Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

6
Cổ phiếu
43.201B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.027M
Khối lượng
+1.21%
Thay đổi
−0.06%
Hiệu suất Tháng
+5.08%
Hiệu suất Năm
+1.92%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BAIBENEVOLENTAI
0.520 EUR−4.59%1.58K0.1462.394M EUR−0.74 EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
DSFIRDSM FIRMENICH AG
87.03 EUR+0.43%224.212K0.4622.973B EUR1.84%Công nghệ Sức khỏe
Mua
GLPGGALAPAGOS
36.48 EUR−0.30%61.685K0.782.404B EUR−2.33 EUR−2849.17%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
PHARMPHARMING GROUP
1.066 EUR−0.47%3.563M1.24713.586M EUR−0.03 EUR−179.66%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
PHIAKON.PHILIPS N.V.
18.808 EUR+2.60%2.157M0.5817.378B EUR−2.20 EUR−286.41%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
VVYVIVORYON THERAPEUTICS N.V.
7.45 EUR−0.40%29.052K0.68192.888M EUR−1.09 EUR−6.01%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua