Các cổ phiếu hàng đầu có tỷ suất cổ tức cao — Thị trường Cổ phiếu Hà Lan

Tỷ suất cổ tức là yếu tố chính cần xem xét khi chọn cổ phiếu trả cổ tức. Bảng dưới đây giúp bạn tìm các cổ phiếu có lợi tức cổ tức cao để bạn có thể tìm kiếm lợi nhuận ổn định mà không gặp rủi ro quá cao.

     
ECMPA EUROCOMMERCIAL
20.5023.100.52
FLOW FLOW TRADERS
32.8610.65-205.413M6.50
ATRS ATRIUM EUR REALEST
3.028.97-71.105M0.27
PNL POSTNL
4.378.6900.28
NEDAP NEDAP
59.607.55-14.554M4.50
VEON VEON
1.827.04-227.198M
ORDI ORDINA
3.446.96-8.859M0.24
FFARM FORFARMERS
4.216.90-26.062M0.29
HOLCO HOLLAND COLOURS
166.006.05-3.915M10.05
NN NN GROUP
44.725.37-394.000M3.73
ASRNL ASR NEDERLAND
39.305.34-272.000M2.04
SBMO SBM OFFSHORE
15.164.91-204.391M0.74
KPN KPN KON
2.764.79-529.000M0.13
RDSB ROYAL DUTCH SHELLB
16.844.50-6.468B0.55
RDSA ROYAL DUTCH SHELLA
17.184.46-6.468B0.55
INGA ING GROEP N.V.
11.704.10-3.000M
UNA UNILEVER
45.963.81-4.250B1.66
CCEP COCA-COLAEUROPACIF
49.583.46-359.634M0.82
VPK VOPAK
35.153.41-146.100M1.20
BOLS LUCASBOLS
10.323.3900.00
AGN AEGON
4.183.35-63.000M0.12
LIGHT SIGNIFY NV
43.713.2001.40
AD AHOLD DEL
28.312.93-1.026B0.90
APAM APERAM
50.962.92-139.000M1.49
BSGR B&S GROUP
8.142.8300.10
BRNL BRUNEL INTERNAT
10.622.8200.30
RAND RANDSTAD NV
59.622.72-12.000M1.62
JDEP JDE PEET'S
27.172.58-11.000M0.70
VALUE VALUE8
6.422.49-1.460M0.16
SLIGR SLIGRO FOOD GROUP
23.352.3600.00
REN RELX
25.752.17-983.136M0.53
BESI BE SEMICONDUCTOR
79.702.13-73.486M1.70
PHIA PHILIPS KON
40.002.12-1.000M0.85
AKZA AKZO NOBEL
98.941.97-366.000M1.95
CTAC CTAC
4.171.9200.08
BOKA BOSKALIS WESTMIN
26.621.8800.50
KENDR KENDRION
22.501.7800.40
HAL HAL TRUST
152.201.52-241.900M2.28
WKL WOLTERS KLUWER
96.121.49-334.000M1.36
ARCAD ARCADIS
44.421.35-3.498M0.60
DSM DSM KON
184.401.30-289.000M2.40
HEIO HEINEKEN HOLDING
75.501.30-300.000M0.70
CRBN CORBION
44.501.26-33.000M0.56
AALB AALBERTS NV
51.421.17-88.500M0.60
HEIA HEINEKEN
90.421.08-583.000M0.70
MT ARCELORMITTAL SA
27.210.9000.42
MAREL MAREL
6.060.89-43.438M0.05
CTPNV CTP
19.900.850
SIFG SIF HOLDING
14.760.8100.12
AMG AMG
29.980.67-8.345M0.20
IMCD IMCD
169.800.60-47.333M1.02
ASM ASM INTERNATIONAL
367.400.54-98.688M2.00
ASML ASML HOLDING
730.900.38-1.066B2.75
PRX PROSUS
68.920.20-183.649M0.14
CLB CORE LABORATORIES
22.800.15-10.172M0.23
Tải thêm