Hỗn hợp (Khu vực)

468
Cổ phiếu
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
2AAPLEVERAGE SHARES 2X APPLE ETP SECURITIES
178.1400 EUR+1.67%00.00Hỗn hợp
2AMDLEVERAGE SHARES 2X ADVANCED MICRO DEVICES ETP SECURITIES
31.7026 EUR+1.38%00.00Hỗn hợp
2AMZLEVERAGE SHARES 2X AMAZON ETP SECURITIES
43.4394 EUR+1.56%0Hỗn hợp
2BABLEVERAGE SHARES 2X ALIBABA ETP SECURITIES
0.6690 EUR+3.02%13.1K6.87Hỗn hợp
2FBLEVERAGE SHARES 2X FACEBOOK ETP SECURITIES
14.5382 EUR+4.97%00.00Hỗn hợp
2GOOLEVERAGE SHARES 2X ALPHABET ETP SECURITIES
57.5750 EUR+3.96%00.00Hỗn hợp
2GSLEVERAGE SHARES 2X GOLDMAN SACHS ETP SECURITIES
18.8282 EUR+1.44%0Hỗn hợp
2JPMLEVERAGE SHARES 2X JPMORGAN ETP SECURITIES
24.6117 EUR+2.46%00.00Hỗn hợp
2MSFLEVERAGE SHARES 2X MICROSOFT ETP SECURITIES
180.5650 EUR+0.41%0Hỗn hợp
2MULEVERAGE SHARES 2X MICRON TECHNOLOGY ETP SECURITIES
20.2293 EUR+1.02%00.00Hỗn hợp
2NFLLEVERAGE SHARES 2X NETFLIX ETP SECURITIES
20.8530 EUR+2.09%00.00Hỗn hợp
2NVDLEVERAGE SHARES 2X NVIDIA ETP SECURITIES
268.7932 EUR+2.86%00.00Hỗn hợp
2TSLLEVERAGE SHARES 2X TESLA ETP SECURITIES
141.8434 EUR+0.61%00.00Hỗn hợp
2VISLEVERAGE SHARES 2X VISA ETP SECURITIES
51.5161 EUR+1.20%0Hỗn hợp
3AAPLEVERAGE SHARES 3X APPLE ETP SECURITIES
77.1452 EUR+0.87%00.00Hỗn hợp
3AMZLEVERAGE SHARES 3X AMAZON ETP SECURITIES
5.1751 EUR+2.26%2800.30Hỗn hợp
3CRMLEVERAGE SHARES 3X SALESFORCE.COM ETP SECURITIES
8.4507 EUR−0.58%00.00Hỗn hợp
3FBLEVERAGE SHARES 3X FACEBOOK ETP SECURITIES
2.4491 EUR+7.23%00.00Hỗn hợp
3GOOLEVERAGE SHARES 3X ALPHABET ETP SECURITIES
34.1500 EUR−1.30%1491.02Hỗn hợp
3MSFLEVERAGE SHARES 3X MICROSOFT ETP SECURITIES
51.1327 EUR+2.21%420.31Hỗn hợp
3NVDLEVERAGE SHARES 3X NVIDIA ETP SECURITIES
137.4901 EUR+4.57%2811.14Hỗn hợp
500EAMUNDI INDEX SOLUTIONS
82.2082 EUR+0.39%6360.11Hỗn hợp
500XSSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPDR S&P 500 ESG SCRNED UCIT ETF USD ACC
30.055 EUR+0.08%5.437K0.36Hỗn hợp
600XSPDR STOXX EUROPE 600 SRI UCITS ETF
27.10 EUR+0.37%2250.05Hỗn hợp
AADA-USD21SHARES CARDANO ETP
8.6458 USD+11.36%6.572K2.81Hỗn hợp
ABCH21SHARES BITCOIN CASH ETP
10.7430 USD+2.07%2290.32Hỗn hợp
ABTC-USD21SHARES BITCOIN ETP - ABTC
14.8376 USD−1.44%00.00Hỗn hợp
ADOT21SHARES POLKADOT ETP
3.0632 USD+16.07%10.632K6.52Hỗn hợp
AEME-USDAMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DR
62.585 USD+0.05%00.00Hỗn hợp
AETH-USD21SHARES ETHEREUM STAKING ETP
26.1785 USD+2.03%3750.25Hỗn hợp
AGEDISHARES AGEING POPULATION UCITS ETF USD (ACC)
6.048 EUR+0.47%1.096K0.04Hỗn hợp
AGGDISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF USD HEDGED (ACC)
5.0082 USD+1.86%40.00Hỗn hợp
AGGEISHARES IV PLC GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF USD
4.0530 USD+0.02%21.04K0.27Hỗn hợp
AGGHISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)
4.6469 EUR−0.02%1.703K0.28Hỗn hợp
AGUGISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST)
4.3974 USD+0.14%50.09Hỗn hợp
ALINK-USD21SHARES CHAINLINK ETP
17.6919 USD+6.12%4.392K1.19Hỗn hợp
ASAND21SHARES THE SANDBOX ETP
2.4476 USD−0.27%6280.02Hỗn hợp
ASIGISHARES $ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF USD (ACC)
4.7412 USD+0.05%22.415K0.86Hỗn hợp
ASOL21SHARES SOLANA STAKING ETP
46.0675 USD+13.71%4070.15Hỗn hợp
ATOM-USD21SHARES COSMOS ETP
5.0780 USD+0.29%00.00Hỗn hợp
AUCOETFX FUND COMPANY PLC ETFX DAX GLOBAL GOLD FUND EUR
28.505 EUR+0.04%6760.20Hỗn hợp
AVAX21SHARES AVALANCHE ETP
5.1975 USD+1.26%110.00Hỗn hợp
AWSRUBS (IRL) ETF PLC - MSCI ACWI SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF (HEDGED TO EUR) A-ACC
14.062 EUR+0.59%650.46Hỗn hợp
AXLM21SHARES STELLAR ETP
6.2609 USD+3.89%790.10Hỗn hợp
AXRP21SHARES RIPPLE XRP
18.4525 USD+2.51%9890.77Hỗn hợp
BATTLEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC BATTERY VALUE CHAIN UCITS ETF VCIC ACC
15.0305 EUR+0.75%6.615K0.94Hỗn hợp
BGHLBOUSSARD GAVAUDAN
25.0 EUR−6.72%1400.02Hỗn hợp
BGPSFBNP PARIBAS ESG GLOBAL PROPERTY SECURITIES INDEX FUND
56.35 EUR+0.46%400.07Hỗn hợp
BIOTLEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC PHARMA BREAKTHROUGH UCITS ETF VCIC ACC
9.2904 EUR+0.48%3881.39Hỗn hợp
BITCCOINSHARES PHYSICAL BITCOIN
39.307 EUR+0.11%3.093K1.67Hỗn hợp
BLKCISHARES BLOCKCHAIN TECHNOLOGY UCITS ETF USD (ACC)
8.3500 USD−1.56%17.939K3.41Hỗn hợp
BNKTISHARES V PLC S&P US BANKS UCITS ETF USD DIS
3.532 USD−2.73%3600.03Hỗn hợp
BRICISHARES BIC 50 UCITS ETF
16.418 EUR−0.30%5910.37Hỗn hợp
BTC-XAMSMELANION BITCOIN EQUITIES UCITS ETF
8.509 EUR+17.04%2500.16Hỗn hợp
BTCWWISDOMTREE PHYSICAL BITCOIN
10.401 USD−0.93%9700.17Hỗn hợp
BTMAISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD (DIST)
159.23 EUR−0.28%170.02Hỗn hợp
CASHLEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC MSCI CHINA A USD ACC
12.736 EUR−0.11%200.10Hỗn hợp
CAVEVANECK SMART HOME ACTIVE UCITS ETF
10.68 EUR+0.85%960.97Hỗn hợp
CBE7ISHARES EUR GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF EUR (ACC)
126.07 EUR−0.24%670.12Hỗn hợp
CBEUFIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY EURO HEDGED UCITS ETF
21.60 EUR+0.75%7000.17Hỗn hợp
CBSEUBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG MSCI EURO ARE
12.822 EUR−0.13%2.647K0.70Hỗn hợp
CBU7ISHARES USD TREAS BOND 3-7YR UCITS ETF USD (ACC)
119.45 EUR−0.23%9150.24Hỗn hợp
CBUGISHARES TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF GBP HEDGED (DIST)
4.5568 GBP+0.01%10.001K0.14Hỗn hợp
CEMGISHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF USD (ACC)
27.2713 EUR−0.53%700.19Hỗn hợp
CEMUISHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF
158.69 EUR+0.43%3100.08Hỗn hợp
CETHCOINSHARES PHYSICAL ETHEREUM
64.660 EUR+1.11%2.631K8.83Hỗn hợp
CEU2-USDAMUNDI INDEX MSCI EUROPE UCITS ETF DR
90.1847 USD+0.10%00.00Hỗn hợp
CEUUISHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF USD HEDGED (ACC)
7.750 USD+0.38%6.706K0.16Hỗn hợp
CGBIISHARES CHINA CNY GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
4.8333 USD+2.19%21K0.95Hỗn hợp
CMEXISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD (ACC)
151.53 EUR+0.68%1620.30Hỗn hợp
CNDXISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF USD (ACC)
844.2 EUR+0.25%9850.48Hỗn hợp
CNYAISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC)
3.7640 EUR+0.21%1190.01Hỗn hợp
CNYBISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF - (USD) DIST
5.1147 USD−0.00%1.758K0.04Hỗn hợp
COMFLEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC L&G LONGER DATED ALL COMMODITIES USD
19.809 EUR+0.46%6.73K3.36Hỗn hợp
COPMISHARES COPPER MINERS UCITS ETF USD (ACC)
4.5544 USD−0.19%2K0.09Hỗn hợp
CPXJISHARES CORE MSCI PCFIC EX-JPN UCITS ETF USD (ACC)
148.56 EUR+0.73%380.05Hỗn hợp
CSCAISHARES MSCI CANADA UCITS ETF USD (ACC)
159.86 EUR+0.16%410.13Hỗn hợp
CSJPISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF
163.655 EUR−0.28%4.784K5.49Hỗn hợp
CSPXISHARES VII PLC ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC
445.103 EUR+0.21%1.707K0.31Hỗn hợp
CSUSISHARES MSCI USA UCITS ETF USD (ACC)
428.700 EUR+0.10%40.00Hỗn hợp
CSX5ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (ACC)
161.80 EUR+0.53%2.382K0.31Hỗn hợp
CT2BISHARES SMART CITY INFRA UCITS ETF USD (DIST)
6.2621 USD+0.21%2630.06Hỗn hợp
CTECISHARES MSCI CHINA TECH UCITS ETF USD (ACC)
3.4718 USD+2.01%4500.08Hỗn hợp
CYBAISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD (ACC)
5.5090 USD+0.07%1.886K0.08Hỗn hợp
CYBEISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)
5.3750 EUR+0.21%1.151K0.17Hỗn hợp
CYBRRIZE CYBERSECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
6.454 EUR+3.16%2820.03Hỗn hợp
CYBUISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST)
5.2276 USD−0.19%3.848K0.08Hỗn hợp
DDBBISHARES $ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF USD (ACC)
4.9281 USD−0.32%1.7K0.34Hỗn hợp
DGTLISHARES DIGITALISATION UCITS ETF USD (ACC)
7.549 EUR−0.15%1.357K0.25Hỗn hợp
DHYDISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF USD (DIST)
4.4237 USD−0.00%1310.01Hỗn hợp
DHYEISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF EUR (ACC)
5.0222 EUR+0.02%2.994K1.99Hỗn hợp
DIASPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST
335.60 EUR+3.93%40.02Hỗn hợp
DJMCISHARES EURO STOXX MID UCITS ETF
62.95 EUR+0.48%460.04Hỗn hợp
DJSCISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF
42.414 EUR+0.88%6960.51Hỗn hợp
DTMVANECK MULTI-ASSET CONSERVATIVE ALLOCATION UCITS ETF
57.39 EUR−0.12%870.10Hỗn hợp
ECARISHARES ELECTRIC VEHICLES AND DRIVING TECHNOLOGY UCITS ETF USD (ACC)
6.600 EUR+0.66%160.00Hỗn hợp
ECOMLEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC ECOMMERCE LOGISTICS UCITS ETF VCIC ACC
14.4252 EUR+0.51%2500.34Hỗn hợp
EEDVSSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC S&P EURO DIVIDEND ARISTOCRATS ESG UCITS
19.570 EUR+0.23%2811.77Hỗn hợp
EHYAISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF EUR (ACC)
5.0581 EUR−0.10%14.31K0.12Hỗn hợp
EHYDISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF EUR (DIST)
4.4160 EUR+0.00%1.17K0.02Hỗn hợp