Hóa chất: Đa dạng hóa (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
8.128B
Giá trị vốn hóa thị trường
100.156K
Khối lượng
+1.47%
Thay đổi
−0.10%
Hiệu suất Tháng
−5.32%
Hiệu suất Năm
+7.69%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
IMCDIMCD
144.50 EUR−0.31%−0.45 EUR
Bán
9.769K1.412M EUR8.128B EUR26.025.50 EUR4.323K