Khách hàng Lâu năm (Khu vực)

2
Cổ phiếu
210.670M
Giá trị vốn hóa thị trường
816
Khối lượng
−0.34%
Thay đổi
−0.89%
Hiệu suất Tháng
−6.15%
Hiệu suất Năm
+0.65%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AJAXAFC AJAX NV
10.85 EUR0.00%8620.89198.917M EUR0.83%Khách hàng Lâu năm
PORFKONINKLIJKE PORCELEYNE FLES
12.3 EUR−6.11%370.1111.754M EUR0.00%Khách hàng Lâu năm