Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

7
Cổ phiếu
45.687B
Giá trị vốn hóa thị trường
442.063K
Khối lượng
−0.59%
Thay đổi
−5.39%
Hiệu suất Tháng
−18.84%
Hiệu suất Năm
+1.13%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức chuyển tiếp
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Hàng Nông sản/Chế biến303.182M EUR6.28%0.00%72.366K1
Hóa chất: Nông nghiệp5.956B EUR0.00%−2.96%750.149K1
Hóa chất: Đa dạng hóa8.37B EUR1.61%−0.61%127.674K1
Hóa chất: Đặc biệt19.531B EUR2.34%0.14%299.614K2
Đặc sản Công nghiệp11.527B EUR2.84%−1.42%465.358K2