Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

13
Cổ phiếu
82.295B
Giá trị vốn hóa thị trường
70.560K
Khối lượng
+0.82%
Thay đổi
+16.74%
Hiệu suất Tháng
+4.56%
Hiệu suất Năm
+9.77%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ADYENADYEN
1186.8 EUR+2.72%127.204K1.6136.815B EUR65.3818.15 EUR+51.22%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ALLFGALLFUNDS GROUP PLC
5.930 EUR+1.28%331.518K0.803.732B EUR75.160.08 EUR1.52%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
CMCOMCM.COM
8.680 EUR+2.48%25.825K1.81252.644M EUR−1.41 EUR−229.18%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
CTACCTAC
3.36 EUR+1.82%5.162K0.5347.541M EUR11.620.29 EUR−5.74%3.57%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
IEXIEX GROUP N.V.
Chứng chỉ lưu ký
1.72 EUR−1.15%3941.497.226M EUR7.210.24 EUR+212.86%0.00%Dịch vụ Công nghệ
INPSTINPOST S.A.
11.220 EUR+2.19%286.839K0.975.61B EUR48.780.23 EUR−11.16%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
LVIDELAVIDE HOLDING
0.204 EUR0.00%1060.051.17M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
MTRKMOTORK PLC
2.99 EUR+0.67%5.684K0.15121.497M EUR−0.19 EUR−106.29%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
NEDSEMKB NEDSENSE N.V.
0.108 EUR0.00%6.969K1.1010.8M EUR−0.00 EUR+73.68%0.00%Dịch vụ Công nghệ
TITANTITAN N.V.
1.39 EUR−2.11%1.521K2.232.85M EUR−1.06 EUR−379.57%35.97%Dịch vụ Công nghệ
TKWYJUST EAT TAKEAWAY.COM N.V.
14.926 EUR+1.07%1.906M1.253.283B EUR−11.38 EUR−204.28%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
TOM2TOMTOM
6.395 EUR+2.08%506.961K1.70811.605M EUR−0.14 EUR+86.48%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
WKLWOLTERS KLUWER
129.80 EUR+0.23%463.988K0.9131.599B EUR31.024.18 EUR+56.29%1.46%Dịch vụ Công nghệ
Mua