Tài chính (Khu vực)

31
Cổ phiếu
217.239B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.927M
Khối lượng
+1.18%
Thay đổi
+1.45%
Hiệu suất Tháng
+24.18%
Hiệu suất Năm
+1.74%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Tài chính/Cho thuê974.709M EUR0.00%13.60%667.697K7
Tập đoàn Tài chính100.143B EUR0.46%1.30%1.44M6
Ngân hàng / Môi giới đầu tư1.001B EUR6.55%1.09%38.619K2
Quản lý Đầu tư22.752B EUR1.00%0.60%186.334K5
Bảo hiểm nhân thọ / Y tế10.056B EUR8.01%1.37%887.234K1
Các Ngân hàng lớn56.398B EUR5.64%1.15%11.044M2
Bảo hiểm nhiều Rủi ro14.724B EUR5.86%1.18%4.894M2
Phát triển Bất động sản9.155B EUR5.62%0.15%22.842K3
Quỹ Đầu tư Bất động sản2.09B EUR8.36%−0.14%29.489K3