
UIMR UBS ETF ESREUA
107.100.24%0.26Mua1.399KHỗn hợp
UIMY UBS ETF ELOVD
16.840.13%0.02Mua0Hỗn hợp
VEMT VANGUARD USDEMGVBN
49.300.15%0.07Mua654Hỗn hợp
VERX VANGUARD FTSE DE
33.120.18%0.06Mua10.383KHỗn hợp
VEUR VANGUARD FTSE EUR
33.760.15%0.05Mua40.266KHỗn hợp
VEVE VANGUARD FTSE DW
65.970.29%0.19Mua170Hỗn hợp
VLIQ VANGUARD GLBLLIQ
34.810.12%0.04Mua0Hỗn hợp
VMOM VANGUARD GLBLMOM
34.690.19%0.07Mua77Hỗn hợp
VMVL VANGUARD GLBLMINVO
35.890.35%0.12Mua1.002KHỗn hợp
VNRT VANGUARD FTSE NA
77.330.38%0.29Mua323Hỗn hợp
VUCP VANGUARD USDCORPBD
52.08-0.02%-0.01Mua246Hỗn hợp
VUSA VANGUARD S&P500
59.480.38%0.23Mua55.372KHỗn hợp
VUTY VANGUARD USDTRBOND
23.550.05%0.01Mua2.139KHỗn hợp
VWRL VANGUARD FTSE AW
88.560.36%0.32Sức mua mạnh21.889KHỗn hợp
WCOS SPDR MSCI W C STAP
35.490.30%0.10Mua3.660KHỗn hợp
WITS ISHARES WITS
6.190.39%0.02Mua261Hỗn hợp
WRDU AMUNDI MSCIWD DR U
82.550.25%0.20Sức mua mạnh0Hỗn hợp
WTCH SPDR MSCI W TECH
69.600.14%0.10Mua8.252KHỗn hợp
WTEL SPDR MSCI W COMM
34.840.46%0.16Sức mua mạnh1.050KHỗn hợp
WUTI SPDR MSCI W UTIL
42.020.74%0.31Sức mua mạnh1.718KHỗn hợp
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất