Hỗn hợp (Khu vực)

244
Cổ phiếu
5.104B
Giá trị vốn hóa thị trường
28.519K
Khối lượng
+0.56%
Thay đổi
−2.14%
Hiệu suất Tháng
+24.37%
Hiệu suất Năm
+18.15%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
500E AMUNDI ETF SP500
52.82-0.20%-0.10Mua15Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
500X SPDR SP 500ESG ACC
18.65-0.13%-0.02Mua1.012KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
600X SPDR STOXX ESG
19.53-0.41%-0.08Mua568Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGUG ISHARES CGAB UH DS
5.040.52%0.033Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AUCO L&G GOLD MINING
34.491.65%0.56Theo dõi29.557KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AWSR UBS ETF AWSR
10.760.64%0.07Mua1Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BATT L&G BATTERY VALUE
9.261.06%0.10Sức mua mạnh273Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BGHL BOUSSARD GAVAUDAN
16.30-0.91%-0.15Sức bán mạnh1.000K710.673M22.810.72Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BIOT L&G PHARMA BREAKTH
10.39-1.60%-0.17Bán264Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BRIC ISHARES BRIC 50
29.08-0.67%-0.20Bán8.849KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BTMA ISHARES US T 7-10
188.75-0.14%-0.27Bán179Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CASH L&G E FUND CHINA A
15.32-1.81%-0.28Theo dõi330Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CBE7 ISHR E GOV 3-7A
138.21-0.92%-1.28Mua3Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CBSE UBS ETF CBSE
14.59-0.44%-0.06Mua1.272KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CBU7 ISHR $ GOV 3-7A
120.26-0.23%-0.28Bán618Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CEMU ISHR MSCI EMUSC
114.13-0.53%-0.61Sức mua mạnh200Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CEUU ISHARES EMU USD H
5.241.04%0.05Sức mua mạnh25.282KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CITY ISHARES SCYIF ACC
5.410.86%0.05Mua55.400KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CMEX ISHR MEXICO CAP
70.41-0.84%-0.60Mua77Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CNDX ISHR NASDAQ 100
534.800.79%4.20Mua1.850KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CNYB IS CHN BND USD ACC
5.04-0.43%-0.02Mua7.609KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
COMF L&G LG DAT COMMOD
11.250.60%0.07Mua16Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CPXJ ISHR PAC XJPN A
122.34-1.20%-1.48Mua1.368KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CSCA ISHR CANADA
112.88-0.71%-0.81Mua355Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CSJP ISHR JAPAN A
132.901.52%2.00Mua8Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CSPX ISHR S&P500 B A
286.94-0.20%-0.58Mua4.525KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CSRU ISHR RUSSIA ADR
104.001.07%1.10Mua36Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CSUS ISHR MSCI USA
280.77-0.12%-0.35Mua269Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CSX5 ISHR ESTX50 B A
110.26-0.70%-0.78Mua2.649KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CT2B ISHARES SCYIF DIST
5.39-0.15%-0.01Mua9Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CYBA IS CNY BD UCIT $A
4.990.04%0.00Bán5.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CYBU ISHARES CNY BD USH
5.09-0.04%-0.00Bán15.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DDBB ISHARES UDBB A
5.25-0.05%-0.00Bán45.636KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DHYD ISHARES UHY ESG D
5.101.01%0.05Sức mua mạnh3Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DHYE ISHARES UHY ESG A
4.37-1.18%-0.05Bán49Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DIA SPDR DJIA TRUST
237.302.33%5.40Sức mua mạnh1Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DJMC ISHARES ESTOXX MID
55.98-0.53%-0.30Mua453Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DJSC ISHARES ESTOXX SML
35.94-0.34%-0.12Mua648Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DTM VANECK CONSERVATIV
57.83-0.40%-0.23Sức mua mạnh388Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ECOM L&G ECOMMERCE
10.193.80%0.37Mua500Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EHYA ISHARES EHY ESG A
4.900.01%0.00Mua5.861KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EHYD ISHARES EHY ESG D
4.830.01%0.00Mua4.390KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EMIM ISHARES EMIM
25.41-0.63%-0.16Mua52.509KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EMSA ISHARES JPMESG
5.02-0.22%-0.01Mua738Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EPRU AMUNDI EPRA DR U
59.24-0.30%-0.18Mua386Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ERND IS USD ULTRASHORT
85.16-0.15%-0.13Bán100Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ERNE IS EURO ULTRASHORT
100.220.04%0.04Mua200Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EUEA ISHARES EURO STX50
33.87-1.85%-0.64Mua20.754KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EUNA ISHARES STOXX 50
30.64-1.65%-0.52Bán103Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EXXY DIVERS COMMODITY
18.020.78%0.14Mua99Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FDNE FT DJ INTERNET
21.550.42%0.09Bán4.249KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FEUZ FIRST EUROALPHADEX
29.610.75%0.22Sức mua mạnh4.800KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FSOV FT LDGG BOND
19.96-0.20%-0.04Mua5.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FXC ISHARES CHINA 25
104.41-0.56%-0.59Bán346Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FXGD FINEX GOLD
11.22-0.27%-0.03Mua1.510KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GGOU AMUNDI JPMGBI DR U
62.74-0.65%-0.41Mua57Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GLDU LYXOR ACWI GOLD
114.00-6.75%-8.25Mua8.991KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GOVT ISHARES USD GOV
5.31-0.51%-0.03Mua376Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GSCE BNPP GSCI ETF EUR
8.90-0.50%-0.04Mua79Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HKDE UBS ETF HKDU
15.01-0.81%-0.12Bán1Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IAEA IS AEX UCITS EUR A
4.932.42%0.12191.593KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IAEX ISHARES AEX
57.09-0.78%-0.45Mua15.527KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IAPD ISHARES ASIA PACIF
17.89-1.05%-0.19Bán2.551KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IASP ISHARES PROP ASIA
20.04-1.69%-0.34Bán683Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IBCI ISHARES E INF-LINK
219.64-0.42%-0.93Mua3.369KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IBCX ISHARES E CORP BD
139.83-0.12%-0.17Mua450Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IBGL ISHARES E GOV15-30
277.07-0.77%-2.16Bán125Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IBGM ISHARES E GOV7-10
227.94-0.31%-0.71Bán619Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IBGS ISHARES E GOV1-3
143.77-0.04%-0.06Bán107Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IBGX ISHARES E GOV3-5
174.03-0.19%-0.33Bán204Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IBTS ISHARES US T 1-3
114.52-0.27%-0.31Bán424Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IBZL ISHARES BRAZIL
21.162.45%0.51Bán917Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICHN ISHARES CHINA U A
6.49-0.57%-0.04Mua148.840KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICOV ISHARES E COV BOND
158.58-0.08%-0.12Bán1.006KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IDJG ISHARES ESTOXX GRO
41.01-0.16%-0.06Sức mua mạnh698Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IDJV ISHARES ESTOXX VAL
17.82-1.02%-0.18Mua35Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IDVY ISHARES ESTOXX DIV
16.11-1.73%-0.28Mua13.816KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IEAC ISHARES B E CORP
133.55-0.17%-0.23Mua4.460KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IEAG ISHARES B E AGG
128.00-0.20%-0.26Bán1.507KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IEER ISHARES EASTE10/40
19.570.81%0.16Mua838Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IEGA ISHARES IEGA
132.69-0.38%-0.50Bán12.736KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IEGE ISHARES B E TR 0-1
97.930.00%0.00Sức bán mạnh7Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IEGY ISHARES EG 5-7
163.66-0.33%-0.54Theo dõi100Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IEGZ ISHARES EG 10-15
195.41-0.54%-1.07Mua26Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IEMA ISHARES MSCI EM A
30.34-0.70%-0.21Mua1.075KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IEMM ISHARES EM MARKETS
35.97-0.57%-0.21Mua1.660KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IESE ISHARES DJ EUR SUS
47.49-0.36%-0.17Mua6.134KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IEUX ISHARES EUROP EXUK
32.24-0.31%-0.10Mua11.090KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IFFF ISHARES EAST EX-JP
50.87-0.80%-0.41Mua5.978KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IFFI I MSCI FE EXJP $A
6.23-0.10%-0.012.500KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IFRB ISH FR TREAS BD
161.39-0.41%-0.67Bán462Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IGLE ISHARES GBL GV EH
5.08-0.11%-0.01Bán11.503KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IGSG ISHARES DJ GLO SUS
39.47-0.58%-0.23Mua2.143KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IJPA ISHARES MSCI JAP A
36.82-0.58%-0.21Mua18.014KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IJPE MSCI JAP EH
48.14-0.35%-0.17Mua5.143KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IJPN ISHARES JAPAN
12.35-0.53%-0.07Mua29.159KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IKRA ISHARES KOREA
39.63-0.66%-0.26Mua1.116KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IMAE ISHARES MSCI EUR A
50.73-0.52%-0.26Mua81.483KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IMBE ISHARES US MBS A
5.150.21%0.01Mua222.902KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IMEU ISHARES EUROPE
22.85-1.23%-0.28Mua55.413KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
INAA ISHARES N-AMERICA
53.74-0.14%-0.08Mua1.877KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
INFR ISHARES INFRA GLO
24.16-1.67%-0.41Bán92Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IPRP ISHARES PROP EURO
38.38-0.42%-0.16Mua10.665KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IPRV ISHARES PRIVATE EQ
17.66-0.81%-0.14Mua4.189KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IRCP ISH NLD BD HEDGED
95.750.03%0.03Mua1.876KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ISED ISHARES EUROPE SRI
5.67-0.40%-0.02Mua13.622KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ISFA ISHARES FTSE 100
6.76-1.20%-0.08Mua55.431KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ISPY L&G CYBER SECURITY
16.80-1.06%-0.18Bán21.703KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ITKY ISHARES TURKEY
10.22-1.35%-0.14Sức bán mạnh648Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ITWN ISHARES TAIWAN
49.68-1.26%-0.64Mua664Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IUES SP 500 EH
73.860.06%0.05Mua4.635KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IUHE ISHARES HCSE DIS
5.46-0.16%-0.01Sức mua mạnh2.450KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IUSA ISHARES S&P 500
28.50-0.20%-0.06Mua48.550KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IUSP ISHARES PROP US
20.73-1.26%-0.27Bán578Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IWDA ISHARES MSCI WOR A
54.87-0.25%-0.14Mua31.680KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IWDE MSCI WRD EH
57.40-0.10%-0.06Mua48.211KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IWDP ISHARES PROP GLO
19.15-1.29%-0.25Bán12.056KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IWRD ISHARES WORLD
43.10-0.27%-0.11Mua11.855KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IX5A ISHARES ECP XFIN
5.00-0.01%-0.00Mua5.532KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
JPSR UBS ETF JPSR
19.502.15%0.41Mua2.185KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
JPXY LYXOR JPX 400
18905.724.92%886.35Mua834Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
KWEB KRANE CSI INTERNET
41.88-0.30%-0.13Mua11.514KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LGAP L&G APAC X JP EQ.
9.292.19%0.20Sức mua mạnh3.728KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LGJP L&G CORE JAPAN EQ.
8.72-2.19%-0.19Sức bán mạnh6Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LQDA ISHARES USD CRP BD
111.07-0.53%-0.59Bán798Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LQDH IS USD HEDGED CB
80.95-0.69%-0.56Bán300Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LTAM ISHARES LATIN AM
11.020.96%0.10Bán382Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LVO LYXOR ETF VIX EUR
6.440.20%0.01Bán467Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
MVEA ISHARES UMVE ACC
5.4814.94%0.712.850KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
MVEW ISHARES WMVE ACC
5.45-0.24%-0.01Sức mua mạnh126.941KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
NAMU AMUNDI NOR AM DR U
89.240.05%0.04Mua495Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
NTM VANECK BALANCED
60.81-0.38%-0.23Mua25Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
PSH PERSHING
24.650.61%0.15Mua34.707K3.923B2.388.710.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ROBO L&G ROBOTICS
16.04-0.36%-0.06Mua13.390KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
RTWO L&G RUSSELL 2000
56.993.67%2.02Sức mua mạnh41Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SBIO IVZ NASDAQ BIOTECH
36.330.19%0.07Bán1.445KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SDHY IS USD SHORT HY CB
75.67-0.57%-0.43Sức bán mạnh12Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SDIG IS US SHORT CB
88.69-0.47%-0.42Sức bán mạnh600Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SEMD ISHARES EM SRI USD
5.180.76%0.04Mua574Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SGLU ISHARES GVT BOND $
5.360.02%0.00Bán17.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SGQU MULTI GL QUAL INC
125.28-0.87%-1.10Mua285Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SJPD ISHARES JAPAN IMI
5.263.20%0.16Mua60.268KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SKYE FT CLOUD COM
26.980.04%0.01Bán2.587KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SMDU ISHARES EUSR DIST
4.94-0.25%-0.01Sức bán mạnh433Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SMUA ISHARES EUSR ACC
4.94-3.74%-0.19Bán100Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SPXS IVZ S&P 500
528.50-0.19%-1.01Mua660Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SRIL ISHARES USA SRI
6.700.34%0.02Mua22.102KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SUJD ISHARES JAPAN SRI
5.350.28%0.01Mua3.206KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SUOA ISHARES $CPESG ACC
5.25-0.72%-0.04Mua4.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SUOU ISHARES $CPESG DST
5.24-0.59%-0.03Mua3.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất