Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

7
Cổ phiếu
33.487B
Giá trị vốn hóa thị trường
87.321K
Khối lượng
+0.78%
Thay đổi
+11.60%
Hiệu suất Tháng
+10.64%
Hiệu suất Năm
+12.73%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ARCADARCADIS
46.62 EUR+0.17%123.387K0.824.137B EUR32.411.44 EUR+241.56%1.59%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
BAMNBKONINKLIJKE BAM GROEP N.V.
2.538 EUR−0.39%631.683K0.42720.888M EUR4.540.56 EUR+16.77%5.91%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
FERFERROVIAL SE
32.530 EUR+0.77%750.0123.793B EUR1.75%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
FURFUGRO
16.25 EUR+1.69%416.923K1.181.816B EUR15.471.05 EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
HEIJMKONINKLIJKE HEIJMANS N.V.
Chứng chỉ lưu ký
12.44 EUR+0.32%38.104K0.55333.714M EUR6.142.03 EUR+28.50%8.12%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
RWIRENEWI
7.01 EUR−0.14%80.51K2.27552.555M EUR12.590.56 EUR+0.91%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
SBMOSBM OFFSHORE
12.08 EUR+1.94%535.294K0.942.134B EUR6.881.75 EUR+64.87%8.24%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh