Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

9
Cổ phiếu
124.527B
Giá trị vốn hóa thị trường
691.208K
Khối lượng
−0.27%
Thay đổi
+6.18%
Hiệu suất Tháng
+20.30%
Hiệu suất Năm
+21.02%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AMUNDALMUNDA PROFESSIONAL N.V.
1.21 EUR+6.14%800.3818.501M EUR−0.05 EUR−156.40%4.96%Dịch vụ Thương mại
BRNLBRUNEL INTERNAT
10.82 EUR−1.99%169.374K1.37556.427M EUR13.970.77 EUR+69.97%4.98%Dịch vụ Thương mại
Mua
DGBDGB GROUP N.V.
0.489 EUR+4.04%1.368K0.65847.023K EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
EAS2PEASE2PAY NV
0.596 EUR−0.67%16.425K1.7014.125M EUR−1.12 EUR−1475.04%0.00%Dịch vụ Thương mại
MAJMAJOREL GROUP LUXEMBOURG S.A.
29.45 EUR−0.51%3.934K8.692.945B EUR19.901.48 EUR−99.60%2.31%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
RANDRANDSTAD N.V.
54.88 EUR+1.33%266.59K1.029.963B EUR13.464.08 EUR−13.48%5.26%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
RENRELX
35.21 EUR−0.40%700.844K1.0466.754B EUR33.191.06 EUR+31.66%1.82%Dịch vụ Thương mại
Mua
ROODROODMICROTEC
0.330 EUR−1.49%4500.0227.657M EUR9.510.03 EUR+184.43%0.00%Dịch vụ Thương mại
UMGUNIVERSAL MUSIC GROUP N V
24.19 EUR−0.41%825.533K0.8244.248B EUR37.730.64 EUR+59.86%2.10%Dịch vụ Thương mại
Mua