Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ (Công nghiệp)

234
Cổ phiếu
5.776B
Giá trị vốn hóa thị trường
46.368K
Khối lượng
−0.16%
Thay đổi
−2.27%
Hiệu suất Tháng
+18.45%
Hiệu suất Năm
+12.25%
Hiệu suất YTD
           
500E AMUNDI ETF SP500
51.25-0.64%-0.33Mua1.284K
500X SPDR SP 500ESG ACC
18.201.45%0.26Mua825
600X SPDR STOXX ESG
19.211.91%0.36Mua599
AUCO L&G GOLD MINING
32.22-1.89%-0.62Mua779
BATT L&G BATTERY VALUE
8.340.07%0.01Mua75
BGHL BOUSSARD GAVAUDAN
17.55-0.57%-0.10Mua17.011K760.754M24.470.72
BIOT L&G PHARMA BREAKTH
10.781.10%0.12Mua30
BRIC ISHARES BRIC 50
29.661.30%0.38Mua3.078K
BTMA ISHARES US T 7-10
198.430.08%0.15Mua173
CASH L&G E FUND CHINA A
14.841.09%0.16Mua18
CBE7 ISHR E GOV 3-7A
137.88-0.08%-0.11Mua37
CBSE UBS ETF CBSE
14.40-0.02%-0.00Mua2.290K
CBU7 ISHR $ GOV 3-7A
126.150.06%0.07Mua16.966K
CEMU ISHR MSCI EMUSC
111.82-0.66%-0.74Mua40
CEUU ISHARES EMU USD H
5.02-0.79%-0.04Mua4.430K
CITY ISHARES SCYIF ACC
5.040.93%0.05Mua5.055K
CMEX ISHR MEXICO CAP
71.95-0.04%-0.03Mua690
CNDX ISHR NASDAQ 100
518.10-0.17%-0.90Sức mua mạnh2.196K
CNYB IS CHN BND USD ACC
4.99-0.26%-0.01Bán120.735K
COMF L&G LG DAT COMMOD
10.830.51%0.06Mua176
CPXJ ISHR PAC XJPN A
124.54-0.57%-0.72Mua859
CSCA ISHR CANADA
108.57-0.87%-0.95Mua76
CSJP ISHR JAPAN A
132.991.58%2.06Mua829
CSPX ISHR S&P500 B A
278.50-0.63%-1.77Mua5.183K
CSRU ISHR RUSSIA ADR
101.821.35%1.36Bán917
CSUS ISHR MSCI USA
269.860.81%2.17Mua12
CSX5 ISHR ESTX50 B A
108.26-0.72%-0.78Mua1.938K
CT2B ISHARES SCYIF DIST
5.00-0.55%-0.03Mua113
CYBA IS CNY BD UCIT $A
4.950.07%0.002.000K
DDBB ISHARES UDBB A
5.240.02%0.00Mua3.900K
DHYD ISHARES UHY ESG D
4.840.48%0.02Theo dõi8.000K
DHYE ISHARES UHY ESG A
4.420.85%0.04Mua102
DIA SPDR DJIA TRUST
228.85-0.95%-2.20Bán2
DJMC ISHARES ESTOXX MID
54.920.05%0.03Mua751
DJSC ISHARES ESTOXX SML
34.13-0.57%-0.20Mua1.144K
DTM VANECK CONSERVATIV
57.26-0.19%-0.11Mua383
ECOM L&G ECOMMERCE
9.623.28%0.31Mua114
EHYA ISHARES EHY ESG A
4.80-0.04%-0.00Mua3.191K
EHYD ISHARES EHY ESG D
4.730.97%0.05Mua28.999K
EMIM ISHARES EMIM
25.000.67%0.17Sức mua mạnh20.506K
EMSA ISHARES JPMESG
5.060.64%0.03Sức mua mạnh11.516K
EPRU AMUNDI EPRA DR U
57.612.69%1.51Theo dõi780
ERND IS USD ULTRASHORT
88.94-0.12%-0.11Bán100
ERNE IS EURO ULTRASHORT
100.000.02%0.02Mua797
EUEA ISHARES EURO STX50
33.72-0.69%-0.23Mua61.661K
EUNA ISHARES STOXX 50
30.91-0.96%-0.30Mua451
EXXY DIVERS COMMODITY
16.770.71%0.12Mua445
FDNE FT DJ INTERNET
21.58-0.37%-0.08Sức mua mạnh45
FEUZ FIRST EUROALPHADEX
28.25-0.69%-0.20Mua9
FSOV FT LDGG BOND
19.81-0.35%-0.07Bán3.040K
FXC ISHARES CHINA 25
108.432.32%2.46Mua2.468K
FXEU FT FACTOR FX EUR
17.780.36%0.06Bán20.942K
FXGD FINEX GOLD
10.790.79%0.09Mua15.520K
GAGU AMUNDI GAGU 500 DR
60.20-0.22%-0.13Mua262
GGOU AMUNDI JPMGBI DR U
61.38-0.15%-0.09Mua1
GLDU LYXOR ACWI GOLD
102.220.59%0.60Sức mua mạnh806
GOVT ISHARES USD GOV
5.29-0.00%-0.00Mua7.080K
GSCE BNPP GSCI ETF EUR
8.590.91%0.08Mua120
GSPX ISHARES SP500 B D
5.542.74%0.15Sức mua mạnh46
HKDE UBS ETF HKDU
15.890.05%0.01Mua103
IAEX ISHARES AEX
56.70-0.39%-0.22Mua47.690K
IAPD ISHARES ASIA PACIF
18.47-0.81%-0.15Bán20.684K
IASP ISHARES PROP ASIA
21.37-1.19%-0.26Mua2.464K
IBCI ISHARES E INF-LINK
215.19-0.02%-0.05Mua328
IBCX ISHARES E CORP BD
137.86-0.03%-0.04Mua3.213K
IBGL ISHARES E GOV15-30
272.79-0.03%-0.07Sức mua mạnh108
IBGM ISHARES E GOV7-10
226.85-0.10%-0.22Mua892
IBGS ISHARES E GOV1-3
143.760.01%0.01Mua1.871K
IBGX ISHARES E GOV3-5
173.77-0.01%-0.02Mua546
IBTS ISHARES US T 1-3
120.420.00%0.00Bán179
IBZL ISHARES BRAZIL
21.06-0.85%-0.18Mua614
ICHN ISHARES CHINA U A
6.191.62%0.10Mua21.012K
ICOV ISHARES E COV BOND
158.930.01%0.02Mua829
IDJG ISHARES ESTOXX GRO
39.79-0.39%-0.16Mua278
IDJV ISHARES ESTOXX VAL
17.74-0.79%-0.14Mua236
IDVY ISHARES ESTOXX DIV
15.79-0.70%-0.11Mua10.823K
IEAC ISHARES B E CORP
132.15-0.13%-0.17Mua11.287K
IEAG ISHARES B E AGG
127.520.01%0.01Mua6.727K
IEER ISHARES EASTE10/40
18.86-0.71%-0.13Bán1.543K
IEGA ISHARES IEGA
132.000.01%0.01Mua5.772K
IEGE ISHARES B E TR 0-1
98.020.01%0.01Mua3.872K
IEGY ISHARES EG 5-7
163.08-0.05%-0.08Mua11.666K
IEGZ ISHARES EG 10-15
193.90-0.12%-0.24Mua116
IEMA ISHARES MSCI EM A
29.910.74%0.22Sức mua mạnh581
IEMM ISHARES EM MARKETS
35.600.72%0.26Sức mua mạnh7.430K
IESE ISHARES DJ EUR SUS
46.35-0.79%-0.37Mua9.054K
IEUX ISHARES EUROP EXUK
31.51-0.54%-0.17Mua9.782K
IFFF ISHARES EAST EX-JP
50.340.94%0.47Mua12.184K
IFFI I MSCI FE EXJP $A
5.913.51%0.204.300K
IFRB ISH FR TREAS BD
160.80-0.03%-0.05Mua2.283K
IGLE ISHARES GBL GV EH
5.100.04%0.00Mua5.197K
IGSG ISHARES DJ GLO SUS
39.03-0.83%-0.33Mua6.587K
IJPA ISHARES MSCI JAP A
36.69-0.94%-0.35Bán16.855K
IJPE MSCI JAP EH
45.88-0.97%-0.45Bán17.336K
IJPN ISHARES JAPAN
12.40-0.97%-0.12Bán51.563K
IKRA ISHARES KOREA
36.56-0.11%-0.04Mua342
IMAE ISHARES MSCI EUR A
49.76-0.79%-0.39Mua6.465K
IMBE ISHARES US MBS A
5.13-0.04%-0.00Bán151.064K
IMEU ISHARES EUROPE
22.58-0.77%-0.17Mua37.434K
INAA ISHARES N-AMERICA
52.08-0.66%-0.34Mua465
INFR ISHARES INFRA GLO
24.45-1.05%-0.26Bán3.637K
IPRP ISHARES PROP EURO
37.75-0.03%-0.01Mua18.162K
IPRV ISHARES PRIVATE EQ
17.40-0.70%-0.12Bán5.970K
IRCP ISH NLD BD HEDGED
94.19-0.14%-0.13Mua8.290K
ISED ISHARES EUROPE SRI
5.54-0.77%-0.04Mua1.350K
ISFA ISHARES FTSE 100
6.70-1.46%-0.10Bán11.823K
ISPY L&G CYBER SECURITY
17.11-0.58%-0.10Mua16.528K
ITKY ISHARES TURKEY
12.05-1.82%-0.22Bán11.820K
ITWN ISHARES TAIWAN
47.570.64%0.30Mua442
IUES SP 500 EH
68.46-0.62%-0.43Mua27.075K
IUHE ISHARES HCSE DIS
5.08-0.44%-0.024.000K
IUSA ISHARES S&P 500
27.66-0.63%-0.18Mua32.012K
IUSP ISHARES PROP US
21.41-0.90%-0.20Bán525
IWDA ISHARES MSCI WOR A
53.49-0.65%-0.35Mua50.543K
IWDE MSCI WRD EH
54.01-0.70%-0.38Mua50.373K
IWDP ISHARES PROP GLO
19.79-0.83%-0.17Bán2.775K
IWRD ISHARES WORLD
42.04-0.70%-0.29Mua28.024K
IX5A ISHARES ECP XFIN
4.950.14%0.01Mua48.477K
JPSR UBS ETF JPSR
19.58-0.43%-0.09Bán525
JPXY LYXOR JPX 400
17964.15-0.89%-162.21Mua4.348K
KWEB KRANE CSI INTERNET
40.652.14%0.85Sức mua mạnh35.018K
LGEU L&G EU X UK EQ.
10.64-0.75%-0.08Theo dõi960
LGGL L&G GLOBAL EQ.
9.86-3.00%-0.31Mua8
LGJP L&G CORE JAPAN EQ.
9.340.11%0.01Mua1.785K
LQDA ISHARES USD CRP BD
114.92-0.19%-0.22Mua1.405K
LQDH IS USD HEDGED CB
83.310.23%0.19Mua150
LTAM ISHARES LATIN AM
11.17-0.47%-0.05Mua7.880K
LVO LYXOR ETF VIX EUR
7.261.54%0.11Bán15.773K
NAMU AMUNDI NOR AM DR U
82.881.32%1.08Mua250
NTM VANECK BALANCED
60.33-0.36%-0.22Mua720
PSH PERSHING
23.850.00%0.00Mua59.776K4.058B2.448.710.00
ROBO L&G ROBOTICS
15.37-0.09%-0.01Mua5.325K
RTWO L&G RUSSELL 2000
54.111.25%0.67Mua98
SBIO IVZ NASDAQ BIOTECH
39.49-0.16%-0.07Sức mua mạnh1.720K
SDHY IS USD SHORT HY CB
77.310.65%0.50Bán6
SDIG IS US SHORT CB
92.990.10%0.09Mua379
SEMD ISHARES EM SRI USD
4.680.86%0.04Mua6.780K
SGLU ISHARES GVT BOND $
5.350.08%0.00Mua11.800K
SJPD ISHARES JAPAN IMI
5.081.23%0.06Mua76.115K
SKYE FT CLOUD COM
28.380.07%0.02Sức mua mạnh15.545K
SMDU ISHARES EUSR DIST
4.970.15%0.01Bán100
SMUA ISHARES EUSR ACC
5.101.84%0.09Mua3.770K
SPXS IVZ S&P 500
512.79-0.62%-3.22Mua20
SRIL ISHARES USA SRI
6.13-0.79%-0.05Mua3.800K
SUOA ISHARES $CPESG ACC
5.120.73%0.04Sức mua mạnh2.400K
SWRD SPDR WORLD
19.45-0.67%-0.13Mua1.859K
SXLB SPDR US MATERIAL
23.271.76%0.40Sức mua mạnh4.602K
SXLC SPDR US COMMS
20.411.24%0.25Mua12
SXLE SPDR US ENERGY
10.79-1.24%-0.14Bán10.655K
SXLF SPDR US FINAN
22.21-0.52%-0.12Sức bán mạnh128
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất