Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

5
Cổ phiếu
6.127B
Giá trị vốn hóa thị trường
23.150K
Khối lượng
−0.04%
Thay đổi
+1.49%
Hiệu suất Tháng
−1.61%
Hiệu suất Năm
−3.61%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BFITBASIC-FIT
27.66 EUR+1.77%76.231K0.921.826B EUR100.070.28 EUR0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
BRILLKONINKLIJKE BRILL
Chứng chỉ lưu ký
26.4 EUR0.00%7880.3949.485M EUR−2.40 EUR−264.73%0.00%Dịch vụ Khách hàng
FLEFL ENTERTAINMENT
8.40 EUR−1.18%3332.193.555B EUR666.670.01 EUR4.29%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
SLIGRSLIGRO FOOD GROUP N.V.
15.68 EUR+1.16%5.445K0.36692.169M EUR40.760.38 EUR3.51%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
TBIRDTHUNDERBIRD RESORTS INC.
0.0720 USD+9.92%67.912K0.912.262M EUR−0.02 EUR+69.13%0.00%Dịch vụ Khách hàng