Phần mềm / Dịch vụ Internet (Công nghiệp)

3
Cổ phiếu
28.868B
Giá trị vốn hóa thị trường
395.971K
Khối lượng
−0.45%
Thay đổi
+3.63%
Hiệu suất Tháng
+17.63%
Hiệu suất Năm
+15.87%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
IEXIEX GROUP N.V.
Chứng chỉ lưu ký
1.80 EUR3.45%0.06 EUR
Sức mua mạnh
4.035K7.263K EUR6.84M EUR9.120.19 EUR
MTRKMOTORK PLC
2.36 EUR−2.88%−0.07 EUR
Bán
9.985K23.565K EUR95.22M EUR−0.18 EUR
WKLWOLTERS KLUWER
113.45 EUR−0.44%−0.50 EUR
Mua
397.342K45.078M EUR28.766B EUR28.424.03 EUR