Hóa chất: Đặc biệt (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
663.274M
Giá trị vốn hóa thị trường
182.854K
Khối lượng
+0.24%
Thay đổi
−3.48%
Hiệu suất Tháng
−29.02%
Hiệu suất Năm
−2.97%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
DSMDSM KON
114.05 EUR0.13%0.15 EUR
Bán
213.21K24.317M EUR568.636M EUR11.679.79 EUR18.731K
HOLCOHOLLAND COLOURS
112 EUR0.90%1 EUR
Bán
21624.192K EUR95.499M EUR448