Hỗn hợp (Khu vực)

252
Cổ phiếu
5.948B
Giá trị vốn hóa thị trường
69.377K
Khối lượng
+0.56%
Thay đổi
+0.16%
Hiệu suất Tháng
+13.12%
Hiệu suất Năm
+3.14%
Hiệu suất YTD
           
500E AMUNDI ETF SP500
57.050.06%0.04Mua34Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
500X SPDR SP 500ESG ACC
19.950.08%0.01Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
600X SPDR STOXX ESG
22.08-0.18%-0.04Mua500Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AUCO L&G GOLD MINING
26.64-0.19%-0.05Mua15.112KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AWSR UBS ETF AWSR
11.160.04%0.00Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BATT L&G BATTERY VALUE
8.76-0.35%-0.03Mua822Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BGHL BOUSSARD GAVAUDAN
17.80-0.56%-0.10Mua252784.457M-1.41Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BIOT L&G BATTERY VALUE
10.24-0.57%-0.06Mua1.494KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BRIC ISHARES BRIC 50
30.59-0.36%-0.11Mua1.813KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BTMA ISHARES US T 7-10
192.080.34%0.65Sức mua mạnh154Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CASH L&G E FUND CHINA A
13.870.51%0.07Mua2.896KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CBE7 ISHR E GOV 3-7A
138.46-0.01%-0.01Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CBSE UBS ETF CBSE
14.740.34%0.05Mua6.936KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CBU7 ISHR $ GOV 3-7A
124.050.20%0.25Mua118Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CBUG ISHARES CBUG
5.150.11%0.01Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CEMP ISHARES MSCI CEMP
5.50-0.11%-0.01Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CEMU ISHR MSCI EMUSC
129.60-0.09%-0.12Mua77Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CEUU ISHARES EMU USD H
5.90-0.03%-0.00Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CMEX ISHR MEXICO CAP
106.220.70%0.74Mua551Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CNDX ISHR NASDAQ 100
498.350.11%0.55Mua33.867KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CNYB IS CHN BND USD ACC
5.08-0.26%-0.01Mua87.399KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
COMF L&G LG DAT COMMOD
12.380.13%0.02Mua2.370KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CPXJ ISHR PAC XJPN A
145.320.17%0.24Mua437Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CSCA ISHR CANADA
131.620.23%0.30Mua272Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CSJP ISHR JAPAN A
144.83-0.85%-1.24Mua242Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CSPX ISHR S&P500 B A
310.320.04%0.13Mua2.314KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CSRU ISHR RUSSIA ADR
134.78-0.90%-1.22Bán538Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CSUS ISHR MSCI USA
301.700.12%0.36Mua1Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CSX5 ISHR ESTX50 B A
124.28-0.16%-0.20Mua2.267KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CYBU ISHARES CNY BD USH
5.17-0.09%-0.00Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DDBB ISHARES UDBB A
5.060.06%0.00Mua18.038KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DHYD ISHARES UHY ESG D
5.170.13%0.01Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DHYE ISHARES UHY ESG A
4.750.21%0.01Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DIA SPDR DJIA TRUST
271.80-0.15%-0.40Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DJMC ISHARES ESTOXX MID
64.60-0.15%-0.10Mua6.566KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DJSC ISHARES ESTOXX SML
39.090.15%0.06Mua656Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DTM VANECK CONSERVATIV
61.280.18%0.11Mua5.756KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ECOM L&G ECOMMERCE
9.24-0.42%-0.04Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EHYA ISHARES EHY ESG A
5.130.08%0.00Mua38.900KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EHYD ISHARES EHY ESG D
5.140.10%0.01Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EMIM ISHARES EMIM
27.56-0.03%-0.01Mua88.516KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EMSA ISHARES JPMESG
5.410.34%0.02Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EPRU AMUNDI EPRA DR U
74.750.75%0.55Sức mua mạnh0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ERND IS USD ULTRASHORT
92.730.05%0.05Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ERNE IS EURO ULTRASHORT
100.08-0.01%-0.01Mua4.375KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EUEA ISHARES EURO STX50
38.88-0.14%-0.06Mua18.683KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EUNA ISHARES STOXX 50
35.66-0.22%-0.08Mua479Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EXXY DIVERS COMMODITY
19.350.05%0.01Bán1.495KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FDNE FT DJ INTERNET
19.660.51%0.10Mua3.317KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FEUZ FIRST EUROALPHADEX
34.770.40%0.14Mua1.711KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FSOV FT LDGG BOND
20.17-0.05%-0.01Mua6.600KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FXC ISHARES CHINA 25
111.76-0.03%-0.03Mua461Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FXEU FT FACTOR FX EUR
18.84-0.25%-0.05Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FXGD FINEX GOLD
10.040.50%0.05Sức mua mạnh0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GAGU AMUNDI GAGU 500 DR
58.540.03%0.01Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GGOU AMUNDI JPMGBI DR U
59.000.09%0.06Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GLDU LYXOR ACWI GOLD
82.29-1.12%-0.93Theo dõi0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GOVT ISHARES USD GOV
5.020.25%0.01Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GSCE BNPP GSCI ETF EUR
9.58-0.02%-0.00Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GSPX ISHARES SP500 B D
6.03-0.02%-0.00Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HKDE UBS ETF HKDU
17.760.55%0.10Mua1Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IAEX ISHARES AEX
62.730.03%0.02Mua217.398KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IAPD ISHARES ASIA PACIF
24.36-0.27%-0.07Mua9.209KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IASP ISHARES PROP ASIA
27.390.11%0.03Mua481Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IBCI ISHARES E INF-LINK
223.040.08%0.18Mua2.632KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IBCX ISHARES E CORP BD
140.870.06%0.09Mua144Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IBGL ISHARES E GOV15-30
276.560.08%0.23Sức mua mạnh199Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IBGM ISHARES E GOV7-10
228.460.18%0.40Sức mua mạnh1.810KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IBGS ISHARES E GOV1-3
144.27-0.03%-0.04Mua1.540KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IBGX ISHARES E GOV3-5
174.440.00%0.00Sức mua mạnh2.118KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IBTS ISHARES US T 1-3
123.050.11%0.14Mua692Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IBZL ISHARES BRAZIL
30.84-0.72%-0.22Bán6.172KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICHN ISHARES CHINA U A
5.79-0.07%-0.00Mua2.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICOV ISHARES E COV BOND
158.890.17%0.27Sức mua mạnh694Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IDJG ISHARES ESTOXX GRO
43.67-0.27%-0.12Mua2.237KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IDJV ISHARES ESTOXX VAL
22.820.00%0.00Mua555Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IDVY ISHARES ESTOXX DIV
22.730.31%0.07Mua41.402KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IEAC ISHARES B E CORP
135.040.14%0.19Sức mua mạnh22.477KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IEAG ISHARES B E AGG
128.400.16%0.21Sức mua mạnh1.360KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IEER ISHARES EASTE10/40
24.44-0.24%-0.06Mua134Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IEGA ISHARES IEGA
132.660.04%0.05Sức mua mạnh2.540KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IEGE ISHARES B E TR 0-1
98.200.00%0.00Bán66Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IEGY ISHARES EG 5-7
163.900.03%0.05Mua5.600KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IEGZ ISHARES EG 10-15
196.69-0.03%-0.06Mua11Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IEMA ISHARES MSCI EM A
32.98-0.08%-0.03Mua2.381KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IEMM ISHARES EM MARKETS
39.13-0.08%-0.03Mua7.066KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IESE ISHARES DJ EUR SUS
51.600.06%0.03Mua35.703KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IEUX ISHARES EUROP EXUK
36.050.01%0.01Mua52.352KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IFFF ISHARES EAST EX-JP
52.270.00%0.00Mua7.382KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IFRB ISH FR TREAS BD
160.670.08%0.13Mua876Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IGLE ISHARES GBL GV EH
4.97-0.03%-0.00Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IGSG ISHARES DJ GLO SUS
43.610.01%0.00Mua30.243KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IJPA ISHARES MSCI JAP A
40.38-0.81%-0.33Mua2.957KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IJPE MSCI JAP EH
49.90-1.00%-0.51Bán14.704KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IJPN ISHARES JAPAN
13.64-0.84%-0.12Mua7.754KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IKRA ISHARES KOREA
41.050.77%0.31Mua512Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IMAE ISHARES MSCI EUR A
58.17-0.17%-0.10Mua15.609KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IMBE ISHARES US MBS A
5.040.02%0.00Mua566.347KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IMEU ISHARES EUROPE
26.66-0.11%-0.03Mua69.874KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
INAA ISHARES N-AMERICA
58.380.06%0.04Mua14.966KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
INFR ISHARES INFRA GLO
29.870.61%0.18Mua5.375KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IPRP ISHARES PROP EURO
49.231.74%0.84Sức mua mạnh26.951KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IPRV ISHARES PRIVATE EQ
23.370.39%0.09Mua49.288KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IRCP ISH NLD BD HEDGED
96.790.09%0.09Sức mua mạnh4.530KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ISED ISHARES EUROPE SRI
6.240.08%0.01Mua286Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ISFA ISHARES FTSE 100
8.80-0.73%-0.07Mua3.009KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ISPY L&G CYBER SECURITY
16.370.45%0.07Sức mua mạnh18.561KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ITKY ISHARES TURKEY
15.63-0.64%-0.10Bán3.035KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ITWN ISHARES TAIWAN
47.92-0.32%-0.15Mua34Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IUES SP 500 EH
74.22-0.02%-0.02Mua11.411KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IUSA ISHARES S&P 500
31.090.06%0.02Mua16.095KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IUSP ISHARES PROP US
29.840.86%0.26Mua2.159KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IWDA ISHARES MSCI WOR A
60.160.00%0.00Mua91.628KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IWDE MSCI WRD EH
59.18-0.08%-0.05Mua39.282KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IWDP ISHARES PROP GLO
26.900.92%0.24Mua23.977KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IWRD ISHARES WORLD
47.67-0.03%-0.01Mua19.145KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IX5A ISHARES ECP XFIN
5.020.00%0.00Mua6.497KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
JPSR UBS ETF JPSR
20.95-1.05%-0.22Bán3.860KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
JPXY LYXOR JPX 400
19360.73-1.01%-197.20Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
KWEB KRANE CSI INTERNET
32.62-0.37%-0.12Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LGAP L&G APAC X JP EQ.
10.850.14%0.01Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LGEU L&G EU X UK EQ.
12.26-0.37%-0.05Mua420Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LGGL L&G GLOBAL EQ.
11.29-0.02%-0.00Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LGJP L&G CORE JAPAN EQ.
10.13-0.84%-0.09Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LGUS L&G CORE US EQ.
11.550.12%0.01Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LQDA ISHARES USD CRP BD
116.210.39%0.45Sức mua mạnh11.059KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LQDH IS USD HEDGED CB
92.030.07%0.06Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LTAM ISHARES LATIN AM
16.510.10%0.02Mua1.348KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LVO LYXOR ETF VIX EUR
3.11-0.10%-0.00Bán19.351KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
NAMU AMUNDI NOR AM DR U
88.340.01%0.01Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
NTM VANECK BALANCED
67.000.36%0.24Mua1.228KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
PSH PERSHING
20.201.00%0.20Sức mua mạnh100.099K3.795B3.165.830.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ROBO L&G ROBOTICS
15.930.00%0.00Mua13.388KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
RTWO L&G RUSSELL 2000
65.530.20%0.13Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SBIO IVZ NASDAQ BIOTECH
36.140.12%0.04Mua4.384KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SDHY IS USD SHORT HY CB
85.690.32%0.27Mua807Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SDIG IS US SHORT CB
95.250.13%0.12Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SEMD ISHARES EM SRI USD
5.42-0.26%-0.01Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SGLU ISHARES GVT BOND $
5.180.14%0.01Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SGQU MULTI GL QUAL INC
141.68-0.01%-0.02Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SJPD ISHARES JAPAN IMI
5.34-0.90%-0.05Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SJPE ISHARES MSCI JAPEH
5.33-0.77%-0.04Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SKYE FT CLOUD COM
26.260.50%0.13Mua111Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SPXS IVZ S&P 500
570.920.07%0.39Mua5Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SRIL ISHARES USA SRI
6.440.24%0.02Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SUJD ISHARES JAPAN SRI
5.64-1.27%-0.07Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SWRD SPDR WORLD
21.86-0.00%-0.00Mua400Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SXLB SPDR US MATERIAL
25.14-0.27%-0.07Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SXLC SPDR US COMMS
21.690.12%0.03Mua30Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SXLE SPDR US ENERGY
15.90-0.08%-0.01Bán126Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất